Publikace autora: Mgr. Petr Voda, Ph.D. (učo 182527)
 • HAVLÍK, Vlastimil a Petr VODA. Cleavages, Protest or Voting for Hope? The Rise of Centrist Populist Parties in the Czech Republic. Swiss Political Science Review, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2018, roč. 24, č. 2, s. 161-186. ISSN 1424-7755. doi:10.1111/spsr.12299. URL info

 • SPÁČ, Peter, Petr VODA a Jozef ZAGRAPAN. Does the freedom of information law increase transparency at the local level? Evidence from a field experiment. Government Information Quarterly, Elsevier, 2018, roč. 35, č. 3, s. 408-417. ISSN 0740-624X. doi:10.1016/j.giq.2018.05.003. text v databázi elsevier info

 • VODA, Petr. Following the Stream? The Rise of Public Euroscepticsm in the Czech Republic. In SGEU Conference. 2018. URL info

 • SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni. Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis, Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.4.412. článek info

 • VODA, Petr. Positions of leaders and MPs in Czech Chamber of deputies 2013 – 2016. In ECPR Standing Group Conference on Political Leaders in Eastern Europe. 2018. info

 • VODA, Petr. The Rise of Public Euroscepticsm in the Czech Republic. A Dynamic Model. In ECPR General conference, Hamburg. 2018. URL info

 • NEMČOK, Miroslav, Peter SPÁČ a Petr VODA. The role of partisan cues on voters’ mobilization in a referendum. Contemporary politics, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, Neuveden, neuvede, s. 1-18. ISSN 1356-9775. doi:10.1080/13569775.2018.1543753. URL info

 • VODA, Petr, Peter SPÁČ, Martina MUDRÍKOVÁ a Jozef ZAGRAPAN. When Surname Provides Electoral Advantage: Ballot-Order Effect in Slovakia. In ECPR General conference, Hamburg. 2018. URL info

 • JAROŠ, Bronislav a Petr VODA. Znalosti a pozice v politickém prostoru : případ parlamentních voleb v Česku 2017. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2018, roč. 20, č. 1, s. 16-37. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2018.1.16. článek na webu časopisu info

 • SPÁČ, Peter a Petr VODA. Is Blood Thicker than Water? Coalition Government and Pork Barrel Spending. In Conference IPSA RC20: Political Finance and Political Corruption. 2017. info

 • EIBL, Otto, Michal PINK, Miroslav NEMČOK, Ondřej SAX, Petr VODA, Matouš MENCL, David MAREŠ, Markéta KABUĎOVÁ, Milan MAROSZCZYK, Markéta GALEKOVÁ, Silvia BOĎOVÁ, Nikol KLIEROVÁ, Martina VÝHONSKÁ, Kristýna VOJÁČKOVÁ, Jan ŠEVČÍK, Šárka BIDMONOVÁ, Kateřina KŘIVÁNKOVÁ, Veronika DOSTÁLOVÁ, Michal BĚLÍČEK, Lukáš ŽMOLÍK, Michal HAHN a Marie BÁLKOVÁ. Krajské volby 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 278 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 68. ISBN 978-80-210-8927-3. info

 • VODA, Petr, Petra SVAČINOVÁ, Andrea SMOLKOVÁ a Stanislav BALÍK. Local and more local : Impact of size and organization type of settlement units on candidacy. Political Geography, Elsevier, 2017, roč. 59, July, s. 24-35. ISSN 0962-6298. doi:10.1016/j.polgeo.2017.02.010. URL info

 • RYBÁŘ, Marek, Peter SPÁČ, Petr VODA a Miroslav NEMČOK. Po stopách politického zemětřesení : Parlamentní volby na Slovensku v roce 2016. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2017. 183 s. Politologická řada, svazek č. 64. ISBN 978-80-7325-444-5. info

 • VODA, Petr. Shifting in Party Positions: Analysis of Facebook Content of the Czech SPD. In Cognition and Language. 2017. info

 • VODA, Petr a Petra SVAČINOVÁ. To be Central or Peripheral? What Matters for Political Representation in Amalgamated Municipalities? In ECPR General Conference 2017. 2017. info

 • KLUKNAVSKÁ, Alena, Petr VODA a Peter SPÁČ. Trivialized Neo-Nazi to the Parliament : Explaining the Electoral Success of the Extreme Right Party ĽSNS in Slovakia. In ECPR General Conference 6-9 September 2017. 2017. info

 • VODA, Petr, Michal PINK a Peter SPÁČ. Výzkumná zpráva z exit pollového šetření k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 20. – 21. 10. 2017 v Brně a vybraných obcích Jihomoravského kraje. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017. 27 s. URL info

 • SPÁČ, Peter, Petr VODA a Jozef ZAGRAPAN. Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slovensku. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 1, s. 71-90. ISSN 0049-1225. URL info

 • HAVLÍK, Vlastimil a Petr VODA. Cleavages, protest or voting for hope? The rise of new populist parties in the Czech Republic. In Current Populism in Europe: Impact on the Political Landscape. 2016. info

 • HAVLÍK, Vlastimil a Petr VODA. Competence and hope: Voting for populist parties in the Czech Republic. In New Developments of Electoral Politics in Eastern Europe: Challenge(r)s from Within and Beyond the Political Mainstream. 2016. info

 • VODA, Petr, Peter SPÁČ a Jozef ZAGRAPAN. Does Freedom of Information Law Increase Accountability at the Local Level? Evidence from a Field Experiment. In ECPR General Conference 2016. 2016. info

 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. ISBN 978-80-210-8537-4. info

 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada, sv. č. 60. ISBN 978-80-7325-417-9. info

 • VODA, Petr a Petra SVAČINOVÁ. Local and More Local: Impact of Size and Organization of Local Municipal Communities on Candidacy. In ECPR General Conference 2016. 2016. info

 • VODA, Petr a Michal PINK. Local Effects in Local Elections. In ECPR General Conference 2016. 2016. info

 • HAVLÍK, Vlastimil a Petr VODA. The Rise of New Political Parties and Re-Alignment of Party Politics in the Czech Republic. Acta Politologica, Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 119-144. ISSN 1803-8220. info

 • VODA, Petr. Winners/Losers Cleavage and Opinion on the EU. In ECPR Standing Group Conference 2016. 2016. info

 • VODA, Petr a Michal PINK. Explanation of spatial differentiation of electoral results in the Czech Republic and Slovak Republic. Communist and Post-Communist Studies, Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., 2015, roč. 48, č. 4, s. 301-316. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2015.09.002. URL info

 • VODA, Petr. Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 241 s. Politologická řada č. 51. ISBN 978-80-210-7912-0. webová stránka vydavatele info

 • SPÁČ, Peter a Petr VODA. Just a Roma Issue? The Support for Marian Kotleba in 2013 Regional Elections. In Mechanism of Voter Mobilisation of ĽSNS and Marián Kotleba. Neuveden: Centre for European and North Atlantic Affairs, 2015. s. 88-100, 23 s. URL info

 • VODA, Petr. Class Voting in West and East. In ECPR General Conference. 2014. info

 • DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014. info

 • DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014. info

 • SPÁČ, Peter a Petr VODA. Just a Roma Issue? The Theory and the Support for the (Slovak) Extreme Right. In CENAA Policy Papers. Neuveden: neuveden, 2014. s. 1-5, 5 s. Policy Papers. ISSN 1339-7168. URL info

 • HAVLÍK, Vlastimil a Petr VODA. Lost Stability? Re-Alignment of Party Politics and the Rise of New Political Parties in the Czech Republic. In APSA Annual Meeting. 2014. info

 • VODA, Petr. Post-communist Specifics in Voting Behavior. In 3rd European Conference on Comparative Electoral Research. 2014. URL info

 • RYBÁŘ, Marek, Peter SPÁČ a Petr VODA. Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 236 s. Politologická řada, svazek č. 49. ISBN 978-80-7325-359-2. info

 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info

 • VODA, Petr. Candidates in Proportional Elections. In RGS-IBG Annual International Conference 2013. 2013. URL info

 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info

 • DANĚK, Petr a Petr VODA. Deeply rooted or smartly managed? Transformations of the Czech Communist Party. In RGS-IBG Annual International Conference. 2013. info

 • VODA, Petr a Peter SPÁČ. Gender and representation in flexible list system: The study of preferential voting in elections on different levels in the Czech Republic. In 41th ECPR Joint Sessions of Workshops. 2013. info

 • VODA, Petr. Geografická studie volební účasti. In Robert Osman. Geografická studie volební účasti. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 220-239, 20 s. ISBN 978-80-210-6415-7. info

 • VODA, Petr. Geografická studie volební účasti. In Geografický výzkum: Participace a angažovanost geografického výzkumu. 2013. URL info

 • SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Jan DIVÍŠEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ a Ondřej HERZÁN. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 2013. info

 • VODA, Petr a Michal PINK. Geography of Czech Elections in Multi-level setting. In 18th CEPSA Annual Conference. 2013. info

 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info

 • SPÁČ, Peter a Petr VODA. Patriots or Nationalists? The Ideology and Support of the Slovak National Party. In 7th ECPR General Conference. 2013. info

 • ANDRÁŠKO, Ivan, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN, Jakub JAŇURA, Petr VODA a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012. Brno: Centrum pro regionální rozvoj Masarykovy univerzity, 2013. 91 s. info

 • VODA, Petr. Values and Voting in Central Europe. In 7th ECPR General Conference. 2013. URL info

 • VODA, Petr. Využití víceúrovňového modelování v geografii: Studie spokojenosti se životem v obcích na Broumovsku. In Robert Osman. Geografický výzkum: Společnost a příroda v období krize. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 236-250, 15 s. ISBN 978-80-210-6230-6. URL info

 • VODA, Petr. Class voting in the West and East Europe. What is the difference? In The 4th ECPR Graduate Student Conference, Graduate School of Jacobs and the University of Bremen, Germany. 2012. URL info

 • SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum : společnost a příroda v období krize. 2012. URL info

 • VODA, Petr. Geografie volební podpory KDU-ČSL 1920 až 2010. Evropská volební studia, Brno: ISPO, 2012, roč. 6, č. 2, s. 104–127. ISSN 1801-6545. info

 • PINK, Michal, Otto EIBL, Vlastimil HAVLÍK, Tibor MADLEŇÁK, Peter SPÁČ a Petr VODA. Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: CDK, 2012. 261 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-287-8. info

 • VODA, Petr. A Geographical analysis of elections in the V4 in 2010. Contemporary European Studies, Olomouc: Palacký University, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 43-57. ISSN 1802-4289. URL info

 • SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum v České republice 2011. 2011. info

 • VODA, Petr a Michal PINK. West and East: Still the Gap? Aggregate Analysis of Electoral Behavior in Central Europe. In CEPSA Annual Conference 2011, Vienna. Multilevel Politics: Intra- and Inter-level Comparative Perspectives. 2011. cepsa info

 • VODA, Petr a Michal PINK. Candidates in Parliamentary Elections: Analysis of the Preferential Voting in the Elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2006. World Political Science Review, Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2010, roč. 6(2010), 1. ISSN 1935-6226. URL info

 • VODA, Petr. Efekt kandidáta. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 187-207, 21 s. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. info

 • VODA, Petr a Michal PINK. Kandidáti v poslaneckých volbách. Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2006. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, roč. 2009, 2-3. ISSN 1212-7817. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2018 03:01, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému