EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (učo 97)
 • ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE a Petra MINARČÍKOVÁ. Exsanguinatio. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Historie alternativ ke krevní transfúzi. In 15. sympozium CSBM. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Martina MOKRÁ, Hana HORÁLKOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ a R. ČUMLIVSKI. Přínos anesteziologie k rozvoji spondylochirurgie v Brně. In Spondylochirurgický kongres. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan. TEG versus ROTEM. In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Hana HORÁLKOVÁ. The effectiveness of a small dosage of tranexamic acid on perioperative loss of blood during a posterior spinal fusion. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 13th Annual NATA Symposium. 2012. ISSN 1778-428X. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Petra MINARČÍKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Roman GÁL, Hana HORÁLKOVÁ a Martina MOKRÁ. The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 12th Annual NATA Symposium. 2011. ISSN 1778-428X. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, R. CHALOUPKA a Roman GÁL. Assessment of the impact of the OrthoPAT cell saver on the morphology of erythrocytes. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 11 (Suppl. 2). 2010. s. 27. ISSN 1778-428X. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Cell saver v emergentních situacích. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Cell saver v emergentních situacích. In 7. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 6. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Miloslav Hrdlica - malý velký muž české anestezie. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. : Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. s. 10. ISBN 978-80-254-7942-1. info

 • ČUNDRLE, Ivan. BAEP a smrt mozku. In 11. PG kurz Sepse a MODS. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Bezkrevní medicína - současný stav a perspektiva. In 12. pracovní dny v transfuzním lékařství - Transfuze a hematologie dnes 2009, 15 (Suppl. 3), s. 7-8. ISSN 1213-5763. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Dvacáté první století - století bezkrevní medicíny? Anesteziologie a intenzivní medicína, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 20, č. 2, s. 71-72. ISSN 1214-2158. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 3. sympozium CSBM, XVI. ČSARIM. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 2. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 1. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Intra- a pooperační sběr krve. In 4. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Možnosti bezkrevní medicíny v traumatologii. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 20-22, 3 s. ISBN 978-80-86417-07-3. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Řízená hypotenze nově. In 1. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína – současný stav a perspektivy. 2009. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL a Bronislav STIBOR. Splanchnic perfusion during induced hypotension and ANH in spinal surgery. In 10th Annual NATA Symposium - Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2009, 11 (Suppl. 1), s. 26. ISSN 1295-9022. 2009. info

 • GÁL, Roman, Martin SLEZÁK, Iveta ZIMOVÁ, Ivan ČUNDRLE, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with the target temperature 34-35°C. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy, 2009, roč. 110, č. 4, s. 222-225. ISSN 0006-9248. info

 • ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Markéta HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Jan MALÁSKA a Ivan ČUNDRLE. Colistin - znovuobjevený "killer" gram negativních infekcí. In 10. PG kurz Sepse a MODS - Sborník přednášek. 2008. 1 s. ISBN 978-80-254-2769-9. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Eficience jednotlivých metod bezkrevní medicíny. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. s. 124-126, 3 s. ISBN 978-80-7262-589-5. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Epidemiologie u těžkých a kritických stavů u dospělých. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER a Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, roč. 19, č. 6, s. 308-313. ISSN 1214-2158. info

 • ČUNDRLE, Ivan. Praktické použití TCD v neurointensivní péči. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Pavel ŠEVČÍK. The effects of cyclooxygnasis-2 inhibition to acut and chronic pain after spinal fusion. In 9th EFORT Congress. 2008. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Bronislav STIBOR, Dagmar SEIDLOVÁ a R. ČUMLIVSKI. Bezkrevní medicína - přínos nebo schizma? In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 53. ISBN 978-80-7262-510-9. info

 • ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Roman GÁL, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Regionální anestézie – žádné převratné změny. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. 2007. s. 48. info

 • BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, roč. 252, č. 3, s. 343-351. ISSN 0340-5354. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA a J MACH. Anestesiologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku. In Anestesiologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku. 1. vydání. Brno: Lékařská fakulta MU, 2004. Edice kontinuálního vzdělávání. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA a V PROCHÁZKA. Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 2, s. 81-83. ISSN 1214-2158. URL info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Hemocoagulation parametres during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma, Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2004, roč. 21, č. 9, s. 1288. ISSN 0897-7151. info

 • DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH a Ivan ČUNDRLE. Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 5, s. 229-231. ISSN 1214-2158. URL info

 • STIBOR, B, Ivan ČUNDRLE a R. GÁL. Anesteziologický postup a perioperační péče u sakrální deaferentace (SDAF) a elektrostimulace močového měchýře (SARS) u pacientů s kompletní transverzální lézí. Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, roč. 14, č. 3, s. 126-129. ISSN 0862-4968. info

 • VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK a Ivan ČUNDRLE. Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu. Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, roč. 14, č. 1, s. 21-25. ISSN 0862-4968. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Jugular oximetry during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma, Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2003, roč. 20, č. 10, s. 1062-1062. ISSN 0897-7151. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Bronislav STIBOR a Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy during neurosurgical procedures. In Congress Proceedings. Sun City: African Society of Anaesthesiologists, 2003. s. 368-368, 1 s. info

 • SMRČKA, Martin, René JURA, Vilém JURÁŇ, Bronislav STIBOR, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. : IGA MZ ČR, 2003. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Deliberate mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In Journal of Neurotrauma. Tampa, Florida, USA, 2002. s. 162. Volume 19, Number 10. ISSN 0897-7151. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Jugular bulb oximetry during mild hypothermia therapy in severely head-injured patients. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002. 1 s. info

 • BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Zdeněk LUKÁŠ, Karel DVOŘÁK, Eva MORAVCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 6, s. 386-394. ISSN 1210-7859. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR a Martin SMRČKA. Mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In The 8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine. Sydney, Australia: World Congress of Intensive and Critical Care Medicine, 2001. s. 212. info

 • GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Mild hypothermia therapy for patients with severe head injury. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001. s. 40. ISBN 80-238-3650-1. info

 • PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Rozhledy v chirurgii, Praha, 2001, č. 80, s. 443-446. info

 • GARAJOVÁ, Barbora, Ivo TRUBÁK, Ivan ČUNDRLE, Jiří MACH a Ivo HANKE. Stop flow - anestezie a monitorování. Anesteziologie a neodkladná péče, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 223-225. ISSN 0862-4968. info

 • STIBOR, Bronislav, Dalibor PACÍK a Ivan ČUNDRLE. TUR syndrom. Česká urologie., Brno: ČUS České lék. spol. JEP, 2001, roč. 5, č. 5, s. 41-42. ISSN 1211-8729. info

 • PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoietinu u radikální prostatektomie (RAPE). Česká urologie, Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 2, č. 4, s. 18-20. ISSN 1211-8729. info

 • SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. : IGA MZ ČR, 2000. info

 • ŠEVČÍK, Pavel a Ivan ČUNDRLE. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha: Galén, 1999. 328 s. ISBN 80-86257-07-X. info

 • PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoetinu u radikální prostatektomie. Česká Urologie. Praha: Česká urologická společnost České lékařské společnosti JEP., 1999. 4 s. 1. ISBN 1211-8729. info

 • STIBOR, Bronislav, Ivan ČUNDRLE a Roman GÁL. The use of erythropoietin and red blood cell count optimalization in radical prostatectomy. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1999. 1 s. Anaesteziologie,Intenzivmedicin,Notfallmedicin,34. ISBN 1430-7790. info

 • PACÍK, Dalibor, Bronislav STIBOR a Ivan ČUNDRLE. The use of erytropoietin and blood cell count optimalization in urological surgery. Velká Británie: Oxford University Press, 1999. 1 s. British Journal of Anaesthesia,82,Suppl.1. ISBN 0007-0912. info

 • VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Ivan ČUNDRLE, Karel DVOŘÁK a Zdeněk LUKÁŠ. The value of EMG in the evaluation of critical illness polyneuromyopathy:prospective case series. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S230. ISSN 013-4694. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Otto VLACH, I. ZIMOVÁ, M. MOKRÁ a J. HARRER. Hemoragický šok - peroperační a pozdní komplikace u korekční operace skoliózy torakolumbální páteře - kazuistika. Anest. neodkl. péče, Praha, 1998, roč. 9, č. 3, s. 94-96. ISSN 0862-4968. info

 • ČUNDRLE, Ivan, H. ONDRÁŠKOVÁ, Otto VLACH, Richard CHALOUPKA a M. MOKRÁ. Zvláštnosti anestezie u revmatoidní artrititdy a ankylozující spondylitidy. Anest. neodkl. péče, Praha, 1998, roč. 9, č. 1, s. 4-8. ISSN 0862-4968. info

 • BLÁHOVÁ, Jitka, Jindřich VOMELA a Ivan ČUNDRLE. Hluboké krční infekce jako komplikace zánětů ORL oblasti. Scripta medica, 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 382-385. ISSN 1211-3395. info

 • DASTYCH, Miroslav a Ivan ČUNDRLE. The effect of controlled hypotension during spinal surgery on kidney function. Advances in Anesthesia, 1997, roč. 39, č. 13, s. 231-235. ISSN 0737-6146. info

 • DASTYCH, Miroslav, Ivan ČUNDRLE a Otto VLACH. The effect of controlled hypotension during spinal surgery on kidney function. Advances in Anesthesia, 1997, roč. 39, č. 13, s. 231-235. ISSN 0737-6146. info

 • ČUNDRLE, Ivan, Otto VLACH a H. ONDRÁŠKOVÁ. Tracheal stenosis in a patient with deformity of the spine. Hellenic congress of anesthesiologic Rhodos. In Abstracts of 12th Hellenic Congress of anaesthesiologic Rhod. Rhodos: Hellenic congress, 1997. s. 177. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce