Jak byly údaje získány.

Dentální hygiena (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BHBB011S Buněčná biologie a genetika - seminář • 100 %
LF:BHBC011P Chemie a biochemie - přednáška • 100 %
LF:BHBF011S Biofyzika - seminář • 100 %
LF:BHFY011P Fyziologie - přednáška • 100 %
LF:BHLT011S Lékařská terminologie - seminář • 100 %
LF:BHOH011P Orální histologie a embryologie - přednáška • 100 %
LF:BHOM011S Orální mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BHOP0161X Odborná praxe I • 100 %
LF:BHVT011S Základy výpočetní techniky a informatiky - seminář • 100 %
LF:BHZL0121C Zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:BHZL0121P Zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:BHAN011P Anatomie - přednáška • 91 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 91 %
2. semestr
LF:BHHY021S Hygiena a epidemiologie - seminář • 100 %
LF:BHOH0251C Orální hygiena I - cvičení • 100 %
LF:BHOH0251P Orální hygiena I - přednáška • 100 %
LF:BHOP0262X Odborná praxe II • 100 %
LF:BHPA021P Patologická anatomie - přednáška • 100 %
LF:BHPD0251C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - cvičení • 100 %
LF:BHPD0251P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - přednáška • 100 %
LF:BHPF021P Patologická fyziologie - přednáška • 100 %
LF:BHZL0222C Zubní lékařství II - cvičení • 100 %
LF:BHZL0222P Zubní lékařství II - přednáška • 100 %

Fyzioterapie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:BFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:BFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:BFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:BFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:BFPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BFUL0121C Úvod do fyz. léčby I - cvičení • 100 %
LF:BFUL0121P Úvod do fyz. léčby I - přednáška • 100 %
LF:BFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
2. semestr
LF:BFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:BFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:BFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:BFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:BFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:BFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:BFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:BFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:BFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:BFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BKHI021C Histologie - cvičení • 100 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:BKPA021P Patologie • 100 %
2. ročník
5. semestr
LF:BFBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BFEP051P Epidemiologie • 100 %
LF:BFER051C Ergoterapie - cvičení • 100 %
LF:BFER051P Ergoterapie - přednáška • 100 %
LF:BFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 100 %
LF:BFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 100 %
LF:BFGY051 Gynekologie • 100 %
LF:BFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BFPD051 Pediatrie • 100 %
LF:BFPY051P Psychiatrie • 100 %
LF:BFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 100 %
LF:BFZD0532C Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohybové soustavy II - cvičení • 100 %
LF:BFZD0532P Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. soustavy II - přednáška • 100 %
LF:BFZM051P Zobrazovací metody • 100 %
6. semestr
LF:BFBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 100 %
LF:BFFT0644P Fyzikální terapie IV - přednáška • 100 %
LF:BFLT0655C Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení • 100 %
LF:BFLT0655P Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška • 100 %
LF:BFPO061C Protetika a ortetika - cvičení • 100 %
LF:BFPO061P Protetika a ortetika - přednáška • 100 %
LF:BFSS066T Souvislá stáž v LTV • 100 %
LF:BFZD0633C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení • 100 %
LF:BFZD0633P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška • 100 %

Fyzioterapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:BFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:BFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:BFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:BFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:BFPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BFUL0121C Úvod do fyz. léčby I - cvičení • 100 %
LF:BFUL0121P Úvod do fyz. léčby I - přednáška • 100 %
LF:BFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 95 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 95 %
2. semestr
LF:BFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:BFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:BFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:BFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:BFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:BFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:BFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:BFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:BFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:BFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BKPA021P Patologie • 100 %
LF:BKHI021C Histologie - cvičení • 95 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 95 %

Fyzioterapie (angl.) (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:ABFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:ABFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:ABFBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:ABFBI011 Biologie • 100 %
LF:ABFCJ011I Intensive Czech Language Course • 100 %
LF:ABFCJ0161 Čeština pro cizince I • 100 %
LF:ABFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:ABFFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:ABFFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:ABFLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:ABFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:ABFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:ABFPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:ABFUL0121C Úvod do fyzikální léčby I - cvičení • 100 %
LF:ABFUL0121P Úvod do fyzikální léčby I - přednáška • 100 %
LF:ABFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:ABFZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:AZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
2. semestr
LF:ABFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:ABFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:ABFCJ0262 Čeština pro cizince II • 100 %
LF:ABFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:ABFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:ABFPA021P Patologie • 100 %
LF:ABFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:ABFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:ABFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:ABFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:ABFCJ0363 Čeština pro cizince III • 100 %
LF:ABFET031 Zdravotnická etika • 100 %
LF:ABFFT0341C Fyzikální terapie I - cvičení • 100 %
LF:ABFFT0341P Fyzikální terapie I - přednáška • 100 %
LF:ABFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže • 100 %
LF:ABFCH031 Chirurgie • 100 %
LF:ABFKI031 Kineziologie • 100 %
LF:ABFLN0352C Léčebná rehabilitace v neurologii - cvičení • 100 %
LF:ABFLN0352P Léčebná rehabilitace v neurologii - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0352C Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0352P Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0353 Metodika tělesné výchovy III • 100 %
LF:ABFNE0321 Neurologie a neurofyziologie I • 100 %
LF:ABFPF031 Klinická fyziologie obecná • 100 %
LF:ABFPL031P Psychologie • 100 %
LF:ABFRP0322C Propedeutika v rehabilitaci II - cvičení • 100 %
LF:ABFRP0322P Propedeutika v rehabilitaci II - přednáška • 100 %
LF:ABFVL0321 Vnitřní lékařství včetně revmatologie I • 100 %
LF:ABFZF031C Základy farmakologie - cvičení • 100 %
LF:ABFZF031P Základy farmakologie - přednáška • 100 %
4. semestr
LF:ABFBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:ABFCJ0565 Čeština pro cizince V • 100 %
LF:ABFEP051P Epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:ABFER051C Ergoterapie - cvičení • 100 %
LF:ABFER051P Ergoterapie - přednáška • 100 %
LF:ABFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 100 %
LF:ABFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 100 %
LF:ABFGY051 Gynekologie - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 100 %
LF:ABFPD051 Pediatrie - přednáška • 100 %
LF:ABFPY051P Psychiatrie - přednáška • 100 %
LF:ABFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 100 %
LF:ABFZD0532C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - cvičení • 100 %
LF:ABFZD0532P Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška • 100 %
LF:ABFZM051P Zobrazovací metody - přednáška • 100 %
3. ročník
5. semestr
LF:ABFBP0521 Bakalářská práce I • 67 %
LF:ABFCJ0565 Čeština pro cizince V • 67 %
LF:ABFEP051P Epidemiologie - přednáška • 67 %
LF:ABFER051C Ergoterapie - cvičení • 67 %
LF:ABFER051P Ergoterapie - přednáška • 67 %
LF:ABFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 67 %
LF:ABFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 67 %
LF:ABFGY051 Gynekologie - přednáška • 67 %
LF:ABFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 67 %
LF:ABFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 67 %
LF:ABFPD051 Pediatrie - přednáška • 67 %
LF:ABFPY051P Psychiatrie - přednáška • 67 %
LF:ABFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 67 %
LF:ABFZD0532C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - cvičení • 67 %
LF:ABFZD0532P Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška • 67 %
LF:ABFZM051P Zobrazovací metody - přednáška • 67 %
LF:ABFCJ0363 Čeština pro cizince III • 33 %
6. semestr
LF:ABFCJ0666 Čeština pro cizince VI • 100 %
LF:ABFFT0644P Fyzikální terapie IV - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0655C Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0655P Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška • 100 %
LF:ABFPO061C Protetika a ortetika - cvičení • 100 %
LF:ABFPO061P Protetika a ortetika - přednáška • 100 %
LF:ABFSS066T Souvislá stáž v LTV • 100 %
LF:ABFZD0633C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení • 100 %
LF:ABFZD0633P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška • 100 %
LF:ABFBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 67 %
LF:ABFCJ0464 Čeština pro cizince IV • 33 %
CST:ZDP_PVT Příprava k vstupnímu testu z cizího jazyka pro zdravotně postižené • 33 %

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BLIT0121C Instrumentální technika I - cvičení • 100 %
LF:BLIT0121P Instrumentální technika I - přednáška • 100 %
LF:BLLC0111C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BLLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 100 %
LF:BLLC0111S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BLLF011 Lékařská fyzika - přednáška • 100 %
LF:BLMB011C Molekulární a buněčná biologie - cvičení • 100 %
LF:BLMB011P Molekulární a buněčná biologie - přednáška • 100 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BLZA011P Základy anatomie - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
2. semestr
LF:BLBC0211C Biochemie - cvičení • 100 %
LF:BLBC0211P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BLBC0211S Biochemie - seminář • 100 %
LF:BLFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BLHE0211 Histologie - přednáška • 100 %
LF:BLHV0211C Histopatologické metody - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222C Instrumentální technika II - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222P Instrumentální technika II - přednáška • 100 %
LF:BLMT0211C Vyšetřovací metody v toxikologii - cvičení • 100 %
LF:BLMT0211P Vyšetřovací metody v toxikologii - přednáška • 100 %
LF:BLTM0211C Techniky molekulární biologie a genetiky - cvičení • 100 %
LF:BLTM0211P Techniky molekulární biologie a genetiky - přednáška • 100 %
LF:BLZI0211 Zdravotnická informatika - cvičení • 100 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %

Nutriční terapeut (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKUV011 Úvod do výživy • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BVAT011P Anatomie trávícího ústrojí - přednáška • 100 %
LF:BVCP0121C Potravinářská chemie I - cvičení • 100 %
LF:BVCP0121P Potravinářská chemie I - přednáška • 100 %
LF:BVEK011P Ekologie - přednáška • 100 %
LF:BVKP011C Technologie přípravy pokrmů I - cvičení • 100 %
LF:BVKP011P Technologie přípravy pokrmů I -přednáška • 100 %
LF:BVLC011C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BVLC011P Lékařská chemie - přednáška • 100 %
LF:BVLC011S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BVOT011C Odborná terminologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111C Psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BVPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BVBE021C Bioenergetika - cvičení • 33 %
LF:BVBE021P Bioenergetika - přednáška • 33 %
LF:BVSC021C Sociologie a sociální psychologie - cvičení • 33 %
LF:BVSC021P Sociologie a sociální psychologie - přednáška • 33 %
LF:BVVT021C Zdravotnická informatika • 33 %
LF:BVZP021C Základy pedagogiky - cvičení • 33 %
LF:BVZP021P Základy pedagogiky přednáška • 33 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 17 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BVBC0221P Biochemie I - přednáška • 100 %
LF:BVBC0221S Biochemie I - seminář • 100 %
LF:BVBE021C Bioenergetika - cvičení • 100 %
LF:BVBE021P Bioenergetika - přednáška • 100 %
LF:BVCP0222C Potravinářská chemie II - cvičení • 100 %
LF:BVCP0222P Potravinářská chemie II - přednáška • 100 %
LF:BVHE021P Histologie • 100 %
LF:BVMI0221C Mikrobiologie I - cvičení • 100 %
LF:BVMI0221P Mikrobiologie I - přednáška • 100 %
LF:BVSC021C Sociologie a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVSC021P Sociologie a sociální psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVVT021C Zdravotnická informatika • 100 %
LF:BVZO021C Základy ošetřovatelství - cvičení • 100 %
LF:BVZO021P Základy ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:BVZP021C Základy pedagogiky - cvičení • 100 %
LF:BVZP021P Základy pedagogiky přednáška • 100 %
LF:BVKP0222 Technologie přípravy pokrmů II-cvičení • 33 %
2. ročník
3. semestr
LF:BKET031 Zdravotnická etika • 100 %
LF:BVAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BVED0311C Edukace v práci nutričního terapeuta - cvičení • 100 %
LF:BVED0311P Edukace v práci nutričního terapeuta - přednáška • 100 %
LF:BVEO0321C Ekonomika I - cvičení • 100 %
LF:BVEO0321P Ekonomika I - přednáška • 100 %
LF:BVEP0321C Epidemiologie infekčních nemocí I - cvičení • 100 %
LF:BVEP0321P Epidemiologie infekčních nemocí I - přednáška • 100 %
LF:BVLC011P Lékařská chemie - přednáška • 100 %
LF:BVMI0322C Mikrobiologie II - cvičení • 100 %
LF:BVMI0322P Mikrobiologie II - přednáška • 100 %
LF:BVPR031C Potraviny rostlinné - cvičení • 100 %
LF:BVPR031P Potraviny rostlinné - přednáška • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 50 %
LF:BVAJ0222 Angličtina II • 50 %
LF:BVBC0221P Biochemie I - přednáška • 50 %
LF:BVBC0221S Biochemie I - seminář • 50 %
LF:BVBE021P Bioenergetika - přednáška • 50 %
LF:BVEO0422C Ekonomika II- cvičení • 50 %
LF:BVEO0422P Ekonomika II - přednáška • 50 %
LF:BVEP0422C Epidemiologie infekčních nemocí II - cvičení • 50 %
LF:BVEP0422P Epidemiologie infekčních nemocí II - přednáška • 50 %
LF:BVLC011S Lékařská chemie - seminář • 50 %
LF:BVOT011C Odborná terminologie - cvičení • 50 %
LF:BVPZ041C Potraviny živočišné - cvičení • 50 %
LF:BVPZ041P Potraviny živočišné - přednáška • 50 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 50 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 50 %
FF:RLB400 Náboženství světa I: Západ • 50 %
FF:VH_15C Collegium musicum - orchestr • 50 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 50 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 50 %
5. semestr
LF:BVAP051 Právní aspekty • 100 %
LF:BVDP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BVHP051C Hygiena potravin - cvičení • 100 %
LF:BVHP051P Hygiena potravin - přednáška • 100 %
LF:BVKV0532C Klinická výživa a dietologie II - cvičení • 100 %
LF:BVKV0532P Klinická výživa a dietologie II - přednáška • 100 %
LF:BVLV0533C Léčebná výživa III - cvičení • 100 %
LF:BVLV0533P Léčebná výživa III - přednáška • 100 %
LF:BVOD051C Oborová didaktika - cvičení • 100 %
LF:BVOD051P Oborová didaktika - přednáška • 100 %
LF:BVPL0521 Preventivní lékařství I • 100 %
LF:BVPX0533 Praxe III • 100 %
LF:BVTP051C Nutriční toxikologie - cvičení • 100 %
LF:BVTP051P Nutriční toxikologie - přednáška • 100 %
LF:BVVL0521P Vnitřní lékařství II - přednáška • 100 %
LF:BVVP0533C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - cvičení • 100 %
LF:BVVP0533P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - přednáška • 100 %
LF:BVVZ0511 Veřejné zdravotnictví • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 22 %
FSpS:P969 Tělesná výchova - AcroYoga • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
3. ročník
6. semestr
LF:BVDP0622 Bakalářská práce II • 95 %
LF:BVGE061 Genetika • 95 %
LF:BVKV0633C Klinická výživa a dietologie III- cvičení • 95 %
LF:BVKV0633P Klinická výživa a dietologie III - přednáška • 95 %
LF:BVMA061C Marketing - cvičení • 95 %
LF:BVMA061P Marketing - přednáška • 95 %
LF:BVOS0611 Odborná stáž - výroba a zpracování potravin • 95 %
LF:BVPL0622 Preventivní lékařství II • 95 %
LF:BVPX0644 Praxe IV • 95 %
LF:BVVL0622P Vnitřní lékařství III - přednáška • 95 %

Nutriční terapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKUV011C Základy výživy člověka - cvičení • 100 %
LF:BKUV011P Základy výživy člověka - přednáška • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BVAT011P Anatomie trávícího ústrojí - přednáška • 100 %
LF:BVCP0121C Potravinářská chemie I - cvičení • 100 %
LF:BVCP0121P Potravinářská chemie I - přednáška • 100 %
LF:BVEK011P Ekologie - přednáška • 100 %
LF:BVKP011C Technologie přípravy pokrmů I - cvičení • 100 %
LF:BVKP011P Technologie přípravy pokrmů I -přednáška • 100 %
LF:BVLC011C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BVLC011P Lékařská chemie - přednáška • 100 %
LF:BVLC011S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BVPL0111C Psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BVPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:BVOT011C Odborná terminologie - cvičení • 96 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BVBC0221P Biochemie I - přednáška • 100 %
LF:BVBC0221S Biochemie I - seminář • 100 %
LF:BVCP0222C Potravinářská chemie II - cvičení • 100 %
LF:BVCP0222P Potravinářská chemie II - přednáška • 100 %
LF:BVKP0222 Technologie přípravy pokrmů II-cvičení • 100 %
LF:BVSC021C Sociologie a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVSC021P Sociologie a sociální psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVVT021C Zdravotnická informatika • 100 %
LF:BVZO021C Základy ošetřovatelství - cvičení • 100 %
LF:BVZO021P Základy ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:BVZP021C Základy pedagogiky - cvičení • 100 %
LF:BVZP021P Základy pedagogiky přednáška • 100 %
LF:BVBE021C Bioenergetika - cvičení • 96 %
LF:BVBE021P Bioenergetika - přednáška • 96 %
LF:BVHE021P Histologie • 96 %
LF:BVMI0221C Mikrobiologie I - cvičení • 96 %
LF:BVMI0221P Mikrobiologie I - přednáška • 96 %
LF:BVDP0221 Souvislá dietologická praxe I • 89 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 26 %

Optika a optometrie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFO0131P Fyzikální optika I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOFZ0121 Fyzika I • 100 %
LF:BOGO0121C Geometrická optika I - cvičení • 100 %
LF:BOGO0121P Geometrická optika I - přednáška • 100 %
LF:BOMA0121C Matematika I - cvičení • 100 %
LF:BOMA0121P Matematika I - přednáška • 100 %
LF:BOMI0111S Mikrobiologie a imunologie - seminář • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BOPR0141 Optická praktika I • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 67 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 67 %
2. semestr
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 50 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 50 %
LF:BKPL031P Psychologie - přednáška • 50 %
LF:BOAJ0121 Angličtina I • 50 %
LF:BOBC0321P Brýlová technika I - přednáška • 50 %
LF:BOBO0221P Brýlová optika I - přednáška • 50 %
LF:BOBT0321P Brýlová technologie I - přednáška • 50 %
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 50 %
LF:BOFO0232P Fyzikální optika II - přednáška • 50 %
LF:BOFZ0222C Fyzika II - cvičení • 50 %
LF:BOFZ0222P Fyzika II - přednášky • 50 %
LF:BOGO0222C Geometrická optika II - cvičení • 50 %
LF:BOGO0222P Geometrická optika II - přednáška • 50 %
LF:BOMA0222C Matematika II - cvičení • 50 %
LF:BOMA0222P Matematika II - přednáška • 50 %
LF:BOOP0321P Optické přístroje I - přednáška • 50 %
LF:BOPE0221P Základy pedagogiky a edukace, statistika a metodologie vědeckého výzkumu - přednáška • 50 %
LF:BOPR0242 Optická praktika II • 50 %
LF:BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I • 50 %
FSpS:P964 Tělesná výchova - Balet • 50 %
2. ročník
5. semestr
LF:BOBP0521 Bakalářská práce I - cvičení • 100 %
LF:BOBV0522C Binokulární vidění II - cvičení • 100 %
LF:BOBV0522P Binokulární vidění II - přednáška • 100 %
LF:BOEV051P Ergonomie vidění • 100 %
LF:BOFP051C Oftalmologické přístroje - cvičení • 100 %
LF:BOFP051P Oftalmologické přístroje - přednáška • 100 %
LF:BOKV0532C Kontaktní čočky II - cvičení • 100 %
LF:BOKV0532P Kontaktní čočky II - přednáška • 100 %
LF:BONR0543C Nauka o refrakci III - cvičení • 100 %
LF:BONR0543P Nauka o refrakci III - přednáška • 100 %
LF:BOOT0532 Oční patologie II - přednáška • 100 %
LF:BOOZ0521 Optický závod I - cvičení • 100 %
LF:BOPA051 Právní aspekty - přednáška • 100 %
LF:BOPR051 Optická praktika V - cvičení • 100 %
LF:BOZP0521C Zvětšovací pomůcky I - cvičení • 100 %
LF:BOZP0521P Zvětšovací pomůcky I - přednáška • 100 %
6. semestr
LF:BOBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 100 %
LF:BOKV0633C Kontaktní čočky III - cvičení • 100 %
LF:BOKV0633P Kontaktní čočky III - přednáška • 100 %
LF:BONR0644C Nauka o refrakci IV - cvičení • 100 %
LF:BONR0644P Nauka o refrakci IV - přednáška • 100 %
LF:BOOT0633 Oční patologie III - cvičení • 100 %
LF:BOOZ0622 Optický závod II - cvičení • 100 %
LF:BOVO061 Výroba optických pomůcek - cvičení • 100 %
LF:BOZP0622C Zvětšovací pomůcky II - cvičení • 100 %
LF:BOAJ0222 Angličtina II • 11 %

Optika a optometrie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFO0131P Fyzikální optika I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOFZ0121 Fyzika I • 100 %
LF:BOGO0121C Geometrická optika I - cvičení • 100 %
LF:BOGO0121P Geometrická optika I - přednáška • 100 %
LF:BOMA0121P Matematika I - přednáška • 100 %
LF:BOMI0111S Mikrobiologie a imunologie - seminář • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BOPR0141 Optická praktika I • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 96 %
LF:BOMA0121C Matematika I - cvičení • 96 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 92 %
2. semestr
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:BOBO0221P Brýlová optika I - přednáška • 100 %
LF:BOFO0232P Fyzikální optika II - přednáška • 100 %
LF:BOFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BOFZ0222C Fyzika II - cvičení • 100 %
LF:BOFZ0222P Fyzika II - přednášky • 100 %
LF:BOMA0222C Matematika II - cvičení • 100 %
LF:BOMA0222P Matematika II - přednáška • 100 %
LF:BOPE0221P Základy pedagogiky a edukace, statistika a metodologie vědeckého výzkumu - přednáška • 100 %
LF:BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I • 100 %
LF:BKPA021P Patologie • 91 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 91 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 91 %
LF:BOGO0222C Geometrická optika II - cvičení • 87 %
LF:BOGO0222P Geometrická optika II - přednáška • 87 %
LF:BOPR0242 Optická praktika II • 87 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 26 %
2. ročník
3. semestr
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 100 %
LF:BKPL031P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 100 %
LF:BOAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BOBC0321C Brýlová technika I - cvičení • 100 %
LF:BOBC0321P Brýlová technika I - přednáška • 100 %
LF:BOBO0322C Brýlová optika II - cvičení • 100 %
LF:BOBO0322P Brýlová optika II - přednáška • 100 %
LF:BOBT0321C Brýlová technologie I - cvičení • 100 %
LF:BOBT0321P Brýlová technologie I - přednáška • 100 %
LF:BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I • 100 %
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 100 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 100 %
LF:BOFO0333P Fyzikální optika III - přednáška • 100 %
LF:BONR0341P Nauka o refrakci I - přednáška • 100 %
LF:BOOP0321C Optické přístroje I - cvičení • 100 %
LF:BOOP0321P Optické přístroje I - přednáška • 100 %
LF:BOPR0343 Optická praktika III - cvičení • 100 %
LF:BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření II • 100 %
4. semestr
LF:BKSC041 Sociologie • 100 %
LF:BOAJ0222 Angličtina II • 100 %
LF:BOBC0422C Brýlová technika II - cvičení • 100 %
LF:BOBC0422P Brýlová technika II - přednáška • 100 %
LF:BOBT0422C Brýlová technologie II - cvičení • 100 %
LF:BOBT0422P Brýlová technologie II - přednáška • 100 %
LF:BOBV0421P Binokulární vidění I - přednáška • 100 %
LF:BOEO0422 Ekonomie a vedení obchodu II • 100 %
LF:BOKV0431P Kontaktní čočky I - přednáška • 100 %
LF:BONR0442C Nauka o refrakci II - cvičení • 100 %
LF:BONR0442P Nauka o refrakci II - přednáška • 100 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie - přednáška • 100 %
LF:BOOP0422C Optické přístroje II - cvičení • 100 %
LF:BOOP0422P Optické přístroje II - přednáška • 100 %
LF:BOOT0431 Oční patologie I - přednáška • 100 %
LF:BOPR0444 Optická praktika IV - cvičení • 100 %
LF:BOVT041C Zdravotnická informatika • 100 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 100 %

Ortoptika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BTEP0111P Epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:BTFI0121P Biofyzika, Informatika I - přednáška • 100 %
LF:BTFO0111C Fyziologická optika - cvičení • 100 %
LF:BTFO0111P Fyziologická optika - přednáška • 100 %
LF:BTMI0111S Mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BTPE0121P Pediatrie pro ortoptisty - přednáška • 100 %
LF:BTPO0121C Ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BTPO0121S Ošetřovatelská péče v pediatrii - seminář • 100 %
LF:BTVZ0111P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
2. semestr
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 100 %
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 100 %
LF:BTAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BTBV0332C Binokulární vidění II - cvičení • 100 %
LF:BTBV0332P Binokulární vidění II - přednáška • 100 %
LF:BTKR0341C Klinická rehabilitace binokulárního vidění - cvičení • 100 %
LF:BTKR0341P Klinická rehabilitace binokulárního vidění - přednáška • 100 %
LF:BTKR0341S Klinická rehabilitace binokulárního vidění - seminář • 100 %
LF:BTSR0331C Strabologie I - cvičení • 100 %
LF:BTSR0331P Strabologie I - přednáška • 100 %
LF:BTSR0331S Strabologie I - seminář • 100 %
2. ročník
5. semestr
LF:BOEV051P Ergonomie vidění • 100 %
LF:BOFP051C Oftalmologické přístroje - cvičení • 100 %
LF:BOFP051P Oftalmologické přístroje - přednáška • 100 %
LF:BOPA051 Právní aspekty - přednáška • 100 %
LF:BOZP0521C Zvětšovací pomůcky I - cvičení • 100 %
LF:BOZP0521P Zvětšovací pomůcky I - přednáška • 100 %
LF:BTBP0522C Bakalářská práce I - cvičení • 100 %
LF:BTBP0522P Bakalářská práce I - přednáška • 100 %
LF:BTKK0532C Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky II - cvičení • 100 %
LF:BTKK0532P Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky II - přednáška • 100 %
LF:BTKR0543C Klinická rehabilitace binokulárního vidění - cvičení • 100 %
LF:BTKR0543P Klinická rehabilitace binokulárního vidění - přednáška • 100 %
LF:BTKR0543S Klinická rehabilitace binokulárního vidění - seminář • 100 %
LF:BTOP0532P Oční patologie a klinická oftalmologie II - přednáška • 100 %
LF:BTPE051C Základy edukace a pedagogiky - cvičení • 100 %
LF:BTPE051P Základy edukace a pedagogiky - přednáška • 100 %
LF:BTPX0532C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice II - cvičení • 100 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 14 %
6. semestr
LF:BOZP0622C Zvětšovací pomůcky II - cvičení • 88 %
LF:BTBP0633C Bakalářská práce II - cvičení • 88 %
LF:BTBV0633C Binokulární vidění III - cvičení • 88 %
LF:BTKK0633C Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky III - cvičení • 88 %
LF:BTKR0644C Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV-cvičení • 88 %
LF:BTKR0644P Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV- přednáška • 88 %
LF:BTKR0644S Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV- seminář • 88 %
LF:BTOP0633C Oční patologie a klinická oftalmologie III - cvičení • 88 %
LF:BTPX0633C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice III - cvičení • 88 %
LF:BTSR0633C Strabologie III - cvičení • 88 %
LF:BTAJ0121 Angličtina I • 13 %
LF:BTPE051C Základy edukace a pedagogiky - cvičení • 13 %
LF:VLPO011P První pomoc - přednáška • 13 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro nebiology aneb buněčná filozofie • 13 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 13 %
PřF:F1140 Úvod do fyziky • 13 %
PřF:XS451 Komunikační trénink 2 • 13 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 13 %

Ortoptika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BTEP0111P Epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:BTFI0121P Biofyzika, Informatika I - přednáška • 100 %
LF:BTFO0111C Fyziologická optika - cvičení • 100 %
LF:BTFO0111P Fyziologická optika - přednáška • 100 %
LF:BTMI0111S Mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BTPE0121P Pediatrie pro ortoptisty - přednáška • 100 %
LF:BTPO0121C Ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BTPO0121S Ošetřovatelská péče v pediatrii - seminář • 100 %
LF:BTVZ0111P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness jóga • 13 %
2. semestr
LF:BOFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BTFI0222S Biofyzika, Informatika II - seminář • 100 %
LF:BTPE0222P Pediatrie pro ortoptisty -II přednáška • 100 %
LF:BTPO0222C Ošetřovatelská péče v pediatrii II- cvičení • 100 %
LF:BTPO0222S Ošetřovatelská péče v pediatrii II- seminář • 100 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 93 %
LF:BTBV0231C Binokulární vidění I - cvičení • 93 %
LF:BTBV0231P Binokulární vidění I - přednáška • 93 %
LF:BTSP0211C Strabologická propedeutika - cvičení • 93 %
LF:BTSP0211P Strabologická propedeutika - přednáška • 93 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 64 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 64 %
LF:BOPA021P Patologie - přednáška • 64 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 21 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 21 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 14 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 14 %

Physiotherapy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:ABFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:ABFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:ABFBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:ABFBI011 Biologie • 100 %
LF:ABFCJ0161 Čeština pro cizince I • 100 %
LF:ABFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:ABFFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:ABFFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:ABFLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:ABFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:ABFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:ABFUL0121C Úvod do fyzikální léčby I - cvičení • 100 %
LF:ABFUL0121P Úvod do fyzikální léčby I - přednáška • 100 %
LF:ABFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:ABFZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:AZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
2. semestr
LF:ABFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:ABFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:ABFCJ0262 Čeština pro cizince II • 100 %
LF:ABFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:ABFFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:ABFFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:ABFHI021C Histologie - cvičení • 100 %
LF:ABFHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:ABFPA021P Patologie • 100 %
LF:ABFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:ABFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:ABFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:ABFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:ABFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %

Porodní asistentka (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BPAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BPBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BPDV011C Dovednosti v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPEM011P Embryologie - přednáška • 100 %
LF:BPKM011C Komunikace v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPKM011P Komunikace v porodní asistenci - přednáška • 100 %
LF:BPLF011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BPLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BPPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BPPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BPPS011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BPPS011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BPTP0121C Základy teorie porodní asistence I - cvičení • 100 %
LF:BPTP0121P Základy teorie porodní asistence I - přednáška • 100 %
LF:BPZG0121 Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška • 100 %
LF:BPZS011 Zdravý životní styl - seminář • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BPAN011P Anatomie - přednáška • 97 %
LF:BPLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 94 %
LF:BPBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 88 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BPIN0221 Individuální odborná praxe I • 100 %
LF:BPLG021P Genetika - přednáška • 100 %
LF:BPOP0251 Odborná praxe I • 100 %
LF:BPPA0241C Porodní asistence I - cvičení • 100 %
LF:BPPO0221P Porodnictví I - přednáška • 100 %
LF:BPPR021C Klinická a porodnická propedeutika- cvičení • 100 %
LF:BPPR021P Klinická a porodnická propedeutika- přednáška • 100 %
LF:BPRD021C Radiologie a nukleární medicína - cvičení • 100 %
LF:BPRD021P Radiologie a nukleární medicína - přednáška • 100 %
LF:BPSP021 Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BPTP0222C Základy teorie porodní asistence II - cvičení • 100 %
LF:BPTP0222P Základy teorie porodní asistence II - přednáška • 100 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 97 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
2. ročník
3. semestr
LF:BPAJ0121 Angličtina I - cvičení • 97 %
LF:BPKV031C Výživa v porodní asistenci - cvičení • 97 %
LF:BPKV031P Výživa v porodní asistenci - přednáška • 97 %
LF:BPOP0352 Odborná praxe II • 97 %
LF:BPPA0342C Porodní asistence II - cvičení • 97 %
LF:BPPD0321C Péče o novorozence a kojence I - cvičení • 97 %
LF:BPPD0321P Péče o novorozence a kojence I - přednáška • 97 %
LF:BPPF0321P Patologie I - přednáška • 97 %
LF:BPZG0322C Ošetřovatelská péče v gynekologii II - cvičení • 97 %
LF:BPZG0322P Ošetřovatelská péče v gynekologii II - přednáška • 97 %
LF:BPCT0311 Základy fyzioterapie v péči o ženu - cvičení • 93 %
LF:BPFL031 Filozofie v porodní asistenci • 93 %
LF:BPVZ031C Výzkum v porodní asistenci - cvičení • 93 %
LF:BPVZ031P Výzkum v porodní asistenci - přednáška • 93 %
LF:BPFA0321C Farmakologie - cvičení • 87 %
LF:BPFA0321P Farmakologie - přednáška • 87 %
LF:BSEP031P Epidemiologie - přednáška • 83 %
4. semestr
LF:BPAJ0222 Angličtina II • 87 %
LF:BPBP041P Propedeutika bakalářské práce - přednáška • 87 %
LF:BPIN0422 Individuální odborná praxe II • 87 %
LF:BPIV041 Kurz informačního vzdělávání • 87 %
LF:BPKO0421C Primární a komunitní péče v porodní asistenci I - cvičení • 87 %
LF:BPKO0421P Primární a komunitní péče v porodní asistenci I - přednáška • 87 %
LF:BPOP0453 Odborná praxe III • 87 %
LF:BPPA0443C Porodní asistence III - cvičení • 87 %
LF:BPPD0422C Péče o novorozence a kojence II - cvičení • 87 %
LF:BPPD0422P Péče o novorozence a kojence II - přednáška • 87 %
LF:BPPF0422C Patologie II - cvičení • 87 %
LF:BPPG041C Edukace v porodní asistenci - cvičení • 87 %
LF:BPPG041P Edukace v porodní asistenci - přednáška • 87 %
LF:BPPO0422P Porodnictví II - přednáška • 87 %
LF:BPPO0431C Porodnictví I - cvičení • 87 %
LF:BPTE041 Psychoterapeutické techniky v porodní asistenci - cvičení • 87 %
LF:BPPF0422P Patologie II - přednáška • 83 %
3. ročník
5. semestr
LF:BPAK051C Akutní kritické stavy v porodnictví a gynekologii - cvičení • 90 %
LF:BPAK051P Akutní kritické stavy v porodnictví a gynekologii - přednáška • 90 %
LF:BPBP0521C Propedeutika bakalářské práce I - cvičení • 90 %
LF:BPET051C Etika ve zdravotnictví - cvičení • 90 %
LF:BPET051P Etika ve zdravotnictví - přednáška • 90 %
LF:BPKO0522C Primární a komunitní péče v porodní asistenci II - cvičení • 90 %
LF:BPMA051C Management v porodní asistenci - cvičení • 90 %
LF:BPMA051P Management v porodní asistenci - přednáška • 90 %
LF:BPNE051C Ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení • 90 %
LF:BPNE051P Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška • 90 %
LF:BPOI051C Ošetřovatelská péče v interních oborech - cvičení • 90 %
LF:BPOI051P Ošetřovatelská péče v interních oborech - přednáška • 90 %
LF:BPOP0554 Odborná praxe IV • 90 %
LF:BPPA0544C Porodní asistence IV - cvičení • 90 %
LF:BPPA0544P Porodní asistence IV - přednáška • 90 %
LF:BPPO0532C Porodnictví II - cvičení • 90 %
LF:BPPR051C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 90 %
LF:BPPR051P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 90 %
LF:BPSC051C Sociologie - cvičení • 90 %
LF:BPSC051P Sociologie - přednáška • 90 %
LF:BPOZ051 Ochrana veřejného zdraví • 60 %
LF:BPFA0321C Farmakologie - cvičení • 15 %
6. semestr
LF:BPAA061 Porodnická analgezie a anestézie - cvičení • 90 %
LF:BPOC061C Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - cvičení • 90 %
LF:BPOC061P Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - přednáška • 90 %
LF:BPOP0655 Odborná praxe V • 90 %
LF:BPPO0633C Porodnictví III - cvičení • 90 %
LF:BPPS061C Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení • 90 %
LF:BPPS061P Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška • 90 %
LF:BPUD061 Ultrazvuková diagnostika v porodní asistenci - cvičení • 90 %
ESF:BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 90 %
LF:BPBP0622C Propedeutika bakalářská práce II - cvičení • 86 %

Radiologický asistent (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BROC011C Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení • 100 %
LF:BROC011P Ošetřovatelská péče v chirurgii - přednáška • 100 %
LF:BROP011C Obecná psychologie a psychologie nemocných - cvičení • 100 %
LF:BROP011P Obecná psychologie a psychologie nemocných - přednáška • 100 %
LF:BRTP0121P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška • 100 %
LF:BRFL0111C Fyziologie - cvičení • 98 %
LF:BRFY0211C Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - cvičení • 98 %
LF:BRFY0211P Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - přednáška • 98 %
LF:BRRF0121C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení • 98 %
LF:BRRF0121P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - přednáška • 98 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 96 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 96 %
LF:BRFL0111P Fyziologie I - přednáška • 89 %
2. semestr
LF:BRFA011C Farmakologie - cvičení • 98 %
LF:BRFA011P Farmakologie - přednáška • 98 %
LF:BRIP0211P Intenzivní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 98 %
LF:BROV0211C Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení • 98 %
LF:BROV0211P Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - přednáška • 98 %
LF:BRPA021P Patologie • 98 %
LF:BRTP0222C Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - cvičení • 98 %
LF:BRTP0222P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - přednáška • 98 %
LF:BRZP0211P Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu • 98 %
LF:BRPX0221 Letní praxe • 96 %
LF:BRZB0211P Základy biofyziky - přednáška • 93 %
LF:BRRF0222C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení • 87 %
LF:BRRF0222P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška • 81 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
2. ročník
3. semestr
LF:BRKZ0321C Komunikace ve zdravotnictví - cvičení • 98 %
LF:BRKZ0321P Komunikace ve zdravotnictví - přednáška • 98 %
LF:BRTP0343P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření III - přednáška • 98 %
LF:BRAJ0121 Angličtina I • 94 %
LF:BRCR0321C Cvičení z radiodiagnostiky • 90 %
LF:BRKR0321C Klinická radioterapie - ozařovací techniky I - cvičení • 90 %
LF:BRKR0321P Klinická radioterapie - ozařovací techniky - přednáška • 90 %
LF:BRMR0321C Magnetická rezonance - cvičení • 90 %
LF:BRMR0321P Magnetická rezonance - přednáška • 90 %
LF:BRNM0341C Nukleární medicína I - cvičení • 90 %
LF:BRNM0341P Nukleární medicína I - přednáška • 90 %
LF:BROR0321C Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - cv • 90 %
LF:BROR0321P Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - př • 90 %
LF:BRPR0321C Přístroje radiologické techniky - cvičení • 90 %
LF:BRPR0321P Přístroje radiologické techniky - přednáška • 90 %
LF:BRRA0321P Rentgenová topografická anatomie - přednáška • 90 %
LF:BRRO0321C Radiační ochrana - cvičení • 90 %
LF:BRRO0321P Radiační ochrana - přednáška • 90 %
LF:BRVT0321C Výpočetní tomografie - princip, diagnostický přínos - cvičení • 90 %
LF:BRVT0321P Výpočetní tomografie - princip, diagnostický přínos - přednáška • 90 %
LF:BRZP0321P Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie • 90 %
LF:BRFL0111P Fyziologie I - přednáška • 12 %
4. semestr
LF:BRTP0444P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření IV - přednáška • 92 %
LF:BRCR0422C Cvičení z radiodiagnostiky II • 90 %
LF:BRKR0422C Klinická radioterapie - ozařovací techniky II - cvičení • 90 %
LF:BRKR0422P Klinická radioterapie - ozařovací techniky II - přednáška • 90 %
LF:BRMR0422C Magnetická rezonance II - cvičení • 90 %
LF:BRMR0422P Magnetická rezonance II - přednáška • 90 %
LF:BRNM0442C Nukleární medicína II - cvičení • 90 %
LF:BRNM0442P Nukleární medicína II - přednáška • 90 %
LF:BROR0422C Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - cv • 90 %
LF:BROR0422P Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - př • 90 %
LF:BRPR0422C Přístroje radiologické techniky II- cvičení • 90 %
LF:BRPR0422P Přístroje radiologické techniky II- přednáška • 90 %
LF:BRPX0422 Letní praxe II • 90 %
LF:BRRA0422C Rentgenová topografická anatomie - cvičení • 90 %
LF:BRRO0422C Radiační ochrana II - cvičení • 90 %
LF:BRRO0422P Radiační ochrana II - přednáška • 90 %
LF:BRVT0422C Výpočetní tomografie II - princip, diagnostický přínos - cvičení • 90 %
LF:BRVT0422P Výpočetní tomografie II - princip, diagnostický přínos - přednáška • 90 %
LF:BRZP0422P Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie II • 90 %
LF:BRAJ0222 Angličtina II • 88 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 19 %
3. ročník
5. semestr
LF:BRAG0511C Angiografie - cvičení • 96 %
LF:BRAG0511P Angiografie - přednáška • 96 %
LF:BRDP0521 Bakalářská práce I • 96 %
LF:BRIR0511C Intervenční radiologie - cvičení • 96 %
LF:BRIR0511P Intervenční radiologie - přednáška • 96 %
LF:BRIT0511C Informační technologie v radiologii - cvičení • 96 %
LF:BRIT0511P Informační technologie v radiologii - přednáška • 96 %
LF:BRNM0543C Nukleární medicína III - cvičení • 96 %
LF:BRNM0543P Nukleární medicína III - přednáška • 96 %
LF:BRPZ0511 Praktická zkouška • 96 %
LF:BRRO0521C Radiační onkologie - cvičení • 96 %
LF:BRRO0521P Radiační onkologie - přednáška • 96 %
LF:BRUD0521C Ultrazvuková diagnostika I - cvičení • 96 %
LF:BRUD0521P Ultrazvuková diagnostika - přednáška • 96 %
6. semestr
LF:BRDP0622 Bakalářská práce II • 96 %
LF:BRNM0644C Nukleární medicína IV - cvičení • 96 %
LF:BRNM0644P Nukleární medicína IV - přednáška • 96 %
LF:BRRO0622C Radiační onkologie - cvičení • 96 %
LF:BRRO0622P Radiační onkologie - přednáška • 96 %
LF:BRUD0622C Ultrazvuková diagnostika II- cvičení • 96 %
LF:BRUD0622P Ultrazvuková diagnostika II- přednáška • 96 %
LF:BRVR0611 Virtuální radiologie a 3D rekonstrukce • 96 %

Všeobecná sestra (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BSLF011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BSLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BSLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BSOD0141 Odborná ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:BSOPPV01 Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy • 100 %
LF:BSPC011 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka • 100 %
LF:BSPE011P Ošetřovatelství v primární péči - přednáška • 100 %
LF:BSPP011 První pomoc • 100 %
LF:BSPS0121P Psychologie a zdravotnická psychologie - přednáška • 100 %
LF:BSSI011 Sociální interakce • 100 %
LF:BSTO0121 Teorie ošetřovatelství I • 100 %
LF:BSZS011 Zdravý životní styl - seminář • 100 %
LF:BSAN011P Anatomie - přednáška • 97 %
LF:BSPE011X Ošetřovatelství v primární péči - odborná praxe • 97 %
LF:BSPPPV01 Podpora výuky - První pomoc • 97 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 97 %
LF:BSBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 94 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 100 %
LF:BSLG021P Lékařská genetika - přednáška • 100 %
LF:BSOP021 Ošetřovatelské postupy • 100 %
LF:BSRD021P Radiologie a nukleární medicína - přednáška • 100 %
LF:BSTO0222 Teorie ošetřovatelství II • 100 %
LF:BSIP0221 Individuální ošetřovatelská praxe I • 97 %
LF:BSOD0242 Odborná ošetřovatelská praxe II • 97 %
LF:BSKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 94 %
LF:BSKP021X Klinická propedeutika - odborná praxe • 94 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 21 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 15 %
2. ročník
3. semestr
LF:BSAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BSKV031 Klinická výživa • 100 %
LF:BSOC0321P Ošetřovatelství v chirurgických oborech I - přednáška • 100 %
LF:BSOD0343 Odborná ošetřovatelská praxe III • 100 %
LF:BSOI0321P Ošetřovatelství v interních oborech I - přednáška • 100 %
LF:BSEP031P Epidemiologie - přednáška • 97 %
LF:BSPF0321P Patologie I • 89 %
LF:BSFA0321C Farmakologie - cvičení • 81 %
LF:BSFA0321P Farmakologie - přednáška • 81 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 22 %
LF:BSBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 19 %
LF:BSLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 11 %
4. semestr
LF:BSAJ0222 Angličtina II - cvičení • 94 %
LF:BSAP0422C Psychoterapie a aplikovaná psychologie - cvičení • 94 %
LF:BSAP0422P Psychoterapie a aplikovaná psychologie - přednáška • 94 %
LF:BSBP0431 Propedeutika bakalářské práce I • 94 %
LF:BSIP0422 Individuální ošetřovatelská praxe II • 94 %
LF:BSIT041C Informační systémy ve zdravotnictví - cvičení • 94 %
LF:BSOC0421C Ošetřovatelství v chirurgických oborech - cvičení • 94 %
LF:BSOC0422P Ošetřovatelství v chirurgických oborech II - přednáška • 94 %
LF:BSOD0444 Odborná ošetřovatelská praxe IV • 94 %
LF:BSOI0421C Ošetřovatelství v interních oborech - cvičení • 94 %
LF:BSOI0422P Ošetřovatelství v interních oborech II - přednáška • 94 %
LF:BSSC041 Sociologie ve zdraví a nemoci • 94 %
LF:BSUR0421P Rehabilitace v ošetřovatelství - přednáška • 94 %
LF:BSUR0421X Rehabilitace v ošetřovatelství - odborná praxe • 94 %
LF:BSPF0422C Patologie II - cvičení • 88 %
LF:BSPF0422P Patologie II - přednáška • 88 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 18 %
3. ročník
5. semestr
LF:BSBP0521S Propedeutika bakalářské práce II - seminář • 97 %
LF:BSBP0521X Propedeutika bakalářské práce II - odborná praxe • 97 %
LF:BSDV051P Ošetřovatelství v dermatovenerologii - přednáška • 97 %
LF:BSDV051X Ošetřovatelství v dermatovenerologii - odborná praxe • 97 %
LF:BSET051 Etika v ošetřovatelství • 97 %
LF:BSGE051P Ošetřovatelství v geriatrii - přednáška • 97 %
LF:BSGE051X Ošetřovatelství v geriatrii - odborná praxe • 97 %
LF:BSGP051P Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - přednáška • 97 %
LF:BSGP051X Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - odborná praxe • 97 %
LF:BSMA051C Management v ošetřovatelství - cvičení • 97 %
LF:BSMA051P Management v ošetřovatelství - přednáška • 97 %
LF:BSPD051P Ošetřovatelství v pediatrii - přednáška • 97 %
LF:BSPD051X Ošetřovatelství v pediatrii - odborná praxe • 97 %
LF:BSPG051C Edukace v práci sestry - cvičení • 97 %
LF:BSPG051P Edukace v práci sestry - přednáška • 97 %
LF:BSPR051 Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 97 %
LF:BSPY051P Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška • 97 %
LF:BSPY051X Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe • 97 %
LF:BSVZ051 Ochrana veřejného zdraví • 97 %
LF:BSFA0321P Farmakologie - přednáška • 26 %
LF:BSFA0321C Farmakologie - cvičení • 23 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 19 %
LF:BSPF0321P Patologie I • 13 %
6. semestr
LF:BSBP0622 Propedeutika bakalářské práce III - odborná praxe • 97 %
LF:BSEP061 Ekonomika a pojišťovnictví • 97 %
LF:BSNE061P Ošetřovatelství v neurologii - přednáška • 97 %
LF:BSNE061X Ošetřovatelství v neurologii - odborná praxe • 97 %
LF:BSON061P Ošetřovatelství v onkologii - přednáška • 97 %
LF:BSON061X Ošetřovatelství v onkologii - odborná praxe • 97 %
LF:BSOO061P Ošetřovatelství v oftalmologii - přednáška • 97 %
LF:BSOO061X Ošetřovatelství v oftalmologii - odborná praxe • 97 %
LF:BSOT062P Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - přednáška • 97 %
LF:BSOT062X Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - odborná praxe • 97 %
LF:BSZP061C Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - cvičení • 97 %
LF:BSZP061P Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - přednáška • 97 %
LF:BSZP061X Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - odborná praxe • 97 %
LF:BSPF0422C Patologie II - cvičení • 13 %
LF:BSPF0422P Patologie II - přednáška • 13 %

Zdravotní laborant (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BLBC0211C Biochemie - cvičení • 100 %
LF:BLBC0211P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BLBC0211S Biochemie - seminář • 100 %
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BLFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BLHE0211 Histologie - přednáška • 100 %
LF:BLHV0211C Histopatologické metody - cvičení • 100 %
LF:BLIT0121C Instrumentální technika I - cvičení • 100 %
LF:BLIT0121P Instrumentální technika I - přednáška • 100 %
LF:BLIT0222C Instrumentální technika II - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222P Instrumentální technika II - přednáška • 100 %
LF:BLLC0111C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BLLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 100 %
LF:BLLC0111S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BLLF011 Lékařská fyzika - přednáška • 100 %
LF:BLMB011C Molekulární a buněčná biologie - cvičení • 100 %
LF:BLMB011P Molekulární a buněčná biologie - přednáška • 100 %
LF:BLMT0211C Vyšetřovací metody v toxikologii - cvičení • 100 %
LF:BLMT0211P Vyšetřovací metody v toxikologii - přednáška • 100 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BLTM0211C Techniky molekulární biologie a genetiky - cvičení • 100 %
LF:BLTM0211P Techniky molekulární biologie a genetiky - přednáška • 100 %
LF:BLZA011P Základy anatomie - přednáška • 100 %
LF:BLZI0211 Zdravotnická informatika - cvičení • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
3. semestr
LF:BLAN0321 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BLBC0211P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BLHM0321C Histopatologické vyšetřovací metody I • 100 %
LF:BLIM0411C Klinická imunologie - cvičení • 100 %
LF:BLIM0411P Klinická imunologie - přednáška • 100 %
LF:BLIM0411S Klinická imunologie - seminář • 100 %
LF:BLKB0321P Klinická biochemie I - přednáška • 100 %
LF:BLKG0311 Klinická genetika • 100 %
LF:BLKH0311C Klinická hematologie - cvičení • 100 %
LF:BLKH0311P Klinická hematologie - přednáška • 100 %
LF:BLLM0321C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 100 %
LF:BLLM0321P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 100 %
LF:BLLM0422C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 100 %
LF:BLLM0422P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 100 %
LF:BLMP0321 Morfologická a funkční patologie I • 100 %
LF:BLMP0422 Morfologická a funkční patologie II • 100 %
LF:BLTS0411C Imunohematologie a transfuzní služba - cvičení • 100 %
LF:BLTS0411P Imunohematologie a transfuzní služba - přednáška • 100 %
LF:BLAN0422 Angličtina II - cvičení • 50 %
LF:BLHM0422C Histopatologické vyšetřovací metody II • 50 %
LF:BLIT0222P Instrumentální technika II - přednáška • 50 %
LF:BLKB0321C Klinická biochemie I - cvičení • 50 %
LF:BLKB0422C Klinická biochemie II - cvičení • 50 %
LF:BLKB0422P Klinická biochemie II - přednáška • 50 %
LF:BLLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 50 %
LF:BLZF0311C Základy farmakologie - cvičení • 50 %
LF:BLZF0311P Základy farmakologie - přednáška • 50 %
FF:RLA21 Buddhismus • 50 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro nebiology aneb buněčná filozofie • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 50 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 50 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 50 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 50 %
2. ročník
5. semestr
LF:BLBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BLBS051C Biostatistika - cvičení • 100 %
LF:BLBS051P Biostatistika - přednáška • 100 %
LF:BLET051P Zdravotnická etika - přednáška • 100 %
LF:BLHM051X Histopatologické vyšetřovací metody - praxe • 100 %
LF:BLIM051X Klinická imunologie - praxe • 100 %
LF:BLKB051X Klinická biochemie - praxe • 100 %
LF:BLKG051X Klinická genetika - praxe • 100 %
LF:BLKH051X Klinická hematologie - praxe • 100 %
LF:BLLK051C Likvorologie - cvičení • 100 %
LF:BLLK051P Likvorologie - přednáška • 100 %
LF:BLLM051X Lékařská mikrobiologie - praxe • 100 %
LF:BLPS051C Vybrané kapitoly z psychologie - cvičení • 100 %
LF:BLTS051X Imunohematologie a transfuzní služba - praxe • 100 %
LF:BMOF011 Aplikace MS Office • 100 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 100 %
PřF:C8610 Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty • 100 %
PřF:C8620 Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení • 100 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 88 %
LF:BLZF0311C Základy farmakologie - cvičení • 25 %
LF:BLZF0311P Základy farmakologie - přednáška • 25 %
6. semestr
LF:BLBP0622 Bakalářská práce II • 100 %
LF:BLEP061P Řízení ekonom. a právo - přednáška • 100 %
LF:BLHL061P Hygiena laborator. provozů - přednáška • 100 %
LF:BLOZ061 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
LF:BLOZ061C Ochrana veřejného zdraví -cvičení • 100 %
LF:BSKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 63 %
LF:BLAM061C Analýza a management dat pro zdravotnické obory - cvičení • 38 %
LF:BLAM061P Analýza a management dat pro zdravotnické obory - přednáška • 38 %
LF:BLLM0422P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 13 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 13 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %

Zdravotnické záchranářství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BZAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BZAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BZBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BZBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 100 %
LF:BZFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BZKO011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BZKO011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BZLB011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BZLB011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BZLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BZMK011C Medicína katastrof a IZS - cvičení • 100 %
LF:BZMK011P Medicína katastrof a IZS - přednáška • 100 %
LF:BZOE0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BZOE0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BZOV011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZOV011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BZPO011C Ošetřovatelské postupy - cvičení • 100 %
LF:BZPR011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BZPR011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BZSP0161C Sportovní příprava I - cvičení • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
2. semestr
LF:BZED021C Edukace a přednášková činnost - cvičení • 100 %
LF:BZED021P Edukace a přednášková činnost - přednáška • 100 %
LF:BZFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BZFY0222P Fyzologie II - přednáška • 100 %
LF:BZGE021P Genetika - přednáška • 100 %
LF:BZIN0221X Odborná praxe individuální I • 100 %
LF:BZIV0221C Informační výchova I - cvičení • 100 %
LF:BZKP021C Klinická propedeutika - cvičení • 100 %
LF:BZKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 100 %
LF:BZMI021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BZMI021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 100 %
LF:BZOE0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 100 %
LF:BZOE0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 100 %
LF:BZOP0251X Odborná praxe v NP a složkách IZS I • 100 %
LF:BZPN0231C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I - cvičení • 100 %
LF:BZSP021C Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZUM0251C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - cvičení • 100 %
LF:BZUM0251P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - přednáška • 100 %
LF:BZZR021C Základy radiologie a zobrazovacích metod - cvičení • 100 %
LF:BZZR021P Základy radiologie a zobrazovacích metod - přednáška • 100 %
LF:BZSP0262C Sportovní příprava II - cvičení • 95 %

Zdravotnický záchranář (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BZAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BZAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BZBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BZBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 100 %
LF:BZFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BZKO011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BZKO011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BZLB011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BZLB011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BZLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BZMK011C Medicína katastrof a IZS - cvičení • 100 %
LF:BZMK011P Medicína katastrof a IZS - přednáška • 100 %
LF:BZOE0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BZOE0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BZOV011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZOV011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BZPO011C Ošetřovatelské postupy - cvičení • 100 %
LF:BZPR011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BZPR011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BZSP0161C Sportovní příprava I - cvičení • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BZGE021P Genetika - přednáška • 67 %
LF:BZMI021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 67 %
LF:BZMI021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 67 %
LF:BZSP021C Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 67 %
LF:BZED021C Edukace a přednášková činnost - cvičení • 33 %
LF:BZED021P Edukace a přednášková činnost - přednáška • 33 %
LF:BZFY0222C Fyziologie II - cvičení • 33 %
LF:BZFY0222P Fyzologie II - přednáška • 33 %
LF:BZIN0221X Odborná praxe individuální I • 33 %
LF:BZOE0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 33 %
LF:BZOE0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 33 %
LF:BZOP0251X Odborná praxe v NP a složkách IZS I • 33 %
LF:BZPN0231C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I - cvičení • 33 %
LF:BZUM0251C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - cvičení • 33 %
LF:BZUM0251P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - přednáška • 33 %
5. semestr
LF:BZAR0521C Anesteziologicko-resuscitační péče I - cvičení • 100 %
LF:BZAR0521P Anesteziologicko-resuscitační péče I - přednáška • 100 %
LF:BZET051C Etika v neodkladné péči - cvičení • 100 %
LF:BZET051P Etika v neodkladné péči - přednáška • 100 %
LF:BZMA051C Management a řízení kvality - cvičení • 100 %
LF:BZMA051P Management a řízení kvality - přednáška • 100 %
LF:BZNC0522C Neodkladná péče v chirurgických oborech II - cvičení • 100 %
LF:BZNC0522P Neodkladná péče v chirurgických oborech II - přednáška • 100 %
LF:BZNG051C Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 100 %
LF:BZNG051P Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:BZNN051C Neodkladná péče v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BZNN051P Neodkladná péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BZOP0554X Odborná praxe v NP složkách a IZS IV • 100 %
LF:BZOZ051 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
LF:BZPB0532 Propedeutika bakalářské práce II • 100 %
LF:BZSC051C Sociologie - cvičení • 100 %
LF:BZSC051P Sociologie - přednáška • 100 %
LF:BZSP0565C Sportovní příprava V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - přednáška • 100 %
LF:BZZP051C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 100 %
LF:BZZP051P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BZFA031P Farmakologie - přednáška • 30 %
LF:BZAJ0121 Angličtina I - cvičení • 20 %
2. ročník
6. semestr
LF:BZAR0622C Anesteziologicko-resuscitační péče II - cvičení • 100 %
LF:BZAR0622P Anesteziologicko-resuscitační péče II - přednáška • 100 %
LF:BZMV061 Multikulturní výchova v neodkladné péči • 100 %
LF:BZOP0655X Odborná praxe v NP složkách a IZS V • 100 %
LF:BZPB0633 Propedeutika bakalářské práce III • 100 %
LF:BZPS061C Neodkladná péče v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:BZPS061P Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BZSP0666C Sportovní příprava VI - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - přednáška • 100 %
LF:BZZG061C Základy geriatrie - cvičení • 100 %
LF:BZZG061P Základy geriatrie - přednáška • 100 %
ESF:BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 100 %
LF:BZAJ0222 Angličtina II - cvičení • 22 %
LF:BZSP0464C Sportovní příprava IV - cvičení • 11 %

Všeobecné lékařství (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:VLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:VLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:VLBI0121C Biologie I - cvičení • 100 %
LF:VLBI0121P Biologie I -přednáška • 100 %
LF:VLBI0121S Biologie I - seminář • 100 %
LF:VLLT0121C Základy lékařské terminologie I - cvičení • 100 %
LF:VLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 100 %
LF:VLOZ0141C Ochrana a podpora zdraví I - cvičení • 100 %
LF:VLAN0121C Anatomie I - pitvy • 99 %
LF:VLBF011C Biofyzika - cvičení • 99 %
LF:VLPO011C První pomoc - cvičení • 99 %
LF:VLPO011P První pomoc - přednáška • 99 %
LF:VLBF011P Biofyzika - přednáška • 98 %
LF:VLOZ0141P Ochrana a podpora zdraví I - přednáška • 98 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 94 %
LF:VLAJ0121 Angličtina 1 I • 91 %
LF:VLAN0222C Anatomie II - pitvy • 77 %
LF:VLAN0222S Anatomie II - seminář • 77 %
LF:VLBI0222C Biologie II - cvičení • 77 %
LF:VLBI0222P Biologie II - přednáška • 77 %
LF:VLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 77 %
LF:VLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 76 %
LF:VLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 76 %
LF:VLLT0222S Základy lékařské terminologie II- seminář • 76 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 74 %
LF:VLAJ0222 Angličtina 1 II • 70 %
2. semestr
LF:VLBC0321C Biochemie I - cvičení • 30 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 30 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 30 %
LF:VLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 30 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 30 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 29 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 29 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 29 %
LF:VLAN0222C Anatomie II - pitvy • 14 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 14 %
LF:VLAN0222S Anatomie II - seminář • 14 %
LF:VLBI0222C Biologie II - cvičení • 14 %
LF:VLBI0222P Biologie II - přednáška • 14 %
LF:VLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 14 %
LF:VLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 14 %
LF:VLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 14 %
LF:VLLT0222S Základy lékařské terminologie II- seminář • 14 %
LF:VLAJ0222 Angličtina 1 II • 13 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 13 %
2. ročník
3. semestr
LF:VLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 94 %
LF:VLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 94 %
LF:VLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství • 94 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 94 %
LF:VLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 93 %
LF:VLFY0422S Fyziologie II - seminář • 93 %
LF:VLLP0431C Propedeutika I - cvičení • 93 %
LF:VLLP0431P Propedeutika I - přednáška • 93 %
LF:VLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 93 %
LF:VLBC0422C Biochemie II - cvičení • 92 %
LF:VLBC0422S Biochemie II - seminář • 92 %
LF:VLBC0422P Biochemie II - přednáška • 90 %
LF:VLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 89 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 70 %
LF:VLBC0321C Biochemie I - cvičení • 50 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 50 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 50 %
LF:VLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 50 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 49 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 48 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 48 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 48 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 24 %
LF:VLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie • 22 %
LF:VLAJ0222 Angličtina 1 II • 14 %
4. semestr
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 36 %
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 35 %
LF:VLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 35 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 28 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 26 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 26 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 26 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 26 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 26 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 26 %
3. ročník
5. semestr
LF:VLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář • 47 %
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 45 %
LF:VLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 45 %
LF:VLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 45 %
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 44 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 41 %
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 41 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 40 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 40 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 40 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 40 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 40 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 40 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 39 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 39 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 39 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 39 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 39 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 39 %
6. semestr
LF:VLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář • 34 %
LF:VLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 33 %
LF:VLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 29 %
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 28 %
LF:VLFA07212C Farmakologie I - cvičení • 27 %
LF:VLFA07212P Farmakologie I - přednáška • 27 %
LF:VLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 27 %
LF:VLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 27 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 27 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 27 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 26 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 26 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 26 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 26 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 17 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 17 %
LF:VLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 17 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 17 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 17 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 16 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 15 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 15 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 15 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 15 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie I - přednáška • 13 %
LF:VLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 13 %
LF:VLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 13 %
LF:VLPM071 Právní aspekty v medicíně • 13 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie I - cvičení • 12 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 12 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 12 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 12 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 12 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 12 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 12 %
4. ročník
7. semestr
LF:VLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 67 %
LF:VLFA08222C Farmakologie II - cvičení • 66 %
LF:VLFA08222P Farmakologie II - přednáška • 66 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 66 %
LF:VLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 66 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 61 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 61 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 58 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 58 %
LF:VLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 58 %
LF:VLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 58 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 58 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 58 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 58 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 57 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie I - cvičení • 55 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie I - přednáška • 55 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 51 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 51 %
LF:VLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 51 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 51 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 51 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 50 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 50 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 50 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 49 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 49 %
LF:VLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 41 %
LF:VLFA07212C Farmakologie I - cvičení • 38 %
LF:VLFA07212P Farmakologie I - přednáška • 38 %
LF:VLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 38 %
LF:VLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 38 %
LF:VLTL081 Tělovýchovné lékařství • 24 %
LF:VLAT081 Základy antimikrobiální terapie • 21 %
LF:VLPM071 Právní aspekty v medicíně • 18 %
LF:VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I • 16 %
LF:VLADV071 Vybrané kapitoly anatomie dětského věku • 13 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 13 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 12 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 12 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 12 %
8. semestr
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 29 %
LF:VLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 29 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 28 %
LF:VLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 28 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 16 %
LF:VLIN9X22 Infekční nemoci II • 16 %
LF:VLIN9X22A Infekční nemoci II- cvičení • 16 %
LF:VLON091C Klinická onkologie - cvičení • 16 %
LF:VLPL9X1 Preventivní lékařství • 16 %
LF:VLPL9X1A Preventivní lékařství-cvičení • 16 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 15 %
LF:VLON091 Klinická onkologie • 15 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 15 %
LF:VLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - kardiologie a angiologie • 14 %
LF:VSDV9X22C Dermatovenerologie II - cvičení • 14 %
LF:VSDV9X22P Dermatovenerologie II - přednáška • 14 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 13 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 13 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 13 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 13 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 13 %
LF:VLVL9X66C Vnitřní lékařství blok 6 - pracovní lékařství • 13 %
LF:VLCH9X33P Chirurgie III - přednáška • 12 %
LF:VLVL9X61C Vnitřní lékařství blok 1 - pneumologie • 12 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 12 %
5. ročník
9. semestr
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 86 %
LF:VLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 84 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 84 %
LF:VLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 82 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 66 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 64 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 64 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 64 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 63 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 63 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 63 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 62 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 62 %
LF:VLVL101P Vnitřní lékařství - přednáška • 43 %
LF:VLVZ9X1C Veřejné zdravotnictví - cvičení • 43 %
LF:VLVZ9X1P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 43 %
LF:VLDD101I Diferenciální diagnostika - Interna • 41 %
LF:VLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 41 %
LF:VLCH091 Chirurgie • 41 %
LF:VLIN9X22C Infekční nemoci II - cvičení • 41 %
LF:VLIN9X22P Infekční nemoci II • 41 %
LF:VLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 41 %
LF:VLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 41 %
LF:VLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 41 %
LF:VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 41 %
LF:VLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 41 %
LF:VLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 41 %
LF:VLVL101 Vnitřní lékařství • 41 %
LF:VLVL9X62 Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 41 %
LF:VLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 41 %
LF:VLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 40 %
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 40 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 40 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 39 %
LF:VSSP03X Samostatná práce-VL • 28 %
LF:VLCH9X33P Chirurgie III - přednáška • 24 %
LF:VLVL9X61C Vnitřní lékařství blok 1 - pneumologie • 24 %
LF:VLVL9X66C Vnitřní lékařství blok 6 - pracovní lékařství • 24 %
LF:VLPL9X1A Preventivní lékařství-cvičení • 22 %
LF:VLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - kardiologie a angiologie • 22 %
LF:VLIN9X22 Infekční nemoci II • 21 %
LF:VLON091 Klinická onkologie • 21 %
LF:VLON091C Klinická onkologie - cvičení • 21 %
LF:VLPL9X1 Preventivní lékařství • 21 %
LF:VSDV9X22C Dermatovenerologie II - cvičení • 21 %
LF:VSDV9X22P Dermatovenerologie II - přednáška • 21 %
LF:VLIN9X22A Infekční nemoci II- cvičení • 20 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 17 %
LF:VLKF091 Vybrané kapitoly z klinické farmakologie • 16 %
LF:VLTL081 Tělovýchovné lékařství • 16 %
LF:VLIA081 Klinická imunologie a alergologie • 15 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 11 %
LF:VLPM081 Paliativní medicína • 11 %
10. semestr
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 18 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 15 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 15 %
LF:VLRL11XPP Rodinné lékařství a geriatrie - předpromoční praxe • 14 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 13 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 13 %
LF:VLRL11XX Rodinné lékařství a geriatrie • 13 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 13 %
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 12 %
6. ročník
11. semestr
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 62 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 61 %
LF:VLRL11XPP Rodinné lékařství a geriatrie - předpromoční praxe • 61 %
LF:VLRL11XX Rodinné lékařství a geriatrie • 61 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 61 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 60 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 58 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 57 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 54 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 43 %
LF:VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství • 34 %
LF:VLAP011CH Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Chirurgie • 27 %
LF:VLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 11 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 11 %
12. semestr
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 11 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 11 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 11 %

Všeobecné lékařství (angl.) (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:AVLAN0121C Anatomie I - pitvy • 100 %
LF:AVLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:AVLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:AVLBF011C Biofyzika - cvičení • 100 %
LF:AVLBI0121S Biologie I - seminář • 100 %
LF:AVLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:AVLPO011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:AVLBI0121P Biologie I - přednáška • 99 %
LF:AVLOZ0141C Ochrana a podpora zdraví I - cvičení • 98 %
LF:AVLOZ0141P Ochrana a podpora zdraví I - přednáška • 98 %
LF:AVLBI0121C Biologie I - cvičení • 97 %
LF:AVLBF011P Biofyzika - přednáška • 96 %
LF:AVLLT0121C Základy lékařské terminologie I - cvičení • 96 %
LF:AVLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 96 %
LF:AVLCJ0181 Čeština pro cizince I • 89 %
LF:ABFCJ011I Intensive Czech Language Course • 12 %
2. semestr
LF:AVLAN0222C Anatomie II - pitvy • 97 %
LF:AVLAN0222S Anatomie II - seminář • 97 %
LF:AVLBI0222C Biologie II - cvičení • 93 %
LF:AVLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 93 %
LF:AVLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 93 %
LF:AVLBI0222P Biologie II - přednáška • 91 %
LF:AVLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 88 %
LF:AVLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 88 %
LF:AVLCJ0282 Čeština pro cizince II • 79 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 70 %
2. ročník
3. semestr
LF:AVLBC0321C Biochemie I - cvičení • 96 %
LF:AVLBC0321P Biochemie I - přednáška • 96 %
LF:AVLBC0321S Biochemie I - seminář • 96 %
LF:AVLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 94 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 86 %
LF:AVLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 84 %
LF:AVLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 84 %
LF:AVLFY0321S Fyziologie I - seminář • 84 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 79 %
LF:AVLIA03 Instant Anatomy • 25 %
4. semestr
LF:AZC041 Zacházení s chemickými látkami • 92 %
LF:AVLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 88 %
LF:AVLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 88 %
LF:AVLLP0431C Propedeutika I - cvičení • 85 %
LF:AVLLP0431P Propedeutika I - přednáška • 85 %
LF:AVLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 85 %
LF:AVLBC0422C Biochemie II - cvičení • 84 %
LF:AVLBC0422S Biochemie II - seminář • 84 %
LF:AVLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 82 %
LF:AVLFY0422S Fyziologie II - seminář • 81 %
LF:AVLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství • 79 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 77 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 69 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 53 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 51 %
LF:AVLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 44 %
LF:AVLET041 Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 15 %
3. ročník
5. semestr
LF:AVLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 96 %
LF:AVLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 93 %
LF:AVLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 91 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 73 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 73 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 59 %
LF:AVLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 55 %
LF:AVLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 55 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 49 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 37 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 37 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 25 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 21 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 15 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 11 %
6. semestr
LF:AVLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminar • 81 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 67 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 61 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 55 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 54 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 46 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practicals • 42 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 41 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 40 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 40 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 39 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 29 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 23 %
LF:AVLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie • 21 %
LF:AVLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství • 21 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 12 %
4. ročník
7. semestr
LF:AVLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 68 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 55 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 55 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 50 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 50 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 48 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 46 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 46 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 45 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 45 %
LF:AVLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 42 %
LF:AVLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 42 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 37 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 37 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 37 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 34 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 34 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 33 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 33 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 32 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 32 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 31 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnistika, pracovní lékařství a geriatrie • 27 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 25 %
LF:AVLKB091 Klinická biochemie • 25 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 24 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 23 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 23 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 22 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 22 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 19 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 18 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 18 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 18 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 17 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 17 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 17 %
8. semestr
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 60 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 54 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 54 %
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 46 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 46 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 43 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practicals • 41 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 39 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 36 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 36 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 35 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 35 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 34 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 33 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 32 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 32 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 30 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 29 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 28 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 28 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 28 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 28 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 28 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 28 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 28 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 27 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 24 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 24 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 23 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 23 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnistika, pracovní lékařství a geriatrie • 22 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 20 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 18 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 18 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 15 %
5. ročník
9. semestr
LF:AVLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 39 %
LF:AVLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 37 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 36 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 35 %
LF:AVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti • 33 %
LF:AVLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 33 %
LF:AVLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 31 %
LF:AVLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 31 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 31 %
LF:VLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 31 %
LF:VLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 31 %
LF:AVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 30 %
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 30 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 30 %
LF:AVLCH091 Chirurgie • 29 %
LF:AVLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 29 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 29 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnistika, pracovní lékařství a geriatrie • 28 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 27 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 27 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 27 %
LF:VLIN9X22 Infekční nemoci II • 27 %
LF:VLIN9X22A Infekční nemoci II- cvičení • 27 %
LF:VLPL9X1 Preventivní lékařství • 27 %
LF:VLPL9X1A Preventivní lékařství-cvičení • 27 %
LF:VSDV9X22C Dermatovenerologie II - cvičení • 27 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 26 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 26 %
LF:VSDV9X22P Dermatovenerologie II - přednáška • 26 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 25 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 25 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 25 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 24 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 24 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 24 %
LF:VLON091C Klinická onkologie - cvičení • 24 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 24 %
LF:VLON091 Klinická onkologie • 22 %
LF:VLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - kardiologie a angiologie • 22 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 21 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 21 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 21 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 21 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 21 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 20 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 20 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 20 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 18 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 18 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 18 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 17 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 17 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 16 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 16 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 16 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 15 %
LF:AVLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 15 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 13 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 13 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 13 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 13 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 13 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 12 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 11 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 11 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 11 %
10. semestr
LF:AVLDD101I Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství • 40 %
LF:AVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 40 %
LF:AVLVL101 Vnitřní lékařství • 40 %
LF:AVLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 37 %
LF:AVLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 37 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 36 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 36 %
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 35 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 35 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 35 %
LF:VLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 34 %
LF:VLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 34 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 34 %
LF:VLVZ9X1C Veřejné zdravotnictví - cvičení • 34 %
LF:VLVZ9X1P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 34 %
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 33 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 31 %
LF:AVLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 30 %
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 30 %
LF:AVLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 29 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 29 %
LF:VLCH9X33P Chirurgie III - přednáška • 29 %
LF:VLVL9X61C Vnitřní lékařství blok 1 - pneumologie • 29 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 29 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 26 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 26 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 26 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 25 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 25 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 25 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 24 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 24 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 24 %
LF:VLVL9X66C Vnitřní lékařství blok 6 - pracovní lékařství • 24 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 23 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 23 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 20 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 20 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 19 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 18 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 18 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 16 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 16 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 16 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 15 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 15 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 14 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 14 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 13 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 12 %
LF:VLON091 Klinická onkologie • 12 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 11 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 11 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 11 %
LF:VLON091C Klinická onkologie - cvičení • 11 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 11 %
6. ročník
11. semestr
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 36 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 35 %
LF:VLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 35 %
LF:VLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 35 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 32 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 26 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 26 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 23 %
LF:VLVL9X66C Vnitřní lékařství blok 6 - pracovní lékařství • 23 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 20 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 20 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 20 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 20 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 20 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 19 %
LF:VLCH9X33P Chirurgie III - přednáška • 19 %
LF:VLIN9X22 Infekční nemoci II • 19 %
LF:VLIN9X22A Infekční nemoci II- cvičení • 19 %
LF:VLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - kardiologie a angiologie • 19 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 17 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 17 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 17 %
LF:VLVL9X61C Vnitřní lékařství blok 1 - pneumologie • 17 %
LF:VSDV9X22C Dermatovenerologie II - cvičení • 17 %
LF:VSDV9X22P Dermatovenerologie II - přednáška • 17 %
LF:AVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti • 16 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 16 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 16 %
LF:VLRL11XPP Rodinné lékařství a geriatrie - předpromoční praxe • 16 %
LF:AVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 14 %
LF:AVLCH091 Chirurgie • 14 %
LF:AVLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 14 %
LF:AVLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 14 %
LF:AVLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 14 %
LF:AVLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 14 %
LF:AVLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 14 %
LF:AVLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 14 %
LF:VLPL9X1 Preventivní lékařství • 14 %
LF:VLPL9X1A Preventivní lékařství-cvičení • 14 %
LF:AVLDO091 Klinická onkologie v pediatrii • 13 %
LF:VLON091 Klinická onkologie • 12 %
LF:VLON091C Klinická onkologie - cvičení • 12 %
LF:VLRL11XX Rodinné lékařství a geriatrie • 12 %
12. semestr
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 38 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 29 %
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 29 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 26 %
LF:VLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 24 %
LF:VLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 24 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 24 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 23 %
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 20 %
LF:VLON091 Klinická onkologie • 17 %
LF:VLON091C Klinická onkologie - cvičení • 17 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 17 %
LF:VLVZ9X1C Veřejné zdravotnictví - cvičení • 14 %
LF:VLVZ9X1P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 14 %
LF:AVLDD101I Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství • 13 %
LF:AVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 13 %
LF:AVLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 13 %
LF:AVLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 13 %
LF:AVLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 13 %
LF:AVLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 13 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 13 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 13 %
LF:VLVL9X61C Vnitřní lékařství blok 1 - pneumologie • 13 %
LF:AVLVL101 Vnitřní lékařství • 12 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 12 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 12 %
LF:VLCH9X33P Chirurgie III - přednáška • 12 %
LF:VLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - kardiologie a angiologie • 12 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 11 %
LF:VLRL11XPP Rodinné lékařství a geriatrie - předpromoční praxe • 11 %
LF:VLRL11XX Rodinné lékařství a geriatrie • 11 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 11 %

Zubní lékařství (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:ZLPR0131C Preklinické zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:ZLPR0131P Preklinické zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:ZLBI0121C Biologie I - cvičení • 99 %
LF:ZLBI0121P Biologie I - přednáška • 99 %
LF:ZLLC011C Lékařská chemie, dentální materiály - cvičení • 99 %
LF:ZLLC011P Lékařská chemie, dentální materiály - přednáška • 99 %
LF:ZLLC011S Lékařská chemie, dentální materiály - seminář • 99 %
LF:ZLPO011C První pomoc - cvičení • 98 %
LF:ZLPO011P První pomoc - přednáška • 98 %
LF:VSAJ0121 Angličtina 1 I • 86 %
LF:ZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 77 %
LF:ZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 77 %
LF:ZLPR0232P Preklinické z. l. II - přednáška • 77 %
LF:ZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 77 %
LF:ZLBI0222C Biologie II - cvičení • 76 %
LF:ZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 76 %
LF:ZLBI0222P Biologie II - přednáška • 75 %
LF:ZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 75 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 69 %
LF:VSAJ0222 Angličtina 1 II • 66 %
LF:ZLPO021 Využití počítačů v zubním lékařství • 62 %
LF:ZLET011C Etika v zubním lékařství - cvičení • 57 %
LF:ZLET011P Etika v zubním lékařství - přednáška • 57 %
LF:ZLAN0121P Anatomie I - přednáška • 56 %
LF:ZLAN0121S Anatomie I - seminář • 56 %
LF:ZLBF0121C Lékařská fyzika a informatika I - cvičení • 56 %
LF:ZLBF0121P Lékařská fyzika a informatika I - přednáška • 56 %
LF:ZLLT011C Základy lékařské terminologie - cvičení • 56 %
LF:ZLLT011S Základy lékařské terminologie - seminář • 56 %
LF:ZLAN0131P Anatomie I -přednáška • 43 %
LF:ZLAN0131S Anatomie I - seminář • 43 %
LF:ZLBF011C Lékařská fyzika a informatika - cvičení • 43 %
LF:ZLLT0121C Základy lékařské terminologie I - cvičení • 43 %
LF:ZLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 43 %
LF:ZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 42 %
LF:ZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 42 %
LF:ZLAN0222S Anatomie II - seminář • 42 %
LF:ZLBF0222C Lékařská fyzika a informatika II - cvičení • 42 %
LF:ZLBF011P Lékařská fyzika a informatika - přednáška • 41 %
LF:ZLBF0222P Lékařská fyzika a informatika II - přednáška • 41 %
LF:ZLAN0232P Anatomie II - přednáška • 34 %
LF:ZLAN0232S Anatomie II - seminář • 34 %
LF:ZLBC0221S Biochemie I - seminář • 34 %
LF:ZLET021C Etika v zubním lékařství - cvičení • 34 %
LF:ZLET021P Etika v zubním lékařství - přednáška • 34 %
LF:ZLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 34 %
LF:ZLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 34 %
LF:ZLBC0221P Biochemie I - přednáška • 33 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
2. semestr
LF:ZLAN0333C Anatomie III - pitvy • 29 %
LF:ZLAN0333S Anatomie III - seminář • 29 %
LF:ZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 29 %
LF:ZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 29 %
LF:ZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 29 %
LF:ZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 29 %
LF:ZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 29 %
LF:ZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 29 %
LF:ZLKM0311C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 29 %
LF:ZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 29 %
LF:ZLPR0333S Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 29 %
LF:ZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 29 %
LF:ZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 29 %
LF:ZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 29 %
LF:ZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 29 %
LF:ZLAN0333P Anatomie III - přednáška • 28 %
LF:ZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 28 %
LF:ZLBI0222C Biologie II - cvičení • 16 %
LF:ZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 16 %
LF:ZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 16 %
LF:ZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 16 %
LF:ZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 16 %
LF:ZLPR0232P Preklinické z. l. II - přednáška • 16 %
LF:ZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 16 %
LF:ZLBI0222P Biologie II - přednáška • 15 %
LF:ZLPO021 Využití počítačů v zubním lékařství • 15 %
LF:VSAJ0222 Angličtina 1 II • 14 %
2. ročník
3. semestr
LF:ZLKM0311C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 58 %
LF:ZLAN0333C Anatomie III - pitvy • 57 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 56 %
LF:ZLAN0333S Anatomie III - seminář • 56 %
LF:ZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 56 %
LF:ZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 56 %
LF:ZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 56 %
LF:ZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 56 %
LF:ZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 56 %
LF:ZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 56 %
LF:ZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 56 %
LF:ZLAN0333P Anatomie III - přednáška • 55 %
LF:ZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 55 %
LF:ZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 55 %
LF:ZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 55 %
LF:ZLPR0333S Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 55 %
LF:ZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 54 %
LF:ZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 54 %
LF:ZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 54 %
LF:ZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 53 %
LF:ZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 53 %
LF:ZLBC041C Biochemie II - cvičení • 52 %
LF:ZLBC041S Biochemie II - seminář • 52 %
LF:ZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 52 %
LF:ZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 52 %
LF:ZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 52 %
LF:ZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 52 %
LF:ZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 52 %
LF:ZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 52 %
LF:ZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 52 %
LF:ZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 52 %
LF:ZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 52 %
LF:ZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 52 %
LF:ZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 52 %
LF:ZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 52 %
LF:ZLBC041P Biochemie II - přednáška • 51 %
LF:ZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 51 %
LF:ZLNV041C Neurovědy - cvičení • 51 %
LF:ZLNV041P Neurovědy - přednáška • 50 %
LF:ZLZN041 Speciální zubní náhrady • 35 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 17 %
LF:VSAJ0121 Angličtina 1 I • 13 %
4. semestr
LF:ZLZP051 Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství • 36 %
LF:ZLZP051A Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 36 %
LF:ZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 35 %
LF:ZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 35 %
LF:ZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 34 %
LF:ZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 33 %
LF:ZLPL0562C Protetické zubní lékařství II - cvičení • 32 %
LF:ZLPL0562P Protetické zubní lékařství II - přednáška • 32 %
LF:ZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 29 %
LF:ZLKZ051C Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení • 29 %
LF:ZLKZ051P Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - přednáška • 29 %
LF:ZLMT051C Materiály a technologie v protetickém lékařství • 29 %
LF:ZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 29 %
LF:ZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 29 %
LF:ZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 29 %
LF:ZLPA0521C Patologie I - cvičení • 29 %
LF:ZLPA0521P Patologie I - přednáška • 29 %
LF:ZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 29 %
LF:ZLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 29 %
LF:ZLTA051P Klinická anatomie - hlava, krk - přednáška • 29 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 27 %
LF:ZLBC041C Biochemie II - cvičení • 27 %
LF:ZLBC041P Biochemie II - přednáška • 27 %
LF:ZLBC041S Biochemie II - seminář • 27 %
LF:ZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 27 %
LF:ZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 27 %
LF:ZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 27 %
LF:ZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 27 %
LF:ZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 27 %
LF:ZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 27 %
LF:ZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 27 %
LF:ZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 26 %
LF:ZLNV041C Neurovědy - cvičení • 26 %
LF:ZLNV041P Neurovědy - přednáška • 26 %
LF:ZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 26 %
LF:ZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 26 %
LF:ZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 26 %
LF:ZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 26 %
LF:ZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 26 %
LF:ZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 26 %
LF:ZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 26 %
LF:ZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 26 %
LF:ZLZN041 Speciální zubní náhrady • 20 %
3. ročník
5. semestr
LF:ZLED061C Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - cvičení • 72 %
LF:ZLED061P Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - přednáška • 72 %
LF:ZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 72 %
LF:ZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 72 %
LF:ZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 72 %
LF:ZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 72 %
LF:ZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 72 %
LF:ZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 72 %
LF:ZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 72 %
LF:ZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 72 %
LF:ZLOP0622P Orální patologie II - přednáška • 72 %
LF:ZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 72 %
LF:ZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 72 %
LF:ZLPA0622C Patologie II - cvičení • 72 %
LF:ZLPA0622P Patologie II - přednáška • 72 %
LF:ZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 72 %
LF:ZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 72 %
LF:ZLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 72 %
LF:ZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 72 %
LF:ZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 72 %
LF:ZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 72 %
LF:ZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 70 %
LF:ZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 70 %
LF:ZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 44 %
LF:ZLPL0562C Protetické zubní lékařství II - cvičení • 44 %
LF:ZLPL0562P Protetické zubní lékařství II - přednáška • 44 %
LF:ZLZP051 Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství • 44 %
LF:ZLZP051A Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 44 %
LF:ZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 43 %
LF:ZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 43 %
LF:ZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 43 %
LF:ZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 43 %
LF:ZLKZ051C Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení • 39 %
LF:ZLKZ051P Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - přednáška • 39 %
LF:ZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 39 %
LF:ZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 39 %
LF:ZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 39 %
LF:ZLPA0521C Patologie I - cvičení • 39 %
LF:ZLPA0521P Patologie I - přednáška • 39 %
LF:ZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 39 %
LF:ZLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 39 %
LF:ZLTA051P Klinická anatomie - hlava, krk - přednáška • 39 %
LF:ZLMT051C Materiály a technologie v protetickém lékařství • 36 %
LF:ZLPO021 Využití počítačů v zubním lékařství • 17 %
LF:ZLSP081 Speciální léčebné postupy v zubním lékařství • 15 %
LF:ZLSP03X Samostatná práce ZL • 12 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 12 %
LF:ZLRI091 Tkáňová regenerace, tkáňové inženýrství • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
6. semestr
LF:ZLCH0732P Chirurgie II - přednáška • 23 %
LF:ZLOC0754P Orální chirurgie IV - přednáška • 23 %
LF:ZLOR0742P Ortodoncie II - přednáška • 23 %
LF:ZLPD0732P Parodontologie II - přednáška • 23 %
LF:ZLPL0764P Protetické zubní lékařství IV - přednáška • 23 %
LF:ZLES0711C Konzervační zubní lékařství - estetika - cvičení • 22 %
LF:ZLES0711P Konzervační zubní lékařství - estetika - přednáška • 22 %
LF:ZLFA0722C Farmakologie II - cvičení • 22 %
LF:ZLHE0711C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 22 %
LF:ZLHE0711P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 22 %
LF:ZLCH0732C Chirurgie II - cvičení • 22 %
LF:ZLOC0754C Orální chirurgie IV - cvičení • 22 %
LF:ZLOR0742C Ortodoncie II - cvičení • 22 %
LF:ZLOT0711C Otorinolaryngologie - cvičení • 22 %
LF:ZLOT0711P Otorinolaryngologie - přednáška • 22 %
LF:ZLPD0732C Parodontologie II - cvičení • 22 %
LF:ZLPL0764C Protetické zubní lékařství IV - cvičení • 22 %
LF:ZLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - cvičení • 22 %
LF:ZLVL7X63 Vnitřní lékařství blok 3 - cvičení • 22 %
LF:ZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6 - cvičení • 22 %
LF:ZLFA0722P Farmakologie II - přednáška • 20 %
LF:ZLDV0711C Dermatovenerologie - cvičení • 14 %
LF:ZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 13 %
LF:ZLSP03X Samostatná práce ZL • 11 %
4. ročník
7. semestr
LF:ZLES0711P Konzervační zubní lékařství - estetika - přednáška • 54 %
LF:ZLFA0722C Farmakologie II - cvičení • 54 %
LF:ZLOT0711C Otorinolaryngologie - cvičení • 54 %
LF:ZLOT0711P Otorinolaryngologie - přednáška • 54 %
LF:ZLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - cvičení • 54 %
LF:ZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6 - cvičení • 54 %
LF:ZLDV0711C Dermatovenerologie - cvičení • 53 %
LF:ZLED0811C Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - cvičení • 53 %
LF:ZLED0811P Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - přednáška • 53 %
LF:ZLES0711C Konzervační zubní lékařství - estetika - cvičení • 53 %
LF:ZLFA0722P Farmakologie II - přednáška • 53 %
LF:ZLHE0711C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 53 %
LF:ZLHE0711P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 53 %
LF:ZLCH0732C Chirurgie II - cvičení • 53 %
LF:ZLCH0732P Chirurgie II - přednáška • 53 %
LF:ZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 53 %
LF:ZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 53 %
LF:ZLOC0754C Orální chirurgie IV - cvičení • 53 %
LF:ZLOC0754P Orální chirurgie IV - přednáška • 53 %
LF:ZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 53 %
LF:ZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 53 %
LF:ZLOR0742C Ortodoncie II - cvičení • 53 %
LF:ZLOR0742P Ortodoncie II - přednáška • 53 %
LF:ZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 53 %
LF:ZLOR0843P Ortodoncie III - přednáška • 53 %
LF:ZLPD0732C Parodontologie II - cvičení • 53 %
LF:ZLPD0732P Parodontologie II - přednáška • 53 %
LF:ZLPD0833C Parodontologie III - cvičení • 53 %
LF:ZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 53 %
LF:ZLPL0764C Protetické zubní lékařství IV - cvičení • 53 %
LF:ZLPL0764P Protetické zubní lékařství IV - přednáška • 53 %
LF:ZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 53 %
LF:ZLPL0865P Protetické zubní lékařství V - přednáška • 53 %
LF:ZLSD0811S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 53 %
LF:ZLVL7X63 Vnitřní lékařství blok 3 - cvičení • 53 %
LF:ZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 52 %
LF:ZLNE0811C Neurologie - cvičení • 52 %
LF:ZLVL7X64 Vnitřní lékařství blok 4 - cvičení • 52 %
LF:ZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 51 %
LF:ZLNE0811P Neurologie - přednáška • 49 %
LF:ZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 49 %
LF:ZLRK0811C Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - cvičení • 49 %
LF:ZLRK0811P Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - přednáška • 49 %
LF:ZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 48 %
LF:ZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 48 %
LF:ZLVL7X62 Vnitřní lékařství blok 2 - cvičení • 48 %
LF:ZLVL7X65 Vnitřní lékařství blok 5 - cvičení • 48 %
LF:ZLVL801P Vnitřní lékařství blok 1- 6 • 44 %
LF:ZLSP03X Samostatná práce ZL • 36 %
LF:ZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 31 %
LF:ZLRI091 Tkáňová regenerace, tkáňové inženýrství • 29 %
LF:ZLSP081 Speciální léčebné postupy v zubním lékařství • 15 %
8. semestr
LF:ZLAM0911S Intenzivní medicína - seminář • 30 %
LF:ZLAZ0911S Atomový zákon - seminář • 30 %
LF:ZLDI0911S Dentální implantologie - seminář • 30 %
LF:ZLKG0911S Základy klinické genetiky - seminář • 30 %
LF:ZLMG0911S Management zubního lékařství - seminář • 30 %
LF:ZLOR0944C Ortodoncie IV - cvičení • 30 %
LF:ZLOR0944P Ortodoncie IV - přednáška • 30 %
LF:ZLPG0911P Porodnictví a gynekologie - přednáška • 30 %
LF:ZLPL0966C Protetické zubní lékařství VI - cvičení • 30 %
LF:ZLPY0911C Psychiatrie - cvičení • 30 %
LF:ZLPY0911P Psychiatrie - přednáška • 30 %
LF:ZLVL0922P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška • 30 %
LF:ZLDD0911 Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - přednáška • 29 %
LF:ZLDD0911C Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - cvičení • 29 %
LF:ZLDL0922C Dětské zubní lékařství II - cvičení • 29 %
LF:ZLDL0922S Dětské zubní lékařství II - seminář • 29 %
LF:ZLMC0911S Maxillofaciální chirurgie - seminář • 29 %
LF:ZLOC0966C Orální chirurgie VI - cvičení • 29 %
LF:ZLOM0911P Orální medicína - přednáška • 29 %
LF:ZLOM0911S Orální medicína - seminář • 29 %
LF:ZLPD0911C Pediatrie - cvičení • 29 %
LF:ZLPD0911P Pediatrie - přednáška • 29 %
LF:ZLED0811C Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - cvičení • 23 %
LF:ZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 23 %
LF:ZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 23 %
LF:ZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 23 %
LF:ZLOR0843P Ortodoncie III - přednáška • 23 %
LF:ZLPD0833C Parodontologie III - cvičení • 23 %
LF:ZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 23 %
LF:ZLRK0811C Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - cvičení • 23 %
LF:ZLRK0811P Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - přednáška • 23 %
LF:ZLSD0811S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 23 %
LF:ZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 22 %
LF:ZLED0811P Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - přednáška • 22 %
LF:ZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 22 %
LF:ZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 22 %
LF:ZLNE0811C Neurologie - cvičení • 22 %
LF:ZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 22 %
LF:ZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 22 %
LF:ZLPL0865P Protetické zubní lékařství V - přednáška • 22 %
LF:ZLVL7X62 Vnitřní lékařství blok 2 - cvičení • 22 %
LF:ZLVL7X65 Vnitřní lékařství blok 5 - cvičení • 22 %
LF:ZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 21 %
LF:ZLNE0811P Neurologie - přednáška • 21 %
LF:ZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 21 %
LF:ZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 21 %
LF:ZLVL801P Vnitřní lékařství blok 1- 6 • 21 %
5. ročník
9. semestr
LF:ZLCZ10XX Orální a maxillofaciální chirurgie - SRZ • 34 %
LF:ZLKS1011S PZL-komplex.stáž v konzervačním, dětském, protetickém zub. lékařství, parodontologii, orální a maxilofaciální chir., ortodoncii • 34 %
LF:ZLOZ10XX Protetické zubní lékařství, ortodoncie - SRZ • 34 %
LF:ZLTZ10XX Konzervační, dětské zubní lékařství, parodontologie - SRZ • 34 %
LF:ZLAZ0911S Atomový zákon - seminář • 33 %
LF:ZLDI0911S Dentální implantologie - seminář • 33 %
LF:ZLKG0911S Základy klinické genetiky - seminář • 33 %
LF:ZLMG0911S Management zubního lékařství - seminář • 33 %
LF:ZLPD0911C Pediatrie - cvičení • 33 %
LF:ZLPD0911P Pediatrie - přednáška • 33 %
LF:ZLPY0911C Psychiatrie - cvičení • 33 %
LF:ZLVL0922P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška • 33 %
LF:ZLAM0911S Intenzivní medicína - seminář • 31 %
LF:ZLMC0911S Maxillofaciální chirurgie - seminář • 31 %
LF:ZLPG0911P Porodnictví a gynekologie - přednáška • 31 %
LF:ZLPY0911P Psychiatrie - přednáška • 31 %
LF:ZLDD0911 Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - přednáška • 30 %
LF:ZLDD0911C Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - cvičení • 30 %
LF:ZLDL0922C Dětské zubní lékařství II - cvičení • 30 %
LF:ZLDL0922S Dětské zubní lékařství II - seminář • 30 %
LF:ZLOC0966C Orální chirurgie VI - cvičení • 30 %
LF:ZLOM0911P Orální medicína - přednáška • 30 %
LF:ZLOM0911S Orální medicína - seminář • 30 %
LF:ZLOR0944C Ortodoncie IV - cvičení • 30 %
LF:ZLOR0944P Ortodoncie IV - přednáška • 30 %
LF:ZLPL0966C Protetické zubní lékařství VI - cvičení • 30 %
LF:ZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 13 %
LF:ZLNE0811P Neurologie - přednáška • 13 %
LF:ZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 12 %
LF:ZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 12 %
LF:ZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 11 %
LF:ZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 11 %
LF:ZLED0811P Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - přednáška • 11 %
LF:ZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 11 %
LF:ZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 11 %
LF:ZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 11 %
LF:ZLNE0811C Neurologie - cvičení • 11 %
LF:ZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 11 %
LF:ZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 11 %
LF:ZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 11 %
LF:ZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 11 %
LF:ZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 11 %
LF:ZLPL0865P Protetické zubní lékařství V - přednáška • 11 %
LF:ZLRI091 Tkáňová regenerace, tkáňové inženýrství • 11 %
LF:ZLSD0811S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 11 %
LF:ZLVL7X62 Vnitřní lékařství blok 2 - cvičení • 11 %
LF:ZLVL7X65 Vnitřní lékařství blok 5 - cvičení • 11 %
10. semestr
LF:ZLCZ10XX Orální a maxillofaciální chirurgie - SRZ • 37 %
LF:ZLKS1011S PZL-komplex.stáž v konzervačním, dětském, protetickém zub. lékařství, parodontologii, orální a maxilofaciální chir., ortodoncii • 37 %
LF:ZLOZ10XX Protetické zubní lékařství, ortodoncie - SRZ • 37 %
LF:ZLTZ10XX Konzervační, dětské zubní lékařství, parodontologie - SRZ • 37 %
LF:ZLDD0911 Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - přednáška • 12 %
LF:ZLOR0944P Ortodoncie IV - přednáška • 12 %
LF:ZLAZ0911S Atomový zákon - seminář • 11 %
LF:ZLDD0911C Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - cvičení • 11 %
LF:ZLDI0911S Dentální implantologie - seminář • 11 %
LF:ZLDL0922C Dětské zubní lékařství II - cvičení • 11 %
LF:ZLDL0922S Dětské zubní lékařství II - seminář • 11 %
LF:ZLMC0911S Maxillofaciální chirurgie - seminář • 11 %
LF:ZLMG0911S Management zubního lékařství - seminář • 11 %
LF:ZLOC0966C Orální chirurgie VI - cvičení • 11 %
LF:ZLOM0911P Orální medicína - přednáška • 11 %
LF:ZLOM0911S Orální medicína - seminář • 11 %
LF:ZLOR0944C Ortodoncie IV - cvičení • 11 %
LF:ZLPL0966C Protetické zubní lékařství VI - cvičení • 11 %

Zubní lékařství (angl.) (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:AZLBF011C Lékařská fyzika a informatika - cvičení • 100 %
LF:AZLLC011C Lékařská chemie, dentální materiály - cvičení • 100 %
LF:AZLLT0121C Základy lékařské terminologie I - cvičení • 100 %
LF:AZLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 100 %
LF:AZLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:AZLPR0131C Preklinické zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:AZLPR0131P Preklinické zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:AZC011 Zacházení s chemickými látkami • 97 %
LF:AZLBI0121P Biologie I - přednáška • 97 %
LF:AZLCJ0181 Čeština pro cizince I • 97 %
LF:AZLPO011P První pomoc - přednáška • 97 %
LF:AZLBI0121C Biologie I - cvičení • 94 %
LF:AZLLC011P Lékařská chemie, dentální materiály - přednáška • 94 %
LF:AZLLC011S Lékařská chemie, dentální materiály - seminář • 94 %
LF:AZLBF011P Lékařská fyzika a informatika - přednáška • 92 %
LF:AZLAN0121P Anatomie I - přednáška • 56 %
LF:AZLAN0121S Anatomie I - seminář • 56 %
LF:AZLET011C Etika v zubním lékařství - cvičení • 56 %
LF:AZLET011P Etika v zubním lékařství - přednáška • 56 %
LF:AZLAN0131P Anatomie I - přednáška • 44 %
LF:AZLAN0131S Anatomie I - seminář • 44 %
LF:AVLMT032 Tutorium ze základů lékařské terminologie II • 17 %
2. semestr
LF:AZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 100 %
LF:AZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 100 %
LF:AZLPR0232P Preklinické z. l. II - přednáška • 100 %
LF:AZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 100 %
LF:AZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 97 %
LF:AZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 93 %
LF:AZLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 87 %
LF:AZLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 87 %
LF:AZLCJ0282 Čeština pro cizince II • 83 %
LF:AZLBI0222C Biologie II - cvičení • 70 %
LF:AZLBI0222P Biologie II - přednáška • 70 %
LF:AZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 57 %
LF:AZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 57 %
LF:AZLAN0222S Anatomie II - seminář • 57 %
LF:AZLAN0232P Anatomie II - přednáška • 43 %
LF:AZLAN0232S Anatomie II - seminář • 43 %
LF:AZLET021C Etika v zubním lékařství - cvičení • 43 %
LF:AZLET021P Etika v zubním lékařství - přednáška • 43 %
LF:AZLBC0221S Biochemie I - seminář • 37 %
LF:AVLMT021 Tutorium ze základů lékařské terminologie • 27 %
LF:AZLBC0221P Biochemie I - přednáška • 23 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 13 %
PřF:BI0078 Advanced English for Plant Biologists • 13 %
PřF:BI0078C Advanced English for Plant Biologists - practice • 13 %
2. ročník
3. semestr
LF:AZLAN0333C Anatomie III - pitvy • 100 %
LF:AZLAN0333S Anatomie III - seminář • 100 %
LF:AZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 83 %
LF:AZLAN0333P Anatomie III - přednáška • 78 %
LF:AZLCJ0383 Čeština pro cizince III • 78 %
LF:AZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 74 %
LF:AZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 74 %
LF:AZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 74 %
LF:AZLPR0333S Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 74 %
LF:AZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 74 %
LF:AZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 74 %
LF:AZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 74 %
LF:AZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 74 %
LF:AZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 70 %
LF:AZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 70 %
LF:AZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 70 %
LF:AZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 61 %
LF:AZLLC011P Lékařská chemie, dentální materiály - přednáška • 22 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 17 %
LF:AZLLC011S Lékařská chemie, dentální materiály - seminář • 17 %
LF:AVLMT032 Tutorium ze základů lékařské terminologie II • 13 %
LF:AZLBF011P Lékařská fyzika a informatika - přednáška • 13 %
LF:AZLCJ0181 Čeština pro cizince I • 13 %
FF:LJ411 Animals in Antiquity: from Everyday Life to Magic • 13 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 13 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 13 %
4. semestr
LF:AZC041 Zacházení s chemickými látkami • 95 %
LF:AZLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 86 %
LF:AZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 81 %
LF:AZLBC041C Biochemie II - cvičení • 76 %
LF:AZLBC041S Biochemie II - seminář • 76 %
LF:AZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 76 %
LF:AZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 76 %
LF:AZLBC041P Biochemie II - přednáška • 71 %
LF:AZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 71 %
LF:AZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 71 %
LF:AZLNV041C Neurovědy - cvičení • 71 %
LF:AZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 67 %
LF:AZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 67 %
LF:AZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 67 %
LF:AZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 67 %
LF:AZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 67 %
LF:AZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 67 %
LF:AZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 67 %
LF:AZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 67 %
LF:AZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 62 %
LF:AZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 62 %
LF:AZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 52 %
LF:AZLNV041P Neurovědy - přednáška • 48 %
LF:AZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 29 %
LF:AZLBC0221P Biochemie I - přednáška • 24 %
LF:AZLBI0222P Biologie II - přednáška • 24 %
PřF:BI0078 Advanced English for Plant Biologists • 19 %
PřF:BI0078C Advanced English for Plant Biologists - practice • 19 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 19 %
LF:AVLET041 Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 14 %
LF:AZLBI0222C Biologie II - cvičení • 14 %
LF:AZLCJ0282 Čeština pro cizince II • 14 %
3. ročník
5. semestr
LF:AZLPL0562C Protetické zubní lékařství II - cvičení • 86 %
LF:AZLPL0562P Protetické zubní lékařství II - přednáška • 86 %
LF:AZLZP051C Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 86 %
LF:AZLZP051P Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - přednáška • 86 %
LF:AZLCJ0585 Čeština pro cizince V • 79 %
LF:AZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 79 %
LF:AZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 64 %
LF:AZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 64 %
LF:AZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 64 %
LF:AZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 57 %
LF:AZLPA0521C Patologie I - cvičení • 57 %
LF:AZLPA0521P Patologie I - přednáška • 57 %
LF:AZLKZ051C Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení • 50 %
LF:AZLKZ051P Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - přednáška • 50 %
LF:AZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 50 %
LF:AZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 50 %
LF:AZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 50 %
LF:AZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 50 %
LF:AZLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 50 %
LF:AZLTA051P Klinická anatomie - hlava, krk - přednáška • 50 %
LF:AZLAN0333P Anatomie III - přednáška • 43 %
LF:AZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 43 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 14 %
LF:AVLMB031 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii • 14 %
LF:AZLCJ0383 Čeština pro cizince III • 14 %
LF:AZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 14 %
LF:AZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 14 %
LF:AZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 14 %
LF:AZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 14 %
LF:AZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 14 %
LF:AZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 14 %
LF:AZLPR0333S Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 14 %
LF:AZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 14 %
LF:AZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 14 %
LF:AZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 14 %
LF:AZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 14 %
6. semestr
LF:AZLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 91 %
LF:AZLKM0611C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 91 %
LF:AZLED061C Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - cvičení • 64 %
LF:AZLED061P Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - přednáška • 64 %
LF:AZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 64 %
LF:AZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 64 %
LF:AZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 64 %
LF:AZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 64 %
LF:AZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 64 %
LF:AZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 64 %
LF:AZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 64 %
LF:AZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 64 %
LF:AZLNV041P Neurovědy - přednáška • 64 %
LF:AZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 64 %
LF:AZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 64 %
LF:AZLOP0622P Orální patologie II - přednáška • 64 %
LF:AZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 64 %
LF:AZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 64 %
LF:AZLPA0622C Patologie II - cvičení • 64 %
LF:AZLPA0622P Patologie II - přednáška • 64 %
LF:AZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 64 %
LF:AZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 64 %
LF:AZLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 64 %
LF:AZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 64 %
LF:AZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 64 %
LF:AZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 64 %
LF:AZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 55 %
LF:AZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 27 %
LF:AZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 27 %
FSpS:P902 Physical Education - Fitnessyoga • 27 %
LF:AVLET041 Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 18 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 18 %
LF:AZLBC041P Biochemie II - přednáška • 18 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 18 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 18 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 18 %
4. ročník
7. semestr
LF:AZLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 71 %
LF:AZLDV0711C Dermatovenerologie - cvičení • 43 %
LF:AZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 43 %
LF:AZLES0711C Konzervační zubní lékařství - estetika - cvičení • 43 %
LF:AZLES0711P Konzervační zubní lékařství - estetika - přednáška • 43 %
LF:AZLFA0722C Farmakologie II - cvičení • 43 %
LF:AZLFA0722P Farmakologie II - přednáška • 43 %
LF:AZLHE0711C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 43 %
LF:AZLHE0711P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 43 %
LF:AZLCH0732C Chirurgie II - cvičení • 43 %
LF:AZLCH0732P Chirurgie II - přednáška • 43 %
LF:AZLIM051P Imunologie v zubním lékařství - přednáška • 43 %
LF:AZLKZ051C Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení • 43 %
LF:AZLKZ051P Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - přednáška • 43 %
LF:AZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 43 %
LF:AZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 43 %
LF:AZLOC0754C Orální chirurgie IV - cvičení • 43 %
LF:AZLOC0754P Orální chirurgie IV - přednáška • 43 %
LF:AZLOR0742C Ortodoncie II - cvičení • 43 %
LF:AZLOR0742P Ortodoncie II - přednáška • 43 %
LF:AZLOT0711C Otorinolaryngologie - cvičení • 43 %
LF:AZLOT0711P Otorinolaryngologie - přednáška • 43 %
LF:AZLPD0732C Parodontologie II - cvičení • 43 %
LF:AZLPD0732P Parodontologie II - přednáška • 43 %
LF:AZLPL0562P Protetické zubní lékařství II - přednáška • 43 %
LF:AZLPL0764C Protetické zubní lékařství IV - cvičení • 43 %
LF:AZLPL0764P Protetické zubní lékařství IV - přednáška • 43 %
LF:AZLSD0711S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 43 %
LF:AZLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - cvičení • 43 %
LF:AZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6 - cvičení • 43 %
LF:AZLCP051C Chirurgická propedeutika - cvičení • 29 %
LF:AZLIM051C Imunologie v zubním lékařství - cvičení • 29 %
LF:AZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 29 %
LF:AZLPA0521C Patologie I - cvičení • 29 %
LF:AZLPA0521P Patologie I - přednáška • 29 %
LF:AZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 29 %
LF:AZLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 29 %
LF:AZLPL0562C Protetické zubní lékařství II - cvičení • 29 %
LF:AZLTA051P Klinická anatomie - hlava, krk - přednáška • 29 %
LF:AVLTA01 Jazykový tandem I • 14 %
LF:AZLLM0522C Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení • 14 %
LF:AZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 14 %
LF:AZLZP051C Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení • 14 %
LF:AZLZP051P Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - přednáška • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
8. semestr
LF:AZLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 100 %
LF:AZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 43 %
LF:AZLED061C Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - cvičení • 43 %
LF:AZLED061P Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - přednáška • 43 %
LF:AZLED0811C Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - cvičení • 43 %
LF:AZLED0811P Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - přednáška • 43 %
LF:AZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 43 %
LF:AZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 43 %
LF:AZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 43 %
LF:AZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 43 %
LF:AZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 43 %
LF:AZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 43 %
LF:AZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 43 %
LF:AZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 43 %
LF:AZLNE0811C Neurologie - cvičení • 43 %
LF:AZLNE0811P Neurologie - přednáška • 43 %
LF:AZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 43 %
LF:AZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 43 %
LF:AZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 43 %
LF:AZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 43 %
LF:AZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 43 %
LF:AZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 43 %
LF:AZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 43 %
LF:AZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 43 %
LF:AZLOR0843P Ortodoncie III - přednáška • 43 %
LF:AZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 43 %
LF:AZLPD0833C Parodontologie III - cvičení • 43 %
LF:AZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 43 %
LF:AZLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 43 %
LF:AZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 43 %
LF:AZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 43 %
LF:AZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 43 %
LF:AZLPL0865P Protetické zubní lékařství V - přednáška • 43 %
LF:AZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 43 %
LF:AZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 43 %
LF:AZLRK0811C Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - cvičení • 43 %
LF:AZLRK0811P Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - přednáška • 43 %
LF:AZLVL7X62 Vnitřní lékařství blok 2 - cvičení • 43 %
LF:AZLVL7X63 Vnitřní lékařství blok 3 - cvičení • 43 %
LF:AZLVL7X64 Vnitřní lékařství blok 4 - cvičení • 43 %
LF:AZLVL7X65 Vnitřní lékařství blok 5 - cvičení • 43 %
LF:AZLVL801P Vnitřní lékařství blok 1- 6 • 43 %
LF:AZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 29 %
LF:AZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 29 %
LF:AZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 29 %
LF:AZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 29 %
LF:AZLOP0622P Orální patologie II - přednáška • 29 %
LF:AZLPA0622C Patologie II - cvičení • 29 %
LF:AZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 29 %
LF:AVLET041 Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 14 %
LF:AVLTA02 Jazykový tandem II • 14 %
LF:AZLAM0911S Intenzivní medicína - seminář • 14 %
LF:AZLAZ0911S Atomový zákon - seminář • 14 %
LF:AZLDD0911 Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - přednáška • 14 %
LF:AZLDD0911C Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - cvičení • 14 %
LF:AZLDI0911S Dentální implantologie - seminář • 14 %
LF:AZLDL0922C Dětské zubní lékařství II - cvičení • 14 %
LF:AZLDL0922S Dětské zubní lékařství II - seminář • 14 %
LF:AZLKG0911S Základy klinické genetiky - seminář • 14 %
LF:AZLKM0611C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 14 %
LF:AZLMC0911S Maxillofaciální chirurgie - seminář • 14 %
LF:AZLMG0911S Management zubního lékařství - seminář • 14 %
LF:AZLMT051C Materiály a technologie v protetickém lékařství • 14 %
LF:AZLNV041P Neurovědy - přednáška • 14 %
LF:AZLOC0966C Orální chirurgie VI - cvičení • 14 %
LF:AZLOM0911P Orální medicína - přednáška • 14 %
LF:AZLOM0911S Orální medicína - seminář • 14 %
LF:AZLOR0944C Ortodoncie IV - cvičení • 14 %
LF:AZLOR0944P Ortodoncie IV - přednáška • 14 %
LF:AZLPA0622P Patologie II - přednáška • 14 %
LF:AZLPD0911C Pediatrie - cvičení • 14 %
LF:AZLPD0911P Pediatrie - přednáška • 14 %
LF:AZLPG0911P Porodnictví a gynekologie - přednáška • 14 %
LF:AZLPL0966C Protetické zubní lékařství VI - cvičení • 14 %
LF:AZLPY0911C Psychiatrie - cvičení • 14 %
LF:AZLPY0911P Psychiatrie - přednáška • 14 %
LF:AZLVL0922P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška • 14 %
PdF:FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3 • 14 %
FSpS:P903 Physical Education - Volleyball • 14 %
FSpS:P909 Physical Education - Fitness Gym • 14 %
FSpS:P910 Physical Education - Table Tennis • 14 %
FSpS:P9904 Physical Education - Rollpilates • 14 %
5. ročník
9. semestr
LF:AZLDV0711C Dermatovenerologie - cvičení • 57 %
LF:AZLDV0711P Dermatovenerologie - přednáška • 57 %
LF:AZLES0711C Konzervační zubní lékařství - estetika - cvičení • 57 %
LF:AZLES0711P Konzervační zubní lékařství - estetika - přednáška • 57 %
LF:AZLFA0722C Farmakologie II - cvičení • 57 %
LF:AZLFA0722P Farmakologie II - přednáška • 57 %
LF:AZLHE0711C Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - cvičení • 57 %
LF:AZLHE0711P Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie v zubním lékařství - přednáška • 57 %
LF:AZLCH0732C Chirurgie II - cvičení • 57 %
LF:AZLCH0732P Chirurgie II - přednáška • 57 %
LF:AZLOC0754C Orální chirurgie IV - cvičení • 57 %
LF:AZLOC0754P Orální chirurgie IV - přednáška • 57 %
LF:AZLOR0742C Ortodoncie II - cvičení • 57 %
LF:AZLOR0742P Ortodoncie II - přednáška • 57 %
LF:AZLOT0711C Otorinolaryngologie - cvičení • 57 %
LF:AZLOT0711P Otorinolaryngologie - přednáška • 57 %
LF:AZLPD0732C Parodontologie II - cvičení • 57 %
LF:AZLPD0732P Parodontologie II - přednáška • 57 %
LF:AZLPL0764C Protetické zubní lékařství IV - cvičení • 57 %
LF:AZLPL0764P Protetické zubní lékařství IV - přednáška • 57 %
LF:AZLSD0711S Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář • 57 %
LF:AZLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - cvičení • 57 %
LF:AZLVL7X66 Vnitřní lékařství blok 6 - cvičení • 57 %
LF:AZLAM0911S Intenzivní medicína - seminář • 14 %
LF:AZLAZ0911S Atomový zákon - seminář • 14 %
LF:AZLDD0911 Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - přednáška • 14 %
LF:AZLDD0911C Konzervační zubní lékařství -diferenciální diagnostika - cvičení • 14 %
LF:AZLDI0911S Dentální implantologie - seminář • 14 %
LF:AZLDL0922C Dětské zubní lékařství II - cvičení • 14 %
LF:AZLDL0922S Dětské zubní lékařství II - seminář • 14 %
LF:AZLKG0911S Základy klinické genetiky - seminář • 14 %
LF:AZLKZ051C Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení • 14 %
LF:AZLKZ051P Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - přednáška • 14 %
LF:AZLLM0522P Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška • 14 %
LF:AZLMC0911S Maxillofaciální chirurgie - seminář • 14 %
LF:AZLMG0911S Management zubního lékařství - seminář • 14 %
LF:AZLMT051C Materiály a technologie v protetickém lékařství • 14 %
LF:AZLOC0552C Orální chirurgie II - cvičení • 14 %
LF:AZLOC0552P Orální chirurgie II - přednáška • 14 %
LF:AZLOC0966C Orální chirurgie VI - cvičení • 14 %
LF:AZLOM0911P Orální medicína - přednáška • 14 %
LF:AZLOM0911S Orální medicína - seminář • 14 %
LF:AZLOP0521P Orální patologie I - přednáška • 14 %
LF:AZLOR0944C Ortodoncie IV - cvičení • 14 %
LF:AZLOR0944P Ortodoncie IV - přednáška • 14 %
LF:AZLPD0911C Pediatrie - cvičení • 14 %
LF:AZLPD0911P Pediatrie - přednáška • 14 %
LF:AZLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 14 %
LF:AZLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 14 %
LF:AZLPG0911P Porodnictví a gynekologie - přednáška • 14 %
LF:AZLPL0966C Protetické zubní lékařství VI - cvičení • 14 %
LF:AZLPY0911C Psychiatrie - cvičení • 14 %
LF:AZLPY0911P Psychiatrie - přednáška • 14 %
LF:AZLTA051P Klinická anatomie - hlava, krk - přednáška • 14 %
LF:AZLVL0922P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška • 14 %
PřF:BI0077 English for Plant Biologists • 14 %
PřF:BI0077C English for Plant Biologists - practice • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
10. semestr
LF:AZLDL0821P Dětské zubní lékařství I - přednáška • 57 %
LF:AZLED0811C Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - cvičení • 57 %
LF:AZLED0811P Konzervační zubní lékařství - endodoncie II - přednáška • 57 %
LF:AZLFT0811C Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - cvičení • 57 %
LF:AZLFT0811P Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška • 57 %
LF:AZLCH0833C Chirurgie III - cvičení • 57 %
LF:AZLCH0833P Chirurgie III - přednáška • 57 %
LF:AZLNE0811C Neurologie - cvičení • 57 %
LF:AZLNE0811P Neurologie - přednáška • 57 %
LF:AZLOC0855C Orální chirurgie V - cvičení • 57 %
LF:AZLOC0855P Orální chirurgie V - přednáška • 57 %
LF:AZLOL0811C Oční lékařství - cvičení • 57 %
LF:AZLOR0843C Ortodoncie III - cvičení • 57 %
LF:AZLOR0843P Ortodoncie III - přednáška • 57 %
LF:AZLPD0833C Parodontologie III - cvičení • 57 %
LF:AZLPD0833P Parodontologie III - přednáška • 57 %
LF:AZLPL0865C Protetické zubní lékařství V - cvičení • 57 %
LF:AZLPL0865P Protetické zubní lékařství V - přednáška • 57 %
LF:AZLPP0844 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 3 • 57 %
LF:AZLRK0811C Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - cvičení • 57 %
LF:AZLRK0811P Konzervační zubní lékařství - rekonstrukce korunky - přednáška • 57 %
LF:AZLVL7X62 Vnitřní lékařství blok 2 - cvičení • 57 %
LF:AZLVL7X63 Vnitřní lékařství blok 3 - cvičení • 57 %
LF:AZLVL7X64 Vnitřní lékařství blok 4 - cvičení • 57 %
LF:AZLVL7X65 Vnitřní lékařství blok 5 - cvičení • 57 %
LF:AZLVL801P Vnitřní lékařství blok 1- 6 • 57 %
LF:AZLCZ10XX Orální a maxillofaciální chirurgie - SRZ • 29 %
LF:AZLKS1011S PZL-komplex.stáž v konzervačním, dětském, protetickém zubn. lékařství, parodontologii, orální a maxilofaciální chir., ortodoncii • 29 %
LF:AZLOZ10XX Protetické zubní lékařství, ortodoncie - SRZ • 29 %
LF:AZLSP03X Samostatná práce • 29 %
LF:AZLTZ10XX Konzervační, dětské zubní lékařství, parodontologie - SRZ • 29 %
LF:AZLED061C Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - cvičení • 14 %
LF:AZLED061P Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - přednáška • 14 %
LF:AZLFA0621C Farmakologie I - cvičení • 14 %
LF:AZLFA0621P Farmakologie I - přednáška • 14 %
LF:AZLGE061C Genetika v zubním lékařství - cvičení • 14 %
LF:AZLGE061P Genetika v zubním lékařství - přednáška • 14 %
LF:AZLCH0631C Chirurgie I - cvičení • 14 %
LF:AZLCH0631P Chirurgie I - přednáška • 14 %
LF:AZLIP061C Interní propedeutika - cvičení • 14 %
LF:AZLIP061P Interní propedeutika - přednáška • 14 %
LF:AZLOC0653C Orální chirurgie III - cvičení • 14 %
LF:AZLOC0653P Orální chirurgie III - přednáška • 14 %
LF:AZLOR0641C Ortodoncie I - cvičení • 14 %
LF:AZLOR0641P Ortodoncie I - přednáška • 14 %
LF:AZLPA0622P Patologie II - přednáška • 14 %
LF:AZLPD0631C Parodontologie I - cvičení • 14 %
LF:AZLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 14 %
LF:AZLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 14 %
LF:AZLPL0663C Protetické zubní lékařství III - cvičení • 14 %
LF:AZLPL0663P Protetické zubní lékařství III - přednáška • 14 %
LF:AZLPP0643 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 2 • 14 %

Fyzioterapie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:MFAB071 Aplikovaná biomechanika • 100 %
LF:MFAM0721 Antropomotorika I • 100 %
LF:MFFV071 Fyzioterapie ve vnitřním lékařství • 100 %
LF:MFGP071 Gynekologie, porodnictví a rehabilitace • 100 %
LF:MFCH0721 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace I • 100 %
LF:MFKI074P Kinezioterapie I - přednášky • 100 %
LF:MFKI0741C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0742C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0743C Kinezioterapie v ortopedii I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0744C Kinezioterapie v neurologii I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741C Metodologie rozvoje pohybových schopností I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741P Metodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška • 100 %
LF:MFPL071 Preventivní lékařství • 100 %
LF:MFVL0721 Vnitřní lékařství a rehabilitace I • 100 %
2. semestr
LF:MFAM0822 Antropomotorika II • 100 %
LF:MFDP081C Příprava diplomové práce - cvičení • 100 %
LF:MFDP081P Příprava diplomové práce - přednáška • 100 %
LF:MFCH0822 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace II • 100 %
LF:MFKI084P Kinezioterapie II - přednášky • 100 %
LF:MFKI0841C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení • 100 %
LF:MFKI0842C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii II-2 - cvičení • 100 %
LF:MFKI0843C Kinezioterapie v ortopedii II- cvičení • 100 %
LF:MFKI0844C Kinezioterapie v neurologii II - cvičení • 100 %
LF:MFMR0842C Metodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení • 100 %
LF:MFPD0821 Pediatrie a rehabilitace I • 100 %
LF:MFPE0821 Pedagogika I • 100 %
LF:MFPX081T Specializovaná praxe v klinických zařízeních • 100 %
LF:MFST081C Statistika - cvičení • 100 %
LF:MFST081P Statistika - přednáška • 100 %
LF:MFVL0822 Vnitřní lékařství a rehabilitace II • 100 %
LF:MFPT081 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii • 97 %
2. ročník
3. semestr
LF:MFAK0321 Aplikovaná kineziologie I • 98 %
LF:MFAN0321 Aplikovaná neurofyziologie I • 98 %
LF:MFKI0922C Kinezioterapie v psychiatrii III - cvičení • 98 %
LF:MFPD0922 Pediatrie a rehabilitace II • 98 %
LF:MFPE0922 Pedagogika II • 98 %
LF:MFPY091 Psychiatrie • 98 %
LF:MFVZ091 Veřejné zdravotnictví • 98 %
LF:MPON091 Onkologie • 98 %
LF:MFKI092P Kinezioterapie III - přednáška • 95 %
LF:MFKI0921C Kinezioterapie v ambulantní praxi III - cvičení • 95 %
LF:MFDP0921 Diplomová práce I • 93 %
LF:MFMR0943C Metodologie rozvoje pohybových schopností III - cvičení • 93 %
4. semestr
LF:MFDP105T Diplomová práce II • 98 %
LF:MFAK0322 Aplikovaná kineziologie II • 95 %
LF:MFAN0322 Aplikovaná neurofyziologie II • 95 %
LF:MFIN101 Infekční nemoci • 95 %
LF:MFKI105P Kinezioterapie IV - přednáška • 95 %
LF:MFKI1051C Kinezioterapie v urologii IV - cvičení • 95 %
LF:MFKI1052C Kinezioterapie v gynekologii - cvičení • 95 %
LF:MFKI1053C Kinezioterapie v dětské neurologii IV - cvičení • 95 %
LF:MFKI1054C Kinezioterapie v dětské ortopedii IV - cvičení • 95 %
LF:MFKI1055C Kinezioterapie na spinální jednotce IV - cvičení • 95 %
LF:MFKR041 Komprehenzivní rehabilitace • 95 %
LF:MFMR1044C Metodologie rozvoje pohybových schopností IV - cvičení • 95 %

Intenzivní péče (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:MIAL011 Algeziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011P Anesteziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011S Anesteziologie - seminář • 100 %
LF:MIDI011P Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MIDI011S Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIDS0121 Diplomový seminář I • 100 %
LF:MIHY011 Hygiena a epidemiologie v intenzivní medicíně - přednáška • 100 %
LF:MINP011C Přednemocniční neodkladná péče - cvičení • 100 %
LF:MINP011P Přednemocniční neodkladná péče - přednáška • 100 %
LF:MIOA011C Ošetřovatelská péče v anesteziologii - cvičení • 100 %
LF:MIOP0141 Ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:MIOS0121 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení • 100 %
LF:MIRI0121P Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška • 100 %
LF:MIVO011P Výzkum v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MIVO011S Výzkum v ošetřovatelství - seminář • 100 %
3. semestr
LF:MIEF031S Etické a filozofické aspekty v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIGP031C Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 100 %
LF:MIGP031P Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:MIIL031C Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení • 100 %
LF:MIIL031P Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - přednáška • 100 %
LF:MIIN0332C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - cvičení • 100 %
LF:MIIN0332P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška • 100 %
LF:MIMN0321C Management I – cvičení • 100 %
LF:MIMN0321P Management I – přednáška • 100 %
LF:MIOC0332C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - cvičení • 100 %
LF:MIOC0332P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - přednáška • 100 %
LF:MIOP0343 Ošetřovatelská praxe III • 100 %
LF:MIPO031P Právní problematika v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MIPO031S Právní problematika v ošetřovatelství - seminář • 100 %
LF:MIPP0321C Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii I - cvičení • 100 %
LF:MIPP0321P Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii I - přednáška • 100 %
LF:MITO031P Transkulturní ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MITO031S Transkulturní ošetřovatelství - seminář • 100 %
2. ročník
4. semestr
LF:MIDS0422 Diplomový seminář II • 100 %
LF:MIIN0433C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - cvičení • 100 %
LF:MIIN0433P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - přednáška • 100 %
LF:MIMN0422C Management II - cvičení • 100 %
LF:MIMN0422P Management II - přednáška • 100 %
LF:MINE041C Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení • 100 %
LF:MINE041P Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:MIOC0433C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - cvičení • 100 %
LF:MIOC0433P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - přednáška • 100 %
LF:MIOP0444 Ošetřovatelská praxe IV • 100 %
LF:MIPP0422C Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii II - cvičení • 100 %
LF:MIPP0422P Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii II - přednáška • 100 %
LF:MIUR041C Urgentní medicína - cvičení • 100 %
LF:MIUR041P Urgentní medicína - přednáška • 100 %

Intenzivní péče (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MIAL011 Algeziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011P Anesteziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011S Anesteziologie - seminář • 100 %
LF:MIDI011P Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MIDI011S Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIDS0141 Diplomový seminář I • 100 %
LF:MIHY011 Hygiena a epidemiologie v intenzivní medicíně - přednáška • 100 %
LF:MINP011C Přednemocniční neodkladná péče - cvičení • 100 %
LF:MINP011P Přednemocniční neodkladná péče - přednáška • 100 %
LF:MIOA011C Ošetřovatelská péče v anesteziologii - cvičení • 100 %
LF:MIOP0141 Ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:MIOS0121 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení • 100 %
LF:MIRI0121P Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška • 100 %
LF:MIRP0141S Reflexe praxe I - seminář • 100 %
LF:MIVO011P Výzkum v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MIVO011S Výzkum v ošetřovatelství - seminář • 100 %
2. semestr
LF:MIAM021P Analýza a management dat pro zdravotnické obory - přednáška • 100 %
LF:MIAM021S Analýza a management dat pro zdravotnické obory - seminář • 100 %
LF:MIDS0242 Diplomový seminář II • 100 %
LF:MIED021C Edukace v práci sestry v intenzivní péči - cvičení • 100 %
LF:MIED021P Edukace v práci sestry v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MICH021C Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení • 100 %
LF:MICH021P Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - přednáška • 100 %
LF:MIIN0231C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - cvičení • 100 %