Informační systém Masarykovy univerzity 

How to Get Taxpayers to Pay Local Charges

česky | in English

RADVAN, Michal. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. In Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P.. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 340-348, 9 s. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How to Get Taxpayers to Pay Local Charges
Název česky Jak přimět poplatníky platit místní poplatky
Autoři RADVAN, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, The Financial Law towards Challenges of the XXI Century, od s. 340-348, 9 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Právní vědy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Fakultní open access
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8516-9
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017
UT WoS 000405243700026
Klíčová slova česky daň; daňové právo; místní poplatek; sankce; reklama
Klíčová slova anglicky Tax; tax law; local charge; sanction; promotion; advertising
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 20. 1. 2018 15:45.
Anotace
Why taxpayers are not paying the taxes? Maybe some do not want to. Maybe some do not have money to pay. Maybe some are not apprehensive about sanctions. Moreover, some of them even do not know they are obliged to pay. This article deals with the last two issues: sanctions in local charges and promotion of local charges. As there is no classification of sanctions in tax law in the Czech Republic, it is necessary to describe and analyze the law in this area and compare de lege lata regulation with the intended amendments. The second part of the article is focused on how local charges are promoted by State or local self-government units, or how local charges should be promoted, while using the analytical method. This is the aim of the paper. The hypothesis to be confirmed or disproved is that the promotion of local charges is not adequate to get taxpayers to pay local charges (on time, in correct amount, at all). Finally using the synthesis of gained knowledge the best tax promotion mix is presented.
Anotace česky
Proč poplatníci neplatí daně? Možná někteří nechtějí. Možná někteří nemají peníze, aby zaplatili. Možná se někteří nebojí sankcí. Možná dokonce někteří ani neví, že by platit měli. Článek se zabývá právě posledními dvěma oblastmi: sankcemi v oblasti místních poplatků a "reklamou" na místní poplatky. Protože v České republice neexistuje klasifikace sankcí v daňovém právu, je nezbytné popsat a analyzovat právní regulaci v dané oblasti a porovnat regulaci de lege lata s připravovanými novelizacemi. Druhá část příspěvku je pak zaměřena na to, jak jsou místní poplatky propagovány státem a územními samosprávnými celky, či jak by propagovány býti měly, přičemž je využito analytické metody. To je také cílem příspěvku. Hypotéza, kterou článek potvrdí či vyvrátí, uvádí, že stávající propagace místních poplatků není dostatečná k tomu, aby poplatníci platili místní poplatky (řádně a včas). Nakonec, za využití syntézy získaných znalostí, je navržen nejlepší propagační mix.
Návaznosti
MUNI/A/1359/2016, interní kód MUNázev: Reforma důchodových daní (Akronym: ReDuD)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1377628 /1 Georgala, P. 13. 9. 2017

Vlastnosti

Název
1377628
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1377628/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1377628/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1377628/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1377628/?info
Vloženo
St 13. 9. 2017 17:02, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Radvan_Financial_challenges.pdf   Verze souboru Georgala, P. 13. 9. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf?info
Vloženo
St 13. 9. 2017 17:02, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Radvan_Financial_challenges.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,2 MB
Hash md5
7aa2bd2f19da92b312353457274b472c
Vloženo
St 13. 9. 2017 17:02

Radvan_Financial_challenges.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1377628/Radvan_Financial_challenges.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
e6b49cbc197260a3f4fb2413ff326963
Vloženo
St 13. 9. 2017 17:07
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 3. 2018 23:43

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2018 23:43, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému