Jak byly údaje získány.

Neurovědy (doktorské kombinované)

1. ročník
2. semestr
LF:DSDP036 Příprava disertační práce III • 100 %
LF:DSOP036 Odborná příprava III • 100 %
LF:DSZS01 Zahraniční stáž • 100 %
3. semestr
LF:DSDP046 Příprava disertační práce IV • 100 %
LF:DSOP046 Odborná příprava IV • 100 %
LF:DSPAZ01 Publikační aktivita • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty