POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ and Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 pp. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jakub MÍŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Václav STUPKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel LOUTOCKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš ABELOVSKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 241 pp. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573, 2016.
Publisher Masaryk University, Faculty of Law
Other information
Original language English
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Vědecký web PrF - open access
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00093919
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8423-0
Keywords (in Czech) právo informačních technologií; elektronická komunikace; ochrana dat; ochrana osobních údajů
Keywords in English information technology law; electronic communication; data protection legislation; protection of personal data
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290. Changed: 5/4/2017 09:21.
Abstract
The book is concerned with a legal regulation of interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. There are analysed legal instruments embodied within the framework of enforceable law which can be used by police for the sake of criminal investigation and other specialised tasks arising from the Act No. 273/2008 Sb., on Police of the Czech Republic, or by intelligence agencies during fulfilling of their duties. Consequently, in seven chapters, there is described and analysed a structure of legal regulation of interception of electronic communications, constitutional safeguards, access authorization of relevant public agencies, and possibilities of use of the interceptions in court proceedings. Analysis of Slovak legal regulation is present in the form of the eighth comparative chapter. The book is also concerned with collection and retention of operational and localisation data, access to them and their use in court proceedings.
Abstract (in Czech)
Monografie se zabývá právní úpravou odposlechů elektronických komunikací v České republice a na Slovensku. Analyzuje účinnou právní úpravu možnosti provádění odposlechů elektronických komunikací orgány činnými v trestním řízení při odhalování a vyšetřování trestné činnosti policií za účelem plnění zvláštních úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zpravodajskými službami při plnění jejich úkolů. V sedmi kapitolách je postupně popsána struktura právní úpravy odposlechů elektronických komunikací, jsou analyzována ústavněprávní východiska, oprávnění dotčených orgánů veřejné moci na přístup k odposlechům a možnost užití odposlechů během soudního řízení. Slovenská právní úprava je obsažena formou osmé komparativní kapitoly. Monografie se dotýká rovněž tzv. data retention, tedy uchovávání provozních a lokalizačních údajů ze sítí elektronických komunikací a přístupu k nim.
Links
MUNI/A/1153/2015, internal MU codeName: Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia (Acronym: IECCRS)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1375718 /1 Georgala, P. 17. 3. 2017

Properties

Name
1375718
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1375718/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1375718/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1375718/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1375718/?info
Uploaded/Created
Fri 17. 3. 2017 09:59, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read:
 • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Tomáš Abelovský, učo 104294
 • a concrete person Mgr. Václav Stupka, Ph.D., učo 134455
 • a concrete person JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
 • a concrete person doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177
 • a concrete person JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820
Attributes
 
Polcak_kniha.pdf   File version Georgala, P. 17. 3. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1375718/Polcak_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1375718/Polcak_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1375718/Polcak_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1375718/Polcak_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 17. 3. 2017 09:59, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read:
 • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Tomáš Abelovský, učo 104294
 • a concrete person Mgr. Václav Stupka, Ph.D., učo 134455
 • a concrete person JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
 • a concrete person doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177
 • a concrete person JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820
Attributes
 

Polcak_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1375718/Polcak_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/repo/1375718/Polcak_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,5 MB
Hash md5
dcea3ac901f1f9697a713ec4d4f3a6f0
Uploaded/Created
Fri 17. 3. 2017 09:59

Polcak_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1375718/Polcak_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/repo/1375718/Polcak_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
528,8 KB
Hash md5
b474dbaca4a915d6372dd73dc0e74aae
Uploaded/Created
Fri 17. 3. 2017 10:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21/5/2019 20:56