CVRČKOVÁ, Aneta a Lenka LACINOVÁ. Citová vazba a její hierarchie, sociální opora a somatizační tendence dříve nasazených kombatantů. E-psychologie, Českomoravská Psychologická Společnost, 2017, roč. 11, č. 3, s. nestránkováno. ISSN 1802-8853.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Citová vazba a její hierarchie, sociální opora a somatizační tendence dříve nasazených kombatantů
Název anglicky Attachment, attachment hierarchy, postdeployment social support and somatization among Czech combatants
Autoři CVRČKOVÁ, Aneta (203 Česká republika, domácí) a Lenka LACINOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání E-psychologie, Českomoravská Psychologická Společnost, 2017, 1802-8853.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00095128
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky somatizační tendence; sociální opora po návratu z mise; citová vazba u dospělých; hierarchie citové vazby
Klíčová slova anglicky somatization tendencies; post-deployment social support; adult attachment; attachment hierarchy
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 21. 3. 2018 14:45.
Anotace
V poslední době je zvýšen zájem o zkoumání citové vazby a její hierarchie u různých populačních skupin dospělých osob a souvisejících biopsychosociálních aspektech. Cílem této studie je zjistit, jak citová vazba, sociální opora po návratu a dále stresující události na misi predikují výskyt somatizačních tendencí u českých kombatantů. Dalším cílem studie je zjistit, zda se mezi vazbovými osobami kombatantů vyskytují kolegové ze zahraničních misí. Výzkum byl realizován na souboru 71 českých kombatantů, kteří se zúčastnili alespoň jedné zahraniční vojenské mise. Pro sběr dat byly využity metody Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support a The Combat Experience Scale z Deployment Risk and Resilience Inventory, zkrácená verze SCL-90 a metoda WHOTO. Výsledky ukazují, že vazbová úzkostnost a sociální opora po návratu jsou statisticky významnými prediktory somatizačních tendencí. Druhým zjištěním tohoto výzkumu je, že mezi vazbovými osobami kombatantů se dle předpokladu objevují kolegové z mise. Zjištění této studie mohou sloužit jako zdroj při tvorbě intervenčních programů pro tuto populaci.
Anotace anglicky
In the past few years there has been an increase in research interest of attachment and its hierarchy with related biopsychosocial phenomena through different population groups of adults. The first aim of this study is first to probe how the attachment, the post-deployment support and the combat experience influence somatization tendencies of the Czech combatants. The second aim of this study is to probe whether colleagues from deployment can be found among attachment figures of soldiers. The research was realized via questionnaire survey among 71 Czech combatants, who were at least once deployed. The applied methods were Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support and The Combat Experience Scale from Deployment Risk and Resilience Inventory, a short form of SCL-90 and WHOTO. The results show that the attachment anxiety and the post-deployment support significantly predict the somatization tendencies. The second result of this study shows that colleagues from deployment appear among combatant´s at­tachment figures. The results could serve as the source for developing an intervention programme.
Návaznosti
GA16-03059S, projekt VaVNázev: Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (Akronym: VVvA)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1394206 /1 Farkašová, B. 24. 1. 2018

Vlastnosti

Název
1394206
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1394206/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1394206/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1394206/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1394206/?info
Vloženo
St 24. 1. 2018 16:25, Bc. Blanka Farkašová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Aneta Cvrčková, učo 411666
  • osoba doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
  • osoba Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 
cvrckova-lacinova.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 24. 1. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Aneta Cvrčková, učo 411666
  • osoba doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
  • osoba Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 5. 2019 13:13