JUDr. Ing. Michael Šefčík, Ph.D.

Program: ESF M-EKT Ekonomické teorie, magisterský studijní program
Obor: ESF EKON Ekonomie, magisterské prezenční jednooborové

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 299
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 309
Stud. průměr: 1,84 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi 9 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

podzim 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie I8zk 14. 1. 2010
ESF:BPF_ZAFI Základy financí4zk 13. 1. 2010
ESF:BPH_MAN1 Management 18zk 26. 1. 2010
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina513. 1. 2010
ESF:BPP_ZAPR Základy práva4zk 13. 2. 2010
ESF:BPR_EKGE Ekonomická geografie6zk 29. 1. 2010
ESF:BPX_AKAP Akademické psaní215. 1. 2010
jaro 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 18zk 26. 5. 2010
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina521. 5. 2010
ESF:BPM_MATE Matematika6kz 24. 5. 2010
podzim 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSpS:p996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz128. 2. 2011
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 110zk 13. 1. 2011
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 14zk 21. 12. 2010
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 18zk 6. 1. 2011
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací8zk 2. 2. 2011
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina316. 12. 2010
ESF:BPM_STA1 Statistika 15kz 24. 1. 2011
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie8zk 6. 1. 2011
jaro 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP404Z Pracovní právo I419. 5. 2011
PrF:MP405Z Obchodní právo I418. 5. 2011
PrF:MP412Z Politologie - seminář217. 5. 2011
PrF:MP412Zk Politologie3zk 1. 6. 2011
PrF:MP413Z Občanské právo procesní I419. 5. 2011
FSpS:p997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz16. 9. 2011
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce10zk 27. 5. 2011
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina3zk 8. 6. 2011
ESF:BPM_STA2 Statistika 25kz 13. 5. 2011
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo4zk 18. 6. 2011
podzim 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP502Z Pracovní právo II - cvičení316. 12. 2011
PrF:MP502Zk Pracovní právo II4zk 5. 1. 2012
PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I412. 12. 2011
PrF:MP505Zk Právo duševního vlastnictví4zk 11. 1. 2012
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie8zk 10. 1. 2012
ESF:BPF_FITR Finanční trhy6zk 16. 1. 2012
ESF:MPJ_PJPFD Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch39. 1. 2012
jaro 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II4zk 6. 6. 2012
PrF:MP605Z Trestní právo hmotné I47. 5. 2012
PrF:MP609Z Právo Evropské unie I45. 4. 2012
FSpS:c997 Letní výcvikový kurz17. 9. 2012
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her8zk 18. 5. 2012
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie4zk 9. 5. 2012
ESF:MPE_SOEK Soutěžní ekonomie6zk 18. 5. 2012
ESF:MPJ_JII2Nb Jazyk II/2 - Němčina5zk 19. 4. 2012
podzim 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP724Zk Právo mezinárodního obchodu3zk 17. 12. 2012
PrF:MP726Z Právo Evropské unie II - seminář214. 12. 2012
PrF:MP726Zk Právo Evropské unie II3zk 22. 1. 2013
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie513. 12. 2012
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 24zk 18. 12. 2012
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie10zk 15. 1. 2013
jaro 2013
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSpS:c997 Letní výcvikový kurz19. 9. 2013
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie516. 5. 2013
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 210zk 27. 5. 2013
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace10zk 23. 5. 2013
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 24zk 16. 5. 2013
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie4zk 24. 5. 2013
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie4zk 23. 5. 2013
ESF:MPE_PTDP Prezentace tezí diplomové práce 12. 6. 2013
podzim 2013
PředmětKredityUkončeníHodnocení
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 11228. 1. 2014
ESF:MPE_TEKR Teorie ekonomického růstu4zk 17. 12. 2013
jaro 2014
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSpS:c933 Kondiční box16. 5. 2014
FSpS:c973 Basketbal16. 5. 2014
ESF:MPE_DIPR Diplomová práce319. 5. 2014
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2126. 5. 2014

JUDr. Ing. Michael Šefčík, Ph.D.