VYKOPAL, Jan a Miloš BARTÁK. On the Design of Security Games: From Frustrating to Engaging Learning. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On the Design of Security Games: From Frustrating to Engaging Learning
Autoři VYKOPAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Miloš BARTÁK (203 Česká republika).
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Audiovizuální tvorba
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14610/16:00087694
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova česky aktivní učení; kyberbezpečnost; CTF; návrh; uživatelské testování; KYPO
Klíčová slova anglicky actilve learning; cyber security; CTF; design; user study; KYPO
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., učo 98724. Změněno: 5. 12. 2016 08:55.
Anotace
Hands-on cyber security training is generally accepted as an enjoyable and effective way of developing and practising skills that complement the knowledge gained by traditional education. At the same time, experience from organizing and participating in these events show that there is still room for making a larger impact on the learners, and providing more engaging and beneficial learning. In particular, the area of the game and exercise design is not sufficiently well-developed. There is no comprehensive methodology or best practices that can be used to prepare, test, and carry out events. We present the concept of a security game and lessons learned from a prototype game played by 260 participants. Based on the lessons, we describe the enhancements to the game design and a user study evaluating new game features. The results of the study show the importance of logging events which describe the course of the game. It also suggests what type of information can be estimated from the game logs and what can be found by other methods such as surveys.
Anotace česky
Praktická výuka v podobě cvičení a her je všeobecně považována za zábavnou a účinnou metodu rozvoje a procvičování dovedností v oblasti kyberbezpečnosti. Zkušenosti z přípravy této výuky a z účasti v některých cvičeních ukazují, že je zde stále prostor pro zvýšení výukového dopadu této metody na studenty. Zejména oblast návrhu cvičení a bezpečnostních her je v počátcích, např. neexistuje metodika nebo souhrn nejlepší praxe, které by učitel mohl využít při přípravě, testování a realizaci výukové aktivity. V článku představujeme koncept bezpečnostní hry a zkušenosti získané hraním prototypové hry 260 účastníky. Na základě těchto zkušeností jsme hru rozšířili a připravili uživatelské testování, jehož cílem bylo zhodnotit přínosy nových rozšíření. Výsledky testování ukázaly důležitost zaznamenávání akcí studentů během hry a jaké informace je možné získat jinými metodami, např. dotazníkovým šetřením.
Návaznosti
VI20162019014, projekt VaVNázev: Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu (Akronym: KYPO II)
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Program bezpečnostního výzkumu České Republiky v letech 2015-2020
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vykopal, J. 26. 2. 2018

Vlastnosti

Název
2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf?info
Vloženo
Po 26. 2. 2018 05:31, RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Miloš Barták, učo 396568
  • osoba RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., učo 98724
Atributy
 

2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-paper.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
769,4 KB
Hash md5
1c0550af01b02ae84a59cbf81b343569
Vloženo
Po 26. 2. 2018 05:31

ase2016.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/ase2016.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1351251/ase2016.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
34,1 KB
Hash md5
52fe1d5c9eee849cdbdcbb2eabf8fecb
Vloženo
Út 9. 8. 2016 17:24
2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vykopal, J. 26. 2. 2018

Vlastnosti

Název
2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf?info
Vloženo
Po 26. 2. 2018 05:30, RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Miloš Barták, učo 396568
  • osoba RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., učo 98724
Atributy
 

2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1351251/2016-USENIX-ASE-design-security-games-presentation.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
946,2 KB
Hash md5
3e02d879f74440e94765b9c5d427e06a
Vloženo
Po 26. 2. 2018 05:30

ase2016-vykopal.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1351251/ase2016-vykopal.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1351251/ase2016-vykopal.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
6,6 KB
Hash md5
3d1ddd247d1fa0410d6efd5c9102422e
Vloženo
Út 9. 8. 2016 17:24
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 1. 2022 13:02