CS

University Repository

x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

  • Display records
  • Send citations by email
  • Export citations
  • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
Year of publication 
Organization unit 
Language
Other options
License


 
File version

 
Display description What is University Repository?

Publication record lists

Latest publication records

Remediation of Sign Texts as the Theme of Cultural Studies
PAVELKA, Jiří
Fakulta sociálních studií, Field of Study: Písemnictví, masmedia, audiovize
Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů
Právnická fakulta, Field of Study: Politologie a politické vědy
Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance
RONOVSKÁ, Kateřina, Jarmila POKORNÁ, Bohumil HAVEL and Kateřina EICHLEROVÁ
Právnická fakulta, Field of Study: Právní vědy


Other applications