Seznam lokálních správců

U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS MU určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS MU.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS MU je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS MU (tzv. primární heslo MU).

Přidělit primární heslo je možné výhradně při osobní návštěvě a pouze aktivním studentům či zaměstnancům. Nejste-li aktivním studentem či zaměstnancem nebo se nemůžete osobně dostavit ke správci, můžete si objednat zaslání hesla poštou.

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS MU. S dotazy týkajícími se dat v IS MU (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

Zvolte: LF, FF, PrF, FSS, PřF, FI, PdF, FSpS, ESF, ÚVT, CJV, CZS, Teiresiás, SKM, SUKB, UCT, IBA, CTT, CEITEC, RMU

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta

Štěpánka Horníčková, shornick(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Kamenice 5, budova A17/224, Personální oddělení, telefon 549 494 156
Mgr. Zbyněk Diviš, zdivis(zavináč/atsign)ukb(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Kamenice 5, budova A22/304, Centrum informačních technologií SUKB, telefon 549 497 409

Přidělování hesel pro studenty:
Studijní oddělení v úředních hodinách
pondělí, středa a čtvrtek: 12.30 - 14.30
úterý: 9.30 - 11.30
pátek: 9.00 - 11.00
nebo na adresách
pro I. ročník programů VL, ZL a VI. ročník VL: pazourkova(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
pro II. a III. ročník programů VL, ZL: horakova(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
pro IV. a V. ročník programů VL a ZL: vrzalova(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
pro bakalářské programy a navazující magisterský program: teryngel(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, jkralik(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
pro zahraniční studenty - samoplátce: hmelichar(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, mneckar(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
Heslo bude připraveno k vyzvednutí do tří dnů.

Koordinace: kankova(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, pankova(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Ing. Zdeněk Kubík, kubik(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Arna Nováka 1, budova FF - laboratoř výpočetní techniky, telefon 549 494 475
Ing. Alena Albíniová, albiniova(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Vedoucí oddělení – Personální oddělení, Gorkého 62/13, budova O, místnost 3.07, telefon 549 49 1503

Přidělování hesel pro studenty:
Studijní oddělení v úředních hodinách, studijni(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, kubik(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Koordinace: kubik(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijni(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

logo Právnická fakulta

Právnická fakulta

Mgr. Jaroslav Pavliňák, is(zavináč/atsign)law(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Veveří 70, budova PrF - Studijní oddělení, místnost 113, telefon 549 496 249

Přidělování hesel pro studenty:
Jaroslav Pavliňák - Studijní oddělení, místnost 113, referentky Studijního oddělení v úředních hodinách

Koordinace: Jaroslav Pavliňák, is(zavináč/atsign)law(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

logo Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních studií

Mgr. Ing. Libor Caha, caha(zavináč/atsign)fss(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Joštova 10, Centrum informačních a komunikačních technologií FSS MU, místnost 227
Mgr. Petr Fajmon, fajmon(zavináč/atsign)fss(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Joštova 10, Centrum informačních a komunikačních technologií FSS MU, místnost 229

Koordinace: Ing. Libor Caha, caha(zavináč/atsign)fss(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

logo Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

RNDr. Čestmír Greger, telefon 549 49 3978, ovt(zavináč/atsign)sci(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Oddělení výpočetní techniky, Kotlářská 2

Přidělování hesel pro studenty:
Studijní oddělení v úředních hodinách, studijni(zavináč/atsign)sci(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

logo Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

RNDr. Ing. Lucie Pekárková, pekarkova(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Botanická 68a, místnost B301, telefon 549 495 871

Přidělování hesel pro studenty:
Studijní oddělení, osobně v úředních hodinách, studijni(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Přidělování hesel pro studenty doktorského studia:
Oddělení vědy a výzkumu veda(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Přidělování hesel pro zaměstnance:
Personální oddělení
Ing. Jaroslava Stanková, pers(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Botanická 68a, místnost B503, telefon 549 491 803

logo Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Hlavní správce práv PdF, přidělování hesel zaměstnancům:
PaedDr. Otto Kryzan, kryzan(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 495 311

Přidělování hesel studentům:
Studijní oddělení - osobně v úředních hodinách.
Kontakty a úřední hodiny pracovníků studijního oddělení najdete na www.ped.muni.cz/studium/studijni-oddeleni.

logo Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií

Mgr. Petr Zaoral, zaoral(zavináč/atsign)fsps(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Přidělování hesel pro studenty:
Studijní oddělení v úředních hodinách:
pondělí, středa a čtvrtek: 9:00-11:00
úterý: 9:00-11:00 a 13:00-15:00
pátek: 9:00-11:00 a 13:00-14:00

Přidělování hesel pro zaměstnance:
Personální oddělení
Lucie Martincová, martincova(zavináč/atsign)fsps(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Kamenice 753/5, bud. A33/205, telefon 549 494 606
Ing. Pavla Šillerová, sillerova(zavináč/atsign)fsps(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Kamenice 753/5, bud. A33/205, telefon 549 492 003

logo Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Bronislav Kolek, kolek(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 495 225
Lipová 41a, budova ESF - Centrum informačních a komunikačních technologií
V případě nepřítomnosti Ing. Kolka je zastupující osobou: Lukáš Šilhavý, DiS., silhavy(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 497 755

Koordinace: kolek(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

logo Ústav výpočetní techniky

Ústav výpočetní techniky

RNDr. Bohuslav Moučka, moucka(zavináč/atsign)ics(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, ÚVT Botanická 68a, místnost C118, telefon 549 495 184
Alexandr Kolovratník, sasa(zavináč/atsign)ics(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, ÚVT Komenského nám. 2, místnost 62, telefon 549 493 779
Ing. Aleš Roček, rocek(zavináč/atsign)ics(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, ÚVT Botanická 68a, místnost C310B, telefon 549 496 006
Ondrej Zadžora, zadzora(zavináč/atsign)ics(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, ÚVT Komenského nám. 2, místnost 62, telefon 549 497 728

logo Centrum jazykového vzdělávání

Centrum jazykového vzdělávání

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D., marta(tečka/dot)rybickova(zavináč/atsign)cjv(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Komenského nám. 2, místnost 122B, telefon 549 497 520
Mgr. Martin Nováček, martin(tečka/dot)novacek(zavináč/atsign)cjv(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Komenského nám. 2, místnost 118, telefon 549 497 648

logo Centrum zahraniční spolupráce

Centrum zahraniční spolupráce

Mgr. Martin Vašek, vasek(zavináč/atsign)czs(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Komenského nám. 2, telefon 549 497 785

Přidělování hesel pro zaměstnance CZS:
Mgr. Veronika Ocásková, ocaskova(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 272, telefon 549 494 250

logo Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Ing. Svatoslav Ondra, ondra(zavináč/atsign)teiresias(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Komenského nám. 2, místnost 119, telefon 549 491 110
Technici:
Tomáš Bukovský, bukovsky(zavináč/atsign)teiresias(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Komenského nám. 2, místnost 119, telefon 549 491 110

logo Správa kolejí a menz

Správa kolejí a menz

Zlatuše Nečasová, necasova(zavináč/atsign)skm(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Vinařská 5, místnost C2/18, telefon 549 492 703

logo Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Ing. Pavel Brančík, brancik(zavináč/atsign)ukb(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Kamenice 5, budova A11, místnost 115, telefon 549 492 901

Přidělování hesel pro zaměstnance SUKB:
Ing. Petra Krčová, krcova(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 272, telefon 549 496 158

logo Univerzitní centrum Telč

Univerzitní centrum Telč

Přidělování hesel pro zaměstnance UCT:
Hana Dvořáková, h(tečka/dot)dvorakova(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 265, telefon 549 493 384

logo Institut biostatistiky a analýz

Institut biostatistiky a analýz

RNDr. Martin Komenda, Ph.D., komenda(zavináč/atsign)iba(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Institut biostatistiky a analýz, Kamenice 126/3, místnost 612a, telefon 549 49 4469

logo Centrum pro transfer technologií

Centrum pro transfer technologií

Přidělování hesel pro zaměstnance CTT:
Hana Dvořáková, h(tečka/dot)dvorakova(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 265, telefon 549 493 384

logo Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut

Přidělování hesel pro zaměstnance:
Mgr. Markéta Jamrichová, Administrativa, Kancelář ředitele (HS 719*, 718*), marketa(tečka/dot)jamrichova(zavináč/atsign)ceitec(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 496 287
Bc. Taťána Rolincová, DiS., Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin (HS 712*), Centrum nano- mikrotechnologií (HS 715*), tatana(tečka/dot)rolincova(zavináč/atsign)ceitec(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 498 758
Mgr. Jana Gambová, Centrum molekulární medicíny (HS 713*), Centrum výzkumu mozku a lidské mysli (HS 714*), jana(tečka/dot)gambova(zavináč/atsign)ceitec(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 494 288
Mgr. Tereza Kejdová, Centrum strukturní biologie (HS 711*), tereza(tečka/dot)kejdova(zavináč/atsign)ceitec(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 495 093

logo Rektorát

Rektorát

Ondřej Kulíšek, lvt(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 215, telefon 549 493 159
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., smid(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 428, telefon 549 491 007

Přidělování hesel pro zaměstnance RMU:
Ing. Petra Krčová, krcova(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 272, telefon 549 496 158 (RMU)
Mgr. Lenka Krsková, krskova­(zavináč/atsign)rect­(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 272, telefon 549 498 202 (RMU, Kariérní centrum, CŘS CEITEC)
Mgr. Veronika Ocásková, ocaskova(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Žerotínovo náměstí 9, místnost 272, telefon 549 494 250 (RMU, Nakladatelství, Archiv, Mendlovo muzeum)

Koordinace: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., smid(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz


Dotazy, připomínky, komentáře: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Další aplikace