KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8299-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.
Název anglicky Competition policy on railways - theory, experience and practical application.
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 202 s. Železniční reformy, sv. 3, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00087627
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-8299-1
Klíčová slova česky politika hospodářské soutěže; konkurence; železniční doprava; spotřebitelské šetření
Klíčová slova anglicky competition policy; competition; railways; rail industry; consumer survey
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814. Změněno: 6. 4. 2018 14:18.
Anotace
Monografie je zaměřena na obsáhlou analýzu použitelných metod politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy včetně polemiky o nutnosti vymezovat relevantní trh a identifikaci hlavních problémů spojených s použitím standardních metod vymezování relevantního trhu. V jednotlivých kapitolách jsou postupně identifikována specifika spojená s ekonomickými efekty nákladů a výnosů, s technickými aspekty a s administrativní regulací odvětví v rámci liberalizačních reforem vedených Evropskou unií. Na základě odvětvové analýzy jsou definovány základní bariéry vstupu konkurenčních subjektů do odvětví a možnosti jejich překonání. Dále je stanovena základní ekonomická charakteristika odvětví v rámci české ekonomiky. V další části je provedena podrobná analýza všech významných případů narušení konkurenčního prostředí v odvětví železniční dopravy, které byly řešeny Komisí EU a britskými soutěžními autoritami. V kontextu dílčích závěrů předchozích kapitol je navržen kompletní metodický postup pro vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy v podmínkách české ekonomiky.
Anotace anglicky
The monograph focuses on a comprehensive analysis of the applicable methods of competition policy in the railway industry, including discussions about the need to define the relevant market and to identify the main problems associated with using standard methods of defining the market. The relevant market is important to define especially in specific in-dustries: the railway industry has a number of economic specificities compared to the stand-ard model of services; there are not available reliable data on price trends, price elasticities and costs. This is reflected in the possibility of making economic analyses and to bias their results. Competition policy must take these specifics into account when cases related to the rail transport are investigated; analysis of the critical loss is not suitable for transport indus-try, due to a very specific cost structure. To avoid failure of tests for defining the relevant market and to overcome the lack or unreliability of cost data additional methods can be used, that help create a more plastic view of the situation on the market. Such a method is a consumer survey targeted to quantifying the price elasticity of demand and the diversion ratio; another method can be a supply shock analysis.
Návaznosti
MUNI/A/1203/2014, interní kód MUNázev: Odhad poptávky na trzích dopravních služeb pomocí spotřebitelského průzkumu (Akronym: TranSurvey)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
TD03000061, projekt VaVNázev: Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.
Investor: Technologická agentura ČR, OMEGA
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kvizda, M. 11. 10. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf?info
Vloženo
Út 11. 10. 2016 11:48, prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148
  • osoba prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
Atributy
 

Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
4,3 MB
Hash md5
0b57f1ffa169c9f6699cd32f7882816f
Vloženo
Út 11. 10. 2016 11:48

Konkurence_na_zeleznici_2016.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
528,1 KB
Hash md5
d7a36a07954c57d677c823ca6f34d789
Vloženo
Út 11. 10. 2016 11:50
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 10. 2021 04:29