CS

Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika

BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Zdeněk LUKÁŠ, Karel DVOŘÁK, Eva MORAVCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ and Ivan ČUNDRLE. Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika (Critical illness polyneuromyopathy. I. Diagnosis). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, 65/98, No 6, p. 386-394. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika
Name (in English) Critical illness polyneuromyopathy. I. Diagnosis
Authors BEDNAŘÍK, Josef (203 Czech Republic, guarantor), Petr VONDRÁČEK (203 Czech Republic), Zdeněk LUKÁŠ (203 Czech Republic), Karel DVOŘÁK (203 Czech Republic), Eva MORAVCOVÁ (203 Czech Republic), Blanka ADAMOVÁ (203 Czech Republic) and Ivan ČUNDRLE (203 Czech Republic).
Edition Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.052
RIV identification code RIV/00216224:14110/02:00008538
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000179708800004
Keywords in English critical illness polyneuropathy; critical illness myopathy; direct muscle stimulation; electrodiagnosis; muscle biopsy
Tags critical illness myopathy, Critical illness polyneuropathy, direct muscle stimulation, electrodiagnosis, muscle biopsy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., učo 1308. Changed: 7/12/2006 20:45.
Abstract
Cílem prospektivní studie bylo analyzovat elektrofyziologické abnormality u kriticky nemocných a jejich korelaci s histopatologickými abnormalitami a tím ověřit možnost elektrofyziologické diferenciace polyneuropatie a myopatie kritického stavu (CIPM). Soubor 79 kriticky nemocných byl sledován po dobu 1 měsíce klinicky a elektrofyziologicky. Sledování dokončilo 48 nemocných. Elektrofyziologické abnormality svědčící pro nově vzniklou CIPM byly zjištěny během 5. týdne u 27 nemocných, u 9 nemocných byly přítomny již při vstupním vyšetření během 1. týdne. Dominujícími elektrofyziologickými abnormalitami (s výjimkou 1 nemocného) bylo snížení sumačních svalových akčních potenciálů (CMAP) či abnormální spontánní aktivita svědčící pro motorickou axonopatii nebo myopatii. U 11 nemocných s touto abnormalitou byla provedena svalová biopsie prokazující známky myogenního postižení ve všech případech (v 7 v kombinaci s neurogenním postižením). Snížení CMAP při přímé svalové stimulaci bylo nalezeno u 7 nemocných s histologickými známkami myopatie. Elektrofyziologické známky senzitivní neuropatie byly přítomny u 14 nemocných, pouze v 1 případě izolovaně. Studie potvrdila vysokou prevalenci CIPM u kriticky nemocných (56%) s dominujícím motorickým postižením typu axonální neuropatie a myopatie, obvykle v kombinaci. Elektrofyziologická diferenciace obou typů postižení není spolehlivě možná. Nejcennějším elektrofyziologickým parametrem je amplituda CMAP umožňující časnou detekci a sledování stupně a dynamiky postižení.
Abstract (in English)
Objective: To evaluate the spectrum and time profile of electrophysiological parameters in the detection of neuromuscular involvement in critically ill patients and establish their correlation with biopsy findings. Design: Prospective clinical and neurophysiological study. Setting: One general and one neurological intensive care unit in a University Hospital. Patients: Forty-six critically ill patients with failure of at least two organ systems were enrolled and completed the one-month follow up. Interventions: Detailed clinical and electrophysiological evaluation including direct muscle stimulation was performed in all cases on entry and at the end of the follow-up. Muscle biopsy was performed in 11 and sural nerve biopsy in 5 cases. Measurements and Results: Electrophysiological signs of new or progressing neuromuscular involvement at the end of the first month were detected in 26 patients (56%) and could be classified into three groups: pure motor syndrome (12 cases), combined motor syndrome and sensory polyneuropathy (13 cases), and isolated sensory polyneuropathy (1 case). Direct muscle stimulation showed decreased muscle membrane excitability in 11 of these abnormal cases. Muscle biopsy disclosed various myopathic abnormalities in all 11 examined cases with motor syndrome, in 7 of them in association with denervation-reinnervation changes. Conclusions: Electrophysiological and histological examinations showed significant overlapping of several pathogenic components of neuromuscular involvement in critically ill patients, namely decreased muscle excitability, myopathy, axonal motor neuropathy and sensory neuropathy. The characterisation of the electrophysiological components of a complex polyneuromyopathy is preferred to the strict categorisation of abnormalities into critical illness myopathy and polyneuropathy.
Links
NF5980, research and development projectName: Polyneuromyopatie kriticky nemocných
Investor: Ministry of Health of the CR, R&D of Neurology and Psychiatry
PrintDisplayed: 26/3/2019 11:50

Other applications