CS

Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého ...

GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA and V PROCHÁZKA. Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika. (Anaesthesia Management of Extended Liver Resection without Allogenic Blood Transfusion: a Case Report). Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, vol. 15, No 2, p. 81-83. ISSN 1214-2158.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika.
Name (in English) Anaesthesia Management of Extended Liver Resection without Allogenic Blood Transfusion: a Case Report
Authors GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA and V PROCHÁZKA.
Edition Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, 1214-2158.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English hepatic resection - low CVP anaesthesia - acute normovolemic haemodilution
Changed by Changed by: Jana Tichá, učo 2167. Changed: 18/2/2005 12:01.
Abstract
Popisujeme anesteziologický postup u atypické resekce jater s předpokládanou velkou krevní ztrátou z důvodu těsného vztahu velké jaterní metastázy kolorektálního karcinomu k portální a dolní duté žíle. K minimalizaci rizika převodu alogenní krve jsme použili kombinaci akutní normovolemické hemodiluce (ANH) s vedením anestezie s nízkým centrálním venózním tlakem (CVT).
Abstract (in English)
We report anaesthesia management for liver resection in a patient with supposed targe blood loss, because of close relations of the hepatic metastasis of colorectal carcinoma to the portal and inferior caval cein. To minimize blood loss we used combination of an acute normovolemic haemodilution (ANH) and a low central venous pressure (CVP) anaesthesia.
PrintDisplayed: 22/3/2019 16:01

Other applications