CS

Vzdělávací síť lékařských fakult pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě

SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, stanislav ŠTÍPEK, čestmír ŠTUKA and Vladimír MIHÁL. Vzdělávací síť lékařských fakult pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě (Educational network of medical faculties for developing and sharing digital content on a common platform). In Telemedicína Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-7392-092-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávací síť lékařských fakult pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě
Name (in English) Educational network of medical faculties for developing and sharing digital content on a common platform
Authors SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, stanislav ŠTÍPEK, čestmír ŠTUKA and Vladimír MIHÁL.
Edition Telemedicína Brno 2009, 2009.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7392-092-0
Keywords (in Czech) e-learning;telemedicína
Keywords in English elearning;telemedicine
Tags elearning, Telemedicine
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Changed: 29/1/2010 09:50.
Abstract
Projekt MEFANET (**ME**dical **FA**culties **NET**work) nastartoval mezinárodní, efektivní a otevřenou spolupráci mezi všemi českými a slovenskými lékařskými fakultami. Jedním z hlavních cílů této sítě je podpora výuky a studia v lékařských i zdravotnických oborech moderními informačními a komunikačními technologiemi. Za tímto účelem je v projektu MEFANET vyvíjeno originální a jednotné řešení pro vzdělávací webové portály, které spolu s centrální bránou tvoří platformu pro nabídku a sdílení digitálního vzdělávacího obsahu. Vzniká tak unikátní prostředí zajišťující vzájemnou kompatibilitu a prostupnost nabízených elektronických materiálů.
Abstract (in English)
Projekt MEFANET (**ME**dical **FA**culties **NET**work) nastartoval mezinárodní, efektivní a otevřenou spolupráci mezi všemi českými a slovenskými lékařskými fakultami. Jedním z hlavních cílů této sítě je podpora výuky a studia v lékařských i zdravotnických oborech moderními informačními a komunikačními technologiemi. Za tímto účelem je v projektu MEFANET vyvíjeno originální a jednotné řešení pro vzdělávací webové portály, které spolu s centrální bránou tvoří platformu pro nabídku a sdílení digitálního vzdělávacího obsahu. Vzniká tak unikátní prostředí zajišťující vzájemnou kompatibilitu a prostupnost nabízených elektronických materiálů.
Links
MSM 143300004, plan (intention)Name: Digitální knihovny
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 22/3/2019 19:55

Other applications