Jak byly údaje získány.

Zdravotnický záchranář (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BZAN011C Anatomie - cvičení • 100 %
LF:BZAN011P Anatomie - přednáška • 100 %
LF:BZBC011C Biochemie a hematologie - cvičení • 100 %
LF:BZBC011P Biochemie a hematologie - přednáška • 100 %
LF:BZFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BZFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BZKO011C Komunikace - cvičení • 100 %
LF:BZKO011P Komunikace - přednáška • 100 %
LF:BZLB011C Lékařská biofyzika - cvičení • 100 %
LF:BZLB011P Lékařská biofyzika - přednáška • 100 %
LF:BZLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení • 100 %
LF:BZMK011C Medicína katastrof a IZS - cvičení • 100 %
LF:BZMK011P Medicína katastrof a IZS - přednáška • 100 %
LF:BZOE0121C Ošetřovatelství I - cvičení • 100 %
LF:BZOE0121P Ošetřovatelství I - přednáška • 100 %
LF:BZOV011C Obecná a vývojová psychologie - cvičení • 100 %
LF:BZOV011P Obecná a vývojová psychologie - přednáška • 100 %
LF:BZPO011C Ošetřovatelské postupy - cvičení • 100 %
LF:BZPR011C První pomoc - cvičení • 100 %
LF:BZPR011P První pomoc - přednáška • 100 %
LF:BZSP0161C Sportovní příprava I - cvičení • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
LF:BZGE021P Genetika - přednáška • 67 %
LF:BZMI021C Mikrobiologie a imunologie - cvičení • 67 %
LF:BZMI021P Mikrobiologie a imunologie - přednáška • 67 %
LF:BZSP021C Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení • 67 %
LF:BZED021C Edukace a přednášková činnost - cvičení • 33 %
LF:BZED021P Edukace a přednášková činnost - přednáška • 33 %
LF:BZFY0222C Fyziologie II - cvičení • 33 %
LF:BZFY0222P Fyzologie II - přednáška • 33 %
LF:BZIN0221X Odborná praxe individuální I • 33 %
LF:BZOE0222C Ošetřovatelství II - cvičení • 33 %
LF:BZOE0222P Ošetřovatelství II - přednáška • 33 %
LF:BZOP0251X Odborná praxe v NP a složkách IZS I • 33 %
LF:BZPN0231C Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I - cvičení • 33 %
LF:BZUM0251C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - cvičení • 33 %
LF:BZUM0251P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře I - přednáška • 33 %
5. semestr
LF:BZAR0521C Anesteziologicko-resuscitační péče I - cvičení • 100 %
LF:BZAR0521P Anesteziologicko-resuscitační péče I - přednáška • 100 %
LF:BZET051C Etika v neodkladné péči - cvičení • 100 %
LF:BZET051P Etika v neodkladné péči - přednáška • 100 %
LF:BZMA051C Management a řízení kvality - cvičení • 100 %
LF:BZMA051P Management a řízení kvality - přednáška • 100 %
LF:BZNC0522C Neodkladná péče v chirurgických oborech II - cvičení • 100 %
LF:BZNC0522P Neodkladná péče v chirurgických oborech II - přednáška • 100 %
LF:BZNG051C Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - cvičení • 100 %
LF:BZNG051P Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - přednáška • 100 %
LF:BZNN051C Neodkladná péče v neurologii - cvičení • 100 %
LF:BZNN051P Neodkladná péče v neurologii - přednáška • 100 %
LF:BZOP0554X Odborná praxe v NP složkách a IZS IV • 100 %
LF:BZOZ051 Ochrana veřejného zdraví • 100 %
LF:BZPB0532 Propedeutika bakalářské práce II • 100 %
LF:BZSC051C Sociologie - cvičení • 100 %
LF:BZSC051P Sociologie - přednáška • 100 %
LF:BZSP0565C Sportovní příprava V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - cvičení • 100 %
LF:BZUM0554P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře IV - přednáška • 100 %
LF:BZZP051C Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení • 100 %
LF:BZZP051P Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška • 100 %
LF:BZFA031P Farmakologie - přednáška • 30 %
LF:BZAJ0121 Angličtina I - cvičení • 20 %
2. ročník
6. semestr
LF:BZAR0622C Anesteziologicko-resuscitační péče II - cvičení • 100 %
LF:BZAR0622P Anesteziologicko-resuscitační péče II - přednáška • 100 %
LF:BZMV061 Multikulturní výchova v neodkladné péči • 100 %
LF:BZOP0655X Odborná praxe v NP složkách a IZS V • 100 %
LF:BZPB0633 Propedeutika bakalářské práce III • 100 %
LF:BZPS061C Neodkladná péče v psychiatrii - cvičení • 100 %
LF:BZPS061P Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška • 100 %
LF:BZSP0666C Sportovní příprava VI - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655C Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - cvičení • 100 %
LF:BZUM0655P Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - přednáška • 100 %
LF:BZZG061C Základy geriatrie - cvičení • 100 %
LF:BZZG061P Základy geriatrie - přednáška • 100 %
ESF:BPV_UDEZ Úvod do ekonomiky zdravotnictví • 100 %
LF:BZAJ0222 Angličtina II - cvičení • 22 %
LF:BZSP0464C Sportovní příprava IV - cvičení • 11 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty