Dentální hygiena (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BHBB011S Buněčná biologie a genetika - seminář • 100 %
LF:BHBF011S Biofyzika - seminář • 100 %
LF:BHFY011P Fyziologie - přednáška • 100 %
LF:BHLT011S Lékařská terminologie - seminář • 100 %
LF:BHOH011P Orální histologie a embryologie - přednáška • 100 %
LF:BHOM011S Orální mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BHOP0161X Odborná praxe I • 100 %
LF:BHZL0121C Zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:BHZL0121P Zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BHAN011P Anatomie - přednáška • 93 %
LF:BHBC011P Chemie a biochemie - přednáška • 93 %
LF:BHVT011S Základy výpočetní techniky a informatiky - seminář • 93 %
2. semestr
LF:BHHY021S Hygiena a epidemiologie - seminář • 100 %
LF:BHOH0251C Orální hygiena I - cvičení • 100 %
LF:BHOH0251P Orální hygiena I - přednáška • 100 %
LF:BHOP0262X Odborná praxe II • 100 %
LF:BHPA021P Patologická anatomie - přednáška • 100 %
LF:BHPD0251C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - cvičení • 100 %
LF:BHPD0251P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - přednáška • 100 %
LF:BHPF021P Patologická fyziologie - přednáška • 100 %
LF:BHZL0222C Zubní lékařství II - cvičení • 100 %
LF:BHZL0222P Zubní lékařství II - přednáška • 100 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 42 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 17 %
2. ročník
3. semestr
LF:BHAJ0121 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BHBP031S První pomoc - seminář • 100 %
LF:BHBP0341 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BHED031C Edukace v práci dentální hygienistky - cvičení • 100 %
LF:BHED031P Edukace v práci dentální hygienistky - přednáška • 100 %
LF:BHET031S Etika a komunikace - seminář • 100 %
LF:BHFA031S Farmakologie - seminář • 100 %
LF:BHOH0352C Orální hygiena II - cvičení • 100 %
LF:BHOH0352P Orální hygiena II - přednáška • 100 %
LF:BHOP0363X Odborná praxe III • 100 %
LF:BHPD0352C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice II - cvičení • 100 %
LF:BHPD0352P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice II - přednáška • 100 %
LF:BHPS031C Psychologie - cvičení • 100 %
LF:BHPS031P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BHVC031S Základy výživy člověka - seminář • 100 %
4. semestr
LF:BHAJ0222 Angličtina II - cvičení • 100 %
LF:BHBP0442 Bakalářská práce II • 100 %
LF:BHKL041P Klinická medicína - přednáška • 100 %
LF:BHOH0453C Orální hygiena III - cvičení • 100 %
LF:BHOH0453P Orální hygiena III - přednáška • 100 %
LF:BHOP0464X Odborná praxe IV • 100 %
LF:BHPD041P Pediatrie - přednáška • 100 %
LF:BHPD0453C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice III - cvičení • 100 %
LF:BHPD0453P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice III - přednáška • 100 %
LF:BHPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 100 %
LF:BHPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 100 %
LF:BHSL041P Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BHZM041S Zobrazovací metody v zubním lékařství - seminář • 100 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 33 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 21 %
3. ročník
5. semestr
LF:BHBP0543 Bakalářská práce III • 100 %
LF:BHEM051 Ekonomie a marketing • 100 %
LF:BHOH0554C Orální hygiena IV - cvičení • 100 %
LF:BHOH0554P Orální hygiena IV - přednáška • 100 %
LF:BHOP0565X Odborná praxe V • 100 %
LF:BHPD0554C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice IV - cvičení • 100 %
LF:BHPD0554P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice IV - přednáška • 100 %
6. semestr
LF:BHBP0644 Bakalářská práce IV • 100 %
LF:BHDV061 Dermatovenerologie • 100 %
LF:BHOH0655C Orální hygiena V - cvičení • 100 %
LF:BHOH0655P Orální hygiena V - přednáška • 100 %
LF:BHOP0666X Odborná praxe VI • 100 %
LF:BHPD0655C Parodontologie, onemocnění ústní sliznice V - cvičení • 100 %
LF:BHPD0655P Parodontologie, onemocnění ústní sliznice V - přednáška • 100 %

Fyzioterapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:BFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:BFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:BFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:BFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:BFUL0121C Úvod do fyz. léčby I - cvičení • 100 %
LF:BFUL0121P Úvod do fyz. léčby I - přednáška • 100 %
LF:BFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BFPP011C Zdravotnická první pomoc • 98 %
LF:BKBI011 Biologie • 98 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 98 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 43 %
2. semestr
LF:BFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:BFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:BFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:BFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:BFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:BFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:BFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:BFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:BFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:BFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BKHI021C Histologie - cvičení • 100 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:BKPA021P Patologie • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:BFAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BFFT0341C Fyzikální terapie I - cvičení • 100 %
LF:BFFT0341P Fyzikální terapie I - přednáška • 100 %
LF:BFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže • 100 %
LF:BFCH031 Chirurgie • 100 %
LF:BFKI031 Kineziologie • 100 %
LF:BFLN0352C Léčebná rehabilitace v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BFLN0352P Léčebná rehabilitace v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BFLT0352C Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BFLT0352P Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:BFMT0353 Metodika tělesné výchovy III • 100 %
LF:BFNE0321 Neurologie a neurofyziologie I • 100 %
LF:BFPL031P Psychologie • 100 %
LF:BFRP0322C Propedeutika v rehabilitaci II - cvičení • 100 %
LF:BFRP0322P Propedeutika v rehabilitaci II - přednáška • 100 %
LF:BFVL0321 Vnitřní lékařství včetně revmatologie I • 100 %
LF:BKET031 Zdravotnická etika • 100 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 100 %
LF:BKZF031C Základy farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BKZF031P Základy farmakologie - přednáška • 100 %
4. semestr
LF:BFAJ0222 Angličtina II • 100 %
LF:BFFT0442C Fyzikální terapie II - cvičení • 100 %
LF:BFFT0442P Fyzikální terapie II - přednáška • 100 %
LF:BFKF041C Klinická fyziologie - cvičení • 100 %
LF:BFKF041P Klinická fyziologie - přednáška • 100 %
LF:BFLT0453C Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - cvičení • 100 %
LF:BFLT0453P Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - přednáška • 100 %
LF:BFMT0454 Metodika tělesné výchovy IV • 100 %
LF:BFNE0422C Neurologie a neurofyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BFNE0422P Neurologie a neurofyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BFOR041 Ortopedie • 100 %
LF:BFPX044T Prázdninová praxe II • 100 %
LF:BFTR041P Traumatologie • 100 %
LF:BFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II • 100 %
LF:BFZD0431C Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - cvičení • 98 %
LF:BFZD0431P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška • 98 %
3. ročník
5. semestr
LF:BFBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BFEP051P Epidemiologie • 100 %
LF:BFER051C Ergoterapie - cvičení • 100 %
LF:BFER051P Ergoterapie - přednáška • 100 %
LF:BFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 100 %
LF:BFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 100 %
LF:BFGY051 Gynekologie • 100 %
LF:BFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BFPD051 Pediatrie • 100 %
LF:BFPY051P Psychiatrie • 100 %
LF:BFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 100 %
LF:BFZD0532C Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohybové soustavy II - cvičení • 100 %
LF:BFZD0532P Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška • 100 %
LF:BFZM051P Zobrazovací metody • 100 %
6. semestr
LF:BFFT0644P Fyzikální terapie IV - přednáška • 100 %
LF:BFLT0655C Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení • 100 %
LF:BFLT0655P Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška • 100 %
LF:BFPO061C Protetika a ortetika - cvičení • 100 %
LF:BFPO061P Protetika a ortetika - přednáška • 100 %
LF:BFZD0633C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení • 100 %
LF:BFZD0633P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška • 100 %
LF:BFBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 95 %
LF:BFSS066T Souvislá stáž v LTV • 95 %

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BLFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BLIT0121C Instrumentální technika I - cvičení • 100 %
LF:BLIT0121P Instrumentální technika I - přednáška • 100 %
LF:BLLC0111C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BLLC0111S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BLLF011 Lékařská fyzika - přednáška • 100 %
LF:BLMB011C Molekulární a buněčná biologie - cvičení • 100 %
LF:BLMB011P Molekulární a buněčná biologie - přednáška • 100 %
LF:BLPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BLPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BLZA011P Základy anatomie - přednáška • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:BLLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 96 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 52 %
2. semestr
LF:BLFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BLHE0211 Histologie - přednáška • 100 %
LF:BLHV0211C Histopatologické metody - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222C Instrumentální technika II - cvičení • 100 %
LF:BLIT0222P Instrumentální technika II - přednáška • 100 %
LF:BLTM0211C Techniky molekulární biologie a genetiky - cvičení • 100 %
LF:BLTM0211P Techniky molekulární biologie a genetiky - přednáška • 100 %
LF:BLZI0211 Zdravotnická informatika - cvičení • 100 %
LF:BLBC0211S Biochemie - seminář • 98 %
LF:BLMT0211C Vyšetřovací metody v toxikologii - cvičení • 98 %
LF:BLMT0211P Vyšetřovací metody v toxikologii - přednáška • 98 %
LF:BLBC0211C Biochemie - cvičení • 96 %
LF:BLBC0211P Biochemie - přednáška • 93 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 52 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 15 %
2. ročník
3. semestr
LF:BLAN0321 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BLKG0311 Klinická genetika • 100 %
LF:BLLM0321P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 100 %
LF:BLMP0321 Morfologická a funkční patologie I • 100 %
LF:BLKB0321C Klinická biochemie I - cvičení • 97 %
LF:BLKB0321P Klinická biochemie I - přednáška • 97 %
LF:BLHM0321C Histopatologické vyšetřovací metody I • 95 %
LF:BLLM0321C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 95 %
LF:BLKH0311C Klinická hematologie - cvičení • 92 %
LF:BLZF0311C Základy farmakologie - cvičení • 92 %
LF:BLZF0311P Základy farmakologie - přednáška • 92 %
LF:BLKH0311P Klinická hematologie - přednáška • 90 %
4. semestr
LF:BLAN0422 Angličtina II - cvičení • 97 %
LF:BLIM0411C Klinická imunologie - cvičení • 97 %
LF:BLIM0411P Klinická imunologie - přednáška • 97 %
LF:BLIM0411S Klinická imunologie - seminář • 97 %
LF:BLKB0422C Klinická biochemie II - cvičení • 97 %
LF:BLKB0422S Klinická biochemie II - seminář • 97 %
LF:BLMP0422 Morfologická a funkční patologie II • 97 %
LF:BLHM0422C Histopatologické vyšetřovací metody II • 95 %
LF:BLLM0422C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 95 %
LF:BLTS0411C Imunohematologie a transfuzní služba - cvičení • 95 %
LF:BLTS0411P Imunohematologie a transfuzní služba - přednáška • 95 %
LF:BLKB0422P Klinická biochemie II - přednáška • 92 %
LF:BLLM0422P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 89 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 16 %
3. ročník
5. semestr
LF:BLBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BLBS051C Biostatistika - cvičení • 100 %
LF:BLBS051P Biostatistika - přednáška • 100 %
LF:BLHM051X Histopatologické vyšetřovací metody - praxe • 100 %
LF:BLIM051X Klinická imunologie - praxe • 100 %
LF:BLKB051X Klinická biochemie - praxe • 100 %
LF:BLKG051X Klinická genetika - praxe • 100 %
LF:BLLK051C Likvorologie - cvičení • 100 %
LF:BLLK051P Likvorologie - přednáška • 100 %
LF:BLPS051C Vybrané kapitoly z psychologie - cvičení • 100 %
PřF:C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři • 100 %
LF:BLET051P Zdravotnická etika - přednáška • 94 %
LF:BLKH051X Klinická hematologie - praxe • 94 %
LF:BLLM051X Lékařská mikrobiologie - praxe • 94 %
LF:BLTS051X Imunohematologie a transfuzní služba - praxe • 94 %
LF:BMOF011 Aplikace MS Office • 94 %
LF:VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu • 50 %
LF:BLKH0311P Klinická hematologie - přednáška • 13 %
LF:BLZF0311C Základy farmakologie - cvičení • 13 %
LF:BLZF0311P Základy farmakologie - přednáška • 13 %
6. semestr
LF:BLEP061P Řízení ekonom. a právo - přednáška • 100 %
LF:BLHL061P Hygiena laborator. provozů - přednáška • 100 %
LF:BLBP0622 Bakalářská práce II • 94 %
LF:BLOZ061 Ochrana veřejného zdraví • 94 %
LF:BLOZ061C Ochrana veřejného zdraví -cvičení • 94 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 94 %
PřF:E2220 Environmentální analytická chemie • 94 %
PřF:E2221 Environmentální analytická chemie - cvičení • 94 %
LF:MIMO041C Management osobního rozvoje - cvičení • 81 %
LF:MIMO041P Management osobního rozvoje - přednáška • 81 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 56 %
LF:BLLM0422P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 19 %
LF:BLKB0422P Klinická biochemie II - přednáška • 13 %

Nutriční terapie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKUV011C Základy výživy člověka - cvičení • 100 %
LF:BKUV011P Základy výživy člověka - přednáška • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BVCP0121C Potravinářská chemie I - cvičení • 100 %
LF:BVCP0121P Potravinářská chemie I - přednáška • 100 %
LF:BVEK011P Ekologie - přednáška • 100 %
LF:BVKP011C Technologie přípravy pokrmů I - cvičení • 100 %
LF:BVKP011P Technologie přípravy pokrmů I -přednáška • 100 %
LF:BVLC011C Lékařská chemie - cvičení • 100 %
LF:BVLC011S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:BVOT011C Odborná terminologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111C Psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVPL0111P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BVPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 98 %
LF:BVLC011P Lékařská chemie - přednáška • 98 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 43 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BVBC0221S Biochemie - seminář • 100 %
LF:BVBE021C Bioenergetika - cvičení • 100 %
LF:BVBE021P Bioenergetika - přednáška • 100 %
LF:BVCP0222C Potravinářská chemie II - cvičení • 100 %
LF:BVCP0222P Potravinářská chemie II - přednáška • 100 %
LF:BVHE021P Histologie • 100 %
LF:BVKP0222 Technologie přípravy pokrmů II-cvičení • 100 %
LF:BVMI0221C Mikrobiologie I - cvičení • 100 %
LF:BVMI0221P Mikrobiologie I - přednáška • 100 %
LF:BVSC021C Sociologie a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BVSC021P Sociologie a sociální psychologie - přednáška • 100 %
LF:BVZO021C Základy ošetřovatelství - cvičení • 100 %
LF:BVZO021P Základy ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:BVZP021C Základy pedagogiky - cvičení • 100 %
LF:BVZP021P Základy pedagogiky přednáška • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 98 %
LF:BVVT021C Zdravotnická informatika • 98 %
LF:BVBC0221P Biochemie - přednáška • 95 %
LF:BVDP0221 Souvislá dietologická praxe I • 79 %
2. ročník
3. semestr
LF:BVED0311C Edukace v práci nutričního terapeuta - cvičení • 100 %
LF:BVAJ0121 Angličtina I • 97 %
LF:BVED0311P Edukace v práci nutričního terapeuta - přednáška • 97 %
LF:BVEO0321C Ekonomika - cvičení • 97 %
LF:BVEP0321C Epidemiologie infekčních nemocí I - cvičení • 97 %
LF:BVEP0321P Epidemiologie infekčních nemocí I - přednáška • 97 %
LF:BVMI0322C Mikrobiologie II - cvičení • 97 %
LF:BVMI0322P Mikrobiologie II - přednáška • 97 %
LF:BVPR031C Potraviny rostlinné - cvičení • 97 %
LF:BVPR031P Potraviny rostlinné - přednáška • 97 %
LF:BKET031 Zdravotnická etika • 94 %
LF:BVEO0321P Ekonomika - přednáška • 94 %
LF:BVLV0321P Léčebná výživa I - přednáška • 94 %
LF:BVVP0321P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - přednáška • 94 %
LF:BVZF0321P Základy farmakologie I - přednáška • 94 %
LF:BVZI0321 Základy interní propedeutiky I - cvičení • 91 %
LF:BVTO0311C Lékařská toxikologie - cvičení • 89 %
LF:BVTO0311P Lékařská toxikologie - přednáška • 89 %
LF:BVLV0321C Léčebná výživa I - cvičení • 86 %
LF:BVPF0321P Patologická fyziologie I -přednáška • 86 %
LF:BVPX0321 Praxe I • 86 %
LF:BVVP0321C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - cvičení • 86 %
LF:BVZF0321C Základy farmakologie I - cvičení • 86 %
LF:BVBV0321S Biochemie výživy -seminář • 83 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
4. semestr
LF:BVPZ041C Potraviny živočišné - cvičení • 100 %
LF:BVPZ041P Potraviny živočišné - přednáška • 100 %
LF:BVAJ0222 Angličtina II • 97 %
LF:BVEP0422C Epidemiologie infekčních nemocí II - cvičení • 97 %
LF:BVEP0422P Epidemiologie infekčních nemocí II - přednáška • 97 %
LF:BVLV0422P Léčebná výživa II - přednáška • 97 %
LF:BVZI0422 Základy interní propedeutiky II • 97 %
LF:BVKV0421C Klinická výživa a dietologie I - cvičení • 91 %
LF:BVKV0421P Klinická výživa a dietologie I - přednáška • 91 %
LF:BVLV0422C Léčebná výživa II - cvičení • 91 %
LF:BVMV041C Metodologie vědeckého výzkumu - cvičení • 91 %
LF:BVMV041P Metodologie vědeckého výzkumu - přednáška • 91 %
LF:BVPF0422C Patologická fyziologie II -cvičení • 91 %
LF:BVPF0422P Patologická fyziologie II-přednáška • 91 %
LF:BVPX0422 Praxe II • 91 %
LF:BVST041C Statistika - cvičení • 91 %
LF:BVST041P Statistika - přednáška • 91 %
LF:BVVL0421P Vnitřní lékařství I - přednáška • 91 %
LF:BVVP0422C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - cvičení • 91 %
LF:BVVP0422P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - přednáška • 91 %
LF:BVZF0422C Základy farmakologie II - cvičení • 91 %
LF:BVZF0422P Základy farmakologie II - přednáška • 91 %
LF:BVDP0422 Souvislá dietologická praxe II • 82 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 18 %
3. ročník
5. semestr
LF:BVAP051 Právní aspekty • 90 %
LF:BVKV0532C Klinická výživa a dietologie II - cvičení • 90 %
LF:BVKV0532P Klinická výživa a dietologie II - přednáška • 90 %
LF:BVLV0533C Léčebná výživa III - cvičení • 90 %
LF:BVOD051C Oborová didaktika - cvičení • 90 %
LF:BVOD051P Oborová didaktika - přednáška • 90 %
LF:BVPL0521 Preventivní lékařství I • 90 %
LF:BVPX0533 Praxe III • 90 %
LF:BVTP051C Nutriční toxikologie - cvičení • 90 %
LF:BVVL0521P Vnitřní lékařství II - přednáška • 90 %
LF:BVVP0533C Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - cvičení • 90 %
LF:BVVZ0511 Veřejné zdravotnictví • 90 %
LF:BVHP051C Hygiena potravin - cvičení • 85 %
LF:BVHP051P Hygiena potravin - přednáška • 85 %
LF:BVLV0533P Léčebná výživa III - přednáška • 85 %
LF:BVTP051P Nutriční toxikologie - přednáška • 85 %
LF:BVVP0533P Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - přednáška • 85 %
LF:BVDP0521 Bakalářská práce I • 80 %
6. semestr
LF:BVKV0633C Klinická výživa a dietologie III- cvičení • 95 %
LF:BVKV0633P Klinická výživa a dietologie III - přednáška • 95 %
LF:BVMA061C Marketing - cvičení • 95 %
LF:BVMA061P Marketing - přednáška • 95 %
LF:BVPL0622 Preventivní lékařství II • 95 %
LF:BVPX0644 Praxe IV • 95 %
LF:BVVL0622P Vnitřní lékařství III - přednáška • 95 %
LF:BVGE061 Genetika • 90 %
LF:BVIM0611 Imunologie • 90 %
LF:BVOS0611 Odborná stáž - výroba a zpracování potravin • 90 %
LF:BVDP0622 Bakalářská práce II • 85 %

Optika a optometrie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFO0131P Fyzikální optika I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOFZ0121 Fyzika I • 100 %
LF:BOGO0121C Geometrická optika I - cvičení • 100 %
LF:BOGO0121P Geometrická optika I - přednáška • 100 %
LF:BOMA0121C Matematika I - cvičení • 100 %
LF:BOMA0121P Matematika I - přednáška • 100 %
LF:BOMI0111S Mikrobiologie a imunologie - seminář • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 98 %
LF:BOPR0141 Optická praktika I • 93 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 85 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 54 %
2. semestr
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:BOBO0221P Brýlová optika I - přednáška • 100 %
LF:BOFO0232P Fyzikální optika II - přednáška • 100 %
LF:BOFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BOFZ0222C Fyzika II - cvičení • 100 %
LF:BOFZ0222P Fyzika II - přednášky • 100 %
LF:BOPE0221P Základy pedagogiky a edukace, statistika a metodologie vědeckého výzkumu - přednáška • 100 %
LF:BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I • 100 %
LF:BOMA0222C Matematika II - cvičení • 97 %
LF:BOMA0222P Matematika II - přednáška • 97 %
LF:BOGO0222C Geometrická optika II - cvičení • 89 %
LF:BOGO0222P Geometrická optika II - přednáška • 89 %
LF:BOPR0242 Optická praktika II • 89 %
LF:BKPA021P Patologie • 81 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 72 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 72 %
2. ročník
3. semestr
LF:BKPL031P Psychologie - přednáška • 100 %
LF:BOAJ0121 Angličtina I • 97 %
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 97 %
LF:BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření II • 97 %
LF:BOBT0321P Brýlová technologie I - přednáška • 94 %
LF:BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I • 94 %
LF:BOFO0333P Fyzikální optika III - přednáška • 94 %
LF:BOOP0321P Optické přístroje I - přednáška • 94 %
LF:BOBC0321P Brýlová technika I - přednáška • 92 %
LF:BOBO0322C Brýlová optika II - cvičení • 89 %
LF:BOBO0322P Brýlová optika II - přednáška • 89 %
LF:BOBT0321C Brýlová technologie I - cvičení • 89 %
LF:BOOP0321C Optické přístroje I - cvičení • 89 %
LF:BOBC0321C Brýlová technika I - cvičení • 86 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 81 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 81 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 81 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 81 %
LF:BONR0341P Nauka o refrakci I - přednáška • 81 %
LF:BOPR0343 Optická praktika III • 72 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 17 %
4. semestr
LF:BKSC041 Sociologie • 100 %
LF:BOAJ0222 Angličtina II • 100 %
LF:BOEO0422 Ekonomie a vedení obchodu II • 97 %
LF:BOVT041C Zdravotnická informatika • 97 %
LF:BOOP0422C Optické přístroje II - cvičení • 91 %
LF:BOOP0422P Optické přístroje II - přednáška • 91 %
LF:BOBV0421P Binokulární vidění I - přednáška • 85 %
LF:BOKV0431P Kontaktní čočky I - přednáška • 85 %
LF:BONR0442C Nauka o refrakci II - cvičení • 85 %
LF:BONR0442P Nauka o refrakci II - přednáška • 85 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 82 %
LF:BOOT0431 Oční patologie I • 82 %
LF:BOBC0422C Brýlová technika II - cvičení • 76 %
LF:BOBC0422P Brýlová technika II - přednáška • 76 %
LF:BOBT0422C Brýlová technologie II - cvičení • 76 %
LF:BOBT0422P Brýlová technologie II - přednáška • 76 %
LF:BOPR0444 Optická praktika IV - cvičení • 74 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 15 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 15 %
3. ročník
5. semestr
LF:BOPA051 Právní aspekty • 95 %
LF:BOBV0522C Binokulární vidění II - cvičení • 85 %
LF:BOBV0522P Binokulární vidění II - přednáška • 85 %
LF:BOEV051P Ergonomie vidění • 85 %
LF:BOKV0532C Kontaktní čočky II - cvičení • 85 %
LF:BOKV0532P Kontaktní čočky II - přednáška • 85 %
LF:BONR0543C Nauka o refrakci III - cvičení • 85 %
LF:BONR0543P Nauka o refrakci III - přednáška • 85 %
LF:BOOT0532 Oční patologie II • 85 %
LF:BOBP0521 Bakalářská práce I - cvičení • 80 %
LF:BOFP051C Oftalmologické přístroje - cvičení • 80 %
LF:BOFP051P Oftalmologické přístroje - přednáška • 80 %
LF:BOOZ0521 Optický závod I - cvičení • 80 %
LF:BOZP0521C Zvětšovací pomůcky I - cvičení • 80 %
LF:BOZP0521P Zvětšovací pomůcky I - přednáška • 80 %
LF:BOPR051C Optická praktika V - cvičení • 75 %
LF:BOPR0343 Optická praktika III • 20 %
6. semestr
LF:BOBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 80 %
LF:BOKV0633C Kontaktní čočky III - cvičení • 80 %
LF:BOKV0633P Kontaktní čočky III - přednáška • 80 %
LF:BONR0644C Nauka o refrakci IV - cvičení • 80 %
LF:BONR0644P Nauka o refrakci IV - přednáška • 80 %
LF:BOOT0633 Oční patologie III • 80 %
LF:BOOZ0622 Optický závod II - cvičení • 80 %
LF:BOVO061 Výroba optických pomůcek - cvičení • 80 %
LF:BOZP0622C Zvětšovací pomůcky II - cvičení • 80 %
LF:BOBC0422C Brýlová technika II - cvičení • 20 %
LF:BOBC0422P Brýlová technika II - přednáška • 20 %
LF:BOBT0422C Brýlová technologie II - cvičení • 20 %
LF:BOBT0422P Brýlová technologie II - přednáška • 20 %
LF:BOPR0444 Optická praktika IV - cvičení • 20 %

Ortoptika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BOAF0131P Anatomie a fyziologie oka I - přednáška • 100 %
LF:BOFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BOPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BTEP0111P Epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:BTFI0121P Biofyzika, Informatika I - přednáška • 100 %
LF:BTFO0111C Fyziologická optika - cvičení • 100 %
LF:BTFO0111P Fyziologická optika - přednáška • 100 %
LF:BTMI0111S Mikrobiologie - seminář • 100 %
LF:BTPE0121P Pediatrie pro ortoptisty - přednáška • 100 %
LF:BTPO0121C Ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BTPO0121S Ošetřovatelská péče v pediatrii - seminář • 100 %
LF:BTVZ0111P Veřejné zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 92 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 89 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 46 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
2. semestr
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 97 %
LF:BTBV0231C Binokulární vidění I - cvičení • 97 %
LF:BTBV0231P Binokulární vidění I - přednáška • 97 %
LF:BTPE0222P Pediatrie pro ortoptisty -II přednáška • 97 %
LF:BTPO0222C Ošetřovatelská péče v pediatrii II- cvičení • 97 %
LF:BTPO0222S Ošetřovatelská péče v pediatrii II- seminář • 97 %
LF:BTSP0211C Strabologická propedeutika - cvičení • 97 %
LF:BTSP0211P Strabologická propedeutika - přednáška • 97 %
LF:BOFY0222P Fyziologie II - přednáška • 92 %
LF:BKPA021P Patologie • 89 %
LF:BTFI0222S Biofyzika, Informatika II - seminář • 86 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 72 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 72 %
2. ročník
3. semestr
LF:BOET031P Zdravotnická etika • 100 %
LF:BTAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BTBV0332C Binokulární vidění II - cvičení • 100 %
LF:BTBV0332P Binokulární vidění II - přednáška • 100 %
LF:BTKR0341C Klinická rehabilitace binokulárního vidění I - cvičení • 100 %
LF:BTKR0341P Klinická rehabilitace binokulárního vidění I - přednáška • 100 %
LF:BTPE031C Základy edukace a pedagogiky - cvičení • 100 %
LF:BTPE031P Základy edukace a pedagogiky - přednáška • 100 %
LF:BTSR0331C Strabologie I - cvičení • 100 %
LF:BTSR0331P Strabologie I - přednáška • 100 %
LF:BTSR0331S Strabologie I - seminář • 100 %
LF:BKPF031 Klinická fyziologie obecná • 79 %
LF:BOFA031C Základy farmakologie - cvičení • 79 %
LF:BOFA031P Základy farmakologie - přednáška • 79 %
LF:BTNO0311C Neurooftalmologie - cvičení • 79 %
LF:BTNO0311P Neurooftalmologie - přednáška • 79 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 75 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 21 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 17 %
4. semestr
LF:BKSC041 Sociologie • 100 %
LF:BTAJ0222 Angličtina II • 100 %
LF:BTKR0442C Klinická rehabilitace binokulárního vidění II - cvičení • 100 %
LF:BTKR0442P Klinická rehabilitace binokulárního vidění II - přednáška • 100 %
LF:BTPX0431C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice I - cvičení • 100 %
LF:BTPY041P Psychologie a specifika dětské psychologie • 100 %
LF:BTSR0432C Strabologie II - cvičení • 100 %
LF:BTSR0432P Strabologie II - přednáška • 100 %
LF:BTSR0432S Strabologie II - seminář • 100 %
LF:BTIM041P Imunologie - přednáška • 86 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 81 %
LF:BTKK0431P Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky I - přednáška • 81 %
LF:BTOP0431P Oční patologie a klinická oftalmologie I - přednáška • 76 %
LF:BTSP0411S Speciální a inkluzivní pedagogika pro ortoptisty • 43 %
LF:BOAF0232C Anatomie a fyziologie oka II - cvičení • 19 %
LF:BOAF0232P Anatomie a fyziologie oka II - přednáška • 19 %
LF:BTFI0222S Biofyzika, Informatika II - seminář • 14 %
3. ročník
5. semestr
LF:BOFP051C Oftalmologické přístroje - cvičení • 90 %
LF:BOFP051P Oftalmologické přístroje - přednáška • 90 %
LF:BOPA051 Právní aspekty • 90 %
LF:BTKR0543C Klinická rehabilitace binokulárního vidění III - cvičení • 90 %
LF:BTKR0543P Klinická rehabilitace binokulárního vidění III - přednáška • 90 %
LF:BTPX0532C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice II - cvičení • 90 %
LF:BOEV051P Ergonomie vidění • 80 %
LF:BOZP0521C Zvětšovací pomůcky I - cvičení • 80 %
LF:BOZP0521P Zvětšovací pomůcky I - přednáška • 80 %
LF:BTBP0522C Bakalářská práce I - cvičení • 80 %
LF:BTKK0532C Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky II - cvičení • 80 %
LF:BTKK0532P Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky II - přednáška • 80 %
LF:BTOP0532P Oční patologie a klinická oftalmologie II - přednáška • 80 %
LF:BTOM0511S Speciální pedagogika - Oftalmopedie pro ortoptisty - seminář • 30 %
LF:BOAF0333P Anatomie a fyziologie oka III - přednáška • 20 %
FSpS:P959 Tělesná výchova – Aerobik-mix • 20 %
6. semestr
LF:BTKR0644P Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV- přednáška • 100 %
LF:BTBV0633C Binokulární vidění III - cvičení • 90 %
LF:BOZP0622C Zvětšovací pomůcky II - cvičení • 80 %
LF:BTBP0633C Bakalářská práce II - cvičení • 80 %
LF:BTKK0633C Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky III - cvičení • 80 %
LF:BTKR0644C Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV-cvičení • 80 %
LF:BTOP0633C Oční patologie a klinická oftalmologie III - cvičení • 80 %
LF:BTPX0633C Odborná praxe v ortoptice a pleoptice III - cvičení • 80 %
LF:BTSR0633C Strabologie III - cvičení • 80 %
LF:BOOF041P Oční farmakologie • 20 %
LF:BTKK0431P Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky I - přednáška • 20 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 20 %

Physiotherapy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:ABFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:ABFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:ABFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:ABFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:ABFBI011 Biologie • 100 %
LF:ABFCJ0161 Čeština pro cizince I • 100 %
LF:ABFCJ0262 Čeština pro cizince II • 100 %
LF:ABFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:ABFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:ABFFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:ABFFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:ABFFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:ABFFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:ABFHI021C Histologie - cvičení • 100 %
LF:ABFHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:ABFLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:ABFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:ABFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:ABFPA021P Patologie • 100 %
LF:ABFPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:ABFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:ABFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:ABFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:ABFUL0121C Úvod do fyzikální léčby I - cvičení • 100 %
LF:ABFUL0121P Úvod do fyzikální léčby I - přednáška • 100 %
LF:ABFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:ABFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
LF:ABFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:ABFZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:AZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:ABFBC011P Biochemie - přednáška • 88 %
LF:ABFCJ011I Intensive Czech Language Course • 88 %
FSpS:P923 Tělesná výchova – Body Fit Power • 13 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
LF:ABFCJ0363 Čeština pro cizince III • 100 %
LF:ABFET031 Zdravotnická etika • 100 %
LF:ABFFT0341C Fyzikální terapie I - cvičení • 100 %
LF:ABFFT0341P Fyzikální terapie I - přednáška • 100 %
LF:ABFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže • 100 %
LF:ABFCH031 Chirurgie • 100 %
LF:ABFKI031 Kineziologie • 100 %
LF:ABFLN0352C Léčebná rehabilitace v neurologii - cvičení • 100 %
LF:ABFLN0352P Léčebná rehabilitace v neurologii - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0352C Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0352P Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0353 Metodika tělesné výchovy III • 100 %
LF:ABFNE0321 Neurologie a neurofyziologie I • 100 %
LF:ABFPF031 Klinická fyziologie obecná • 100 %
LF:ABFPL031P Psychologie • 100 %
LF:ABFRP0322C Propedeutika v rehabilitaci II - cvičení • 100 %
LF:ABFRP0322P Propedeutika v rehabilitaci II - přednáška • 100 %
LF:ABFVL0321 Vnitřní lékařství včetně revmatologie I • 100 %
LF:ABFZF031C Základy farmakologie - cvičení • 100 %
LF:ABFZF031P Základy farmakologie - přednáška • 100 %
LF:ABFBC011P Biochemie - přednáška • 14 %
LF:ABFCJ0464 Čeština pro cizince IV • 14 %
LF:ABFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 14 %
LF:ABFFT0442C Fyzikální terapie II - cvičení • 14 %
LF:ABFFT0442P Fyzikální terapie II - přednáška • 14 %
LF:ABFKF041C Klinická fyziologie - cvičení • 14 %
LF:ABFLT0453C Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - cvičení • 14 %
LF:ABFLT0453P Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - přednáška • 14 %
LF:ABFMT0454 Metodika tělesné výchovy IV - cvičení • 14 %
LF:ABFNE0422C Neurologie a neurofyziologie II - cvičení • 14 %
LF:ABFZD0431C Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - cvičení • 14 %
4. semestr
LF:ABFCJ0464 Čeština pro cizince IV • 100 %
LF:ABFFT0442C Fyzikální terapie II - cvičení • 100 %
LF:ABFFT0442P Fyzikální terapie II - přednáška • 100 %
LF:ABFKF041C Klinická fyziologie - cvičení • 100 %
LF:ABFKF041P Klinická fyziologie - přednáška • 100 %
LF:ABFLT0453C Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - cvičení • 100 %
LF:ABFLT0453P Léčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - přednáška • 100 %
LF:ABFMT0454 Metodika tělesné výchovy IV - cvičení • 100 %
LF:ABFNE0422C Neurologie a neurofyziologie II - cvičení • 100 %
LF:ABFNE0422P Neurologie a neurofyziologie II - přednáška • 100 %
LF:ABFOR041 Ortopedie • 100 %
LF:ABFPX044T Prázdninová praxe II • 100 %
LF:ABFTR041P Traumatologie • 100 %
LF:ABFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II - přednáška • 100 %
LF:ABFZD0431C Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - cvičení • 100 %
LF:ABFZD0431P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška • 100 %
FSpS:P973 Tělesná výchova – Basketbal • 17 %
3. ročník
5. semestr
LF:AVLIL021 Information literacy • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 100 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 100 %
6. semestr
LF:ABFCJ0666 Čeština pro cizince VI • 100 %
LF:ABFKF041P Klinická fyziologie - přednáška • 100 %
LF:ABFNE0422P Neurologie a neurofyziologie II - přednáška • 100 %
LF:ABFOR041 Ortopedie • 100 %
LF:ABFPX044T Prázdninová praxe II • 100 %
LF:ABFTR041P Traumatologie • 100 %
LF:ABFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II - přednáška • 100 %
LF:ABFZD0431P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška • 100 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 100 %

Porodní asistence (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BPAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BPAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BPBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BPBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 100 %
LF:BPEM011P Embryologie - přednáška • 100 %
LF:BPKN011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BPKN011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BPLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BPPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BPPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BPPS011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BPPS011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BPPV011C Postupy v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPTP0121C Základy teorie porodní asistence I - cvičení • 100 %
LF:BPTP0121P Základy teorie porodní asistence I - přednáška • 100 %
LF:BPZB011C Základy biofyziky - cvičení • 100 %
LF:BPZB011P Základy biofyziky - přednáška • 100 %
LF:BPZG0121 Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška • 100 %
2. semestr
LF:BPFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BPFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BPGE021P Lékařská genetika - přednáška • 100 %
LF:BPIN0221 Individuální odborná praxe I • 100 %
LF:BPIV0221C Informační výchova I - cvičení • 100 %
LF:BPOP0251 Odborná praxe I • 100 %
LF:BPPA0241C Porodní asistence I - cvičení • 100 %
LF:BPPO0221P Porodnictví I - přednáška • 100 %
LF:BPPR021C Klinická a porodnická propedeutika- cvičení • 100 %
LF:BPPR021P Klinická a porodnická propedeutika- přednáška • 100 %
LF:BPRD021C Radiologie a nukleární medicína - cvičení • 100 %
LF:BPRD021P Radiologie a nukleární medicína - přednáška • 100 %
LF:BPSP021 Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BPTP0222C Základy teorie porodní asistence II - cvičení • 100 %
LF:BPTP0222P Základy teorie porodní asistence II - přednáška • 100 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 100 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 12 %
FSpS:P9911 Tělesná výchova – Outdoorové aktivity distančně • 12 %

Porodní asistentka (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BPAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BPAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BPBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BPBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 100 %
LF:BPDV011C Dovednosti v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPEM011P Embryologie - přednáška • 100 %
LF:BPKM011C Komunikace v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPKM011P Komunikace v porodní asistenci - přednáška • 100 %
LF:BPLF011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BPLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BPLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BPPP011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BPPP011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BPPS011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BPPS011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BPTP0121C Základy teorie porodní asistence I - cvičení • 100 %
LF:BPTP0121P Základy teorie porodní asistence I - přednáška • 100 %
LF:BPZG0121 Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška • 100 %
LF:BPZS011 Zdravý životní styl - seminář • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
FF:HV_15C Collegium musicum - orchestr • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 50 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 50 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 50 %
LF:BPAJ0121 Angličtina I - cvičení • 50 %
LF:BPCT0311 Základy fyzioterapie v péči o ženu - cvičení • 50 %
LF:BPFA0321C Farmakologie - cvičení • 50 %
LF:BPFA0321P Farmakologie - přednáška • 50 %
LF:BPFL031 Filozofie v porodní asistenci • 50 %
LF:BPIN0221 Individuální odborná praxe I • 50 %
LF:BPKV031C Výživa v porodní asistenci - cvičení • 50 %
LF:BPKV031P Výživa v porodní asistenci - přednáška • 50 %
LF:BPLG021P Genetika - přednáška • 50 %
LF:BPOP0251 Odborná praxe I • 50 %
LF:BPPA0241C Porodní asistence I - cvičení • 50 %
LF:BPPO0221P Porodnictví I - přednáška • 50 %
LF:BPPR021C Klinická a porodnická propedeutika- cvičení • 50 %
LF:BPPR021P Klinická a porodnická propedeutika- přednáška • 50 %
LF:BPRD021C Radiologie a nukleární medicína - cvičení • 50 %
LF:BPRD021P Radiologie a nukleární medicína - přednáška • 50 %
LF:BPSP021 Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 50 %
LF:BPTP0222C Základy teorie porodní asistence II - cvičení • 50 %
LF:BPTP0222P Základy teorie porodní asistence II - přednáška • 50 %
LF:BPVZ031C Výzkum v porodní asistenci - cvičení • 50 %
LF:BPVZ031P Výzkum v porodní asistenci - přednáška • 50 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 50 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 50 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
LF:BPAK051C Akutní kritické stavy v porodnictví a gynekologii - cvičení • 100 %
LF:BPAK051P Akutní kritické stavy v porodnictví a gynekologii - přednáška • 100 %
LF:BPBP0521C Propedeutika bakalářské práce I - cvičení • 100 %
LF:BPET051C Etika ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BPET051P Etika ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BPKO0522C Primární a komunitní péče v porodní asistenci II - cvičení • 100 %
LF:BPMA051C Management v porodní asistenci - cvičení • 100 %
LF:BPMA051P Management v porodní asistenci - přednáška • 100 %
LF:BPNE051C Ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BPNE051P Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BPOI051C Ošetřovatelská péče v interních oborech - cvičení • 100 %
LF:BPOI051P Ošetřovatelská péče v interních oborech - přednáška • 100 %
LF:BPOP0554 Odborná praxe IV • 100 %
LF:BPPA0544C Porodní asistence IV - cvičení • 100 %
LF:BPPA0544P Porodní asistence IV - přednáška • 100 %
LF:BPPO0532C Porodnictví II - cvičení • 100 %
LF:BPPR051C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 100 %
LF:BPPR051P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BPSC051C Sociologie - cvičení • 100 %
LF:BPSC051P Sociologie - přednáška • 100 %
LF:BPOZ051 Ochrana veřejného zdraví • 87 %
LF:BPFA0321C Farmakologie - cvičení • 13 %
LF:BPFA0321P Farmakologie - přednáška • 13 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 13 %
6. semestr
LF:BPAA061 Porodnická analgezie a anestézie - cvičení • 100 %
LF:BPBP0622C Propedeutika bakalářská práce II - cvičení • 100 %
LF:BPOC061C Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - cvičení • 100 %
LF:BPOC061P Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech - přednáška • 100 %
LF:BPOP0655 Odborná praxe V • 100 %
LF:BPPO0633C Porodnictví III - cvičení • 100 %
LF:BPPS061C Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:BPPS061P Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BPUD061 Ultrazvuková diagnostika v porodní asistenci - cvičení • 100 %
ESF:BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 100 %
LF:BPIV041 Kurz informačního vzdělávání • 36 %

Radiologická asistence (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BRFL0111C Fyziologie - cvičení • 100 %
LF:BRFL0111P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BRFY0111C Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - cvičení • 100 %
LF:BRFY0111P Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - přednáška • 100 %
LF:BROC011C Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení • 100 %
LF:BROC011P Ošetřovatelská péče v chirurgii - přednáška • 100 %
LF:BROP011C Obecná psychologie a psychologie nemocných - cvičení • 100 %
LF:BROP011P Obecná psychologie a psychologie nemocných - přednáška • 100 %
LF:BRTP0121P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 97 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 97 %
LF:BRRF0121C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení • 94 %
LF:BRRF0121P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - přednáška • 94 %
2. semestr
LF:BRFA0211C Farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BRFA0211P Farmakologie - přednáška • 100 %
LF:BRIP0211P Intenzivní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BROV0211C Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BROV0211P Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:BRPA021P Patologie • 100 %
LF:BRPX0221 Letní praxe • 100 %
LF:BRTP0222C Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - cvičení • 100 %
LF:BRTP0222P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - přednáška • 100 %
LF:BRZB0211P Základy biofyziky - přednáška • 100 %
LF:BRZP0211P Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu • 100 %
LF:BRRF0222C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení • 90 %
LF:BRRF0222P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška • 90 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 13 %

Radiologický asistent (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:BRFL0111C Fyziologie - cvičení • 100 %
LF:BRFL0111P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BRFY0211C Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - cvičení • 100 %
LF:BRFY0211P Fyzika (včetně matematiky, matematické statistiky a matematicky vědeckého výzkumu - přednáška • 100 %
LF:BROC011C Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení • 100 %
LF:BROC011P Ošetřovatelská péče v chirurgii - přednáška • 100 %
LF:BROP011C Obecná psychologie a psychologie nemocných - cvičení • 100 %
LF:BROP011P Obecná psychologie a psychologie nemocných - přednáška • 100 %
LF:BRRF0121C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení • 100 %
LF:BRRF0121P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - přednáška • 100 %
LF:BRTP0121P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BRFA011C Farmakologie - cvičení • 43 %
LF:BRFA011P Farmakologie - přednáška • 43 %
LF:BRIP0211P Intenzivní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 43 %
LF:BROV0211C Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení • 43 %
LF:BROV0211P Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - přednáška • 43 %
LF:BRPA021P Patologie • 43 %
LF:BRPX0221 Letní praxe • 43 %
LF:BRTP0222C Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - cvičení • 43 %
LF:BRTP0222P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - přednáška • 43 %
LF:BRZB0211P Základy biofyziky - přednáška • 43 %
LF:BRZP0211P Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu • 43 %
FSpS:P9907 Tělesná výchova – Funkční trénink • 14 %
2. semestr
LF:BRFA011C Farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BRFA011P Farmakologie - přednáška • 100 %
LF:BRIP0211P Intenzivní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BROV0211C Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení • 100 %
LF:BROV0211P Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - přednáška • 100 %
LF:BRPA021P Patologie • 100 %
LF:BRTP0222C Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - cvičení • 100 %
LF:BRTP0222P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - přednáška • 100 %
LF:BRZB0211P Základy biofyziky - přednáška • 100 %
LF:BRZP0211P Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu • 100 %
LF:BRPX0221 Letní praxe • 50 %
LF:BRRF0222C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení • 50 %
LF:BRRF0222P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška • 50 %
2. ročník
3. semestr
LF:BRAJ0121 Angličtina I • 100 %
LF:BRKZ0321C Komunikace ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BRKZ0321P Komunikace ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BRRF0121C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení • 100 %
LF:BRRF0121P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - přednáška • 100 %
LF:BRTP0343P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření III - přednáška • 100 %
LF:BRAJ0222 Angličtina II • 50 %
LF:BRPX0221 Letní praxe • 50 %
LF:BRRF0222C Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení • 50 %
LF:BRRF0222P Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška • 50 %
LF:BRTP0444P Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření IV - přednáška • 50 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 50 %
FSS:ENSB1114 Úvod do studia environmentalistiky • 50 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 50 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 50 %
PdF:TI9005 E-KURZ: Zpracování polymerních hmot od A do Z • 50 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 50 %
PdF:TI9008 E-KURZ: Novinky ze světa moderních Hi-Tech pomůcek pro osoby se zrakovým postižením • 50 %
FSpS:P935 Tělesná výchova – Kick box • 50 %
FSpS:P947 Tělesná výchova – Turistika - pěší • 50 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
LF:BRAG0511C Angiografie - cvičení • 100 %
LF:BRAG0511P Angiografie - přednáška • 100 %
LF:BRDP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BRIR0511C Intervenční radiologie - cvičení • 100 %
LF:BRIR0511P Intervenční radiologie - přednáška • 100 %
LF:BRIT0511C Informační technologie v radiologii - cvičení • 100 %
LF:BRIT0511P Informační technologie v radiologii - přednáška • 100 %
LF:BRNM0543C Nukleární medicína III - cvičení • 100 %
LF:BRNM0543P Nukleární medicína III - přednáška • 100 %
LF:BRPZ0511 Praktická zkouška • 100 %
LF:BRRO0521C Radiační onkologie - cvičení • 100 %
LF:BRRO0521P Radiační onkologie - přednáška • 100 %
LF:BRUD0521C Ultrazvuková diagnostika I - cvičení • 100 %
LF:BRUD0521P Ultrazvuková diagnostika - přednáška • 100 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 14 %
6. semestr
LF:BRDP0622 Bakalářská práce II • 100 %
LF:BRNM0644C Nukleární medicína IV - cvičení • 100 %
LF:BRNM0644P Nukleární medicína IV - přednáška • 100 %
LF:BRRO0622C Radiační onkologie - cvičení • 100 %
LF:BRRO0622P Radiační onkologie - přednáška • 100 %
LF:BRUD0622C Ultrazvuková diagnostika II- cvičení • 100 %
LF:BRUD0622P Ultrazvuková diagnostika II- přednáška • 100 %
LF:BRVR0611 Virtuální radiologie a 3D rekonstrukce • 100 %

Všeobecná sestra (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BSAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BSBC011P Základy biochemie a hematologie - přednáška • 100 %
LF:BSLF011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BSLF011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BSLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BSOD0141 Odborná ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:BSOPPV01 Podpora výuky - Ošetřovatelské postupy • 100 %
LF:BSPC011 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka • 100 %
LF:BSPE011P Ošetřovatelství v primární péči - přednáška • 100 %
LF:BSPE011X Ošetřovatelství v primární péči - odborná praxe • 100 %
LF:BSPPPV01 Podpora výuky - První pomoc • 100 %
LF:BSPP011 První pomoc • 100 %
LF:BSPS0121P Psychologie a zdravotnická psychologie - přednáška • 100 %
LF:BSSI011 Sociální interakce • 100 %
LF:BSTO0121 Teorie ošetřovatelství I • 100 %
LF:BSZS011 Zdravý životní styl - seminář • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
FSpS:P996 Tělesná výchova – Zimní výcvikový kurz • 20 %
2. semestr
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BSIP0221 Individuální ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 100 %
LF:BSKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 100 %
LF:BSKP021X Klinická propedeutika - odborná praxe • 100 %
LF:BSLG021P Základy genetiky - přednáška • 100 %
LF:BSOD0242 Odborná ošetřovatelská praxe II • 100 %
LF:BSOP021 Ošetřovatelské postupy • 100 %
LF:BSRD021P Radiologie a nukleární medicína - přednáška • 100 %
LF:BSTO0222 Teorie ošetřovatelství II • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
LF:BSBP0521S Propedeutika bakalářské práce II - seminář • 100 %
LF:BSBP0521X Propedeutika bakalářské práce II - odborná praxe • 100 %
LF:BSDV051P Ošetřovatelství v dermatovenerologii - přednáška • 100 %
LF:BSDV051X Ošetřovatelství v dermatovenerologii - odborná praxe • 100 %
LF:BSET051 Etika v ošetřovatelství • 100 %
LF:BSGE051P Ošetřovatelství v geriatrii - přednáška • 100 %
LF:BSGE051X Ošetřovatelství v geriatrii - odborná praxe • 100 %
LF:BSGP051P Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:BSGP051X Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - odborná praxe • 100 %
LF:BSMA051C Management v ošetřovatelství - cvičení • 100 %
LF:BSMA051P Management v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:BSPD051P Ošetřovatelství v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BSPD051X Ošetřovatelství v pediatrii - odborná praxe • 100 %
LF:BSPG051C Edukace v práci sestry - cvičení • 100 %
LF:BSPG051P Edukace v práci sestry - přednáška • 100 %
LF:BSPR051 Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BSPY051P Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BSPY051X Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe • 100 %
LF:BSVZ051 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 20 %
6. semestr
LF:BSBP0622 Propedeutika bakalářské práce III - odborná praxe • 100 %
LF:BSEP061 Ekonomika a pojišťovnictví • 100 %
LF:BSNE061P Ošetřovatelství v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BSNE061X Ošetřovatelství v neurologii - odborná praxe • 100 %
LF:BSON061P Ošetřovatelství v onkologii - přednáška • 100 %
LF:BSON061X Ošetřovatelství v onkologii - odborná praxe • 100 %
LF:BSOO061P Ošetřovatelství v oftalmologii - přednáška • 100 %
LF:BSOO061X Ošetřovatelství v oftalmologii - odborná praxe • 100 %
LF:BSOT062P Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - přednáška • 100 %
LF:BSOT062X Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - odborná praxe • 100 %
LF:BSZP061C Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - cvičení • 100 %
LF:BSZP061P Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - přednáška • 100 %
LF:BSZP061X Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - odborná praxe • 100 %

Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BSEH011P Epidemiologie a hygiena • 100 %
LF:BSKO011P Komunitní péče - přednáška • 100 %
LF:BSLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BSOS0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BSOS0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BSOZ011C Ochrana a podpora veřejného zdraví - cvičení • 100 %
LF:BSPC011 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka • 100 %
LF:BSPP011 První pomoc • 100 %
LF:BSSI011 Sociální interakce • 100 %
LF:BSSO011C Základy sociologie - cvičení • 100 %
LF:BSSO011P Základy sociologie - přednáška • 100 %
LF:BSVP011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BSZB011P Základy biofyziky • 100 %
LF:BSAN011P Anatomie - přednáška • 94 %
LF:BSBC011P Základy biochemie a hematologie - přednáška • 88 %
2. semestr
LF:BSET021 Etika v ošetřovatelství • 100 %
LF:BSFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BSFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BSIN0221X Individuální odborná ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:BSIS021C Informatika a statistika ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BSKM021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BSKM021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 100 %
LF:BSKP021C Klinická propedeutika - cvičení • 100 %
LF:BSLG021P Základy genetiky - přednáška • 100 %
LF:BSOP021 Ošetřovatelské postupy • 100 %
LF:BSOS0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 100 %
LF:BSOS0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 100 %
LF:BSPR0251X Odborná ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:BSZD021C Zdravotnická psychologie - cvičení • 100 %
LF:BSZM021C Základy zdravotnického managementu - cvičení • 100 %
LF:BSZM021P Základy zdravotnického managementu - přednáška • 100 %
LF:BSZR021C Zobrazovací metody, radiační ochrana - cvičení • 100 %
LF:BSZR021P Zobrazovací metody, radiační ochrana - přednáška • 100 %
LF:BSKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 93 %
LF:BSVD021P Výživa a dietetika - přednáška • 86 %
FSpS:P966 Tělesná výchova – Total body trénink • 36 %

Zdravotnické záchranářství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:BZAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BZAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BZBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BZKO011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BZKO011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BZLB011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BZLB011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BZLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BZMK011C Medicína katastrof a IZS - cvičení • 100 %
LF:BZMK011P Medicína katastrof a IZS - přednáška • 100 %
LF:BZOE0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BZOE0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BZOV011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZOV011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BZPO011C Ošetřovatelské postupy - cvičení • 100 %
LF:BZPR011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BZPR011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BZSP0161C Sportovní příprava I - cvičení • 100 %
LF:BZBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 97 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 54 %
2. semestr
LF:BZED021C Edukace a přednášková činnost - cvičení • 100 %
LF:BZFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BZFY0222P Fyzologie II - přednáška • 100 %
LF:BZGE021P Genetika - přednáška • 100 %
LF:BZIN0221X Odborná praxe individuální I • 100 %
LF:BZIV0221C Informační výchova I - cvičení • 100 %
LF:BZKP021C Klinická propedeutika - cvičení • 100 %
LF:BZKP021P Klinická propedeutika - přednáška • 100 %
LF:BZMI021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 100 %
LF:BZOE0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 100 %
LF:BZOE0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 100 %
LF:BZOP0251X Odborná praxe v NP a složkách IZS I • 100 %
LF:BZPN0231C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I - cvičení • 100 %
LF:BZSP021C Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZUM0251C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - cvičení • 100 %
LF:BZUM0251P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - přednáška • 100 %
LF:BZZR021C Základy radiologie a zobrazovacích metod - cvičení • 100 %
LF:BZED021P Edukace a přednášková činnost - přednáška • 97 %
LF:BZMI021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 97 %
LF:BZSP0262C Sportovní příprava II - cvičení • 97 %
LF:BZZR021P Základy radiologie a zobrazovacích metod - přednáška • 97 %
2. ročník
3. semestr
LF:BZAJ0121 Angličtina I - cvičení • 100 %
LF:BZFA031C Farmakologie - cvičení • 100 %
LF:BZFA031P Farmakologie - přednáška • 100 %
LF:BZNI031C Neodkladná péče v interních oborech - cvičení • 100 %
LF:BZNI031P Neodkladná péče v interních oborech - přednáška • 100 %
LF:BZNT031C Nutriční terapie a výživa člověka - cvičení • 100 %
LF:BZNT031P Nutriční terapie a výživa člověka - přednáška • 100 %
LF:BZOP0352X Odborná praxe v NP složkách a IZS II • 100 %
LF:BZPA0321P Patologie a patologická fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BZPN0332C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II - cvičení • 100 %
LF:BZUM0352C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře II - cvičení • 100 %
LF:BZUM0352P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře II - přednáška • 100 %
LF:BZVZ031C Výzkum ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:BZVZ031P Výzkum ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:BZSP0363C Sportovní příprava III - cvičení • 97 %
LF:BZEP031P Epidemiologie - přednáška • 95 %
LF:BZBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 22 %
4. semestr
LF:BZAJ0222 Angličtina II - cvičení • 100 %
LF:BZIN0422X Odborná praxe individuální II • 100 %
LF:BZIV0422C Informační výchova II - cvičení • 100 %
LF:BZKN041C Komunikace v neodkladné péči - cvičení • 100 %
LF:BZKN041P Komunikace v neodkladné péči - přednáška • 100 %
LF:BZNC0421C Neodkladná péče v chirurgických oborech I - cvičení • 100 %
LF:BZNC0421P Neodkladná péče v chirurgických oborech I - přednáška • 100 %
LF:BZNP041C Neodkladná péče v pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BZNP041P Neodkladná péče v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BZOP0453X Odborná praxe v NP složkách a IZS III • 100 %
LF:BZPA0422C Patologie a patologická fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BZPA0422P Patologie a patologická fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BZPB0431 Propedeutika bakalářské práce I • 100 %
LF:BZUM0453C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře III - cvičení • 100 %
LF:BZUM0453P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře III - přednáška • 100 %
LF:BZPN0433C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči III - cvičení • 97 %
LF:BZSP0464C Sportovní příprava IV - cvičení • 97 %
3. ročník
5. semestr
LF:BZET051C Etika v neodkladné péči - cvičení • 100 %
LF:BZET051P Etika v neodkladné péči - přednáška • 100 %
LF:BZMA051C Management a řízení kvality - cvičení • 100 %
LF:BZMA051P Management a řízení kvality - přednáška • 100 %
LF:BZNC0522C Neodkladná péče v chirurgických oborech II - cvičení • 100 %
LF:BZNC0522P Neodkladná péče v chirurgických oborech II - přednáška • 100 %
LF:BZNG051C Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 100 %
LF:BZNG051P Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:BZNN051C Neodkladná péče v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BZNN051P Neodkladná péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BZOP0554X Odborná praxe v NP složkách a IZS IV • 100 %
LF:BZOZ051 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
LF:BZPB0532 Propedeutika bakalářské práce II • 100 %
LF:BZSC051C Sociologie - cvičení • 100 %
LF:BZSC051P Sociologie - přednáška • 100 %
LF:BZSP0565C Sportovní příprava V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - přednáška • 100 %
LF:BZZP051C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 100 %
LF:BZZP051P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BZAR0521C Anesteziologicko-resuscitační péče I - cvičení • 94 %
LF:BZAR0521P Anesteziologicko-resuscitační péče I - přednáška • 94 %
6. semestr
LF:BZMV061 Multikulturní výchova v neodkladné péči • 100 %
LF:BZOP0655X Odborná praxe v NP složkách a IZS V • 100 %
LF:BZPB0633 Propedeutika bakalářské práce III • 100 %
LF:BZPS061C Neodkladná péče v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:BZPS061P Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BZSP0666C Sportovní příprava VI - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - přednáška • 100 %
LF:BZZG061C Základy geriatrie - cvičení • 100 %
LF:BZZG061P Základy geriatrie - přednáška • 100 %
ESF:BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 100 %
LF:BZAR0622C Anesteziologicko-resuscitační péče II - cvičení • 94 %
LF:BZAR0622P Anesteziologicko-resuscitační péče II - přednáška • 94 %

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:EMAJ0121C Angličtina I • 100 %
LF:EMAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:EMBF0111P Biofyzika - přednáška • 100 %
LF:EMLC0111P Lékařská chemie - přednáška • 100 %
LF:EMLC0111S Lékařská chemie - seminář • 100 %
LF:EMLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 100 %
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:EMBS0111C Biostatistika - cvičení • 98 %
LF:EMBS0111P Biostatistika - přednáška • 98 %
LF:EMMA0111C Matematika - cvičení • 98 %
LF:EMBI0121S Biologie I - seminář • 52 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 48 %
LF:EMBI0121P Biologie I - přednáška • 48 %
2. semestr
LF:EMAJ0222C Angličtina II • 100 %
LF:EMAN0222C Anatomie II - cvičení • 100 %
LF:EMAN0222P Anatomie II - přednáška • 100 %
LF:EMHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 100 %
LF:EMHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 100 %
LF:EMIT0211P Instrumentální technika • 100 %
LF:EMLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 100 %
LF:EMBF0211C Biofyzika - cvičení • 98 %
LF:EMPP0211C První pomoc - cvičení • 98 %
LF:EMPP0211P První pomoc - přednáška • 98 %
LF:EMBI0222S Biologie II - seminář • 55 %
LF:EMBI0222P Biologie II - přednáška • 45 %
2. ročník
3. semestr
LF:EMBC0321P Biochemie I - přednáška • 100 %
LF:EMBC0321S Biochemie I - seminář • 100 %
LF:EMFY0321C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:EMFY0321P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:EMFY0321S Fyziologie I - seminář • 100 %
LF:EMHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 100 %
LF:EMIZ0311S Práce s informačními zdroji - seminář • 100 %
LF:EMKB0311C Základy kultivace buněk - cvičení • 100 %
LF:EMKB0311P Základy kultivace buněk - přednáška • 100 %
LF:EMVB0311P Základy vývojové biologie - přednáška • 100 %
LF:EMHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 94 %
4. semestr
LF:EMFY0422C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:EMFY0422P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:EMLG0421S Obecná a lékařská genetika I - seminář • 100 %
LF:EMMB0411P Metody molekulární biologie - přednáška • 100 %
LF:EMMO0411P Molekulární biologie - přednáška • 100 %
LF:EMMT0411S Mikroskopické techniky - seminář • 100 %
LF:EMBC0422C Biochemie II - cvičení • 94 %
LF:EMBC0422P Biochemie II - přednáška • 94 %
LF:EMBC0422S Biochemie II - seminář • 94 %
FSpS:P981 Tělesná výchova – Tenis • 17 %

Dentistry (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:AZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:AZLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:AZLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:AZLBF011C Lékařská fyzika a informatika - cvičení • 100 %
LF:AZLBI0121P Biologie I - přednáška • 100 %
LF:AZLET011C Etika v zubním lékařství - cvičení • 100 %
LF:AZLET011P Etika v zubním lékařství - přednáška • 100 %
LF:AZLLC011C Medical Chemistry, Dental Materials - practice • 100 %
LF:AZLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:AZLPO011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:AZLPR0131C Preklinické zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:AZLPR0131P Preklinické zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:AZLBI0121C Biologie I - cvičení • 97 %
LF:AZLCJ0181 Čeština pro cizince I • 94 %
LF:AZLLC011S Medical Chemistry, Dental Materials - seminar • 94 %
LF:AZLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 94 %
LF:AZLBF011P Lékařská fyzika a informatika - přednáška • 85 %
LF:AZLLC011P Medical Chemistry, Dental Materials - lecture • 76 %
LF:AVLMH011 Essentials of Mental Health and Effective Studying Support for Medical Faculty Students • 53 %
LF:AZLLT0121C Základy lékařské terminologie I - cvičení • 47 %
2. semestr
LF:AZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 97 %
LF:AZLAN0222S Anatomie II - seminář • 97 %
LF:AZLBI0222C Biologie II - cvičení • 97 %
LF:AZLBI0222P Biologie II - přednáška • 97 %
LF:AZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 97 %
LF:AZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 97 %
LF:AZLPO021C Počítače v zubním lékařství • 97 %
LF:AZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 97 %
LF:AZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 97 %
LF:AZLPR0232P Preklinické zubní lékařství II - přednáška • 97 %
LF:AZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 97 %
LF:AZLCJ0282 Čeština pro cizince II • 94 %
LF:AZLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 85 %
LF:AZLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 85 %
LF:AZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 76 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 21 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 18 %
2. ročník
3. semestr
LF:AZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 100 %
LF:AZLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 100 %
LF:AZLBC0321P Biochemistry I - lecture • 91 %
LF:AZLBC0321S Biochemistry I - seminar • 91 %
LF:AZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 91 %
LF:AZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 91 %
LF:AZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 91 %
LF:AZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 91 %
LF:AZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 91 %
LF:AZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 91 %
LF:AZLPR0333C Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 91 %
LF:AZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 91 %
LF:AZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 91 %
LF:AZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 91 %
LF:AZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 91 %
LF:AZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 91 %
LF:AZLCJ0383 Čeština pro cizince III • 82 %
LF:AVLIA03 Instant Anatomy • 27 %
4. semestr
LF:AZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 100 %
LF:AZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 100 %
LF:AZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství • 100 %
LF:AZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 100 %
LF:AZLBC0422C Biochemie II - cvičení • 90 %
LF:AZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 90 %
LF:AZLBC0422S Biochemie II - seminář • 90 %
LF:AZLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 90 %
LF:AZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 90 %
LF:AZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 90 %
LF:AZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 90 %
LF:AZLKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 90 %
LF:AZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 90 %
LF:AZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 90 %
LF:AZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 90 %
LF:AZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 90 %
LF:AZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 90 %
LF:AZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 90 %
LF:AZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 90 %
LF:AZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 90 %
LF:AZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 90 %
LF:AZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 90 %
LF:AZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 60 %

General Medicine (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:AVLAN0121C Anatomie I - pitvy • 99 %
LF:AVLAN0121P Anatomie I - přednáška • 99 %
LF:AVLAN0121S Anatomie I - seminář • 99 %
LF:AVLAN0121T Anatomie I - cvičení • 99 %
LF:AVLBF011C Biofyzika - cvičení • 99 %
LF:AVLBI0121C Lékařská Biologie I - cvičení • 99 %
LF:AVLBI0121P Lékařská Biologie I - přednáška • 99 %
LF:AVLOZ0141C Ochrana a podpora zdraví I - cvičení • 99 %
LF:AVLPO011C První pomoc - cvičení • 99 %
LF:AVLPO011P První pomoc - přednáška • 99 %
LF:AVLLT0121S Základy lékařské terminologie I - seminář • 98 %
LF:AVLOZ0141P Ochrana a podpora zdraví I - přednáška • 97 %
LF:AVLBF011P Biofyzika - přednáška • 93 %
LF:AVLCJ0181 Čeština pro cizince I • 92 %
LF:AVLLT0121C Základy lékařské terminologie I - cvičení • 57 %
LF:AVLMH011 Essentials of Mental Health and Effective Studying Support for Medical Faculty Students • 43 %
2. semestr
LF:AVLAN0222C Anatomie II - pitvy • 99 %
LF:AVLAN0222S Anatomie II - seminář • 99 %
LF:AVLAN0222T Anatomie II - cvičení • 99 %
LF:AVLBI0222C Lékařská biologie II - cvičení • 99 %
LF:AVLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 99 %
LF:AVLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 99 %
LF:AVLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 99 %
LF:AVLLT0222C Základy lékařské terminologie II - cvičení • 93 %
LF:AVLBI0222P Lékařská biologie II - přednáška • 92 %
LF:AVLLT0222S Základy lékařské terminologie II - seminář • 92 %
LF:AVLCJ0282 Čeština pro cizince II • 88 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 70 %
2. ročník
3. semestr
LF:AVLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 72 %
LF:AVLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 71 %
LF:AVLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 71 %
LF:AVLFY0321S Fyziologie I - seminář • 71 %
LF:AVLBC0321P Biochemistry I - lecture • 70 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 70 %
LF:AVLBC0321S Biochemistry I - seminar • 69 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 51 %
LF:AVLIA03 Instant Anatomy • 49 %
LF:AVLMH011 Essentials of Mental Health and Effective Studying Support for Medical Faculty Students • 20 %
LF:AVLLS031 Anatomy of the Human Locomotor System • 19 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 11 %
4. semestr
LF:AZC041 Zacházení s chemickými látkami • 99 %
LF:AVLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 92 %
LF:AVLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 84 %
LF:AVLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 84 %
LF:AVLLP0431 Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 81 %
LF:AVLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 77 %
LF:AVLFY0422S Fyziologie II - seminář • 77 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 75 %
LF:AVLBC0422C Biochemie II - cvičení • 73 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 73 %
LF:AVLBC0422S Biochemie II - seminář • 73 %
LF:AVLLA041S Laboratory Medicine - seminar • 73 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 56 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 48 %
LF:AVLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 39 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 27 %
LF:AVLIL021 Information literacy • 14 %
LF:AVLBI0222P Lékařská biologie II - přednáška • 11 %

Všeobecné lékařství (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
LF:VLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 95 %
LF:VLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 94 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 94 %
LF:VLBC0422C Biochemie II - cvičení • 93 %
LF:VLBC0422S Biochemie II - seminář • 93 %
LF:VLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 93 %
LF:VLFY0422S Fyziologie II - seminář • 93 %
LF:VLLP0431C Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 93 %
LF:VLLP0431P Propedeutika I - přednáška • 93 %
LF:VLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 93 %
LF:VLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 93 %
LF:VLBC0321C Biochemie I - cvičení • 91 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 91 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 91 %
LF:VLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 91 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 91 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 90 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 89 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 89 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 89 %
LF:VLBC0422P Biochemie II - přednáška • 87 %
LF:VLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 87 %
LF:VLET0311P Výběrové přednášky z embryologie a teratologie • 17 %
LF:VLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie • 13 %
4. semestr
LF:VLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 59 %
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 58 %
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 57 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 54 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 52 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 52 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 52 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 52 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 52 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 52 %
3. ročník
5. semestr
LF:VLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 35 %
LF:VLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 34 %
LF:VLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 34 %
LF:VLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář • 34 %
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 33 %
LF:VLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 33 %
LF:VLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 32 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 32 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 32 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 32 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 32 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 32 %
LF:VLIM051C Imunologie - cvičení • 31 %
LF:VLIM051P Imunologie - přednáška • 31 %
LF:VLPA0521C Patologie I - cvičení • 31 %
LF:VLPA0521P Patologie I - přednáška • 31 %
LF:VLPF0521C Patologická fyziologie I - cvičení • 31 %
LF:VLPF0521P Patologická fyziologie I - přednáška • 31 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 31 %
6. semestr
LF:VLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 54 %
LF:VLFA07212C Farmakologie I - cvičení • 52 %
LF:VLFA07212P Farmakologie I - přednáška • 52 %
LF:VLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 52 %
LF:VLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 52 %
LF:VLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 42 %
LF:VLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář • 42 %
LF:VLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 41 %
LF:VLPA0622C Patologie II - cvičení • 38 %
LF:VLPF0622C Patologická fyziologie II - cvičení • 38 %
LF:VLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 37 %
LF:VLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 37 %
LF:VLPA0622P Patologie II - přednáška • 37 %
LF:VLPF0622P Patologická fyziologie II - přednáška • 37 %
LF:VLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 35 %
LF:VLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 28 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 27 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 27 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 27 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 27 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 26 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 26 %
LF:VLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 26 %
LF:VLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 26 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 26 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 26 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 26 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 26 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 26 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 25 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 25 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 25 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 25 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 25 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 25 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 25 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 25 %
LF:VLPM071 Právní aspekty v medicíně • 23 %
LF:VLADV071 Vybrané kapitoly anatomie dětského věku • 16 %
LF:VLPP051X Propedeutika v praxi - meziročníková spolupráce • 12 %
4. ročník
7. semestr
Žádné údaje k dispozici.
8. semestr
LF:VLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 54 %
LF:VLFA08222C Farmakologie II - cvičení • 54 %
LF:VLFA08222P Farmakologie II - přednáška • 54 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 54 %
LF:VLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 54 %
LF:VLCH091 Chirurgie • 54 %
LF:VLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 54 %
LF:VLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 54 %
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 54 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 54 %
LF:VLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 54 %
LF:VLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 33 %
LF:VLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 33 %
LF:VLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 33 %
LF:VLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika-cvičení • 33 %
LF:VLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 32 %
LF:VLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 32 %
LF:VLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 32 %
LF:VLOR7X1C Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 32 %
LF:VLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 32 %
LF:VLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 31 %
LF:VLSD7X1C Soudní lékařství- cvičení • 31 %
LF:VLST7X1C Stomatologie - cvičení • 31 %
LF:VLST7X1P Stomatologie - přednáška • 31 %
LF:VLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 30 %
LF:VLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 30 %
LF:VLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 30 %
LF:VLOL7X1 Oční lékařství - přednáška • 30 %
LF:VLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 30 %
LF:VLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 30 %
LF:VLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 30 %
LF:VLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 30 %
LF:VLVL7X61 Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 30 %
LF:VLIN9X22C Infekční nemoci II - cvičení • 29 %
LF:VLIN9X22P Infekční nemoci II • 29 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 28 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 28 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 28 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 28 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 28 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 27 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 27 %
LF:VLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 27 %
LF:VLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 27 %
LF:VLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 27 %
LF:VLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 27 %
LF:VLVL9X62 Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 27 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 27 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 27 %
LF:VLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 27 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 25 %
LF:VLTL081 Tělovýchovné lékařství • 16 %
LF:VLKF091 Vybrané kapitoly z klinické farmakologie • 15 %
LF:VLRL081 Léčivé rostliny • 15 %
LF:VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I • 14 %
LF:VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 13 %
LF:VLAT081 Základy antimikrobiální terapie • 12 %
LF:VLNO071 Novinky v oftalmologii • 12 %
5. ročník
9. semestr
LF:VLDD101I Diferenciální diagnostika - Interna • 16 %
LF:VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 16 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 16 %
LF:VLVL101 Vnitřní lékařství • 16 %
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 15 %
10. semestr
LF:VLDD101I Diferenciální diagnostika - Interna • 60 %
LF:VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 60 %
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 59 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 59 %
LF:VLVL101 Vnitřní lékařství • 59 %
LF:VLSP03X Samostatná práce-VL • 42 %
LF:VLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 42 %
LF:VLNE9X1C Neurologie - cvičení • 41 %
LF:VLNE9X1P Neurologie - přednáška • 41 %
LF:VLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 40 %
LF:VLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 40 %
LF:VLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 39 %
LF:VLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 38 %
LF:VLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 38 %
LF:VLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 37 %
LF:VLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 37 %
LF:VLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 37 %
LF:VLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 37 %
LF:VLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 36 %
LF:VLVL9X62 Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 36 %
LF:VLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 36 %
LF:VLIN9X22P Infekční nemoci II • 34 %
LF:VLIN9X22C Infekční nemoci II - cvičení • 33 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 29 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 26 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 26 %
LF:VLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 18 %
LF:VLCH091 Chirurgie • 18 %
LF:VLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 18 %
LF:VLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 18 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 18 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 18 %
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 18 %
LF:VLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 17 %
LF:VLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 17 %
LF:VLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe • 17 %
LF:VLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 17 %
LF:VLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční praxe • 17 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 16 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 15 %
LF:VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 15 %
LF:VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství • 14 %
LF:VLFA08222P Farmakologie II - přednáška • 13 %
LF:VLFA08222C Farmakologie II - cvičení • 12 %
LF:VLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 12 %
LF:VLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 12 %
LF:VLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 12 %
LF:VLAL081 Anesteziologie a léčba bolesti I • 11 %
6. ročník
11. semestr
LF:VLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe • 44 %
LF:VLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 44 %
LF:VLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční praxe • 44 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 40 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 39 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 39 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 39 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 37 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 34 %
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 32 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 31 %
LF:VLAP011CH Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Chirurgie • 22 %
LF:VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství • 19 %
12. semestr
LF:VLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 30 %
LF:VLPD11XX Pediatrie - SRZ • 27 %
LF:VLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 26 %
LF:VLCH11XX Chirurgie - SRZ • 26 %
LF:VLPG11XX Porodnictví a gynekologie SRZ • 23 %
LF:VLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 23 %
LF:VLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe • 21 %
LF:VLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 21 %
LF:VLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční praxe • 21 %
LF:VLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 20 %
LF:VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 19 %
LF:VLDD101I Diferenciální diagnostika - Interna • 16 %
LF:VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 16 %
LF:VLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 16 %
LF:VLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 16 %
LF:VLVL101 Vnitřní lékařství • 16 %
LF:VLAP011IN Prohloubení praktických aspektů předpromoční praxe: Vnitřní lékařství • 14 %

Všeobecné lékařství (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:VLAN0121C Anatomie I - pitvy • 100 %
LF:VLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:VLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:VLAN0121T Anatomie I - cvičení • 100 %
LF:VLBF011C Biofyzika - cvičení • 100 %
LF:VLBF011P Biofyzika - přednáška • 100 %
LF:VLBI0121C Lékařská biologie I - cvičení • 100 %
LF:VLBI0121P Lékařská biologie I -přednáška • 100 %
LF:VLLT0121 Základy lékařské terminologie I - cvičení • 100 %
LF:VLOZ0141C Ochrana a podpora zdraví I - cvičení • 100 %
LF:VLOZ0141P Ochrana a podpora zdraví I - přednáška • 100 %
LF:VLPO011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:VLPO011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:VLAJ0121 Angličtina 1 I • 99 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 45 %
LF:VLAN0222T Anatomie II - cvičení • 37 %
LF:VLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 37 %
LF:VLAJ0222 Angličtina 1 II • 36 %
LF:VLAN0222C Anatomie II - pitvy • 36 %
LF:VLAN0222S Anatomie II - seminář • 36 %
LF:VLBI0222C Lékařská biologie II - cvičení • 36 %
LF:VLBI0222P Lékařská biologie II - přednáška • 36 %
LF:VLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 36 %
LF:VLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 36 %
LF:VLLT0222 Základy lékařské terminologie II - seminář • 35 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 33 %
2. semestr
LF:VLAN0222T Anatomie II - cvičení • 64 %
LF:VLET021P Lékařská etika 1 - přednáška • 64 %
LF:VLAJ0222 Angličtina 1 II • 63 %
LF:VLAN0222C Anatomie II - pitvy • 63 %
LF:VLAN0222S Anatomie II - seminář • 63 %
LF:VLBI0222C Lékařská biologie II - cvičení • 63 %
LF:VLBI0222P Lékařská biologie II - přednáška • 63 %
LF:VLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 63 %
LF:VLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 63 %
LF:VLLT0222 Základy lékařské terminologie II - seminář • 63 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 60 %
LF:VLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 42 %
LF:VLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 42 %
LF:VLBC0321P Biochemie I - přednáška • 41 %
LF:VLBC0321S Biochemie I - seminář • 41 %
LF:VLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 41 %
LF:VLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 41 %
LF:VLFY0321S Fyziologie I - seminář • 41 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 21 %
2. ročník
3. semestr
LF:VLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 78 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 78 %
LF:VLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 76 %
LF:VLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 76 %
LF:VLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 75 %
LF:VLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 75 %
LF:VLFY0422S Fyziologie II - seminář • 75 %
LF:VLLA041S Laboratorní medicína - seminář • 75 %
LF:VLLP0431 Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 75 %
LF:VLBC0422C Biochemie II - cvičení • 74 %
LF:VLBC0422P Biochemie II - přednáška • 74 %
LF:VLBC0422S Biochemie II - seminář • 74 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 40 %
LF:VLAN0222P Anatomie II - přednáška • 11 %
4. semestr
LF:VLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 22 %
LF:VLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 22 %
LF:VLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 22 %
LF:ZC041 Zacházení s chemickými látkami • 22 %
LF:VLBC0422C Biochemie II - cvičení • 21 %
LF:VLBC0422P Biochemie II - přednáška • 21 %
LF:VLBC0422S Biochemie II - seminář • 21 %
LF:VLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 21 %
LF:VLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 21 %
LF:VLFY0422S Fyziologie II - seminář • 21 %
LF:VLLA041S Laboratorní medicína - seminář • 21 %
LF:VLLP0431 Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení • 21 %
LF:VLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 11 %

Všeobecné lékařství (angl.) (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:AVLBC0321C Biochemie I - cvičení • 97 %
LF:AVLBC0321P Biochemistry I - lecture • 97 %
LF:AVLBC0321S Biochemistry I - seminar • 97 %
LF:AVLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 96 %
LF:AVLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 92 %
LF:AVLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 92 %
LF:AVLFY0321S Fyziologie I - seminář • 92 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 72 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 60 %
LF:AVLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 51 %
LF:AVLIA03 Instant Anatomy • 26 %
FSpS:P902 Physical Education – Fitnessyoga • 14 %
4. semestr
LF:AZC041 Zacházení s chemickými látkami • 93 %
LF:AVLLM0421C Lékařská mikrobiologie I - cvičení • 92 %
LF:AVLLM0421P Lékařská mikrobiologie I - přednáška • 92 %
LF:AVLLP0431C Propedeutika I - cvičení • 90 %
LF:AVLLP0431P Propedeutika I - přednáška • 90 %
LF:AVLTZ0451 Teoretické základy klinické medicíny I - seminář • 88 %
LF:AVLBC0422C Biochemie II - cvičení • 87 %
LF:AVLBC0422S Biochemie II - seminář • 87 %
LF:AVLFY0422S Fyziologie II - seminář • 85 %
LF:AVLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 84 %
LF:AVLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 73 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 69 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 60 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 58 %
LF:AVLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 42 %
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 41 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 16 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 15 %
3. ročník
5. semestr
LF:AVLTZ0552 Teoretické základy klinické medicíny II - seminář • 92 %
LF:AVLLM0522C Lékařská mikrobiologie II - cvičení • 77 %
LF:AVLLP0532C Propedeutika II - cvičení • 74 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 63 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 62 %
LF:AVLPF0521C Pathophysiology I - practice • 54 %
LF:AVLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 54 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 51 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 48 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 35 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 34 %
LF:AVLCF05 Compendium of Physiology • 30 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 27 %
LF:AVLCJ0383 Čeština pro cizince III • 22 %
LF:AVLMH011 Essentials of Mental Health and Effective Studying Support for Medical Faculty Students • 18 %
LF:AVLPM051 Právo ve zdravotnictví • 11 %
6. semestr
LF:AVLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminar • 86 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 73 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 67 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 63 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 58 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 56 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practice • 54 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 52 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 41 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 41 %
LF:AVLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 38 %
LF:AVLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 37 %
LF:AVLPX042T Prázdninová praxe v ošetřovatelství I • 32 %
LF:AVLBC0422P Biochemie II - přednáška • 28 %
LF:AVLCJ0484 Čeština pro cizince IV • 24 %
LF:AVLFZ041 Vybrané kapitoly z fyziologie • 22 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 17 %
FSpS:P9908 Physical Education – Zumba • 11 %
4. ročník
7. semestr
LF:AVLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář • 77 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 58 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 54 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 54 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 54 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 54 %
LF:AVLIM051C Imunologie - cvičení • 43 %
LF:AVLIM051P Imunologie - přednáška • 42 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 42 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 42 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 38 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 36 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 36 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 35 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 35 %
LF:AVLLM0522P Lékařská mikrobiologie II - přednáška • 33 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 32 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 32 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 32 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 31 %
LF:AVLPF0521C Pathophysiology I - practice • 31 %
LF:AVLPF0521P Pathophysiology I - lecture • 31 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 30 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 28 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 28 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 28 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 24 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 24 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 22 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 21 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 21 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 21 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 21 %
LF:AVLCJ0585 Čeština pro cizince V • 18 %
LF:AVLPA0521C Patologie I - cvičení • 18 %
LF:AVLPA0521P Patologie I - přednáška • 18 %
LF:AVLMH011 Essentials of Mental Health and Effective Studying Support for Medical Faculty Students • 14 %
LF:AVLMB031 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii • 11 %
8. semestr
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 64 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 58 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 58 %
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 58 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 58 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 39 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 38 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 38 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 37 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 37 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 37 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 34 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 34 %
LF:AVLPF0622P Pathophysiology II - lecture • 34 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 34 %
LF:AVLLP0633C Propedeutika III - cvičení • 33 %
LF:AVLPF0622C Pathophysiology II - practice • 33 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 32 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 32 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 31 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 31 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 31 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 26 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 26 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 26 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 26 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 26 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 26 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 25 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 25 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 25 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 24 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 24 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 23 %
LF:AVLPA0622P Patologie II - přednáška • 23 %
LF:AVLCJ0686 Čeština pro cizince VI • 21 %
LF:AVLPX062T Prázdninová praxe v ošetřovatelství II • 21 %
LF:AVLPA0622C Patologie II - cvičení • 18 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 13 %
5. ročník
9. semestr
LF:AVLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 51 %
LF:AVLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 51 %
LF:AVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 50 %
LF:AVLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 50 %
LF:AVLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 50 %
LF:AVLCH091 Chirurgie • 49 %
LF:AVLCH0731C Chirurgie I - cvičení • 44 %
LF:AVLCH0731P Chirurgie I - přednáška • 44 %
LF:AVLFA0721C Farmakologie I - cvičení • 43 %
LF:AVLFA0721P Farmakologie I - přednáška • 43 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 35 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 34 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 32 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 32 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 31 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 31 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 30 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 30 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 29 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 28 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 26 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 25 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 25 %
LF:AVLLP7X1 Lékařská psychologie a psychosomatika • 25 %
LF:AVLLP7X1C Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení • 25 %
LF:AVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti • 24 %
LF:AVLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 24 %
LF:AVLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 24 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 24 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 24 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 24 %
LF:AVLCJ0787 Čeština pro cizince VII • 23 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 23 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 23 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 21 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 21 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 20 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 20 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 20 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 20 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 19 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 19 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 18 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 18 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 18 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 18 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 18 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 17 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 17 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 17 %
LF:AVLKB091 Clinical Biochemistry • 16 %
LF:AVLSD7X1C Soudní lékařství - cvičení • 15 %
LF:AVLSD7X1P Soudní lékařství - přednáška • 15 %
10. semestr
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 54 %
LF:AVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 50 %
LF:AVLDD101I Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství • 49 %
LF:AVLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 49 %
LF:AVLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 48 %
LF:AVLVL101 Vnitřní lékařství • 48 %
LF:AVLCH0832C Chirurgie II - cvičení • 47 %
LF:AVLCH0832P Chirurgie II - přednáška • 47 %
LF:AVLFA0822C Farmakologie II - cvičení • 46 %
LF:AVLFA0822P Farmakologie II - přednáška • 44 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 34 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 33 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 32 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 31 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 31 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 31 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 31 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 31 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 30 %
LF:AVLPD7X31P Pediatrie I - přednáška • 29 %
LF:AVLPD7X31C Pediatrie I - cvičení • 28 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 27 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 26 %
LF:AVLOT7X1C Otorinolaryngologie - cvičení • 26 %
LF:AVLOL7X1 Oční lékařství • 25 %
LF:AVLOL7X1C Oční lékařství - cvičení • 25 %
LF:AVLOT7X1P Otorinolaryngologie - přednáška • 24 %
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 23 %
LF:AVLKG7X1C Klinická genetika - cvičení • 23 %
LF:AVLKG7X1P Klinická genetika - přednáška • 23 %
LF:AVLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 23 %
LF:AVLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 23 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 22 %
LF:AVLIN7X21C Infekční nemoci I - cvičení • 21 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 21 %
LF:AVLST7X1C Stomatologie - cvičení • 21 %
LF:AVLVL7X61C Vnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie • 21 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 20 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 20 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 20 %
LF:AVLOR7X1 Ortopedie a rehabilitace - cvičení • 19 %
LF:AVLST7X1P Stomatologie - přednáška • 19 %
LF:AVLDI7X1C Diagnostické zobrazovací metody - cvičení • 16 %
LF:AVLDI7X1P Diagnostické zobrazovací metody - přednáška • 14 %
LF:AVLDV7X1C Dermatovenerologie - cvičení • 14 %
LF:AVLPX061T Prázdninová praxe v primární péči • 13 %
LF:AVLDV7X1P Dermatovenerologie - přednáška • 12 %
LF:AVLOZ0642C Ochrana a podpora zdraví II - cvičení • 12 %
LF:AVLOZ0642P Ochrana a podpora zdraví II - přednáška • 12 %
LF:AVLLE7X1S Lékařská etika 2 - seminář • 11 %
6. ročník
11. semestr
LF:AVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie • 50 %
LF:AVLCH091 Chirurgie • 50 %
LF:AVLPP11XPP Paliativní péče - předpromoční paxe • 49 %
LF:AVLPD0932C Pediatrie II - cvičení • 48 %
LF:AVLPD0932P Pediatrie II - přednáška • 47 %
LF:AVLPL11XPP Praktické lékařství a geriatrie - předpromoční praxe • 47 %
LF:AVLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie • 47 %
LF:AVLOZ0943C Ochrana a podpora zdraví III - cvičení • 41 %
LF:AVLOZ0943P Ochrana a podpora zdraví III - přednáška • 41 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 31 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 30 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 28 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 25 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 25 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 24 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 24 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 24 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 23 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 21 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 20 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 20 %
LF:AVLIN9X22C Infekční nemoci II- cvičení • 19 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 19 %
LF:AVLIN9X22P Infekční nemoci II • 18 %
LF:AVLPG0921C Porodnictví a gynekologie I - cvičení • 17 %
LF:AVLPG0921P Porodnictví a gynekologie I - přednáška • 17 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 17 %
12. semestr
LF:AVLPD1033C Pediatrie III - cvičení • 47 %
LF:AVLDD101I Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství • 42 %
LF:AVLVL101 Vnitřní lékařství • 42 %
LF:AVLPX102T Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví • 41 %
LF:AVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV • 40 %
LF:AVLCH11XX Chirurgie - SRZ • 34 %
LF:AVLPD11XX Pediatrie - SRZ • 34 %
LF:AVLSP03X Samostatná práce-VL • 30 %
LF:AVLVL11XX Vnitřní lékařství - SRZ • 25 %
LF:AVLAM9X1C Intenzivní medicína - cvičení • 23 %
LF:AVLVL9X63C Vnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie • 23 %
LF:AVLAM9X1P Intenzivní medicína - přednáška • 22 %
LF:AVLNE9X1P Neurologie - přednáška • 22 %
LF:AVLPX084T Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství • 22 %
LF:AVLCH9X33C Chirurgie III - cvičení • 21 %
LF:AVLNE9X1C Neurologie - cvičení • 21 %
LF:AVLPY9X1C Psychiatrie - cvičení • 21 %
LF:AVLCH11XPP Chirurgie - předpromoční praxe • 20 %
LF:AVLPD11XPP Pediatrie - předpromoční praxe • 20 %
LF:AVLPY9X1P Psychiatrie - přednáška • 20 %
LF:AVLON9X1P Klinická onkologie - přednáška • 17 %
LF:AVLVL11XPP Vnitřní lékařství - předpromoční praxe • 17 %
LF:AVLVL9X64C Vnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie • 17 %
LF:AVLON9X1C Klinická onkologie - cvičení • 15 %
LF:AVLPG11XX Porodnictví a gynekologie - SRZ • 14 %
LF:AVLVL9X62C Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie • 14 %
LF:AVLVL9X65C Vnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie • 13 %
LF:AVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie • 12 %
LF:AVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII • 11 %
LF:AVLPG1022C Porodnictví a gynekologie II - cvičení • 11 %
LF:AVLPG1022P Porodnictví a gynekologie II - přednáška • 11 %
LF:AVLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ • 11 %

Zubní lékařství (magisterský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:ZC011 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
LF:ZLAN0121P Anatomie I - přednáška • 100 %
LF:ZLAN0121S Anatomie I - seminář • 100 %
LF:ZLBF0121C Lékařská fyzika a informatika I - cvičení • 100 %
LF:ZLBF0121P Lékařská fyzika a informatika I - přednáška • 100 %
LF:ZLBI0121C Biologie I - cvičení • 100 %
LF:ZLBI0121P Biologie I - přednáška • 100 %
LF:ZLET011C Etika v zubním lékařství - cvičení • 100 %
LF:ZLET011P Etika v zubním lékařství - přednáška • 100 %
LF:ZLLC011C Lékařská chemie, dentální materiály - cvičení • 100 %
LF:ZLLC011S Lékařská chemie, dentální materiály - seminář • 100 %
LF:ZLLT011C Základy lékařské terminologie - cvičení • 100 %
LF:ZLLT011S Základy lékařské terminologie - seminář • 100 %
LF:ZLPR0131C Preklinické zubní lékařství I - cvičení • 100 %
LF:ZLPR0131P Preklinické zubní lékařství I - přednáška • 100 %
LF:ZLAJ0121 Angličtina 1 I • 99 %
LF:ZLPO011C První pomoc - cvičení • 99 %
LF:ZLPO011P První pomoc - přednáška • 99 %
LF:ZLLC011P Lékařská chemie, dentální materiály - přednáška • 98 %
LF:ZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 52 %
LF:ZLAN0222S Anatomie II - seminář • 52 %
LF:ZLBF0222C Lékařská fyzika a informatika II - cvičení • 52 %
LF:ZLBF0222P Lékařská fyzika a informatika II - přednáška • 52 %
LF:ZLBI0222C Biologie II - cvičení • 52 %
LF:ZLBI0222P Biologie II - přednáška • 52 %
LF:ZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 52 %
LF:ZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 52 %
LF:ZLPO021C Počítače v zubním lékařství • 52 %
LF:ZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 52 %
LF:ZLPR0232P Preklinické z. l. II - přednáška • 52 %
LF:ZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 52 %
LF:ZLAJ0222 Angličtina 1 II • 51 %
LF:ZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 51 %
LF:ZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 51 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 49 %
2. semestr
LF:ZLBC0321P Biochemie I - přednáška • 49 %
LF:ZLBC0321S Biochemie I - seminář • 49 %
LF:ZLFY0321C Fyziologie I - cvičení • 49 %
LF:ZLFY0321P Fyziologie I - přednáška • 49 %
LF:ZLFY0321S Fyziologie I - seminář • 49 %
LF:ZLGN0311C Gnatologie - základy protetiky - cvičení • 49 %
LF:ZLGN0311P Gnatologie - základy protetiky - přednáška • 49 %
LF:ZLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 49 %
LF:ZLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 49 %
LF:ZLKM0311C Komunikace a sebezkušenost - cvičení • 49 %
LF:ZLPR0333C Preklinické zubní lékařství III - cvičení • 49 %
LF:ZLPR0333P Preklinické zubní lékařství III - přednáška • 49 %
LF:ZLPT0322C Protetická technologie II - cvičení • 49 %
LF:ZLPT0322P Protetická technologie II - přednáška • 49 %
LF:ZLZM0311C Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení • 49 %
LF:ZLZM0311P Zobrazovací metody v zubním lékařství - přednáška • 49 %
LF:ZLAJ0222 Angličtina 1 II • 48 %
LF:ZLAN0222C Anatomie II - pitvy • 48 %
LF:ZLAN0222S Anatomie II - seminář • 48 %
LF:ZLBF0222C Lékařská fyzika a informatika II - cvičení • 48 %
LF:ZLBF0222P Lékařská fyzika a informatika II - přednáška • 48 %
LF:ZLBI0222C Biologie II - cvičení • 48 %
LF:ZLBI0222P Biologie II - přednáška • 48 %
LF:ZLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 48 %
LF:ZLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 48 %
LF:ZLPO021C Počítače v zubním lékařství • 48 %
LF:ZLPP0241 Prázdninová praxe v preklinickém zubním lékařství • 48 %
LF:ZLPR0232C Preklinické zubní lékařství II - cvičení • 48 %
LF:ZLPR0232P Preklinické z. l. II - přednáška • 48 %
LF:ZLPT0221 Protetická technologie I - materiály • 48 %
LF:ZLAN0222P Anatomie II - přednáška • 47 %
LF:ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 26 %
2. ročník
3. semestr
LF:ZLBC0422C Biochemie II - cvičení • 67 %
LF:ZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 67 %
LF:ZLBC0422S Biochemie II - seminář • 67 %
LF:ZLKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 67 %
LF:ZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 67 %
LF:ZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 67 %
LF:ZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství • 67 %
LF:ZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 67 %
LF:ZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 65 %
LF:ZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 65 %
LF:ZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 65 %
LF:ZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 65 %
LF:ZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 65 %
LF:ZLZN041 Speciální zubní náhrady • 65 %
LF:ZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 63 %
LF:ZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 63 %
LF:ZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 63 %
LF:ZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 63 %
LF:ZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 63 %
LF:ZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 63 %
LF:ZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 63 %
LF:ZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 63 %
LF:ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství • 39 %
4. semestr
LF:ZLBC0422C Biochemie II - cvičení • 33 %
LF:ZLBC0422P Biochemie II - přednáška • 33 %
LF:ZLBC0422S Biochemie II - seminář • 33 %
LF:ZLFY0422C Fyziologie II - cvičení • 33 %
LF:ZLFY0422P Fyziologie II - přednáška • 33 %
LF:ZLFY0422S Fyziologie II - seminář • 33 %
LF:ZLKA041P Klinická anatomie hlavy a nervových drah - přednáška • 33 %
LF:ZLKK041C Konzervační zubní lékařství - kariologie - cvičení • 33 %
LF:ZLLM0421C Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení • 33 %
LF:ZLLM0421P Lékařská orální mikrobiologie I - přednáška • 33 %
LF:ZLOC0451C Orální chirurgie I - cvičení • 33 %
LF:ZLOC0451P Orální chirurgie I - přednáška • 33 %
LF:ZLOH041C Orální histologie a embryologie - cvičení • 33 %
LF:ZLOH041P Orální histologie a embryologie - přednáška • 33 %
LF:ZLPL0451C Protetické zubní lékařství I - cvičení • 33 %
LF:ZLPL0451P Protetické zubní lékařství I - přednáška • 33 %
LF:ZLPP0442 Prázdninová praxe v praktickém zubním lékařství 1 • 33 %
LF:ZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství • 33 %
LF:ZLPZ041C Preventivní zubní lékařství - cvičení • 33 %
LF:ZLPZ041P Preventivní zubní lékařství - přednáška • 33 %
LF:ZLVL0421P Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška • 33 %
LF:ZLZN041 Speciální zubní náhrady • 33 %

Fyzioterapie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:MFAB071 Aplikovaná biomechanika • 100 %
LF:MFAM0721 Antropomotorika I • 100 %
LF:MFFV071 Fyzioterapie ve vnitřním lékařství • 100 %
LF:MFGP071 Gynekologie, porodnictví a rehabilitace • 100 %
LF:MFCH0721 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace I • 100 %
LF:MFKI074P Kinezioterapie I - přednášky • 100 %
LF:MFKI0741C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0742C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0743C Kinezioterapie v ortopedii I - cvičení • 100 %
LF:MFKI0744C Kinezioterapie v neurologii I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741C Metodologie rozvoje pohybových schopností I - cvičení • 100 %
LF:MFMR0741P Metodologie rozvoje pohybových schopností I - přednáška • 100 %
LF:MFPL071 Preventivní lékařství • 100 %
LF:MFVL0721 Vnitřní lékařství a rehabilitace I • 100 %
2. semestr
LF:MFAM0822 Antropomotorika II • 100 %
LF:MFDP081C Příprava diplomové práce - cvičení • 100 %
LF:MFDP081P Příprava diplomové práce - přednáška • 100 %
LF:MFCH0822 Chirurgie, traumatologie, ortopedie a rehabilitace II • 100 %
LF:MFKI084P Kinezioterapie II - přednášky • 100 %
LF:MFKI0841C Kinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení • 100 %
LF:MFKI0842C Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii II-2 - cvičení • 100 %
LF:MFKI0843C Kinezioterapie v ortopedii II- cvičení • 100 %
LF:MFKI0844C Kinezioterapie v neurologii II - cvičení • 100 %
LF:MFMR0842C Metodologie rozvoje pohybových schopností II - cvičení • 100 %
LF:MFPD0821 Pediatrie a rehabilitace I • 100 %
LF:MFPE0821 Pedagogika I • 100 %
LF:MFPT081 Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii • 100 %
LF:MFPX081T Specializovaná praxe v klinických zařízeních • 100 %
LF:MFST081C Statistika - cvičení • 100 %
LF:MFST081P Statistika - přednáška • 100 %
LF:MFVL0822 Vnitřní lékařství a rehabilitace II • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:MFAK0921 Aplikovaná kineziologie I • 97 %
LF:MFAN0921 Aplikovaná neurofyziologie I • 97 %
LF:MFDP0921 Diplomová práce I • 97 %
LF:MFKI092P Kinezioterapie III - přednáška • 97 %
LF:MFKI0921C Kinezioterapie v ambulantní praxi III - cvičení • 97 %
LF:MFKI0922C Kinezioterapie v psychiatrii III - cvičení • 97 %
LF:MFMR0943C Metodologie rozvoje pohybových schopností III - cvičení • 97 %
LF:MFPD0922 Pediatrie a rehabilitace II • 97 %
LF:MFPE0922 Pedagogika II • 97 %
LF:MFPY091 Psychiatrie • 97 %
LF:MFVZ091 Veřejné zdravotnictví • 97 %
LF:MPON091 Onkologie • 97 %
4. semestr
LF:MFIN101 Infekční nemoci • 100 %
LF:MFAK1022 Aplikovaná kineziologie II • 94 %
LF:MFAN1022 Aplikovaná neurofyziologie II • 94 %
LF:MFDP105T Diplomová práce II • 94 %
LF:MFKI105P Kinezioterapie IV - přednáška • 94 %
LF:MFKI1051C Kinezioterapie v urologii IV - cvičení • 94 %
LF:MFKI1052C Kinezioterapie v gynekologii - cvičení • 94 %
LF:MFKI1053C Kinezioterapie v dětské neurologii IV - cvičení • 94 %
LF:MFKI1054C Kinezioterapie v dětské ortopedii IV - cvičení • 94 %
LF:MFKI1055C Kinezioterapie na spinální jednotce IV - cvičení • 94 %
LF:MFKR1011 Komprehenzivní rehabilitace • 94 %
LF:MFMR1044C Metodologie rozvoje pohybových schopností IV - cvičení • 94 %

Intenzivní péče (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MIAL011 Algeziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011P Anesteziologie - přednáška • 100 %
LF:MIAN011S Anesteziologie - seminář • 100 %
LF:MIDI011P Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MIDI011S Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIDS0141 Diplomový seminář I • 100 %
LF:MIHY011 Hygiena a epidemiologie v intenzivní medicíně - přednáška • 100 %
LF:MINP011C Přednemocniční neodkladná péče - cvičení • 100 %
LF:MINP011P Přednemocniční neodkladná péče - přednáška • 100 %
LF:MIOA011C Ošetřovatelská péče v anesteziologii - cvičení • 100 %
LF:MIOP0141 Ošetřovatelská praxe I • 100 %
LF:MIOS0121 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení • 100 %
LF:MIRI0121P Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška • 100 %
LF:MIRP0141S Reflexe praxe I - seminář • 100 %
LF:MIVO011P Výzkum v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MIVO011S Výzkum v ošetřovatelství - seminář • 100 %
2. semestr
LF:MIAM021P Analýza a management dat pro zdravotnické obory - přednáška • 100 %
LF:MIAM021S Analýza a management dat pro zdravotnické obory - seminář • 100 %
LF:MIDS0242 Diplomový seminář II • 100 %
LF:MIED021C Edukace v práci sestry v intenzivní péči - cvičení • 100 %
LF:MIED021P Edukace v práci sestry v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MICH021C Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení • 100 %
LF:MICH021P Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - přednáška • 100 %
LF:MIIN0231C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - cvičení • 100 %
LF:MIIN0231P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech I - přednáška • 100 %
LF:MIIP021 Individuální ošetřovatelská praxe • 100 %
LF:MIOC0231C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - cvičení • 100 %
LF:MIOC0231P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - přednáška • 100 %
LF:MIOP0242 Ošetřovatelská praxe II • 100 %
LF:MIOS0222 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II - cvičení • 100 %
LF:MIRI0222P Resuscitační a intenzivní medicína II - přednáška • 100 %
LF:MIRI0222S Resuscitační a intenzivní medicína II - seminář • 100 %
LF:MIRP0242S Reflexe praxe II - seminář • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:MIEF031S Etické a filozofické aspekty v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIGP031C Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 100 %
LF:MIGP031P Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:MIIL031C Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení • 100 %
LF:MIIL031P Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství - přednáška • 100 %
LF:MIIN0332C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - cvičení • 100 %
LF:MIIN0332P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška • 100 %
LF:MIMN0321C Management I – cvičení • 100 %
LF:MIMN0321P Management I – přednáška • 100 %
LF:MIOC0332C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - cvičení • 100 %
LF:MIOC0332P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - přednáška • 100 %
LF:MIOP0343 Ošetřovatelská praxe III • 100 %
LF:MIPO031P Právní problematika v ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MIPO031S Právní problematika v ošetřovatelství - seminář • 100 %
LF:MIPP031C Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii - cvičení • 100 %
LF:MIPP031P Intenzivní ošetřovatelská péče v pediatrii - přednáška • 100 %
LF:MIRE031S Rehabilitace v intenzivní péči - seminář • 100 %
LF:MIRP0343S Reflexe praxe III - seminář • 100 %
LF:MITO031P Transkulturní ošetřovatelství - přednáška • 100 %
LF:MITO031S Transkulturní ošetřovatelství - seminář • 100 %
LF:MIVF031P Vybrané kapitoly z farmakologie - přednáška • 100 %
LF:MIVF031S Vybrané kapitoly z farmakologie - seminář • 100 %
LF:MIVK031S Vybrané kapitoly z klinických oborů - seminář • 100 %
LF:MIDS0343 Diplomový seminář III • 90 %
4. semestr
LF:MIIN0433C Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - cvičení • 97 %
LF:MIIN0433P Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - přednáška • 97 %
LF:MIMN0422C Management II - cvičení • 97 %
LF:MIMN0422P Management II - přednáška • 97 %
LF:MIMO041C Management osobního rozvoje - cvičení • 97 %
LF:MIMO041P Management osobního rozvoje - přednáška • 97 %
LF:MINE041C Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - cvičení • 97 %
LF:MINE041P Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška • 97 %
LF:MIOC0433C Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - cvičení • 97 %
LF:MIOC0433P Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - přednáška • 97 %
LF:MIOP0444 Ošetřovatelská praxe IV • 97 %
LF:MIPS041C Intenzivní ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení • 97 %
LF:MIPS041P Intenzivní ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška • 97 %
LF:MIRP0444S Reflexe praxe IV - seminář • 97 %
LF:MIUR041C Urgentní medicína - cvičení • 97 %
LF:MIUR041P Urgentní medicína - přednáška • 97 %
LF:MIDS0444 Diplomový seminář IV • 90 %

Nutriční specialista (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
LF:MNDB0922C Diabetologie II - cvičení • 100 %
LF:MNDB0922P Diabetologie II - přednáška • 100 %
LF:MNDO091 Dětská onkologie • 100 %
LF:MNDP0932 Diplomová práce II • 100 %
LF:MNGE091 Gerontologie • 100 %
LF:MNKO0921C Komunikace a edukace ve výživě I - cvičení • 100 %
LF:MNKO0921P Komunikace a edukace ve výživě I - přednáška • 100 %
LF:MNKV0933C Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel III - cvičení • 100 %
LF:MNKV0933P Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel III - přednáška • 100 %
LF:MNOB0921C Obezitologie I - cvičení • 100 %
LF:MNOB0921P Obezitologie I - přednáška • 100 %
LF:MNPD0922 Pediatrie II • 100 %
LF:MNPX0943 Praxe III • 100 %
LF:MNVD0922C Výživa dětí II - cvičení • 100 %
LF:MNVD0922P Výživa dětí II - přednáška • 100 %
LF:MNVO091C Výživa v onkologii - cvičení • 100 %
LF:MNVO091P Výživa v onkologii - přednáška • 100 %
LF:MNVP091C Výživa v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:MNVP091P Psychiatrie - přednáška • 100 %
LF:MNVS0922C Výživa a pohybová aktivita II - cvičení • 100 %
LF:MNVS0922P Výživa a pohybová aktivita II - přednáška • 100 %
LF:MNXP091 Pedagogická praxe • 100 %
LF:MPON091 Onkologie • 100 %
4. semestr
LF:MNDP1043 Diplomová práce III • 100 %
LF:MNIM101 Imunologie • 100 %
LF:MNIN101 Infekční nemoci • 100 %
LF:MNIP101C Výživa v intenzivní péči - cvičení • 100 %
LF:MNIP101P Výživa v intenzivní péči - přednáška • 100 %
LF:MNKO1022C Komunikace a edukace ve výživě II - cvičení • 100 %
LF:MNKO1022P Komunikace a edukace ve výživě II - přednáška • 100 %
LF:MNKS101S Kazuistický seminář • 100 %
LF:MNOB1022C Obezitologie II - cvičení • 100 %
LF:MNOB1022P Obezitologie II - přednáška • 100 %
LF:MNOL101C Výživa při onemocnění ledvin a močových cest - cvičení • 100 %
LF:MNOL101P Výživa při onemocnění ledvin a močových cest - přednáška • 100 %
LF:MNPX1044 Praxe IV • 100 %
LF:MNVG101C Výživa v gastroenterologii - cvičení • 100 %
LF:MNVG101P Výživa v gastroenterologii - přednáška • 100 %

Optometrie (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MPDE071 Dermatologie - seminář • 100 %
LF:MPDR071 Školní pedagogika • 100 %
LF:MPGP071 Gynekologie a porodnictví • 100 %
LF:MPCH0721 Chirurgie I • 100 %
LF:MPKD071 Komunikační dovednosti - seminář • 100 %
LF:MPMP071 Úvod do pedagogiky • 100 %
LF:MPOG071 Vývojová psychologie • 100 %
LF:MPOK071C Speciální kontaktologie - cvičení • 100 %
LF:MPOK071P Speciální kontaktologie - přednáška • 100 %
LF:MPOO0741C Optika-optometrie I-cvičení • 100 %
LF:MPOO0741P Optika-optometrie I-přednáška • 100 %
LF:MPOS0721 Ošetřovatelství I • 100 %
LF:MPPL0721 Preventivní lékařství I • 100 %
LF:MPPO071 Psychologie osobnosti • 100 %
LF:MPVL0721 Vnitřní lékařství I - seminář • 100 %
2. semestr
LF:MODP0831 Diplomová práce I - cvičení • 100 %
LF:MOPX0821 Praxe pedagogická • 100 %
LF:MPCH0822 Chirurgie II • 100 %
LF:MPIM081 Imunologie • 100 %
LF:MPMV081 Teorie a metodika výchovy • 100 %
LF:MPNE081 Neurologie • 100 %
LF:MPOCH081 Refrakční chirurgie a nitrooční implantologie • 100 %
LF:MPOO0842C Optika-optometrie II-cvičení • 100 %
LF:MPOO0842P Optika-optometrie II - přednáška • 100 %
LF:MPOP0831C Aplikovaná optika I-cvičení • 100 %
LF:MPOP0831P Aplikovaná optika I - přednáška • 100 %
LF:MPOS0822 Ošetřovatelství II • 100 %
LF:MPPD0821 Pediatrie I • 100 %
LF:MPPL0822 Preventivní lékařství II • 100 %
LF:MPPP081 Pedagogická psychologie • 100 %
LF:MPPS081 Prevence ve stomatologii • 100 %
LF:MPSP081 Sociální psychologie • 100 %
LF:MPVL0822 Vnitřní lékařství II - seminář • 100 %
LF:MPPT081 Základy přístrojové techniky • 92 %
LF:MOKT0821 Kontaktologie I - seminář • 58 %
LF:MORF0821 Refrakce I - seminář • 58 %
2. ročník
3. semestr
LF:MONO091C Neurooftalmologie - cvičení • 100 %
LF:MONO091P Neurooftalmologie - přednáška • 100 %
LF:MOPX0922 Reflektovaná pedagogická praxe • 100 %
LF:MOSD091C Předmětová didaktika - cvičení • 100 %
LF:MOSD091P Předmětová didaktika - přednáška • 100 %
LF:MPOE091 Estetická chirurgie a oftalmologická protetika • 100 %
LF:MPOO0943C Klinická optometrie I - cvičení • 100 %
LF:MPOO0943P Klinická optometrie I-přednáška • 100 %
LF:MPOP0932C Aplikovaná optika II-cvičení • 100 %
LF:MPOP0932P Aplikovaná optika II-přednáška • 100 %
LF:MPPD0922 Pediatrie II • 100 %
LF:MPPY091 Psychiatrie • 100 %
LF:MPVZ091 Veřejné zdravotnictví • 100 %
LF:MODP0932 Diplomová práce II - cvičení • 93 %
LF:MOTO0931C Teorie a konstrukce optických soustav I - cvičení • 93 %
LF:MOTO0931P Teorie a konstrukce optických soustav I - přednáška • 93 %
LF:MPON091 Onkologie • 93 %
4. semestr
LF:MOBO101C Behaviorální optometrie - cvičení • 100 %
LF:MOBO101P Behaviorální optometrie - přednáška • 100 %
LF:MOEB1041C Experimentální biofotonika - cvičení • 100 %
LF:MOEB1041P Experimentální biofotonika - přednáška • 100 %
LF:MPDI101 Pedag.psych.diagnostika • 100 %
LF:MPIN101 Infekční nemoci • 100 %
LF:MPOP1033C Aplikovaná optika III-cvičení • 100 %
LF:MPOP1033P Aplikovaná optika III - přednáška • 100 %
LF:MPRL101C Rodinné lékařství - cvičení • 100 %
LF:MPRL101P Rodinné lékařství - přednáška • 100 %
LF:MODP1033 Diplomová práce III - cvičení • 93 %
LF:MOTO1042C Teorie a konstrukce optických soustav II - cvičení • 93 %
LF:MOTO1042P Teorie a konstrukce optických soustav II - přednáška • 93 %
LF:MPOO1044 Klinická optometrie II - cvičení • 93 %

Výživa dospělých a dětí (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
LF:MNAB0711S Aplikovaná biochemie - seminář • 100 %
LF:MNET071P Etika v práci nutričního terapeuta se specializací • 100 %
LF:MNFV071 Vývoj výživy člověka - přednáška • 100 %
LF:MNGP071 Gynekologie a porodnictví • 100 %
LF:MNHV0721C Hygiena výživy I - cvičení • 100 %
LF:MNHV0721P Hygiena výživy I - přednáška • 100 %
LF:MNCH0721 Chirurgie I • 100 %
LF:MNKV0721C Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel - cvičení • 100 %
LF:MNKV0721P Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel - přednáška • 100 %
LF:MNLN071P Legislativa v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška • 100 %
LF:MNPM071P Přístrojové vyšetřovací metody v práci nutričního terapeuta se specializací - přednáška • 100 %
LF:MNPX0741 Praxe I • 100 %
LF:MNTV071S Současné trendy ve výživě - seminář • 100 %
LF:MNZA071C Základy andragogiky - cvičení • 100 %
LF:MNZA071P Základy andragogiky - přednáška • 100 %
LF:MNZM071C Moderní management ve zdravotnictví - cvičení • 100 %
LF:MNZM071P Moderní management ve zdravotnictví - přednáška • 100 %
LF:MPDV071 Psychologie duševního vývoje • 100 %
LF:MPKD071 Komunikační dovednosti - seminář • 100 %
LF:MPMV071 Teorie a metodika výchovy • 100 %
LF:MPSP071C Speciální pedagogika - cvičení • 100 %
LF:MPSP071P Speciální pedagogika - přednáška • 100 %
2. semestr
LF:MNAF081C Aplikovaná farmakologie - cvičení • 100 %
LF:MNAF081P Aplikovaná farmakologie - přednáška • 100 %
LF:MNBS081C Biostatistika - cvičení • 100 %
LF:MNBS081P Biostatistika - přednáška • 100 %
LF:MNDB0821C Diabetologie I - cvičení • 100 %
LF:MNDB0821P Diabetologie I - přednáška • 100 %
LF:MNDP0821C Diplomová práce I • 100 %
LF:MNEV081C Ekonomika výživy - cvičení • 100 %
LF:MNEV081P Ekonomika výživy - přednáška • 100 %
LF:MNHV0822C Hygiena výživy II- cvičení • 100 %
LF:MNHV0822P Hygiena výživy II - přednáška • 100 %
LF:MNCH0821P Chirurgie II • 100 %
LF:MNCH0821S Chirurgie II - seminář • 100 %
LF:MNKV0822C Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel II - cvičení • 100 %
LF:MNKV0822P Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel II - přednáška • 100 %
LF:MNMS081C Multikulturní a sociální aspekty výživy - cvičení • 100 %
LF:MNMS081P Multikulturní a sociální aspekty výživy - přednáška • 100 %
LF:MNNE081C Nutriční epidemiologie - cvičení • 100 %
LF:MNNE081P Nutriční epidemiologie - přednáška • 100 %
LF:MNNR081 Neurologie • 100 %
LF:MNPD0821 Pediatrie I • 100 %
LF:MNPP081 Pedagogická psychologie • 100 %
LF:MNPV081C Psychologie výživy - cvičení • 100 %
LF:MNPV081P Psychologie výživy - přednáška • 100 %
LF:MNPX0842 Praxe II • 100 %
LF:MNSP081 Souvislá praxe • 100 %
LF:MNVD081C Výživa dětí I - cvičení • 100 %
LF:MNVD081P Výživa dětí I - přednáška • 100 %
LF:MNVS081C Výživa a pohybová aktivita I - cvičení • 100 %
LF:MNVS081P Výživa a pohybová aktivita I - přednáška • 100 %

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 83 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 83 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 33 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 33 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 33 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 17 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 17 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 17 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 17 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 17 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 67 %
LF:DSAT02 Atestace • 33 %
LF:DSNTZ01 Nové trendy v patologické fyziologii • 33 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 33 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 33 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 33 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 86 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 57 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 57 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 57 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 43 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 43 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 29 %
LF:DSAT01 Základní kmen pro specializační vzdělávání • 29 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 29 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 29 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 29 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 14 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 14 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 14 %
4. semestr
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 75 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 50 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 50 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 25 %
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 25 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 25 %
3. ročník
5. semestr
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 100 %
LF:DSDP066 Příprava disertační práce VI • 75 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 50 %
LF:DSOP066 Odborná příprava VI • 50 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 25 %
LF:DSAT02 Atestace • 25 %
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %

Biochemie a molekulární biologie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 89 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 67 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 67 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 56 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 44 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 44 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 44 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 33 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 33 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 22 %
LF:AVLAP021 Applied Positive Psychology for Health and Well-Being • 11 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 11 %
LF:DSAMOLM Advanced Molecular Medicine • 11 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 11 %
LF:DSMGT01 Modern Genomic Technologies • 11 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 11 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 11 %
PřF:BI0807 Zoologický seminář pro doktorandy • 11 %
PřF:BI2000 Fylogeneze a diverzita živočichů • 11 %
PřF:BI8120 Aplikovaná buněčná biologie • 11 %
PřF:CG990 Methods in proteomics • 11 %
PřF:CORE003 Udržitelný rozvoj • 11 %
PřF:C3901 Molecular mechanisms of cell ageing • 11 %
PřF:C8155 Buněčné signalizace • 11 %
PřF:C9095 RNA metabolism • 11 %
PřF:E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení • 11 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 67 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 67 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 50 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 33 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 33 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
LF:BLET051P Zdravotnická etika - přednáška • 17 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 17 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 17 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 17 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 17 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 17 %
PřF:BI8095 Ekologie moří a oceánobiologie • 17 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 86 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 86 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 43 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 43 %
LF:DSMGT01 Modern Genomic Technologies • 29 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 29 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 29 %
LF:DSAMOLM Advanced Molecular Medicine • 14 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 14 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 14 %
LF:DSMLM01 Moderní laboratorní metody v medicíně • 14 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 14 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 14 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 14 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 14 %
4. semestr
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 100 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 100 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 50 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 25 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 25 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 25 %
3. ročník
5. semestr
LF:DSCC060 Life science seminar • 100 %
LF:DSDP066 Příprava disertační práce VI • 100 %
LF:DSOP066 Odborná příprava VI • 100 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 33 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 33 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 33 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 33 %
LF:DSZS01 Zahraniční stáž • 33 %
PřF:C3901 Molecular mechanisms of cell ageing • 33 %
CST:FR_J2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %

Biochemistry and Molecular Biology (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSAJZ01 Angličtina • 67 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 67 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 67 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 67 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 67 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 67 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 67 %
2. semestr
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 50 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 50 %
LF:DSAS01 Acquisition of scientific information • 25 %
LF:DSMOLM01 Molecular Medicine • 25 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSAS01 Acquisition of scientific information • 100 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
LF:DSMOLM01 Molecular Medicine • 75 %
LF:DSIB01 Introduction to Bioinformatics • 50 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 25 %
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 25 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 25 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 25 %
4. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 75 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 75 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 50 %
LF:DSMGT01 Modern Genomic Technologies • 50 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 50 %
LF:DSAMOLM Advanced Molecular Medicine • 25 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 25 %
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 25 %
LF:DSIB01 Introduction to Bioinformatics • 25 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 25 %
LF:VLAW051 Academic Writing • 25 %
3. ročník
5. semestr
LF:DSCB060 Life science seminar • 50 %
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 50 %
LF:DSDP066 Příprava disertační práce VI • 50 %
LF:DSIB01 Introduction to Bioinformatics • 50 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 50 %
LF:DSOP066 Odborná příprava VI • 50 %
LF:MCC060 Life science seminar • 50 %
PřF:C3901 Molecular mechanisms of cell ageing • 50 %
PřF:S4002 Law, ethics and philosophy of science • 50 %
CST:FR_J2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 50 %

Cell and Tissue Morphology (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 50 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 50 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 50 %
2. semestr
LF:AVLAN0222P Anatomie II - přednáška • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
LF:AVLAN0121P Anatomie I - přednáška • 75 %
LF:AVLHE0221P Histologie a embryologie I - přednáška • 75 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 75 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 75 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 75 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 50 %
LF:AVLCJ0181 Čeština pro cizince I • 25 %
LF:AVLCJ0282 Čeština pro cizince II • 25 %
LF:AVLHE0221C Histologie a embryologie I - cvičení • 25 %
LF:AVLHE0322C Histologie a embryologie II - cvičení • 25 %
LF:AVLHE0322P Histologie a embryologie II - přednáška • 25 %
LF:DSAS01 Acquisition of scientific information • 25 %
LF:DSMGT01 Modern Genomic Technologies • 25 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 25 %
LF:VLAW051 Academic Writing • 25 %
PřF:S5015 Light microscopy methods in biology • 25 %
PřF:S5015C Light microscopy methods in biology – practical course • 25 %
CST:CJV_AP1 Academic Writing in English - CEITEC • 25 %
CST:CJV_AP2 Academic Presentation Skills in English - CEITEC • 25 %
CST:IGA_CJV_PS Project Skills in English • 25 %

Dermatovenerologie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 100 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 100 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 100 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 100 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 100 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 100 %

Experimental Oncology and Tumor Biology (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
PřF:BI9910 Molekulární a buněčná biologie nádorů • 100 %
CST:IGA_CJV_PS Project Skills in English • 100 %

Experimentální a aplikovaná farmakologie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:BMAK051 Analýza klinických dat • 100 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 100 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
LF:BMAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 50 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 50 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 50 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 50 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 50 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 50 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 50 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 100 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 50 %
LF:DSAN01 Analýza dat pro Neurovědy • 50 %
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 50 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 50 %
LF:DSZS01 Zahraniční stáž • 50 %
4. semestr
LF:DSAN01 Analýza dat pro Neurovědy • 100 %
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 100 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 100 %

Experimentální onkologie a nádorová biologie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 100 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 80 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 80 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 80 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 40 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 40 %
LF:DSCB060 Life science seminar • 20 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 20 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 20 %
LF:DSMOLM01 Molecular Medicine • 20 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 20 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 20 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 20 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
LF:DSTZE Teoretické základy hematologie • 67 %
LF:BMUP031 Uživatel počítačové sítě • 33 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 33 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 33 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 33 %
PřF:BI1500 Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie • 33 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 100 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 100 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 67 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 50 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 50 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 50 %
LF:DSCC060 Life science seminar • 33 %
LF:DSTIZ01 Nové trendy v lékařské imunologii • 33 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 17 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 17 %
LF:DSTZE Teoretické základy hematologie • 17 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 17 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 17 %
CST:FR_J2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 17 %
4. semestr
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 100 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 100 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 67 %
LF:CORE015 Bioetika I: etika života • 33 %
LF:DSNTZ01 Nové trendy v patologické fyziologii • 33 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 33 %
LF:DSZS01 Zahraniční stáž • 33 %
FF:CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině • 33 %
3. ročník
5. semestr
LF:DSDP066 Příprava disertační práce VI • 100 %
LF:DSOP066 Odborná příprava VI • 100 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 67 %
LF:CORE021 Bioetika II: možnosti na hraně • 33 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 33 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 33 %
PřF:BI1121 Analýza dat v R pro experimentální a molekulární biology • 33 %
PřF:BI1121C Analýza dat v R pro experimentální a molekulární biology - cvičení • 33 %

Farmaceutická medicína (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 100 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 100 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 100 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 100 %

Fyziologie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 50 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 50 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 50 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 100 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 100 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 100 %

Hematologie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 100 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSMBZ01 Pokroky v Molekulární Biologii a Genetice • 100 %
LF:DSNTZ01 Nové trendy v patologické fyziologii • 100 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
LF:DSTZE Teoretické základy hematologie • 100 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 100 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 100 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 100 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 100 %

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 93 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 80 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 73 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 67 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 60 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 60 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 47 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 40 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 40 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 20 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 20 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 13 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 13 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 67 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 67 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 67 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 67 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 50 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 33 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 33 %
PřF:BI7541 Analýza dat na PC • 33 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 75 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 75 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 50 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 25 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 25 %
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 25 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 25 %
LF:DSOP056 Odborná příprava V • 25 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 25 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 13 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 13 %
4. semestr
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 100 %
LF:DSOP066 Odborná příprava VI • 100 %
3. ročník
5. semestr
LF:DSDP066 Příprava disertační práce VI • 100 %
LF:DSOP078 Odborná příprava VII • 100 %

Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 100 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 100 %
2. semestr
LF:DSAS01 Acquisition of scientific information • 100 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %

Chirurgie (doktorský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
LF:DSOP016 Odborná příprava I • 100 %
LF:DSDP016 Příprava disertační práce I • 94 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 88 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 82 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 82 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 35 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 24 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 18 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 18 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 18 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 18 %
CST:FR_J2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 18 %
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 89 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 89 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 56 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 22 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 22 %
LF:DSDP026 Příprava disertační práce II • 22 %
LF:DSETZ01 Etika biomedicínského výzkumu • 22 %
LF:DSOP026 Odborná příprava II • 22 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií • 11 %
LF:DSAT01 Základní kmen pro specializační vzdělávání • 11 %
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 11 %
LF:DSDP056 Příprava disertační práce V • 11 %
LF:DSOP078 Odborná příprava VII • 11 %
LF:DSVIZ01 Získávání vědeckých informací • 11 %
LF:DSVY01 Pomoc při výuce • 11 %
2. ročník
3. semestr
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 82 %
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 71 %
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 47 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 35 %
LF:DSAJZ01 Angličtina • 29 %
LF:DSAK051 Analýza klinických dat • 29 %
LF:DSUP031 Uživatel počítačové sítě • 18 %
LF:DSAM051 Plánování, organizace