EN

Petrological and geochemical characteristics of Palaeogene low-rank coal on the Faroe Islands: ...

KUBOUŠKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Pavel COUFALÍK a Richard POKORNÝ. Petrological and geochemical characteristics of Palaeogene low-rank coal on the Faroe Islands: restricted effects of alteration by basaltic lava flows. International Journal of Coal Geology, Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 165, August, s. 157-172. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2016.08.009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Petrological and geochemical characteristics of Palaeogene low-rank coal on the Faroe Islands: restricted effects of alteration by basaltic lava flows
Název česky Petrologická a geochemická charakteristika paleogenního hnědého uhlí Faerských ostrovů: omezený alterační efekt výlevy bazaltových láv
Autoři KUBOUŠKOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant, domácí), Lukáš KRMÍČEK (203 Česká republika, domácí), Pavel COUFALÍK (203 Česká republika, domácí) a Richard POKORNÝ (203 Česká republika).
Vydání International Journal of Coal Geology, Amsterdam, Elsevier, 2016, 0166-5162.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Mineralogy
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 4.783
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00090693
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2016.08.009
UT WoS 000386409600012
Klíčová slova česky Faerské ostrovy; složení uhlí; alterace; depoziční prostředí
Klíčová slova anglicky Faroe Islands; Coal composition; Alteration; Depositional environment
Štítky AKR, coal, Faroe Islands
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696. Změněno: 16. 3. 2018 19:19.
Anotace
The first combined petrographic and geochemical investigation of coal from the Faroe Islands was performed as a case study to understand thermal effects from basaltic lavaflows on immature coal. The samples were divided into two distinct groups:“normal”coal (xylite and detroxylite) and“altered organic matter”(charcoal and organic particles dispersed in samples rich in altered clastic mineral components or enriched via hydrothermal fluids). The“normal”coal consists primarily of huminite-group material dominated by ulminite. The proportions of material from inertinite and liptinite groups vary from sample to sample. The studied macerals are anisotropic with no observed reaction rims or vacuoles. According to the mean ulminite reflectance in combination with ultimate and proximate analyses, the coal reached the lignite and subbituminous stages. The maceral compositions together with coal palynology indicate a predominance of gelified wood-derived tissues and demonstrate that the coal evolved in wet forest swamps under limno-telmatic to telmatic conditions. Alteration effects on immature coals from overlying basalt flows were relatively limited. Due to relatively rapid heat loss from the basaltic lava, as verified by the presence of volcanic glass (tachylyte), its imposed thermal effects resulted only in development of a thin“anthracite-like”crust on samples with no elevated coal rank. Associated hydrothermal fluids induced coal hydrofracturing with subsequent mineral precipitation and decomposition of the ambient feldspar-rich volcaniclastic sediments. Altered organic matter is enriched in SiO2, Al2O3 and FeOtot, as well as in trace elements such as Ni and Cr. In contrast, these samples are depleted in Hg (<10 ppb).
Anotace česky
Jedná se o první kombinovaný petrografický a geochemický výzkum uhlí na Faerských ostrovech, který byl proveden jako klíčová studie k pochopení termálního efektu výlevů bazaltových láv v blízkosti slojí nevyzrálého uhlí. Vzorky byly rozděleny do dvou odlišných skupin: „normální“ uhlí (xylit a detroxylit) a „alterovaná organická hmota“ (dřevěné uhlí a organické částice rozptýlené ve vzorcích bohatých na alterované klastické minerální komponenty nebo obohacených hydrotermálními fluidy). „Normální“ uhlí je tvořeno převážně macerály huminitové skupiny, z nichž dominuje ulminit. Zastoupení macerálů skupiny inertinitu a liptinitu je variabilní. Studované macerály jsou anizotropní, bez pozorovaných reakčních lemů či vakuol. Na základě světelné odraznosti ulminitu a chemicko-technologických parametrů vykazuje uhlí nízký stupeň prouhelnění. Macerálové složení společně s palynologií indikují převahu dřevních pletiv a ukazují na vývoj uhlí v prostředí občasně zaplavovaných lesních mokřadů. Efekt alterace nevyzrálého uhlí nadložními bazaltovými výlevy byl poměrně omezený. Vzhledem k relativně rychlému zchladnutí bazaltové lávy, prokázanému přítomností vulkanického skla (tachylytu), se termální efekt projevil pouze vyvinutím tenké vrstvičky antracitového vzhledu na vzorcích bez celkového zvýšení stupně prouhelnění. Hydrotermální fluida spojená s vulkanickou aktivitou způsobila mechanickou desintegraci uhlí a následné vysrážení minerálů doprovázené rozkladem okolních vulkanoklastických sedimentů bohatých na živce. Alterovaná organická hmota je obohacena jednak o SiO2, Al2O3 a FeOtot, jednak o stopové prvky, jako například Ni a Cr. Naopak, tyto vzorky jsou ochuzeny o Hg (<10 ppb).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1352910 /1 Krmíčková, S. 4. 9. 2016

Vlastnosti

Název
1352910
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1352910/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1352910/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1352910/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1352910/?info
Vloženo
Ne 4. 9. 2016 16:05, Mgr. Simona Krmíčková

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Ing. Richard Pokorný, DiS., učo 111108
 • osoba Ing. Andrea Mikešková, učo 137293
 • osoba RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., učo 272713
 • osoba Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696
 • osoba doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
Atributy
 
Kubouskova_et_al._2016.pdf   Verze souboru Krmíčková, S. 4. 9. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.pdf?info
Vloženo
Ne 4. 9. 2016 16:05, Mgr. Simona Krmíčková

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Ing. Richard Pokorný, DiS., učo 111108
 • osoba Ing. Andrea Mikešková, učo 137293
 • osoba RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., učo 272713
 • osoba Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696
 • osoba doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
Atributy
 

Kubouskova_et_al._2016.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
6,4 MB
Hash md5
c883dcaf63a5eb5a1e7d386a99d7c5ab
Vloženo
Ne 4. 9. 2016 16:05

Kubouskova_et_al._2016.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1352910/Kubouskova_et_al._2016.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
85,5 KB
Hash md5
4a3860399a3d694fb82bbf5ef5d1e372
Vloženo
Ne 4. 9. 2016 16:09
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2019 09:10

Další aplikace