Publications by the following author: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (učo 1777)
 • CHOMSKY, Noam+ and Jiří ZLATUŠKA. Jakými tvory jsme? (What kind of creatures are we?). Praha: Academia, 2018. 141 pp. XXI. století. ISBN 978-80-200-2804-4. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. University-Industry Co-operation. In SMU Global Forum 2018. 2018. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Kyber není kybernetika (Cyber is not Cybernetics). : Vesmír, 2016. ISSN 1214-4029. info

 • ZLATUŠKA, Jiří, Filip PROCHÁZKA and Jan ROSECKÝ. The Mycroft Programme: Way to Effective Large Data Utilisation. In EUA ANNUAL CONFERENCE 2015. 2015. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Svobodné a vnitřně demokratické univerzity pro svobodnou a prosperující zemi (Autonomous univerzities within prosperous Czech Republic). In Petr Hlaváček. České vize Evropy. Praha: Academia, 2014. p. 302-307. Společnost. ISBN 978-80-200-2361-2. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Fialův úřad se chová jak pejsek s kočičkou. Vita Nostra Revue, Univerzita Karlova, 2013, vol. 22, No 2, p. 26-28. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Proměna knihoven a nové způsoby šíření poznání – digitální knihovny a otevřený přístup k vědeckým výsledkům (Metamorphosis of Libraries and New Modes of Knowledge Dissemination - Digital libraries and Opena Access). In Internet ve státní správě a samosprávě 2013. 2013. ISBN 978-80-904566-5-5. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Akademické svobody nejsou prázdným pojmem (Academic Freedom Is Not An Empty Concept). Vita Nostra Revue, Praha: Univerzita Karlova, 3.LF, 2012, vol. 21, No 1, p. 38-39. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. CERIT Science Park - Overall background And Project Goals. In iCom. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Hodnocení vědeckých pracovišť v informatice (Institutional evaluation in Informatics). In Hora Informaticae. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Challenges and Opportunities for Europen Universities. In University and Society: Challenges and Opportunities. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Internet, piráti a svoboda (od vydávání knih k SOPA/PIPA, ACTA či Megauploadu) (Internet, pirates, and freedom (from publishing to SOPA/PIPA, ACTA or MEGAUPLOAD)). In Internet ve státní správě a samosprávě. 2012. ISBN 978-80-904566-3-1. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Knihovny a nové modely šíření vědění (Libraries and new models of knowledge dissemination). In Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí. 2012. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Libraries in the age of a digital fire. In 16th Seminar of the LIBER Architecture Group. 2012. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Model školného a zahraniční zkušenosti (Tuition fees modela and experience from abroad). In Školné a stipendia – Za co stojí vzdělání? 2012. Učená společnost České republiky společně s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Svár mezi přístupem a ochranou (Access vs. Protection). In Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu aneb Pokus o mapování problému. Praha, 2012. 45 pp. ISBN 978-80-87398-33-3. URL URL URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Školné jako nástroj konkurence? (Tuition fees as a competitive tool?). Vita Nostra Revue, Praha: Univerzita Karlova, 3.LF, 2012, vol. 21, No 3, p. 44-45. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Vnější a vnitřní faktory fungování univerzit (External and internal factors of university economics). In Full cost - výzva nebo hrozba? : UK, MU, 2012. 9 pp. URL URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Widening the perspective. In New perspectives in higher education and regional development. 2012. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice (Principles of peer-review institutional evaluation procedure for Informatics). In Hana Klímová, Dana Kuželová, Jiří Šíma, Jiří Wiedermann, Stanislav Žák. Hovory s informatiky 2012. Praha: ÚI AV ČR, 2012. p. 85-94, 10 pp. ISBN 978-80-87136-14-0. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Zásady hodnoticí procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice (Evaluation principles based on peer review for Informatics institutions). 2012. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Autonomie a decentralizace v podstatě univerzit (Autonomy and decentralization in the essence of the university). Vita Nostra Revue, Praha: Univerzita Karlova, 3.LF, 2011, vol. 20, No 4, p. 30-34. ISSN 1212-5083. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Autonomie univerzit versus reforma (University Autonomy versus Reform). In Vzdělanostní společnost: (věda a vzdělání ve 21. století): sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v edici Eupress, 2011. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7408-049-4. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Hodnocení výzkumu v informatice - přístupy a problémy (Research Evaluation in Informatics - Approaches and Problems). In Klímová, Hana, et al.. Hovory s informatiky 2011: sborník studií. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2011. p. 41-45, 5 pp. ISBN 978-80-87136-11-9. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Cul-de-sac of Czech Research Evaluation Policy. 1. vyd. Pardubice: MŠMT, 2010. p. 37-44, 15 pp. URL URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informatika a problematické hodnocení inovací (Informatics and Problematic Evaluation of Innovations). In Hovory s informatiky 2010: sborník studií. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2010. p. 118-137, 9 pp. ISBN 978-80-87136-09-6. URL info

 • KONVALINKA, Jan, Helena ILLNEROVÁ, Pavel HOBZA, Václav HOŘEJŠÍ, Antonín HOLY, Pavel JUNGWIRTH, Václav PAČES, Pavel MARTASEK and Jiří ZLATUŠKA. Czech bibliometric system fosters mediocre research. Nature, 2009. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/4601079c. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Hodnocení výzkumu a humanitní disciplíny (research evaluation and humanities). 2009. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Innovation and Universities. 2009. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. White paper on Tertiary Education - problems and shortcomings. 2009. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Problémy hodnocení v oborově různém prostředí a vazbě na reformu systému VaVaI (Problems with research evaluation in the presence of different disciplines wrt the Czech reform). In Aktuální problémy hodnocení výzkumu. 2008. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Reforma výzkumu v ČR (Reform of research in the Czech Republic). In X. Krušovické rozhovory Výzkum, vývoj a inovace –faktory ekonomického růstu. 2008. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost a nová ekonomika (Information Society and the New Economy). In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. p. 11-23. ISBN 80-7042-795-7. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informační technologie mění ekonomiku (Information technology influences economy). Inside, Praha: Softwarové noviny, s.r.o., 2000, vol. 1, No 10, p. 16-21. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Promises and Perils of an Information Society. In Local and Regional Society (ISSS2000 - Internet ve státní správě a samosprávě). Hradec Králové: Triada, 2000. p. 75-79. ISBN -. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. A Challenge of the World Turned Digital. In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: VUTIUM Press, 1999. p. 497-500. ISBN 80-214-1249-6. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. NTS: Programming Languages and Paradigms. EuroTeX Proceedings, Heidelberg: Dante, e.v., 1999, -, -, p. 241-246. ISSN 1438-9959. info

 • BRANDEJS, Michal and Jiří ZLATUŠKA. Employing Intranets in Order to Facilitate Reform of Higher Education in Czech Republic. In Proc. of the 3-th Int.Conference. Minsk, Belarus: State Economic University, 1998. p. 16-19. ISBN 985-426-136-0. info

 • BRIM, Luboš, Jozef GRUSKA and Jiří ZLATUŠKA. Mathematical Foundations of Computer Science 1998. Heidelberg: Springer Verlag, 1998. 846 pp. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1450. ISBN 3-540-64827-5. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Education as an Information-Age Business. In RUFIS 97 international conference. 1. vyd. Prague: RUFIS, 1997. p. 49-56. ISBN 80-01-01710-9. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Informace a etické standardy užití počítačů (Information and Ethical Standards of the Use of Computers). In RUFIS'97. Praha: CVUT, 1997. p. 167-173. ISBN 80-01-01710-9. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Stepping Stones to an Information Society. In SOFSEM 97 conference. Heidelberg: Springer Verlag, 1997. p. 349-372. ISBN 3-540-63774-5. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Vzdělání pro informační společnost (Education for the information society). In RUFIS'97. Praha: CVUT, 1997. p. 59-68. ISBN 80-01-01710-9. URL info

 • SOJKA, Petr, Thanh HAN THE and Jiří ZLATUŠKA. The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an Alternative to DVI Format. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1996, vol. 17, No 3, p. 244-251. ISSN 0896-3207. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. When METAFONT does it alone. TUGboat : the communications of the TEX Users Group, San Francisco: TEX Users Group, 1995, vol. 16, No 3, p. 227-332. ISSN 0896-3207. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. From specifications to programs. In GILBERT, David and Chris HOGGER. Logic Program Synthesis and Transformation. 1. vyd. Hamburg: Springer, 1994. p. 93-98. LNCS 883. ISBN 3-540-58792-6. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Linear logic semantics for Concurrent Prolog. In Extensions of Logic Programming. 1. vyd. Hamburg: Springer, 1994. p. 85-96. LNAI 798. ISBN 3-540-53590-X. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Surviving in a multi-lingual world with multiple font encodings. In Euro TeX 94. Gdansk: R. Bzyl and T. Plata-Przechlewski, eds., 1994. p. 188-195, 8 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Committed-choice logic programming in linear logic. In Computational Logic and Proof Theory (Third Kurt Gödel Colloquium, KGC'93). 1. vyd. New York: Springer, 1993. p. 337, 348-337+1. LNCS 713. ISBN 0-387-57184-1. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Concurrent logic programming in linear logic. In Workshop on Concurrency in Computational Logic. 1. vyd. London: ALP-UK, 1993. p. 19, 36-19+1. URL info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Lambda-kalkul (Lambda-calculus). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 240 pp. ISBN 80-210-0826-1. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Linear logic semantics for Concurrent Prolog. In Fourth International Workshop on Extensions of Logic Programming. St. Andrews, Scotland: R. Dyckhoff, ed., 1993. p. 157-166, 10 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Object modelling using lambda-calculus for information systems (abstract). In Computer Science Logic, Dagstuhl-Seminar-Report 40 (9229). : E. Börger, Y. Gurevich, H.Kleine-Büning, M. M. Richter, eds., 1992. p. 23. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Modelling inheritance in a strongly typed functional model. In Next Generation Information System Technology. Springer: Schmidt, J.W., and Stogny, A.A.,eds.LNCS 504, 1991. p. 212-227, 16 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logického programování k paralelismu (From logic programming to paralelism). Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1991. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logického programování k paralelismu (From logic programming to paralelism). Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1991. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logického programování k paralelismu (From logic programming to paralelism). In Proc. SOFSEM 90. 1990. p. 329-347, 19 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logiky k logickému programování (From logic to logic programming). Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1990, p. 611-668. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Od logiky k logickému programování (From logic programming to paralelism). In Sb. SOFSEM 89. 1989. p. 323-354, 32 pp. info

 • FRANEK, Jiří and Jiří ZLATUŠKA. Kancelářský datový systém SIRAEL (SIRAEL office information system). Mechanizace a automatizace administrativy, 1988, vol. 1, p. 4. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Data Bases and the Lambda Calculus. In Proc. 10th IFIP World Computer Congres. 1986. p. 97-104, 8 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří and O. FELIX. Datový model HIT po pěti letech (The HIT data model after five years). In Proc. SOFSEM 86. 1986. p. 119-153, 35 pp. info

 • MATERNA, Pavel, Karel PALA and Jiří ZLATUŠKA. Logická analýza přirozeného jazyka (Logical Analysis of Natural Language). první. Praha: Nakladatelství Academia Praha, 1986. 145 pp. info

 • FRANEK, Jiří and Jiří ZLATUŠKA. SIRAEL - disketový systém pro práci s daty (SIRAEL - a diskette system for data manipulation). Informačné systémy, Bratislava: Alfa, 1986, vol. 2, p. 171-190. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. HIT Data Model. Data Bases from the Functional Point of View. In Proceedings of 11th International Conference on Very Large Data Bases. Stockholm, Sweden: Alain Pirotte and Yannis Vassiliou, 1985. p. 470-477, 8 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Keeping integrity in the HIT data base model. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Mathematica, Brno: Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1985, vol. 15, No 4, p. 187-198. info

 • ZLATUŠKA, Jiří, T. CHRZ and P. MATERNA. Lambda kalkul (Lambda-calculus). In Proc. SOFSEM 85. 1985. p. 195-242, 48 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Normal forms in the typed lambda-calculus with tuple types. Kybernetika, 1985, vol. 21, No 5, p. 366-381. ISSN 0023-5954. info

 • ZLATUŠKA, Jiří and O. FELIX. Transforming External Queries into Ralational Operations with Data Using HIT Data Model. In Proc. 8th Int. Sem. on DBMS. Piešťany, 1985. p. 31-47, 16 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. HIT data model. A functional approach to data bases. In Proc. 8 th. Sem. on DBMS. Varna (Bulgaria), 1984. p. 21-23, 3 pp. info

 • FRANEK, Jiří and Jiří ZLATUŠKA. SIRAEL - disketový systém pro práci s daty. In Proc. SOFSEM 84. 1984. p. 311-314, 4 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Extending Some Classes of Program Schemata with Decidable Equivalence Problem. Computers and Artificial Intelligence, Bratislava: Slovac Academy of Science, Veda, 1983, No 3, p. 259-268. ISSN 0232-0274. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Integritní omezení v modelu HIT (Integrity constraints in the HIT model). In Proc. SOFSEM 83. 1983. p. 485-489, 5 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Externí pohledy a aktualizace v modelu HIT (External views and updates in the HIT model). In Proc. SOFSEM 82. 1982. p. 410-412, 3 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Databázový model HIT (HIT database model). In Proc. DATASEM 81. 1981. p. 41-60, 20 pp. info

 • MATERNA, Pavel, F. KREJČÍ, Jiří ZLATUŠKA, J. POKORNÝ and O. FELIX. HIT - databázový model (HIT - database model). In Proc. SOFSEM 81. 1981. p. 195-225, 31 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Realizace teorie typu v Algolu 68 (Realization of the theory of types in Algol 68). In Proc. SOFSEM 80. 1980. p. 421-422, 2 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Použití algolu 68 jako databázového jazyka (Using Algol 68 as a database language). In Proc. SOFSEM 79. 1979. p. 412-414, 3 pp. info

 • ZLATUŠKA, Jiří. Utváření pojmu na základě rostoucích pyramidálních sítí (Concept formation using growing pyramidal nets). In Proc. SOFSEM 78. 1978. p. 479-480, 2 pp. info

Look up   a publication by author    a publication by its name

You may use the field to enter any string you wish such as a surname
(or its part followed by '%'), personal identification number (učo),
part of the name of the publication whose record you are searching for, etc.
Options:
Select from:  RIV publications  all publicly available records 
Records to display:  20   50   all 
Sort by:  year of publication   names
Year of publication:
In or before:    In or after: 
You may use the drop-down menus to select a year of publication. In such a case, choose
the same year in both the menus. Provided you want to specify a range, the years selected
in the menus should be different.
Type of publication (outcome):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Instructions on entering search strings