x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

  • Display records
  • Send citations by email
  • Export citations
  • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
Kategorie oborů podle OECDIndividual fields
Year of publication 
Organization unit 
Language
Other options
License


 
File version

 
Display description What is University Repository?

Publication record lists

Latest publication records

Genesis of syntectonic hydrothermal veins in the igneous rock of teschenite association (Outer Western Carpathians, Czech Republic) : growth mechanism and origin of fluids
URUBEK, Tomáš, Zdeněk DOLNÍČEK and Kamil KROPÁČ
Přírodovědecká fakulta, Field of Study: Geologie a mineralogie
SEME - série metodologických workshopů pro doktorandy 2016
Pedagogická fakulta, Field of Study: Pedagogika a školství
Zákon o registru smluv z pohledu občanského práva
Právnická fakulta, Field of Study: Právní vědy
CLO-PLA: a database of clonal and bud-bank traits of the Central European flora
KLIMEŠOVÁ, Jitka, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, Francesco DE BELLO and Tomáš HERBEN
Přírodovědecká fakulta, Field of Study: Botanika
Le paysage montréalais dans La Brulerie d'Émile Ollivier
Filozofická fakulta, Field of Study: Písemnictví, masmedia, audiovize
Preparation and crystal structure of 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(2,6-diisoprophylphenyl)-alumazen.2CH3CN
KOLLHAMMEROVÁ, Iva, Jiří PINKAS and Marek NEČAS
Přírodovědecká fakulta, Field of Study: Anorganická chemie