ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7491-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS.
Vydání Brno, 272 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7491-0
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 11:05.
Anotace
Cílem této publikace je nabídnout analýzu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku, a to z pohledu mezinárodních obchodních transakcí. Smluvní závazkový vztah s mezinárodním prvkem tvoří jádro mezinárodního obchodního práva. Nový občanský zákoník je jedním z pramenů úpravy mezinárodní obchodní transakce. Tento předpis podrobně upravuje podstatné otázky soukromoprávního smluvního vztahu od jeho vzniku až po jeho zánik. Vzhledem k jeho možnému využití je nutné jeho ustanovení analyzovat z pohledu dalších pramenů smluvního práva s mezinárodním prvkem. Cílem publikace je proto nabídnout propojení nového soukromoprávního kodexu na tyto další úpravy, konkrétně Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního práva.
Anotace anglicky
The aim of this publiaction is to analyze the selected provision of the new Czech Civil Code from the point of view of the international business transactions. A contract with a cross-border element forms the core stone of interantional business law. The Czech Civil Code is one of the sources of regulation of international business transactions. It regulates all relevant issues of a contractual relationship from its formation to its termination. Due to its possible applicatibilty to the international business transactions, it is necessary to analyze its provision from the point of view of other sources. The aim of this publication is thus to offer the connection of the new Czech Civil Code to other sources, namely the CISG, UNIDROIT Priciples and PECL.
Návaznosti
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií II (Akronym: PVM)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1228757 /1 Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Název
1228757
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1228757/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1228757/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1228757/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1228757/?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:05, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:05, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,7 MB
Hash md5
3a42b4d29885c31aee0eda80d22d49e1
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:05

Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1228757/Novy_OZ_pohledem_mezinarodnich_obchodnich_transakci.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
684,6 KB
Hash md5
f20382dfbd4e42342c8d05056e53ccd2
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:07
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 5. 2019 11:15