CS

Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní ...

ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan MALÁSKA, Lukáš BREYER and Vladimír ZEMÁNEK. Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika (Power-M mode for Transcranial Doppler examination for diagnostics in neurointensive care - case report). Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2008, vol. 19, No 6, p. 308-313. ISSN 1214-2158.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika
Name in Czech Power M-modus při transkraniálním dopplerovském vyšetření pro snazší diagnostiku v neurointenzivní péči - kazuistika
Name (in English) Power-M mode for Transcranial Doppler examination for diagnostics in neurointensive care - case report
Authors ČUNDRLE, Ivan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Helena ONDRÁŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan MALÁSKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lukáš BREYER (203 Czech Republic) and Vladimír ZEMÁNEK (203 Czech Republic).
Edition Anesteziologie & Intenzivní medicína, Praha, ČLS J.E.Purkyně, 2008, 1214-2158.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00051119
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) power M-modus; TCD; anestezie; intenzivní péče; smrt mozku
Keywords in English Transcranial Doppler examination; neurointensive care; case report
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 10/4/2012 14:11.
Abstract
Článek poukazuje na možnosti použití power M-modu při transkraniálním dopplerovském vyšetření u kriticky nemocných. Formou kazuistik analyzují autoři svoje první zkušenosti s touto relativně novou metodou včetně úskalí této metody a jejích výhod a nevýhod. TCD jako neinvazivní bedside vyšetření může mimo jiné urychlit proces diagnostiky smrti mozku a tím i aktivaci systému v rámci transplantačního programu při dodržení současné právní legislativy.
Abstract (in English)
The article shows the potential of the Power M-mode in TCD examination of seriously ill patients. The authors analyze their experience with this relatively new method through case reports and therewith they show the pitfalls, advantages and disadvantages of the method. TCD is a non-invasive bedside examination that can significantly shorten the time of brain death diagnosis and allow earlier activation of the organ salvage programme within the current legal constraints.
PrintDisplayed: 22/3/2019 15:50

Other applications