EN

Seznam studijních oddělení

Vyžaduje-li Vaše situace týkající se studijní agendy konzultaci se studijním oddělením, můžete se obrátit na tyto adresy (preferována je elektronická pošta):

LF, FF, PrF, FSS, PřF, FI, PdF, FSpS, ESF, CZS, Teiresiás

logo Lékařská fakulta

Lékařská fakulta: studijni(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Kamenice 5, 625 00 Brno, telefon 549 495 342, 549 498 076, 549 496 782, 549 496 855, 549 495 415, 549 496 767

Webová stránka studijního oddělení: http://www.med.muni.cz/?id=104#1

Studenti doktorského studijního programu se obracejí na Oddělení pro kvalifikační rozvoj:
navratil(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 493 888

Webová stránka pro doktorské studenty: http://www.med.muni.cz/?id=15

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta: studijni(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Bakalářská a magisterská studia
prezenční studium: 549 493 032, 549 494 500, 549 495 139, 549 495 300
kombinované studium: 549 494 231
celoživotní vzdělávání: 549 494 216

Doktorská studia
Studenti doktorského studijního programu se obracejí na:
phd(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 497 534

Webová stránka studijního oddělení: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni

Oddělení pro přijímací řízení: prijimaci(tečka/dot)rizeni(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 495 169, 549 494 291

Webová stránka pro uchazeče o studium: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219919-oddeleni-pro-prijimaci-rizeni

logo Právnická fakulta

Právnická fakulta: studijni(zavináč/atsign)law(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Veveří 70, 611 80 Brno, telefon 549 491 205

Webová stránka studijního oddělení: http://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/oddeleni/studijni-oddeleni/

Studenti doktorského studijního programu se obracejí na Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení:
Radka(tečka/dot)Schardova(zavináč/atsign)law(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 496 873

Webová stránka pro doktorské studenty: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/doktorske-studium/

Webová stránka celoživotního vzdělávání: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/celozivotni-vzdelavani/

logo Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních studií: studijni(zavináč/atsign)fss(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Joštova 10, 602 00 Brno, telefon – vedoucí studijního oddělení: 549 497 276

prezenční bakalářské studium: 549 493 315, 549 495 969, 549 496 913
prezenční magisterské studium: 549 494 258, 549 493 217
kombinované studium: 549 494 022
studium v angličtině: study(zavináč/atsign)fss(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 496 289
přijímací řízení: 549 496 956

Webová stránka studijního oddělení: http://www.fss.muni.cz/students/contact?lang=cs

Studenti doktorského studijního programu se obracejí na Oddělení pro vědu a výzkum a doktorské studium:
dsp-info(zavináč/atsign)fss(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 494 149, 549 494 150

logo Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta: studijni(zavináč/atsign)sci(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Bakalářská a magisterská studia
telefon: 549 491 405

Webová stránka studijního oddělení: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

Doktorská studia
Studenti doktorského studijního programu se obracejí na Oddělení pro výzkum, vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/
logo Fakulta informatiky

Fakulta informatiky: studijni(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Botanická 68a, 602 00 Brno, telefon 549 491 818, 549 491 805

Webová stránka studijního oddělení: https://www.fi.muni.cz/contacts/office-for-studies.html.cs

Studenti doktorského studijního programu se obracejí na Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia:
veda(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 494 963

Webová stránka pro doktorské studenty: https://www.fi.muni.cz/admission/doctoral/index.html.cs

Webová stránka celoživotního vzdělávání: https://www.fi.muni.cz/admission/lifelong/admission.html.cs#term

logo Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta: studijni(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Poříčí 7, 603 00 Brno

Bakalářská a magisterská studia
prezenční a kombinované studium: 549 493 481, 549 493 833, 549 495 413
sociální agenda: 549 493 254
poplatky spojené se studiem: 549 494 864
vedoucí studijního oddělení: 549 491 605

Webová stránka studijního oddělení: http://www.ped.muni.cz/studium/studijni-oddeleni/

Doktorská studia
Studenti doktorského studijního programu se obracejí na Oddělení pro výzkum, vývoj a vnější vztahy: florkova(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 493 917

Webová stránka pro doktorské studenty: http://www.ped.muni.cz/veda-vyzkum-a-vnejsi-vztahy/veda-a-vyzkum/kontakt/

Celoživotní vzdělávání
Studenti celoživotního vzdělávání se obracejí na Centrum celoživotního vzdělávání: ccv(zavináč/atsign)ped(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, telefon 549 496 494, 549 493 928, 549 495 423

Webová stránka celoživotního vzdělávání: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kontakt

logo Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií: studijni(zavináč/atsign)fsps(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Kamenice 5, 625 00, Brno, budova A33, telefon 549 492 005, 549 492 015-17

Webová stránka studijního oddělení: http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/kontakty-uredni-hodiny-932.html

Doktorská studia
Webová stránka pro doktorské studenty: http://www.fsps.muni.cz/studenti/doktorske-studium/kontakty-941.html
logo Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta: studijni(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky

prezenční studium: prezencni(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, 549 496 427, 549 493 316, 549 494 548, 549 494 166
kombinované studium: kombinovane(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, 549 497 572, 549 494 924
studium v anglickém jazyce: admission(zavináč/atsign)econ(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, +420 549 493 361

Webová stránka studijního oddělení: http://www.econ.muni.cz/studijni-oddeleni/

Webová stránka pro doktorské studenty: http://www.econ.muni.cz/phd

logo Centrum zahraniční spolupráce

Centrum zahraniční spolupráce: cic(zavináč/atsign)czs(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Komenského nám. 2, 602 00 Brno

Kontaktní e-mail: cic(zavináč/atsign)czs(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Webová stránka: http://czs.muni.cz/cs/

Kontaktní hodiny a sjednávání schůzek: http://czs.muni.cz/cs/kontakt

logo Studium s handicapem

Studium s handicapem: studijni(zavináč/atsign)teiresias(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky: studijni(zavináč/atsign)teiresias(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Komenského nám. 2, 602 00 Brno
telefon 549 491 105
fax 549 491 120

Webová stránka studijního oddělení: http://www.teiresias.muni.cz/cz/studium/studijni-oddeleni

Studijní odbor Rektorátu Masarykovy univerzity: studijni(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu Masarykovy univerzity: vedavyzkum(zavináč/atsign)rect(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz


istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz


Další aplikace