CS

Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným ...

DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH and Ivan ČUNDRLE. Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika. (A Cervical Plexus Block for the Left Carotic Endarterectomy in a Patient with a Complete Closure of Right Cerebral Arteries: a Case Report). Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, vol. 15, No 5, p. 229-231. ISSN 1214-2158.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika.
Name (in English) A Cervical Plexus Block for the Left Carotic Endarterectomy in a Patient with a Complete Closure of Right Cerebral Arteries: a Case Report
Authors DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH and Ivan ČUNDRLE.
Edition Anesteziologie & Intenzivní medicína, ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, 1214-2158.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English carotic endarterectomy - regional anaesthesia - cervical plexus block
Changed by Changed by: Jana Tichá, učo 2167. Changed: 18/2/2005 12:39.
Abstract
Endarterektomie arteria carotis interna patří mezi nejčastější výkony cévní chirurgie. Autoři popisují případ pacienta s cévním onemocněním mozku při extrémním obliterujícím postižení magistrálních tepen, jenž byl úspěšně operován díky využití blokády cervikálního plexu. Pacient postižený úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek byl indikován k operační desobliteraci levé vnitřní karotidx, postižené filiformní 95% stenózou. Tento případ demonstruje přednosti regionální anestezie u pacienta s vysokým anesteziologickým rizikem.
Abstract (in English)
Carotic endarterectomy belongs to the most often procedures in vascular surgery. The authors present a case of a patient with extreme arteriosclerosis of cerebral arteries, who underwent successful surgery in the cervical plexus block. The patient with the complete closure of right cerebral arteries was scheduled for desobliteration surgery of the left internal carotic artery with 95% stenosis. This case demonstrates the effectiveness and safety of regional anaesthesia in a patient with high anaesthesiological risk.
PrintDisplayed: 23/3/2019 22:05

Other applications