CS

Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu

VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK and Ivan ČUNDRLE. Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu (Lon-term prognosis of critical illness polyneuromyopathy). Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, vol. 14, No 1, p. 21-25. ISSN 0862-4968.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu
Name (in English) Lon-term prognosis of critical illness polyneuromyopathy
Authors VONDRÁČEK, Petr (203 Czech Republic), Josef BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, guarantor) and Ivan ČUNDRLE (203 Czech Republic).
Edition Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, 2003, 0862-4968.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/03:00008554
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English critical illness; polyneuropathy; myopathy; multiple orga failure; systemic inflammatory response syndrome
Tags critical illness, multiple orga failure, myopathy, polyneuropathy, systemic inflammatory response syndrome
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., učo 1308. Changed: 7/12/2006 20:45.
Abstract
Prognóza kriticky nemocných pacientů je významně ovlivněna rozvojem získaného postižení nervosvalového systému, které se manifestuje generalizovanou svalovou slabostí, nově vzniklou během kritického stavu a obtížným přechodem od arteficiální ke spontánní ventilaci. Toto získané nervosvalové postižení multifaktoriální geneze je významnou příčinou prolongované morbidity i mortality kriticky nemocných. Kromě exacerbace preexistujícího nervosvalového onemocnění a perzistující farmakologické blokády nervosvalového přenosu, byly nověji u těchto nemocných popsány polyneuropatie a myopatie kritického stavu, respektive jejich kombinace - polyneuromyopatie kritického stavu (critical illness polyneuromyopathy - CIPM). Autoři prezentují prospektivní klinickou a elektrofyziologickou studii u souboru 76 kriticky nemocných, sledovaných po dobu 1 měsíce klinicky a elektrofyziologicky. Sledování dokončilo 46 nemocných. Elektrofyziologické abnormity, svědčící pro nově vzniklou CIPM, byly zjištěny během 5. týdne u 25 nemocných. Studie potvrdila vysokou prevalenci CIPM u kriticky nemocných (54,3 %), s dominujícím motorickým postižením typu axonální neuropatie a myopatie, obvykle v kombinaci. U 11 pacientů s nervosvalovými komplikacemi, kde již od rozvoje kritického stavu uběhlo více než 6 měsíců, byl zhodnocen výsledný klinický stav, stupeň soběstačnosti a dlouhodobá prognóza. Výsledky podporují teorii, že rozvoj nervosvalových komplikací u kriticky nemocných výrazně zhoršuje i jejich dlouhodobou prognózu.
Abstract (in English)
Objective: To evaluate the long-term outcome and prognosis in critically ill patients with neuromuscular complications. Desing: Prospective clinical study. Material and Methods: Seventy-nine critically ill patients were enrolled and forty-eight completed a one-month follow-up. Selected clinical parameters were prospectively evaluated over a 28-day period. Electrophysiological studies were performed during the first week and at the end of the follow-up in order to detect signs of critical illness polyneuromyopathy (CIPM). Clinical features and outcomes were evaluated six months after the onset of a critical illness in eleven patients with CIPM. Results: Electrophysiological signs of CIPM were detected in twenty-seven patients (56.3%). Clinical manifestation with the onset of profound flaccid paralysis occured in seven cases (14.6%), four of them with difficult weaning from mechanical ventilation. Sixteen patients with CIPM died during six months after the onset of critical illness - moratility rate of 59.3%. Among survivors, 7 patients (63.6%) were independent in their daily activities (Barthel Index 60 or more). Conclusions: Despite a severe initial motor deficit, recovery from CIPM may be in most cases partial or complete within 6-month period, with no significant impairment of patients self-sufficiency and quality of life.
Links
NF5980, research and development projectName: Polyneuromyopatie kriticky nemocných
Investor: Ministry of Health of the CR, R&D of Neurology and Psychiatry
PrintDisplayed: 22/3/2019 15:59

Other applications