RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

Program: PřF D-GR4 Geografie (čtyřleté), doktorský studijní program
Obor: PřF RGRR Regionální geografie a regionální rozvoj, doktorské kombinované

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 432
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 432
Stud. průměr: 1 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi 19 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

podzim 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:IZ018 Fluvial geomorphology in management of river landscapes126. 10. 2009
PřF:IZ019 Climate modelling120. 10. 2009
PřF:IZ020 New Trends in Cartography126. 1. 2010
PřF:IZ021 3D technologies in Cartography126. 1. 2010
PřF:IZ022 Applied Cartography126. 1. 2010
PřF:ZD001 Pomoc při výuce 137. 1. 2010
PřF:ZD011RG Příprava dizertační práce I1628. 1. 2010
PřF:ZD031 Studium literatury I219. 2. 2010
PřF:ZD331 Geographical Thought4zk 8. 1. 2010
PřF:ZD361 Trh práce v regionálně-geografickém výzkumu318. 12. 2009
PřF:ZD371 Oborový seminář I218. 12. 2009
PřF:ZX333 Kurz - Interpretace krajiny16. 11. 2009
jaro 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD002 Pomoc při výuce 2310. 6. 2010
PřF:ZD012RG Příprava dizertační práce II1629. 6. 2010
PřF:ZD024 Referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce319. 8. 2010
PřF:ZD032 Studium literatury II223. 8. 2010
PřF:ZD342 Nerovnoměrný rozvoj: geografická perspektiva4zk 10. 6. 2010
PřF:ZD346 Životní prostředí České republiky321. 5. 2010
PřF:ZD372 Oborový seminář II215. 6. 2010
podzim 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:IZ027 Virtual Geographic Environments15. 1. 2011
PřF:XK010 Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání)117. 12. 2010
PřF:ZD003 Pomoc při výuce 333. 1. 2011
PřF:ZD010RG Teze dizertační práce189. 2. 2011
PřF:ZD311 Regional studies4zk 2. 1. 2011
PřF:ZD312 Obchod: současné trendy, geografické aspekty321. 1. 2011
PřF:ZD373 Oborový seminář III221. 1. 2011
jaro 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD004 Pomoc při výuce 4325. 6. 2011
PřF:ZD013RG Příprava disertační práce III1815. 6. 2011
PřF:ZD022 Publikace v recenzovaném časopise I (ČR)320. 7. 2011
PřF:ZD023 Publikace v recenzovaném časopise II (Slovensko)420. 7. 2011
PřF:ZD321 Regionální politika: teorie a praxe4zk 31. 5. 2011
PřF:ZD322 Venkov a zemědělství po vstupu do EU4zk 24. 5. 2011
PřF:ZD374 Oborový seminář IV231. 5. 2011
PřF:ZD500 Academic Writing429. 6. 2011
CST:XPREFEKT1 Prefekt 167. 7. 2011
podzim 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:IZ029 New cartographic fields - 3D mapping13. 2. 2012
PřF:IZ030 Innovation in Boundary Layer Meteorology113. 12. 2011
PřF:IZ031 Innovation in Cartography13. 2. 2012
PřF:ZD005 Pomoc při výuce 5316. 1. 2012
PřF:ZD014 Příprava disertační práce IV276. 1. 2012
PřF:ZD021 Příprava publikace v odborném časopise v AJ1022. 12. 2011
PřF:ZD345 Teorie a metodologie geografického výzkumu320. 1. 2012
PřF:ZD510 Academic Writing 248. 2. 2012
PřF:ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu230. 12. 2011
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj 26. 9. 2011
CST:XPREFEKT2 Prefekt 2612. 1. 2012
jaro 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD006 Pomoc při výuce 634. 6. 2012
PřF:ZD015 Příprava disertační práce V1729. 6. 2012
PřF:ZX508 Zahraniční exkurze 114. 6. 2012
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj 9. 2. 2012
podzim 2012
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD016 Příprava dizertační práce VI3018. 1. 2013
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj 12. 9. 2012
jaro 2013
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD017 Příprava disertační práce VII3025. 6. 2013
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj 5. 2. 2013
podzim 2013
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD018 Příprava dizertační práce VIII2015. 1. 2014
jaro 2014
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD019 Příprava disertační práce IX2025. 6. 2014
podzim 2014
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:IZ042 BIG Data and GIS120. 1. 2015
PřF:ZD020 Příprava dizertační práce X2023. 1. 2015
jaro 2015
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD028 Příprava disertační práce XI2030. 6. 2015
podzim 2015
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:IZ044 Risk Management support in China15. 1. 2016
PřF:IZ045 Map Projections and research topics in Cartography at the University of Zagreb15. 1. 2016
PřF:ZD029 Příprava dizertační práce XII2019. 1. 2016
jaro 2016
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:IZ047 Space, Place, and GIS125. 5. 2016
PřF:ZD030 Příprava disertační práce XIII2027. 6. 2016
podzim 2016
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PřF:ZD033 Příprava dizertační práce XIV201. 11. 2016

RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.