PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR and Ivan ČUNDRLE. Použití erytropoietinu u radikální prostatektomie (RAPE). Česká urologie, Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, vol. 2, No 4, p. 18-20. ISSN 1211-8729.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Použití erytropoietinu u radikální prostatektomie (RAPE)
Authors PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Jan DOLEŽEL, Bronislav STIBOR and Ivan ČUNDRLE.
Edition Česká urologie, Brno, Česká urologická společnost JEP, 2000, 1211-8729.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., učo 1740. Changed: 2/2/2001 12:20.
PrintDisplayed: 5/8/2020 16:17