ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER a Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, roč. 19, č. 6, s. 308-313. ISSN 1214-2158.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika
Název česky Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika
Název anglicky Power-M mode for Transcranial Doppler examination for diagnostics in neurointensive care - case report
Autoři ČUNDRLE, Ivan (203 Česko, garant, domácí), Helena ONDRÁŠKOVÁ (203 Česko, domácí), Jan MALÁSKA (203 Česko, domácí), Lukáš BREYER (203 Česko) a Vladimír ZEMÁNEK (203 Česko).
Vydání Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, ČLS J.E.Purkyně, 2008, 1214-2158.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00051119
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky power M-modus; TCD; anestezie; intenzivní péče; smrt mozku
Klíčová slova anglicky Transcranial Doppler examination; neurointensive care; case report
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 4. 2012 14:11.
Anotace
Článek poukazuje na možnosti použití power M-modu při transkraniálním dopplerovském vyšetření u kriticky nemocných. Formou kazuistik analyzují autoři svoje první zkušenosti s touto relativně novou metodou včetně úskalí této metody a jejích výhod a nevýhod. TCD jako neinvazivní bedside vyšetření může mimo jiné urychlit proces diagnostiky smrti mozku a tím i aktivaci systému v rámci transplantačního programu při dodržení současné právní legislativy.
Anotace anglicky
The article shows the potential of the Power M-mode in TCD examination of seriously ill patients. The authors analyze their experience with this relatively new method through case reports and therewith they show the pitfalls, advantages and disadvantages of the method. TCD is a non-invasive bedside examination that can significantly shorten the time of brain death diagnosis and allow earlier activation of the organ salvage programme within the current legal constraints.
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2020 12:17