EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. (učo 1696)
  • BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0. info

  • BLAŽEK, Pavel. K čemu směřují debaty o Nejvyšším správním soudu. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 7, s. 26-27. ISSN 0027-8009. info

  • BLAŽEK, Pavel. Hlavní zásady správního procesu. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 1998, roč. 9, č. 51-52, s. 23-24. ISSN 0027-8009. info

  • BLAŽEK, Pavel. K povinnosti podnikatelů zajišťovat plnění běžných úkolů svými zaměstnanci. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1998, roč. 6, č. 5, s. 23-24. ISSN 2100-0765. info

  • BLAŽEK, Pavel. Nad problematikou správního řízení v oblasti stavebnictví. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, s. 252-257. ISSN 1210-9126. info

  • BLAŽEK, Pavel. Obecní normotvorba a její vztah k právnímu řádu státu v současné České republice. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 133-137. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1. info

  • BLAŽEK, Pavel. Současný stav veřejné správy. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1998, roč. 6, č. 8, s. 29-30. ISSN 2100-0765. info

  • PRŮCHA, Petr, Pavel BLAŽEK a Petr MACHÁLEK. Vzory podání ve správních věcech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 217 s. Edice učebnic PrF č.. 189. ISBN 80-210-1948-4. info

  • BLAŽEK, Pavel. Správní trestání v kontextu demokratického státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 119 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 167. ISBN 80-210-1385-0. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce