RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Neúspěšně ukončeno – zanechání studia písemným oznámením
Program: FF B-FI Filologie, bakalářský studijní program
Obor: FF CJ Český jazyk a literatura, bakalářské prezenční dvouoborové
Obor: FF OJ Obecná jazykověda, bakalářské prezenční dvouoborové

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Bez uznaných předmětů
190
Vč. uznaných předmětů
194
Studijní průměr
1,26 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi
3 % nejlepších studentů programu.

podzim 2003
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka4zk 16. 1. 2004
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu4zk 14. 1. 2004
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I219. 12. 2003
FF:CJA004 Úvod do studia literatury229. 1. 2004
FF:CJC020 Úvod do studia literatury2zk 8. 1. 2004
FF:CJV01 Anglický jazyk I. pro neoborové studenty angličtiny2zk 22. 10. 2003
FF:LJSP1 Latina pro bohemisty a slavisty I.210. 2. 2004
FF:OJ101 Úvod do studia jazyka3zk 19. 1. 2004
FF:OJ103 Obecná fonetika a fonologie3zk 19. 1. 2004
FF:OJ105 Jazyky světa38. 1. 2004
FF:OJ109 Fonetika pro obecnou jazykovědu220. 2. 2004
FF:OJ205 Matematický aparát lingvistiky317. 12. 2003
FF:OJ313 Úvod do logické sémantiky38. 1. 2004
jaro 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II4zk 11. 6. 2004
FF:CJA006 Současný český jazyk - morfologie231. 5. 2004
FF:CJA007 Teorie literatury I230. 6. 2004
FF:CJBB60 Netransformační syntax314. 1. 2005
FF:CJV02 Anglický jazyk II. pro neoborové studenty angličtiny2zk 12. 3. 2004
FF:LJSP2 Latina pro bohemisty a slavisty II.2zk 16. 6. 2004
FF:OJ102 Obecná jazykověda II._Nástroje jazykovědy5PZk 30. 6. 2004
FF:OJ104 Obecná fonologie3zk 8. 6. 2004
FF:OJ107 Obecná jazykověda I._Přístupy k jazyku322. 6. 2004
FF:OJ202 Morfosyntax3zk 2. 7. 2004
FF:OJ316 Práce s českým národním korpusem321. 5. 2004
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů2zk 24. 6. 2004
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození110. 3. 2004
podzim 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJA009 Současný český jazyk - tvoření slov4zk 12. 1. 2005
FF:CJA010 Současný český jazyk - syntax4zk 30. 1. 2005
FF:CJA011 Teorie literatury II - seminář324. 2. 2005
FF:CJBB82 Úvod do sémantiky5zk 3. 2. 2005
FF:CJBB92 Komparativní syntax419. 5. 2005
FF:CJC040 Teorie literatury - přednáška pro Bc4zk 10. 1. 2005
FF:OJ201 Morfonologie a obecná morfologie4zk 18. 1. 2005
FF:OJ305 Typologie jazyků4zk 25. 1. 2005
PdF:ONLINE_A Angličtina Online222. 2. 2005
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození111. 1. 2005
jaro 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro Bc - seminář4zk 7. 9. 2005
FF:CJA014 Současný český jazyk - lexikologie4zk 16. 6. 2005
FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny323. 6. 2005
FF:CJBB89 Úvod do sémantiky II419. 5. 2005
FF:CJBB90 Unifikační gramatiky427. 9. 2005
FF:OJ106 Dějiny jazykovědy4zk 13. 6. 2005
FF:OJ204 Písma světa322. 6. 2005
FF:OJ206 Jazyk a společnost4zk 14. 9. 2005
FF:OJ304 Logika a formální systémy4zk 19. 6. 2005
FF:OJ334 Cvičení z logické sémantiky29. 5. 2005
FSpS:p998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození19. 6. 2005
podzim 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro Bc - seminář4zk 27. 1. 2006
FF:CJBD21 Literární kritika pro Bc38. 3. 2006
FF:OJ307 Filozofie jazyka311. 1. 2006
FF:OJ309 Teoretické základy etymologie315. 12. 2005
FF:OJ311 Počítače a přirozený jazyk314. 12. 2005
FSpS:p998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození231. 1. 2006
jaro 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika4zk 18. 9. 2006
FF:CJA044Bc Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro Bc - seminář4zk 19. 6. 2006
FF:CJBB104 Distribuovaná morfologie411. 5. 2006
FF:CJBB111 Úvod do generativní fonologie a generativněfonologická analýza češtiny58. 9. 2006
FF:OJ406 Kapitoly z české lingvistiky 20. století47. 9. 2006
FF:TOP10 Technika odborného psaní46. 9. 2006
podzim 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJBB112 Analýza pasiva v češtině420. 12. 2006
FF:CJBB113 Vnitřní struktura české nominální skupiny313. 12. 2006
FF:CJBB115 Na rozhraní mezi morfologií a fonologií421. 2. 2007
FF:OJ407 Teorie syntaxe416. 1. 2007

RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.