Mgr. Vít Gabrhel

Program: FSS D-PSY_ Psychologie, doktorský studijní program
Plán: FSS DPSY03 Obecná psychologie (prezenční)

Úspěšných kreditů (bez uznaných předmětů): 355
Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů): 355
Stud. průměr: 1 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi 46 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

podzim 2015
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:D_AJ_1 Anglický jazyk 129. 10. 2015
FSS:FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt2027. 10. 2015
FSS:PSY008 Vystoupení na konferencích I1317. 10. 2015
FSS:PSY009 Vystoupení na konferencích II1517. 12. 2015
FSS:PSY029 Participace na výuce a výzkumu28. 1. 2016
jaro 2016
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY007a Společný seminář I229. 4. 2016
FSS:PSY028 Analýza dat – kvantitativní výzkum1529. 8. 2016
FSS:PSY030 Participace na výuce a výzkumu227. 5. 2016
CST:DAJ1 Odborná jazyková příprava pro DSP - Academic Writing in English4zk 7. 4. 2016
CST:PRF_j2016 Prefekt32. 5. 2016
podzim 2016
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:D_AJ_2 Anglický jazyk 24zk 19. 11. 2016
FSS:PSY001 Teorie a metodologie vědy10zk 14. 2. 2017
FSS:PSY002 Obecná psychologie15zk 21. 2. 2017
FSS:PSY007b Společný seminář II26. 1. 2017
FSS:PSY031 Participace na výuce a výzkumu220. 12. 2016
jaro 2017
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY007c Společný seminář III25. 5. 2017
FSS:PSY010 Odborná publikace159. 5. 2017
FSS:PSY015 Prezentace a obhajoba disertačního projektu159. 5. 2017
FSS:PSY016 Disertační práce - výzkumná část A2028. 8. 2017
FSS:PSY032 Participace na výuce a výzkumu211. 5. 2017
podzim 2017
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:FSS910 Zahraniční výjezd427. 10. 2017
FSS:FSS990 Zahraniční pracovní pobyt2027. 10. 2017
FSS:PSY007d Společný seminář IV212. 1. 2018
FSS:PSY011 Odborná publikace253. 3. 2018
FSS:PSY020 Pomoc při výuce103. 1. 2018
FSS:PSY027 Analýza dat – kvalitativní výzkum15zk 19. 11. 2017
jaro 2018
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY013 Disertační práce - teoretická část A202. 9. 2018
podzim 2018
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:MVZ015 Research Methods in Political Science II228. 11. 2018
FSS:MVZ016 Research Methods in Political Science III22. 1. 2019
FSS:PSY025 Disertační práce - výzkumná část B203. 1. 2019
jaro 2019
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSY024 Disertační práce - teoretická část B208. 7. 2019
podzim 2019
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYd0021 Příprava disertační práce2028. 11. 2019
FSS:PSYd0022 Příprava publikace1028. 11. 2019
jaro 2020
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FSS:PSYd0021 Příprava disertační práce202. 7. 2020
FSS:PSYd0022 Příprava publikace 2. 7. 2020

Mgr. Vít Gabrhel