Mgr. Jan Martinek

Program: FSS B-KS Mediální a komunikační studia, bakalářský studijní program
Obor: FSS ZU Mediální studia a žurnalistika, bakalářské prezenční dvouoborové
Obor: FSS PL Politologie, bakalářské prezenční dvouoborové

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 246
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 246
Stud. průměr: 1,6 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi 9 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

podzim 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:POL104 Úvod do politologie5zk 4. 1. 2007
FSS:POL180 Politická filozofie10zk 21. 1. 2007
FSS:ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií6zk 26. 1. 2007
FSS:ZUR105 Úvod do žurnalistiky6zk 22. 12. 2006
FSS:ZUR106 Úvod do digitálních médií6zk 18. 1. 2007
jaro 2007
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I23. 5. 2007
FSS:POL144 Politický systém ČR10zk 31. 5. 2007
FSS:POL203 Teorie her6zk 23. 5. 2007
FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy7zk 6. 6. 2007
FSS:ZUR138 Úvod do studia kultury6zk 28. 6. 2007
FSS:ZUR139 Úvod do studia dějin médií6zk 6. 6. 2007
FSS:ZUR342 Kulturní časopisy 20. století430. 5. 2007
podzim 2007
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:POL181 Metodologie politologie10zk 18. 1. 2008
FSS:POL231 Debatování4zk 19. 12. 2007
FSS:ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků6zk 11. 1. 2008
FSS:ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií I + statistické zpracování dat6zk 8. 2. 2008
FSS:ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I428. 1. 2008
FSS:ZUR310 Tvorba odborného textu: formální esej414. 1. 2008
FSS:ZUR328 Vybrané problémy právní regulace médií42. 1. 2008
FSS:ZUR329 Kapitoly z dějin českých médií428. 1. 2008
FSpS:p947 Tělesná výchova - Turistika-pěší12. 12. 2007
jaro 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:POL109 Politické systémy10zk 23. 6. 2008
FSS:POL188 Komunismus v ČR6zk 27. 5. 2008
FSS:POL190 Komunální politika6zk 27. 5. 2008
FSS:SOC181 Islam:Culture and Politics6zk 1. 6. 2008
FSS:ZUR136 Kapitoly z dějin světových médií II.6zk 17. 6. 2008
FSS:ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky427. 6. 2008
FSS:ZUR324 Rozhlasové vysílání ve světě49. 6. 2008
podzim 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II4zk 15. 12. 2008
FSS:POL102 Systémy politických stran10zk 21. 1. 2009
FSS:POL242 Tradice moderního politického myšlení6zk 5. 2. 2009
FSS:POL287 Koncepty v politické filosofii6zk 15. 12. 2008
FSS:SOC185 Nietzsche, Freud, Foucault6zk 14. 1. 2009
FSS:ZUR155 Média a modernita6zk 26. 1. 2009
FSS:ZUR346 Radio Management423. 12. 2008
FSS:ZUR357 Statistická analýza dat42. 2. 2009
FSpS:p977 Tělesná výchova - Golf18. 1. 2009
jaro 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:POL290 Politická participace a volební chování6zk 12. 5. 2009
FSS:POL291 Křesťanství a politika6zk 2. 6. 2009
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě3zk 11. 6. 2009
FSS:SOC154 Sociologie umění6zk 19. 5. 2009
FSS:ZUR134 Kritické teorie médií: masová kultura, média a společnost6zk 3. 6. 2009
FSS:ZUR333 Fotografie, sociologie a populární kultura422. 6. 2009
podzim 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci68. 1. 2010
FSS:POL297 Základy politické modernity6zk 6. 1. 2010

Mgr. Jan Martinek