Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová

Program: FF B-FI Filologie, bakalářský studijní program
Obor: FF AJ Anglický jazyk a literatura, bakalářské prezenční dvouoborové
Obor: FF FJ Francouzský jazyk a literatura, bakalářské prezenční dvouoborové

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 203
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 203
Stud. průměr: 1,77 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi 23 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

podzim 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:AJ01001 Anglický jazyk I29. 1. 2009
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky4zk 9. 1. 2009
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I118. 12. 2008
FF:AJ04001 Úvod do literatury I213. 1. 2009
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I26. 1. 2009
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I2kz 12. 1. 2009
FF:FJIA003 Jazykový seminář I223. 1. 2009
FF:FJIA004 Doplňkový gramatický seminář28. 1. 2009
FF:FJIA005 Úvod do dějin a kultury Francie I2NZ 4. 2. 2009
FF:FJIB501 Jazyková cvičení 1 - I213. 1. 2009
FF:ROMIA001 Úvod do jazykovědy4zk 5. 1. 2009
FF:ROMIB001 Latina pro romanisty I219. 1. 2009
FF:ROMIB002 Čeština pro překladatele I318. 12. 2008
FSpS:p988 Tělesná výchova - Plavání17. 1. 2009
jaro 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:AJ01002 Anglický jazyk II220. 5. 2009
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie4zk 27. 5. 2009
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II3zk 27. 5. 2009
FF:AJ04003 Úvod do literatury II4zk 22. 5. 2009
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II4zk 26. 5. 2009
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA II4zk 21. 5. 2009
FF:AJ09999 Postupová zkouška PZk 20. 5. 2009
FF:FJIA006 Jazykový seminář II4zk 12. 6. 2009
FF:FJIA007 Fonetika a fonologie francouzštiny4zk 31. 5. 2009
FF:FJIA008 Úvod do normativní gramatiky222. 5. 2009
FF:FJIA009 Úvod do dějin a kultury Francie II4zk 26. 5. 2009
FSpS:p991 Tělesná výchova - Posilovny121. 5. 2009
podzim 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka zk 9. 1. 2011
FF:AJ11501 Mluvená angličtina4zk 14. 1. 2011
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky4zk 17. 12. 2010
FF:AJ13001 Akademické psaní4zk 29. 1. 2011
FF:AJ17050 Úvod do kultur severoamerických Indiánů4zk 26. 1. 2011
FF:CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I216. 12. 2010
FF:FJIA010 Normativní gramatika I215. 3. 2011
FF:FJIA011 Jazykový seminář III28. 2. 2011
FF:FJIA012 Francouzská literatura I2NZ 28. 1. 2011
FF:FJ0B755 Atelier de théâtre I218. 12. 2010
FF:ROMIA004 Románská lingvistika217. 1. 2011
FSpS:p853 Tělesná výchova - Teorie a praxe joggingu I.220. 12. 2010
jaro 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:AJ12054 Úvod do syntaxe4zk 18. 5. 2011
FF:AJ14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura4zk 25. 6. 2011
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury4zk 22. 6. 2011
FF:FJIA015 Normativní gramatika II24. 6. 2011
FF:FJIA016 Jazykový seminář IV4zk 4. 10. 2011
FF:FJIA017 Francouzská literatura II3zk 30. 5. 2011
FF:FJIA018 Teorie literatury3zk 7. 6. 2011
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů4zk 23. 5. 2011
FF:ROMIA051 Jazyky světa - italické a románské jazyky330. 8. 2011
FF:ROMSJIBXJ Přípravný jazykový seminář II4zk 9. 6. 2011
podzim 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev zk 10. 1. 2012
FF:AJ16171 Gay studia4zk 2. 2. 2012
FF:AJ19000 Úvod do překladu4zk 18. 1. 2012
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci1529. 12. 2011
FF:FJIA020 Normativní gramatika III27. 1. 2012
FF:FJIA021 Jazykový seminář V29. 12. 2011
FF:FJIA022 Francouzská literatura III218. 1. 2012
FF:FJIA023a Lexikologie a lexikografie213. 1. 2012
FF:FJIA025b Seminář k bakalářské oborové práci526. 12. 2011
FF:ROMSJIBXPa Přípravný jazykový seminář III312. 12. 2011
FSpS:p954 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity113. 12. 2011
jaro 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky4zk 24. 5. 2012
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-19454zk 27. 6. 2012
FF:AJ15002 Americká literatura 1960 do současnosti4zk 11. 6. 2012
FF:AJ19850 Bakalářská diplomová práce 2. 7. 2012
FF:AJ19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská SZk 5. 9. 2012
FF:FJIA024 Jazykový seminář VI225. 5. 2012
FF:FJIA025 Francouzská literatura IV4zk 5. 6. 2012
FF:FJIA025a Bakalářská oborová práce 30. 4. 2012
FF:FJIA026 Závěrečná práce z jazyka428. 5. 2012
FF:FJIA028 Státní závěrečná zkouška bakalářská SZk 15. 6. 2012
FF:FJ0B729 Překladatelský seminář I515. 5. 2012
FF:ROMSJIBXJa Přípravný jazykový seminář IV4zk 17. 5. 2012

Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová