RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Program: FI Rig-IN Informatika, rigorózní řízení
Obor: FI IN Informatika, rigorózní řízení

Žádné zapsané nebo ukončené předměty