HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Territorial Self-Governing Units of the Czech Republic as Entities Possessing Ownership and Other Proprietary Rights (the Basic Conceptual Issues). DANUBE: Law and Economics Review, Walter de Gruyter, 2016, roč. 7, č. 2, s. 105-121. ISSN 1804-6746. doi:10.1515/danb-2016-0006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Territorial Self-Governing Units of the Czech Republic as Entities Possessing Ownership and Other Proprietary Rights (the Basic Conceptual Issues)
Název česky Celky územní samopsrávy v České republice jako subjekty vlatsnického a dalších majetkových práv (základní koncepční otázky)
Autoři HAVLAN, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan JANEČEK (203 Česká republika).
Vydání DANUBE: Law and Economics Review, Walter de Gruyter, 2016, 1804-6746.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00088301
Organizační jednotka Právnická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1515/danb-2016-0006
Klíčová slova česky Česká republika; vlastnictví; majetek; majetková práva; veřejná správa; samosprávné celky
Klíčová slova anglicky Czech Republic; ownership; property; proprietary rights; public administration; self-governing units
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 9. 2019 12:19.
Anotace
The article makes an overview of the recent legal regulations regarding the proprietary position of Czech self-governing units (municipalities and regions) as well as comments on their development (considering wider circumstances) from 1990 to the present day. It focuses on the nature of legal entities sui generis (in Czech called “příspěvková organizace”), which perform ownership and other proprietary rights of the municipalities and regions on the basis of specific public law relations. Appropriate attention is also dedicated to other legal subjects operating in the sphere of territorial self-government considering their proprietary position. The sub-objectives of the article are the identification and explanation of solutions to the identified problems concerning the analyzed questions.
Anotace česky
Článek podává přehled současné právní úpravy majetkové situace českých územních samosprávných jednotek (obcí a krajů), dále komentuje jejich vývoj (v širších souvislostech) od roku 1990 do dneška. Zaměřuje se na povahu právnických osob svého druhu - příspěvkových organizací, které vykonávají vlastnická a jiná majetková práva obcí a krajů, a to na základě zvláštních veřenoprávních vztahů. Pozornost je věnována také dalším právnickým osobám působícím ve sféře územní samosprávy, a to ve vztahu k jejich majetkoprávnímu postavení. Článek identifikuje a vysvětluje podstatu současných problémů souvisejících s diskutovaným tématem a nabízí některá jejich řešení.
Návaznosti
GA13-30730S, projekt VaVNázev: Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1359129 /1 Georgala, P. 21. 3. 2017

Vlastnosti

Název
1359129
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1359129/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1359129/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1359129/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1359129/?info
Vloženo
Út 21. 3. 2017 11:19, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., učo 32806
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Havlan_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 21. 3. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1359129/Havlan_clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1359129/Havlan_clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1359129/Havlan_clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1359129/Havlan_clanek.pdf?info
Vloženo
Út 21. 3. 2017 11:19, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., učo 32806
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Havlan_clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1359129/Havlan_clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1359129/Havlan_clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
209 KB
Hash md5
67e29702cd257084085ee58a12d5fea0
Vloženo
Út 21. 3. 2017 11:19

Havlan_clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1359129/Havlan_clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1359129/Havlan_clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
58,3 KB
Hash md5
78862e6c285136843cac84325a4187c9
Vloženo
Út 21. 3. 2017 11:25
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 9. 2019 08:52