x   Help
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

  • Display records
  • Send citations by email
  • Export citations
  • Empty the clipboard

Search by:

Field categoriesIndividual fields
OECD field categoriesIndividual fields
Year of publication 
Organization unit 
Language
Other options
License


 
File version

 
Display description What is University Repository?

Publication record lists

Latest publication records

Cliché
Filozofická fakulta, Field of Study: Jazykověda
Domácí násilí - filosofická analýza pojmu
MACHALOVÁ, Tatiana
Právnická fakulta, Field of Study: Právní vědy
Gait Recognition from Motion Capture Data
Fakulta informatiky, Field of Study: Informatika
Encyklopedie psychologie práce
Fakulta sociálních studií, Field of Study: Psychologie
Commercial Name in the Draft of the Civil Code
POKORNÁ, Jarmila and Eva VEČERKOVÁ
Právnická fakulta, Field of Study: Právní vědy
Regulace konkurenčního prostředí na železnici – čas rozhodnout
Ekonomicko-správní fakulta, Field of Study: Řízení, správa a administrativa