Vybírat z termínů: všechny
Typ studia: všechny | bakalářské | magisterské | magisterské navazující | rigorózní řízení | doktorské | celoživotní vzdělávání | nespecifikováno
Den konání:
Štítky:

Termín

30. 1. 2024 – Magisterské SZZ ČJL Čeština jako cizí jazyk, D41

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Obhajoby diplomových prací budou probíhat v odpoledním bloku od 12.45.
Komise:
Předseda komise: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D.
Člen komise: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
ČJL

30. 1. 2024 – Magisterské SZZ ČJL Jazykovědná bohemistika, D31

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Obhajoby diplomových prací budou probíhat v odpoledním bloku od 13.30.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D.
ČJL

30. 1. 2024 – Magisterské SZZ ČJL Literárněvědná bohemistika, D51

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Obhajoby diplomových prací budou probíhat v odpoledním bloku od 12.45.
Komise:
Předseda komise: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Člen komise: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
Člen komise: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
ČJL

30. 1. 2024 – Magisterské SZZ Učitelství českého jazyka a literatury, D31

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Pedagogicko-psychologický test proběhne v 9.00 - 9.30 v posluchárně D33. Obhajoby diplomových prací budou probíhat v odpoledním bloku od 12.45.
Komise:
Předseda komise: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D.
Člen komise: Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D.
ČJL
Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.