EN

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu

ŠPAČKOVÁ, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 467. ISBN 978-80-210-8687-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8688-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu
Název anglicky Equivalence of Proper Nouns in Russian and Czech : Proper Nouns in Translation
Autoři ŠPAČKOVÁ, Stanislava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání první. Brno, 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 467, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00097609
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8687-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8688-2017
Klíčová slova česky vlastní jména; onomastika, translatologie, převod vlastních jmen; mezijazykový převod; ruský jazyk; český jazyk; antroponyma; toponyma; chrématonyma; transkripce; transliterace; adaptace; kalk; přechylování
Klíčová slova anglicky proper nouns; onomastics; translation studies; translation of proper nouns; interlanguage transfer; Russian language; Czech language; anthroponyms; toponyms; chrematonyms; transcription; transliteration; adaptation calque; gender inflection
Štítky RIV - zkontrolováno
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D., učo 180135. Změněno: 10. 11. 2018 21:24.
Anotace
Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny do ruštiny byla podrobena kritice a upravena). Následně stanovuje, která metoda převodu se hodí pro příslušný typ propria a textový žánr. V přílohách k práci jsou uvedeny nejčastěji používané transkripční a transliterační tabulky. Práce je určena překladatelům, rusistům, bohemistům, novinářům, pracovníkům cestovních agentur a všem, kteří se setkávají s texty obsahujícími cizí ruská a česká propria.
Anotace anglicky
Monograph from the field of onomastics and translatology brings a complex perspective of somewhat neglected problematics of transfer of proper nouns between Czech and Russian and partly also between English and Russian. In the introduction the author describes methods of transfer of proper nouns, some of them just compiled from existing literature, some introduced anew and others modified. Especially the rules of transcription from Czech to Russian were subjected to critique and modified thoroughly. Then she defines which method is suitable for each category of proper nouns and text genres. The addenda include the most popular tables of transcription and transliteration. The treatise is a useful tool for translators, both Russian and Czech studies scholars, journalists, travel agents and all who work with texts containing foreign Russian and Czech proper nouns.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1390005 /1 Špačková, S. 20. 9. 2018

Vlastnosti

Název
1390005
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1390005/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1390005/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1390005/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1390005/?info
Vloženo
Čt 20. 9. 2018 15:17, Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D., učo 180135
Atributy
 
Spackova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Špačková, S. 20. 9. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D., učo 180135
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 3. 2019 02:41

Další aplikace