Informační systém Masarykovy univerzity 

Termíny státní závěrečné zkoušky

česky | in English

Změnit fakultu
Fakulta sociálních studií
Změnit období
podzim 2014 | +1

Termín

5. 1. 2015 – U41

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

5. 1. 2015 – U42

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

6. 1. 2015 – PC25

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 15:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Člen komise: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

Člen komise: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

6. 1. 2015 – P51

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 11:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

7. 1. 2015 – U34

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

7. 1. 2015 – U35

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

9. 1. 2015 – PC učebny na Komenského

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 13:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Člen komise: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

12. 1. 2015 – U34

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 11:45

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Člen komise: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Člen komise: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Filip Havlíček

12. 1. 2015 – Bc ES - Obhajoba bakalářské práce - U35 (předběžný)

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 16:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Člen komise: Vratislav Havlík, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

12. 1. 2015 – U41

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.

Člen komise: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.

12. 1. 2015 – U42

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

12. 1. 2015 – Bc ES - Obhajoba bakalářské práce - U35

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení obhajob, ale řídí se časovým harmonogramem. Je však nutné dostavit se s časovým předstihem minimálně 45 minut.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Člen komise: Vratislav Havlík, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

13. 1. 2015 – PC26

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 14:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Člen komise: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Člen komise: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Filip Havlíček

13. 1. 2015 – Bc MV - Obhajoba bakalářské práce - U35 (předběžný)

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 16:00

Komise:

Předseda komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

13. 1. 2015 – P51

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 11:30

Komise:

Předseda komise: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

13. 1. 2015 – Bc MV - Obhajoba bakalářské práce - U35

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení obhajob, ale řídí se časovým harmonogramem. Je však nutné dostavit se s časovým předstihem minimálně 45 minut.
Komise:

Předseda komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

14. 1. 2015 – U23

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Člen komise: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Ondřej Straka

14. 1. 2015 – P24

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Člen komise: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Sekretář: Mgr. Lenka Beláňová

14. 1. 2015 – Bc MV - Obhajoba bakalářské práce - U35 (předběžný)

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 16:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

14. 1. 2015 – Bc MV - Obhajoba bakalářské práce - U35

Typ studia: bakalářské

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení obhajob, ale řídí se časovým harmonogramem. Je však nutné dostavit se s časovým předstihem minimálně 45 minut.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

15. 1. 2015 – P24

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Člen komise: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Sekretář: Mgr. Eliška Horská

15. 1. 2015 – U23

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Člen komise: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Tereza Blažková

15. 1. 2015 – P22

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Člen komise: Mgr. Miroslav Šipula

Člen komise: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Veronika Hanáčková

16. 1. 2015 – Bc ES - Evropská integrace - Komenského nám. 2 - učebna 2

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 13:00 – 14:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Člen komise: Vratislav Havlík, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

16. 1. 2015 – Bc ES - Evropská politika - Komenského nám. 2 - učebna 2

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 14:15 – 15:15

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Člen komise: Vratislav Havlík, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

16. 1. 2015 – Bc MV - Mezinárodní politika - Komenského nám. 2 - učebna 3

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 11:00

Komise:

Předseda komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

16. 1. 2015 – Bc MV - Mezinárodní vztahy - Komenského nám. 2 - učebna 3

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 11:15 – 12:15

Komise:

Předseda komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

16. 1. 2015 – Bc MV - Mezinárodní vztahy - Komenského nám. 2 - učebna 2

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 11:15 – 12:15

Komise:

Předseda komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

16. 1. 2015 – Bc MV - Mezinárodní politika - Komenského nám. 2 - učebna 2

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 11:00

Komise:

Předseda komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

19. 1. 2015 – PC25

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:00 – 12:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Člen komise: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

22. 1. 2015 – U34

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Člen komise: Mgr.art. Zuzana Kepplová, Ph.D.

Člen komise: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

23. 1. 2015 – PC26

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 09:30 – 14:00

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Člen komise: Mgr.art. Zuzana Kepplová, Ph.D.

Člen komise: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

28. 1. 2015 – 5.63

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Člen komise: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jiří Vander, DiS.

28. 1. 2015 – U53

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

28. 1. 2015 – 5.64

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

28. 1. 2015 – 5.27

Typ studia: bakalářské

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

29. 1. 2015 – PC25, PC26

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 13:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

29. 1. 2015 – PC25, PC26

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 13:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

30. 1. 2015 – P21

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 11:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

30. 1. 2015 – P21

Typ studia: bakalářské

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 11:30

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

12. 1. 2015 – 5.63

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Člen komise: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

12. 1. 2015 – U53

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

12. 1. 2015 – 5.64

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

12. 1. 2015 – 5.27

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

13. 1. 2015 – 5.63

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Člen komise: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

13. 1. 2015 – U53

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

13. 1. 2015 – 5.64

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

13. 1. 2015 – 5.27

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

15. 1. 2015 – EUP - Defence of diploma theses - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Students are not required to be present at the very beginning of the defence session; however, they have to respect their personal time slots. It is necessary to come at least 30 minutes before the time for which your personal defence is scheduled.
Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Člen komise: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

15. 1. 2015 – PC26, PC54

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 14:30

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

16. 1. 2015 – EUP - Comparative Politics of Europe - P22

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 10:45

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Člen komise: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

16. 1. 2015 – EUP - Politics of European Integration - P22

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 11:00 – 11:45

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Člen komise: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

16. 1. 2015 – PC 25, Knihovna FSS

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 14:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

16. 1. 2015 – PC 25, Knihovna FSS

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 14:30

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Člen komise: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

19. 1. 2015 – Mgr - Mezinárodní vztahy - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení státní zkoušky, ale řídí se časovým harmonogramem. Dostaví se však minimálně hodinu před určeným časem v harmonogramu. Na vyzvání komise si vytáhnou otázky, čas určený na přípravu činí 30 minut. Poté budou studenti vyzváni k předstoupení před komisi.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

19. 1. 2015 – U41

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Člen komise: doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.

19. 1. 2015 – U42

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

20. 1. 2015 – M117

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 08:30 – 16:40

Komise:

Předseda komise: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Člen komise: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

Člen komise: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Člen komise: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Člen komise: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Ivan Prouza

20. 1. 2015 – U23

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Člen komise: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Jakub Mazanec

20. 1. 2015 – P24

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

20. 1. 2015 – U33

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Lucia Kvasková

20. 1. 2015 – Mgr - Mezinárodní vztahy - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení státní zkoušky, ale řídí se časovým harmonogramem. Dostaví se však minimálně hodinu před určeným časem v harmonogramu. Na vyzvání komise si vytáhnou otázky, čas určený na přípravu činí 30 minut. Poté budou studenti vyzváni k předstoupení před komisi.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

21. 1. 2015 – Mgr - Mezinárodní vztahy - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení státní zkoušky, ale řídí se časovým harmonogramem. Dostaví se však minimálně hodinu před určeným časem v harmonogramu. Na vyzvání komise si vytáhnou otázky, čas určený na přípravu činí 30 minut. Poté budou studenti vyzváni k předstoupení před komisi.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

21. 1. 2015 – U41

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.

Člen komise: Mgr. Richard Stojar, Ph.D.

21. 1. 2015 – U42

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Člen komise: doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.

Člen komise: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.

Člen komise: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

22. 1. 2015 – PC25

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 10:00 – 14:00

Komise:

Předseda komise: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Člen komise: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

Člen komise: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

Člen komise: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Člen komise: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Ivan Prouza

26. 1. 2015 – U23

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Člen komise: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Sekretář: Mgr. Veronika Vlčková

27. 1. 2015 – Mgr - Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení státní zkoušky, ale řídí se časovým harmonogramem. Dostaví se však minimálně hodinu před určeným časem v harmonogramu. Na vyzvání komise si vytáhnou otázky, čas určený na přípravu činí 30 minut. Poté budou studenti vyzváni k předstoupení před komisi.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Člen komise: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

27. 1. 2015 – U34

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Člen komise: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

27. 1. 2015 – U33

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Člen komise: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Člen komise: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

27. 1. 2015 – U33

Typ studia: magisterské navazující

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Člen komise: Dominik Bartmanski, M.A., Ph.D.

Člen komise: Dr. Werner Binder

Člen komise: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D., M.Sc.

28. 1. 2015 – Mgr - Evropská studia - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení státní zkoušky, ale řídí se časovým harmonogramem. Dostaví se však minimálně hodinu před určeným časem v harmonogramu. Na vyzvání komise si vytáhnou otázky, čas určený na přípravu činí 30 minut. Poté budou studenti vyzváni k předstoupení před komisi.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

28. 1. 2015 – PC25, PC26

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 14:30

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Člen komise: prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Člen komise: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Člen komise: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

28. 1. 2015 – PC25

Typ studia: magisterské navazující

Hromadný termín – Čas konání 09:00 – 14:30

Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Člen komise: Dominik Bartmanski, M.A., Ph.D.

Člen komise: Dr. Werner Binder

Člen komise: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D., M.Sc.

29. 1. 2015 – Mgr - Evropská studia - U35

Typ studia: magisterské navazující

Poznámka:
Studenti nemusí být přítomni zahájení státní zkoušky, ale řídí se časovým harmonogramem. Dostaví se však minimálně hodinu před určeným časem v harmonogramu. Na vyzvání komise si vytáhnou otázky, čas určený na přípravu činí 30 minut. Poté budou studenti vyzváni k předstoupení před komisi.
Komise:

Předseda komise: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Člen komise: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

19. 1. 2015 – 4.61

Typ studia: rigorózní řízení

Hromadný termín – Čas konání 15:00 – 17:00

Komise:

Předseda komise: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Člen komise: doc. PhDr. Vlastimil Fiala Ph.D.

Člen komise: PhDr. Libor Frank, Ph.D.

Člen komise: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Člen komise: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Konec výpisu
Po přihlášení do ISu můžete vidět u termínů více údajů.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 07:59, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému