EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (učo 1777)
 • CHOMSKY, Noam+ a Jiří ZLATUŠKA. Jakými tvory jsme? Praha: Academia, 2018. 141 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2804-4. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. University-Industry Co-operation. In SMU Global Forum 2018. 2018. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Kyber není kybernetika. : Vesmír, 2016. ISSN 1214-4029. info

 • ZLATUŠKA, Jiří, Filip PROCHÁZKA a Jan ROSECKÝ. The Mycroft Programme: Way to Effective Large Data Utilisation. In EUA ANNUAL CONFERENCE 2015. 2015. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Svobodné a vnitřně demokratické univerzity pro svobodnou a prosperující zemi. In Petr Hlaváček. České vize Evropy. Praha: Academia, 2014. s. 302-307. Společnost. ISBN 978-80-200-2361-2. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Fialův úřad se chová jak pejsek s kočičkou. Vita Nostra Revue, Univerzita Karlova, 2013, roč. 22, č. 2, s. 26-28. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Proměna knihoven a nové způsoby šíření poznání – digitální knihovny a otevřený přístup k vědeckým výsledkům. In Internet ve státní správě a samosprávě 2013. 2013. ISBN 978-80-904566-5-5. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Akademické svobody nejsou prázdným pojmem. Vita Nostra Revue, Praha: Univerzita Karlova, 3.LF, 2012, roč. 21, č. 1, s. 38-39. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. CERIT Science Park - Overall background And Project Goals. In iCom. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Hodnocení vědeckých pracovišť v informatice. In Hora Informaticae. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Challenges and Opportunities for Europen Universities. In University and Society: Challenges and Opportunities. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Internet, piráti a svoboda (od vydávání knih k SOPA/PIPA, ACTA či Megauploadu). In Internet ve státní správě a samosprávě. 2012. ISBN 978-80-904566-3-1. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Knihovny a nové modely šíření vědění. In Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí. 2012. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Libraries in the age of a digital fire. In 16th Seminar of the LIBER Architecture Group. 2012. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Model školného a zahraniční zkušenosti. In Školné a stipendia – Za co stojí vzdělání? 2012. Učená společnost České republiky společně s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Svár mezi přístupem a ochranou. In Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu aneb Pokus o mapování problému. Praha, 2012. 45 s. ISBN 978-80-87398-33-3. URL URL URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Školné jako nástroj konkurence? Vita Nostra Revue, Praha: Univerzita Karlova, 3.LF, 2012, roč. 21, č. 3, s. 44-45. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Vnější a vnitřní faktory fungování univerzit. In Full cost - výzva nebo hrozba? : UK, MU, 2012. 9 s. URL URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Widening the perspective. In New perspectives in higher education and regional development. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice. In Hana Klímová, Dana Kuželová, Jiří Šíma, Jiří Wiedermann, Stanislav Žák. Hovory s informatiky 2012. Praha: ÚI AV ČR, 2012. s. 85-94, 10 s. ISBN 978-80-87136-14-0. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice. 2012. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Autonomie a decentralizace v podstatě univerzit. Vita Nostra Revue, Praha: Univerzita Karlova, 3.LF, 2011, roč. 20, č. 4, s. 30-34. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Autonomie univerzit versus reforma. In Vzdělanostní společnost: (věda a vzdělání ve 21. století): sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v edici Eupress, 2011. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7408-049-4. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Hodnocení výzkumu v informatice - přístupy a problémy. In Klímová, Hana, et al.. Hovory s informatiky 2011: sborník studií. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2011. s. 41-45, 5 s. ISBN 978-80-87136-11-9. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Cul-de-sac of Czech Research Evaluation Policy. 1. vyd. Pardubice: MŠMT, 2010. s. 37-44, 15 s. URL URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informatika a problematické hodnocení inovací. In Hovory s informatiky 2010: sborník studií. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2010. s. 118-137, 9 s. ISBN 978-80-87136-09-6. URL info

 • KONVALINKA, Jan, Helena ILLNEROVÁ, Pavel HOBZA, Václav HOŘEJŠÍ, Antonín HOLY, Pavel JUNGWIRTH, Václav PAČES, Pavel MARTASEK a Jiří ZLATUŠKA. Czech bibliometric system fosters mediocre research. Nature, 2009. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/4601079c. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Hodnocení výzkumu a humanitní disciplíny. 2009. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Innovation and Universities. 2009. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. White paper on Tertiary Education - problems and shortcomings. 2009. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Problémy hodnocení v oborově různém prostředí a vazbě na reformu systému VaVaI. In Aktuální problémy hodnocení výzkumu. 2008. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Reforma výzkumu v ČR. In X. Krušovické rozhovory Výzkum, vývoj a inovace –faktory ekonomického růstu. 2008. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost a nová ekonomika. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 11-23. ISBN 80-7042-795-7. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační technologie mění ekonomiku. Inside, Praha: Softwarové noviny, s.r.o., 2000, roč. 1, č. 10, s. 16-21. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Promises and Perils of an Information Society. In Local and Regional Society (ISSS2000 - Internet ve státní správě a samosprávě). Hradec Králové: Triada, 2000. s. 75-79. ISBN -. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. A Challenge of the World Turned Digital. In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: VUTIUM Press, 1999. s. 497-500. ISBN 80-214-1249-6. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. NTS: Programming Languages and Paradigms. EuroTeX Proceedings, Heidelberg: Dante, e.v., 1999, -, -, s. 241-246. ISSN 1438-9959. info

 • BRANDEJS, Michal a Jiří ZLATUŠKA. Employing Intranets in Order to Facilitate Reform of Higher Education in Czech Republic. In Proc. of the 3-th Int.Conference. Minsk, Belarus: State Economic University, 1998. s. 16-19. ISBN 985-426-136-0. info

 • BRIM, Luboš, Jozef GRUSKA a Jiří ZLATUŠKA. Mathematical Foundations of Computer Science 1998. Heidelberg: Springer Verlag, 1998. 846 s. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1450. ISBN 3-540-64827-5. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Education as an Information-Age Business. In RUFIS 97 international conference. 1. vyd. Prague: RUFIS, 1997. s. 49-56. ISBN 80-01-01710-9. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informace a etické standardy užití počítačů. In RUFIS'97. Praha: CVUT, 1997. s. 167-173. ISBN 80-01-01710-9. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Stepping Stones to an Information Society. In SOFSEM 97 conference. Heidelberg: Springer Verlag, 1997. s. 349-372. ISBN 3-540-63774-5. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Vzdělání pro informační společnost. In RUFIS'97. Praha: CVUT, 1997. s. 59-68. ISBN 80-01-01710-9. URL info

 • SOJKA, Petr, Thanh HAN THE a Jiří ZLATUŠKA. The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an Alternative to DVI Format. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1996, roč. 17, č. 3, s. 244-251. ISSN 0896-3207. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. When METAFONT does it alone. TUGboat : the communications of the TEX Users Group, San Francisco: TEX Users Group, 1995, roč. 16, č. 3, s. 227-332. ISSN 0896-3207. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. From specifications to programs. In GILBERT, David a Chris HOGGER. Logic Program Synthesis and Transformation. 1. vyd. Hamburg: Springer, 1994. s. 93-98. LNCS 883. ISBN 3-540-58792-6. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Linear logic semantics for Concurrent Prolog. In Extensions of Logic Programming. 1. vyd. Hamburg: Springer, 1994. s. 85-96. LNAI 798. ISBN 3-540-53590-X. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Surviving in a multi-lingual world with multiple font encodings. In Euro TeX 94. Gdansk: R. Bzyl and T. Plata-Przechlewski, eds., 1994. s. 188-195, 8 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Committed-choice logic programming in linear logic. In Computational Logic and Proof Theory (Third Kurt Gödel Colloquium, KGC'93). 1. vyd. New York: Springer, 1993. s. 337, 348-337+1. LNCS 713. ISBN 0-387-57184-1. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Concurrent logic programming in linear logic. In Workshop on Concurrency in Computational Logic. 1. vyd. London: ALP-UK, 1993. s. 19, 36-19+1. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Lambda-kalkul. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 240 s. ISBN 80-210-0826-1. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Linear logic semantics for Concurrent Prolog. In Fourth International Workshop on Extensions of Logic Programming. St. Andrews, Scotland: R. Dyckhoff, ed., 1993. s. 157-166, 10 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Object modelling using lambda-calculus for information systems (abstract). In Computer Science Logic, Dagstuhl-Seminar-Report 40 (9229). : E. Börger, Y. Gurevich, H.Kleine-Büning, M. M. Richter, eds., 1992. s. 23. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Modelling inheritance in a strongly typed functional model. In Next Generation Information System Technology. Springer: Schmidt, J.W., and Stogny, A.A.,eds.LNCS 504, 1991. s. 212-227, 16 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logického programování k paralelismu. Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1991. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logického programování k paralelismu. Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1991. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logického programování k paralelismu. In Proc. SOFSEM 90. 1990. s. 329-347, 19 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logiky k logickému programování. Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1990, s. 611-668. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logiky k logickému programování. In Sb. SOFSEM 89. 1989. s. 323-354, 32 s. info

 • FRANEK, Jiří a Jiří ZLATUŠKA. Kancelářský datový systém SIRAEL. Mechanizace a automatizace administrativy, 1988, roč. 1, s. 4. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Data Bases and the Lambda Calculus. In Proc. 10th IFIP World Computer Congres. 1986. s. 97-104, 8 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří a O. FELIX. Datový model HIT po pěti letech. In Proc. SOFSEM 86. 1986. s. 119-153, 35 s. info

 • MATERNA, Pavel, Karel PALA a Jiří ZLATUŠKA. Logická analýza přirozeného jazyka. první. Praha: Nakladatelství Academia Praha, 1986. 145 s. info

 • FRANEK, Jiří a Jiří ZLATUŠKA. SIRAEL - disketový systém pro práci s daty. Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1986, roč. 2, s. 171-190. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. HIT Data Model. Data Bases from the Functional Point of View. In Proceedings of 11th International Conference on Very Large Data Bases. Stockholm, Sweden: Alain Pirotte and Yannis Vassiliou, 1985. s. 470-477, 8 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Keeping integrity in the HIT data base model. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Mathematica, Brno: Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1985, roč. 15, č. 4, s. 187-198. info

 • ZLATUŠKA, Jiří, T. CHRZ a P. MATERNA. Lambda kalkul. In Proc. SOFSEM 85. 1985. s. 195-242, 48 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Normal forms in the typed lambda-calculus with tuple types. Kybernetika, 1985, roč. 21, č. 5, s. 366-381. ISSN 0023-5954. info

 • ZLATUŠKA, Jiří a O. FELIX. Transforming External Queries into Ralational Operations with Data Using HIT Data Model. In Proc. 8th Int. Sem. on DBMS. Piešťany, 1985. s. 31-47, 16 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. HIT data model. A functional approach to data bases. In Proc. 8 th. Sem. on DBMS. Varna (Bulgaria), 1984. s. 21-23, 3 s. info

 • FRANEK, Jiří a Jiří ZLATUŠKA. SIRAEL - disketový systém pro práci s daty. In Proc. SOFSEM 84. 1984. s. 311-314, 4 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Extending Some Classes of Program Schemata with Decidable Equivalence Problem. Computers and Artificial Intelligence, Bratislava: Slovac Academy of Science, Veda, 1983, č. 3, s. 259-268. ISSN 0232-0274. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Integritní omezení v modelu HIT. In Proc. SOFSEM 83. 1983. s. 485-489, 5 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Externí pohledy a aktualizace v modelu HIT. In Proc. SOFSEM 82. 1982. s. 410-412, 3 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Databázový model HIT. In Proc. DATASEM 81. 1981. s. 41-60, 20 s. info

 • MATERNA, Pavel, F. KREJČÍ, Jiří ZLATUŠKA, J. POKORNÝ a O. FELIX. HIT - databázový model. In Proc. SOFSEM 81. 1981. s. 195-225, 31 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Realizace teorie typu v Algolu 68. In Proc. SOFSEM 80. 1980. s. 421-422, 2 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Použití algolu 68 jako databázového jazyka. In Proc. SOFSEM 79. 1979. s. 412-414, 3 s. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Utváření pojmu na základě rostoucích pyramidálních sítí. In Proc. SOFSEM 78. 1978. s. 479-480, 2 s. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce