CS

Publications by Authors

Publications by the following author: RNDr. Danuška Horáková, CSc. (učo 1293)
 • TVRZOVÁ, Ludmila, Jiří NEČA, Zbyněk ZDRÁHAL, Danuška HORÁKOVÁ, Miroslav NĚMEC and Zbyněk PROKOP. Degradation of 4 Nitroguaiacol and Other Nitroaromatic Compounds by Strains of Arthrobacter nitroguajacolicus. Archives of Microbiology, 2008, vol. 00, No 00, p. 00-00. ISSN 0302-8933. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info

 • TVRZOVÁ, Ludmila, Jiří NEČA, Zbyněk ZDRÁHAL, Danuška HORÁKOVÁ, Miroslav NĚMEC and Zbyněk PROKOP. Degradation of 4 Nitroguaiacol and Other Nitroaromatic Compounds by Strains of Arthrobacter nitroguajacolicus. Archives of Microbiology, 2007, vol. 00, No 00, p. 00-00. ISSN 0302-8933. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC and Monika SZOSTKOVÁ. Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info

 • HORÁKOVÁ, Dana and Stanislav ROSYPAL. prof.RNDr.Theodor Martinec,DrSc. In Kapitoly z histórie československej mikrobiológie II .Libor Ebringer,Ctirad John (Eds.). Bratislava-Praha: Českolsovenská spoločnosť mikrobiologická, 2002. p. 276-278, 3 pp. ISBN 80-968712-8-5. info

 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ, David MAREK and Pavel PAZDERA. Produkce extracelulárních metabolitů u Pseudomonas pictorum (Production of extracellular metabolites by Pseudomonas pictorum). první. Košice: University of Veterinary Medicine, 2001. p. 254. 22.kongres ČSM "Zdravie a mikroorganizmy". info

 • HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace (Bioremediation). 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2000. 81 pp. ISBN 80-7080-416-5. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Rudolf HORÁK and Miroslav NĚMEC. Fat and oil removal installation (Fat and Oil removal installation). 2000. info

 • FORMÁNEK, Pavel and Dana HORÁKOVÁ. Oxidase activity of Yarrowia lipolytica W1 cells. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Brno: MU v Brně, 2000, vol. 26, No 26, p. 3-10. ISSN 80-210-2389-9. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. RC1 Consortium for Soil Decontamination : Its Preparation and Use. In Remediation Engineering of contaminated Soils. první. New York,Basel: Marcel Dekker,Inc, 2000. p. 357-372. Remediation Engineering of contaminated Soils. ISBN 0-8247-0332-4. info

 • KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Zbyněk ZDRÁHAL, Jiří NEČA, Jiří PLOCEK, Miroslav NĚMEC and Dana HORÁKOVÁ. Bacteria and biodegradation of 4-nitrophenol. In Tomášek Days 99 - Abstract book. 1. vyd. Brno: Československá společnost mikrobiologická, 1999. p. 27-76. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška, Bohumil PILLER, Jiří JELÍNEK and Bořivoj SKOPÁLEK. Nosič biomasy (Carrier of biomass). 1999. info

 • SZOSTKOVÁ, Monika, Danuška HORÁKOVÁ and Miroslav NĚMEC. The influence of the growth phase of enteric bacteria on electroporation with plasmid DNA (The influence of the growth phase of enteric bacteria on electrotransformation with plasmid DNA). Folia Microbiologica, Praha: Princo International, 1999, vol. 44, No 2, p. 177-180. ISSN 0015-5632. info

 • KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Miroslav NĚMEC, Dana HORÁKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Jiří PLOCEK. Úloha bakterií při degradaci 4-nitrophenolu (Bacteria and biodegradation of 4-nitrophenol). In Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1999. p. 12-69. ISBN 80-902013-2-6. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ and Tomáš ŠRUMA. Zařízení pro intenzifikaci fermentace (Apparatus for the intensification of fermentation). 1999. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ and Tomáš ŠRUMA. Způsob fermentace vázanými živými mikroorganismy a/nebo bezbuněčnými praparáty a/nebo enzymy (Form of fermentation by fixed active microorganisms and/or by uncellular preparations and/or by enzymes). 1999. info

 • SZOSTKOVÁ, Monika and Danuška HORÁKOVÁ. The effect of plasmid DNA sizes and other factors on electroporation of Escherichia coli JM 109. Bioelectrochem.Bioenergetics, 1998, vol. 47, No 2, p. 319-323. ISSN 0302-4598. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Miroslav NĚMEC and Josef FELBER. Mixture of microorganisms RC-1, its use for the biodegradation. In ISEB 97 Meeting Bioremediation. Leipzig: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, 1997. p. 86. 1. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC and Josef FELBER. The biological degradation of grease and oil in waste water. In ISEB´97 Meeting Bioremediation. první. Leipzig: UFZ Umweltforschungszentrum, 1997. p. 52. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ and Lubomír SCHÁNĚL. Biodegradace škodlivin (Biodegradation of polutants). Brno: Ministerstvo obrany 'CR, 1996. 101 pp. RVV 715-05. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Ludmila KOTOUČKOVÁ. Biotransformation of 4-Nitrophenol by Corynebacterium sp. Strain 8/3. International Biodeterioration and Biodegradation, 1996, vol. 37, No 1, p. 249. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Miroslav NĚMEC and Josef FELBER. Der biologische Abbau von Olen und Fetten in Abwasseren (Biodegradation of oil and fat compounds in waste waters). WasserAbwasser Praxis, Gutersloh: Bertelsmann Fachzeitschriften, 1996, vol. 4, No 2, p. 55-57. ISSN 0942-1327. info

 • NĚMEC, Miroslav and Dana HORÁKOVÁ. Mixture of microorganisms,its use for the biodegradation of hydrocarbons, as well as process for its application. 1996. info

 • PILLER, Bohumil, Jiří JELÍNEK, Jaroslav SOJKA and Danuška HORÁKOVÁ. Synthesefaser-Textilien als Bakterientrager in Abwasser-Klaranlagen (Synthetic textile fabrics as bacterial carriers in sewage treatment plants). TechnischeTextilien/Technical textiles, 1996, vol. 39, No 1, p. 35-36. ISSN 0323-3243. info

 • PILLER, Bohumíl, Jiří JELÍNEK, Jaroslav SOJKA and Danuška HORÁKOVÁ. Synthetic Textile Fabrics as Bacterial carriers in sewage treatment plants. SOVAK, 1996, vol. 12, No 11, p. 379-381. ISSN 1210-3039. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 in biodegradation of the hydrocarbons. Int. Biodeteriol.Biodegrad., 1996, vol. 37, No 1, p. 259-260. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Theodor Martinec. In Folia Historica. Brno: Fac.Sci.Muni.Brno, 1996. p. 1-3. 23. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. Use of the Yarrowia lipolytica for the industrial biodegradation of oils and fats in sewage and biodegradation process using it. 1996. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. Use of the yeast Yarrowia lipolytica for the industrial biodegradation of oils and fats in sewage and biodegradation process using it. 1996. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Marie KAZDOVÁ and Martin BURSÍK. Biodegradace škodlivin (Biodegradation of pollutants). Brno: Ministerstvo obrany ČR, 1995. 176 pp. RVV 716-03. info

 • HORÁKOVÁ, Dana and Miroslav NĚMEC. The use of microorganisms RC-1 Biorem in biodegradation of the hydrocarbon:I. Biodegradation of oil compounds. In The use of microorganisms RC-1 Biorem in biodegradation of. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. p. 131. ISBN 80-902013-0-X. info

 • HORÁKOVÁ, Dana and Miroslav NĚMEC. The use of microorganisms RC-1 Biorem in degradation of the hydrocarbons. II. Biodegradation of PAHs. In The use of microorganisms RC-1 Biorem in degradation of the. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. p. 132. ISBN 80-902013-0-X. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 Biorem in biodegradation of hydrocarbons: I.Biodegradation of oil compounds. In The use of microorganismus RC-1 Biorem in biodegradation. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. p. 26-30. ISBN 80-902013-0-X. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 Biorem in degradation of the hydrocarbon: II. Biodegradation of PAHs. In The use of microorganismus RC-1 Biorem in degradation. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. p. 32-38. ISBN 80-902013-0-X. info

 • NĚMEC, Miroslav and Danuška HORÁKOVÁ. Biodegradace škodlivin (Biodegradation of pollutants). Brno: Ministerstvo obrany, 1994. 165 pp. RVV 715-01. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Bioderadace škodlivin (Biodegradations of pollutants). Brno: Ministerstvo obrany ČR, 1994. 165 pp. RVV716-03. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. Směs mikroorganizmů, schopných biodegradace uhlovodíků a způsob biodegradace uhlovodíků (Mixture of microorganismus, its use for the biodegradation of hydrocarbons, as well as process for its application). 1994. info

 • HORÁKOVÁ, Dana and Miroslav NĚMEC. Gemisch von Mikroorganismen,dessen Verwendung zur Biodegra- dation von Kohlenwassrstoffen, sovie Verfahren zu seiner Applikation. 1993. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška and Miroslav NĚMEC. Směs mikroorganismů, schopných biodegradace uhlovodíků a způsob biodegradace uhlovodíků (Mixture of microorganisms, its use for biodegradation of hydrocarbons,as well as process for its application). 1993. info

 • HORÁKOVÁ, Dana and Marie KAZDOVÁ. Změny v produkci virulentních stafylofágů po kultivaci hostitele v homogenním magnetickém poli. In 18.kongres Československé společnosti mikrobiologické při ČSAV. Praha: ČSSM, 1989. p. V-40, 1 pp. info

 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ and Pavel SVOZIL. Changes in the growth of staphylophage 812 induced by homogeneous magnetic field. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, p. 73-85. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Reduced synthesis of beta-galactosidase of Staphylococcus aureus infected by treated phage 812 particles. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, p. 13-18. info

 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. The effect of hypergravitation on metabolic activity in bacterial cells of Staphylococcus aureus. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, p. 57-64. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Alena JURKOVÁ and Miroslav NĚMEC. The effect of NaCl and KCl on the growth and metabolic activity of staphylococci. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, p. 65-72. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. The influence of phage 812 and its spontaneous mutants on beta-galactosidase activity of cells of Staphylococcus aureus. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, p. 5-12. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Inhibice indukované syntézy beta-galaktozidázy u Staphylococcus aureus po infekci virulentním fágem 812. I. Vliv vkladového poměru. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1980, XXI, Biologia68, p. 27-36. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Inhibice indukované syntézy beta-galaktozidázy u Staphylococcus aureus po infekci virulentním fágem 812. II. Vztah mezi indukcí a fágovou infekcí. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk. Brunensis, Brno: UJEP, 1980, XXI, Biologia68, p. 37-46. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marcela HAVLÁSKOVÁ. Růst virulentního stafylofága 812 v syntetickém prostředí. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1980, XXI, Biologia68, p. 65-74. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Effect of some carbon compounds on activity of polyvalent staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1975, XVI, Biologia49, p. 3-10. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Influence of triphenyltetrazolium chloride and phenazine methosulphate on vitality of staphylococci and staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Brunensis, Brno: UJEP, 1975, XVI, Biologia49, p. 71-78. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Miroslav NĚMEC. The exertion of differential centrifugation method for partial purification of staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk. Brunensis, Brno: UJEP, 1975, XVI, Biologia49, p. 89-97. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Miroslav NĚMEC. Vliv polyvalentního fága 812 na oxidační aktivitu buněk S.aureus. In Sborník 11.výročního sjezdu Čs.společnosti mikrobiologické. Praha: ČSSM, 1974. p. 179. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Miroslav NĚMEC. Effect of polyvalent phage 812 on oxidation of endogeneous substrate in cells of Staphylococcus aureus strains. Scripta Fac.Sci.Natl.UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1973, vol. 3, Biologia, p. 33-40. info

 • HOĎÁK, Karel, Danuška HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Effect of polyvalent phage 812 on oxidation of glucose by some strains of Staphylococcus aureus. Scripta Fac.Sci.Natl. UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1973, vol. 3, Biologia, p. 1-6. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ and Marie KAZDOVÁ. Stanovení vitaminu B12 pomocí E.coli M200 na tenké agarové vrstvě. Folia Fac.Sci.Natl.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1973, XIV, Biologia 3, p. 5-23. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Determination of growth requirements of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain Staphylococcus aureus NCTC 8511. Scripta Fac.Sci.Natl. UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1971, vol. 4, Biologia, p. 265-270. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Increase of isolation frequency of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain S.aureus NCTC 8511 by using broth as preirradiation medium. Scripta Fac.Sci.Natl.UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1971, vol. 3, Biologia, p. 231-235. info

 • HORÁKOVÁ, Dana and Stanislav ROSYPAL. Aplication of penicillin method to the isolation of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain Staphylococcus aureus NCTC 8511. Folia Fac.Sci.Natl.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1970, vol. 28, p. 105-113. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Aplikace penicilinové metody na isolaci auxotrofních mutantů u penicilinázo-pozitivního kmene staphylococcus aureus NCTC 8511. 1970. 132 s., +. info

 • ROSYPAL, Stanislav and Dana HORÁKOVÁ. The loss of sensistivity of Staphylococcus aureus NCTC 8511 to the polyvalent and virulent phage 812 following lysogenization with the phage 53. Spisy přírodovědecké fakulty J.E.Purkyně v Brně, Brno: UJEP, 1968, p. 313-325. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Důkaz polylyzogenie kmene Staphylococcus aureus NCTC 8511 a jeho vztah k fágu 812 po lyzogenizaci fágem 53. 1967. 72 l., 20. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings