GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA a V PROCHÁZKA. Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 2, s. 81-83. ISSN 1214-2158.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika.
Název anglicky Anaesthesia Management of Extended Liver Resection without Allogenic Blood Transfusion: a Case Report
Autoři GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA a V PROCHÁZKA.
Vydání Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, 1214-2158.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky hepatic resection - low CVP anaesthesia - acute normovolemic haemodilution
Změnil Změnila: Jana Tichá, učo 2167. Změněno: 18. 2. 2005 12:01.
Anotace
Popisujeme anesteziologický postup u atypické resekce jater s předpokládanou velkou krevní ztrátou z důvodu těsného vztahu velké jaterní metastázy kolorektálního karcinomu k portální a dolní duté žíle. K minimalizaci rizika převodu alogenní krve jsme použili kombinaci akutní normovolemické hemodiluce (ANH) s vedením anestezie s nízkým centrálním venózním tlakem (CVT).
Anotace anglicky
We report anaesthesia management for liver resection in a patient with supposed targe blood loss, because of close relations of the hepatic metastasis of colorectal carcinoma to the portal and inferior caval cein. To minimize blood loss we used combination of an acute normovolemic haemodilution (ANH) and a low central venous pressure (CVP) anaesthesia.
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2020 12:13