RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Program: FI M-IN Informatika, magisterský studijní program
Obor: FI IN Informatika, magisterské prezenční jednooborové

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Úspěšné kredity
326
Studijní průměr
1,23 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi
6 % nejlepších studentů programu.
Percentil
6 (pouze úspěšně uk. studia)

zima 1997
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I000 Úvod do informatiky5zk 17. 1. 1998
FI:I002 Návrh algoritmů I6zk 19. 12. 1998
FI:I015 Úvod do funkcionálního programování4zk 31. 1. 1998
FI:M003 Lineární algebra I6zk 8. 1. 1998
FI:M005 Teorie množin I5zk 7. 1. 1998
FI:P000 Architektura počítačů5zk 3. 2. 1998
FI:V000 Základy odborného stylu313. 5. 1998
FI:V001 Angličtina 20. 2. 1998
FI:V002 Tělesná výchova 28. 1. 1998
FI:V003 Ekonomický styl myšlení I211. 2. 1998
léto 1998
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:Imp_7777 Duševní hygiena II325. 5. 1998
FI:I003 Úvod do objektově orientovaného programování6zk 29. 5. 1998
FI:I005 Formální jazyky a automaty I7zk 4. 6. 1998
FI:I056 Fuzzy množiny a jejich aplikace4zk 1. 6. 1998
FI:M004 Lineární algebra II5zk 4. 6. 1998
FI:M006 Teorie množin II4zk 4. 6. 1998
FI:M016 Cvičení Lineární algebra II225. 5. 1998
FI:M020 Cvičení Teorie množin II126. 5. 1998
FI:P001 Operační systémy5zk 3. 6. 1998
FI:P004 UNIX4zk 10. 6. 1998
FI:P062 Organizace souborů4zk 27. 5. 1998
FI:V002 Tělesná výchova 10. 6. 1998
FI:V004 Ekonomický styl myšlení II33. 7. 1998
podzim 1998
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I006 Formální jazyky a automaty II5zk 7. 1. 1999
FI:I053 Metody efektivního programování311. 1. 1999
FI:I070 Objektové programování5zk 1. 2. 1999
FI:M000 Matematická analýza I5zk 15. 2. 1999
FI:M007 Matematická logika4zk 18. 1. 1999
FI:M008 Algebra I5zk 28. 1. 1999
FI:M021 Cvičení Algebra I26. 1. 1999
FI:P002 Úvod do databázových systémů4zk 27. 1. 1999
FI:P005 Služby počítačových sítí320. 11. 1998
FI:V001 Angličtina 15. 12. 1998
FI:V002 Tělesná výchova 10. 2. 1999
FI:V016 Zimní výcvikový kurs 22. 2. 1999
jaro 1999
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I008 Výpočtová logika5zk 29. 6. 1999
FI:I047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie4zk 24. 6. 1999
FI:M001 Matematická analýza II5zk 21. 5. 1999
FI:M009 Algebra II31. 6. 1999
FI:M018 Cvičení Matematická analýza II231. 5. 1999
FI:M022 Cvičení Algebra II218. 5. 1999
FI:P076 DATA Management -- koncept, produkty, průmysl a lidé320. 5. 1999
FI:P091 Sémantika a komunikace34. 6. 1999
FI:V001 Angličtina zk 1. 7. 1999
FI:V025 Rehabilitační techniky a ergonometrie kancelářské práce32. 7. 1999
podzim 1999
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I029 Logická analýza přirozeného jazyka I4zk 27. 1. 2000
FI:I030 Úvod do počítačové lingvistiky4zk 1. 3. 2000
FI:I031 Algebraické prostředky lingvistiky5zk 6. 1. 2000
FI:I995 Projekt (bakalářský studijní program, informatika)417. 1. 2000
FI:M002 Matematická analýza III5zk 2. 2. 2000
FI:M010 Kombinatorika a teorie grafů4zk 21. 1. 2000
FI:M019 Cvičení Matematická analýza III215. 12. 1999
FI:M032 Cvičení Kombinatorika a teorie grafů114. 12. 1999
FI:P006 Principy programovacích jazyků4zk 8. 1. 2000
FI:P061 Úvod do strojového překladu4zk 21. 1. 2000
FI:P122 Formální struktura přirozeného jazyka320. 12. 1999
jaro 2000
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I011 Sémantiky programovacích jazyků4zk 26. 6. 2000
FI:I013 Logické programování I424. 6. 2000
FI:I032 Konstrukce gramatik5zk 16. 6. 2000
FI:I044 Logická analýza přirozeného jazyka II4zk 12. 6. 2000
FI:M011 Statistika I519. 6. 2000
FI:P107 Projekt z korpusové lingvistiky II227. 6. 2000
FI:P125 Řečová komunikace a dialogové systémy322. 6. 2000
FI:P998 Souborná zkouška SoZk 15. 8. 2000
podzim 2000
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PJC601 Polština pro bohemisty a slavisty220. 12. 2000
FI:I010 Komunikace a paralelismus5zk 16. 1. 2001
FI:I012 Složitost5zk 9. 1. 2001
FI:P034 Strojové učení4zk 19. 1. 2001
FI:P065 UNIX -- programování a správa systému I315. 1. 2001
FI:P106 Projekt z korpusové lingvistiky I216. 1. 2001
FI:V010 Kapitoly k filosofii jazyka I21. 2. 2001
jaro 2001
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I007 Vyčíslitelnost5zk 8. 6. 2001
FI:I052 Vybrané kapitoly z teorie jazyků424. 5. 2001
FI:I081 Lambda kalkul5zk 27. 6. 2001
FI:I999 Diplomová práce112. 9. 2001
FI:M028 Numerické metody I6zk 30. 5. 2001
FI:P077 UNIX -- programování a správa systému II331. 5. 2001
podzim 2001
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I043 Induktivní logické programování5zk 19. 2. 2002
FI:I073 GEB -- meze formálních systémů317. 12. 2001
FI:I999 Diplomová práce622. 2. 2002
FI:M023 Teorie her5zk 30. 1. 2002
FI:V037 Angličtina III2zk 28. 1. 2002
FI:V038 Anglická konverzace2zk 29. 1. 2002
jaro 2002
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FI:I009 Paralelní výpočty5zk 20. 6. 2002
FI:I017 Strukturní složitost4zk 28. 5. 2002
FI:I041 Teorie a specifikace procesů34. 6. 2002
FI:I998 Diplomový seminář27. 5. 2002
FI:I999 Diplomová práce416. 9. 2002
FI:M015 Grafové algoritmy5zk 5. 6. 2002
podzim 2002
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:M7150 Teorie kategorií4zk 30. 1. 2003
FI:IA046 Vyčíslitelnost4zk 27. 1. 2003
FI:I999 Diplomová práce99. 1. 2003
FI:SZMIN Státní zkouška (magisterský studijní program, informatika) SZk 20. 2. 2003

RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.