Mgr. Jiří Žoudlík

Program: FF M-PS Psychologie, magisterský studijní program
Obor: FF PS Psychologie, magisterské prezenční jednooborové

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 361
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 367
Stud. průměr: 1,69 (vážený, všechny pokusy)
Shodný nebo horší studijní průměr má 47 % studentů stejného programu.

podzim 2004
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJV01 Anglický jazyk I. pro neoborové studenty angličtiny217. 12. 2004
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů4zk 19. 1. 2005
FF:PSA_001 Biologické vědy5zk 12. 1. 2005
FF:PSA_005 Obecná psychologie I (kognitivní procesy)51. 2. 2005
FF:PSA_016 Úvod do psychologie431. 1. 2005
FF:PSB_14 Úvod do kulturní antropologie425. 2. 2005
FF:PSB_33 Anglická psychologická terminologie43. 1. 2005
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání117. 12. 2004
jaro 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJV02 Anglický jazyk II. pro neoborové studenty angličtiny2zk 20. 5. 2005
FF:PSA_010 Praxe v sociální péči I319. 9. 2005
FF:PSA_033 Obecná psychologie II (prožívání, jednání)6zk 27. 6. 2005
FF:PSA_036 Vývojová psychologie I43. 6. 2005
FF:PSA_038 Metodologie psychologie I430. 5. 2005
FF:PSA_040 Základy neurověd7zk 8. 7. 2005
FF:PSB_92 Psychologie nadaných dětí420. 5. 2005
FF:PSB_95 Psychologie zrakového vnímání426. 5. 2005
FSpS:p988 Tělesná výchova - Plavání118. 5. 2005
podzim 2005
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_002 Dějiny psychologie4zk 18. 2. 2006
FF:PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I56. 12. 2005
FF:PSA_013 Sociálně psychologický výcvik ve skupině411. 1. 2006
FF:PSA_015 Sociální psychologie I (interpersonální kognice)415. 12. 2005
FF:PSA_017 Psychologie osobnosti I430. 1. 2006
FF:PSA_019 Vývojová psychologie II6zk 11. 1. 2006
FF:PSA_020 Metodologie psychologie II6zk 13. 2. 2006
FF:PSB_999 Seminář studentské psychologické organizace418. 2. 2006
FSpS:p988 tělesná výchova - Plavání213. 12. 2005
jaro 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_012 Základy psychometriky4zk 12. 6. 2006
FF:PSA_032 Matematické a statistické metody pro psychology II4zk 7. 6. 2006
FF:PSA_034 Sociální psychologie II (postoje, skupinové procesy)4zk 18. 5. 2006
FF:PSA_039 Psychologie osobnosti II5zk FA 18. 9. 2006
FF:PSA_042 Psychopatologie326. 6. 2006
FF:PSA_043 Úvod do psychoanalýzy4zk 1. 6. 2006
FF:PSB_08 Zobrazovací procesy424. 5. 2006
FF:PSB_13 Úvod do antropologie419. 5. 2006
FF:PSB_23 Psychologické aspekty prostoru virtuální reality426. 5. 2006
FSpS:p988 Tělesná výchova - Plavání223. 5. 2006
podzim 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_SPP Seminář k písemné práci520. 2. 2007
FF:PSA_008 Fyziologická psychologie4zk 22. 1. 2007
FF:PSA_011 Duševní hygiena421. 12. 2006
FF:PSA_031 Komparativní psychologie3zk 7. 2. 2007
FF:PSA_054 Aplikovaná sociální psychologie4zk 10. 1. 2007
FF:PSB_05 Některé příčiny školního neprospěchu418. 12. 2006
FF:PSB_197 Psychologie hereckého projevu414. 12. 2006
FF:PSB_198 Terapeutická komunita416. 2. 2007
FF:PSB_81 Forenzní psychologie416. 1. 2007
FF:PSB_94 Zooterapie430. 1. 2007
jaro 2007
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_0PP Písemná práce k souborné zkoušce322. 5. 2007
FF:PSA_0SZ Souborná zkouška SoZk 13. 6. 2007
FF:PSA_003 Kazuistický seminář z psychopatologie417. 5. 2007
FF:PSA_021 Stáže z psychopatologie323. 5. 2007
FF:PSA_022 Pedagogická psychologie I415. 5. 2007
FF:PSA_026 Psychologie práce a organizace I420. 5. 2007
FSS:PSY434 Rogersovský přístup v psychoterapii a poradenství315. 6. 2007
FSpS:p810 Tělesná výchova - Plavání pro pokročilé II.117. 5. 2007
podzim 2007
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_023 Psychodiagnostika dospělých6zk 6. 2. 2008
FF:PSA_025 Klinická psychologie I425. 1. 2008
FF:PSA_035 Pedagogická psychologie II5zk 29. 1. 2008
FF:PSA_050 Psychologie práce a řízení II5zk 28. 12. 2007
FF:PSA_052 Poradenská psychologie4zk 12. 2. 2008
FF:PSB_44 Úvod do Rorschachovy metody47. 1. 2008
FF:PSB_82 Specifické poruchy učení, diagnostika a náprava44. 1. 2008
FSpS:p809 Tělesná výchova - Plavání pro pokročilé I.121. 12. 2007
jaro 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_048 Klinická psychologie II5zk 4. 6. 2008
FF:PSA_049 Manželské a rodinné poradenství4zk 13. 5. 2008
FF:PSA_051 Psychoterapie5zk 22. 5. 2008
FF:PSA_053 Psychodiagnostika dětí a dospívajících4zk 9. 6. 2008
FF:PSB_29 Psychologie písma416. 6. 2008
FF:PSB_404 Sebepoznání429. 4. 2008
FF:PSB_41 Nové interpretační postupy v projektivní diagnostice414. 5. 2008
podzim 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_024 Psychologické teorie5zk 11. 1. 2009
FF:PSA_044 Seminář k magisterské diplomové práci I158. 2. 2009
FF:PSA_047 Psychodiagnostické klinické praktikum316. 12. 2008
FF:PSA_055 Speciální psychiatrie4zk 13. 1. 2009
FF:PSA_056 Neuropsychologie4zk 22. 1. 2009
FF:PSA_057 Psychoterapie dětí4zk 7. 1. 2009
FF:PSB_513 Logoterapie45. 1. 2009
FF:PSB_58 Kognitivně behaviorální psychoterapie423. 1. 2009
FF:PSB_98 Integrace v psychoterapii410. 12. 2008
FSpS:p813 Tělesná výchova - Posilování pokročilí I15. 1. 2009
jaro 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJVA1U Uznání anglického jazyka pro akademické účely I (ekvivalent CJVA1B, CJVA1M)23. 3. 2009
FF:CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M)4zk 3. 3. 2009
FF:PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení322. 4. 2009
FF:PSA_028 Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství327. 4. 2009
FF:PSA_029 Praxe z psychodiagnostiky310. 9. 2009
FF:PSA_030 Praxe z poradenské psychologie38. 9. 2009
FF:PSA_044a Seminář k magisterské diplomové práci II1513. 7. 2009
FF:PSB_210 Teorie a praxe vězeňství43. 7. 2009
podzim 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská SZk 25. 1. 2010
FF:PSA_0DP Magisterská diplomová práce 4. 1. 2010
FF:PSB_200 Historicko-experimentální praktikum419. 12. 2009
FF:PSB_393 NEUROP415. 12. 2009
FF:PSB_510 Trénink asertivního jednání45. 11. 2009
FF:PSB_567 Ergonomie417. 12. 2009

Mgr. Jiří Žoudlík