ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593. ISBN 978-80-210-8679-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané otázky z art práva
Název česky Vybrané otázky z art práva
Název anglicky Art Law: Selected Issues
Autoři ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, domácí), Matěj SÝKORA (203 Česká republika, domácí), Martina HÁJKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal ADAMOVSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Monika SPILKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 138 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8679-1
Klíčová slova česky autorská právo; kulturní politika; umění; divadlo; veřejná správa
Klíčová slova anglicky copyright; street art; cultural policy; public administration
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 5. 2019 11:05.
Anotace
Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé části jsou pojednány ty vybrané umělecké oblasti, které nejsou zatím z právního hlediska dosud dostatečně uchopeny. Cílem publikace je představit novou právní oblast, které dosud nebyla v českém kontextu věnována dostatečná pozornost navzdory rostoucí poptávce z praxe.
Anotace anglicky
The publication deals with the legal regulation of art at the national and international level. The first part discusses general topics such as cultural policy and relevant aspects of copyright. The second part covers several problems of art which have not been properly accommodated by the law yet. The aim of the publication is to introduce a new legal area which has not yet been given sufficient attention in the Czech context, despite growing demand.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1392931 /1 Georgala, P. 13. 5. 2019

Vlastnosti

Název
1392931
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1392931/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1392931/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1392931/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1392931/?info
Vloženo
Po 13. 5. 2019 11:04, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Stepanikova_Art_pravo_-_web.pdf   Verze souboru Georgala, P. 13. 5. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 8. 2019 16:04