Jak byly údaje získány.

Fyzioterapie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
LF:BFAP0121C Anatomie pohybového systému I - seminář • 100 %
LF:BFAP0121P Anatomie pohybového systému I - přednáška • 100 %
LF:BFFI0121P Biofyzika, Informatika I • 100 %
LF:BFMT0151C Metodika tělesné výchovy I - cvičení • 100 %
LF:BFMT0151P Metodika tělesné výchovy I - přednáška • 100 %
LF:BFPP011C Zdravotnická první pomoc • 100 %
LF:BFUL0121C Úvod do fyz. léčby I - cvičení • 100 %
LF:BFUL0121P Úvod do fyz. léčby I - přednáška • 100 %
LF:BFUR011 Úvod do rehabilitace • 100 %
LF:BKBC011P Biochemie - přednáška • 100 %
LF:BKBI011 Biologie • 100 %
LF:BKFY0121C Fyziologie I - cvičení • 100 %
LF:BKFY0121P Fyziologie I - přednáška • 100 %
LF:BKLT011 Lékařská latina • 100 %
LF:BKZA011P Základy anatomie • 100 %
LF:CJVAT01 Angličtina - vstupní test • 100 %
2. semestr
LF:BFAP0222C Anatomie pohybového systému II - seminář • 100 %
LF:BFAP0222P Anatomie pohybového systému II - přednáška • 100 %
LF:BFFI0222C Biofyzika, Informatika II • 100 %
LF:BFLT0251C Základy léčebné rehabilitace - cvičení • 100 %
LF:BFLT0251P Základy léčebné rehabilitace - přednáška • 100 %
LF:BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II • 100 %
LF:BFPX023T Prázdninová praxe I • 100 %
LF:BFRP0221C Propedeutika v rehabilitaci I - cvičení • 100 %
LF:BFRP0221P Propedeutika v rehabilitaci I - přednáška • 100 %
LF:BFUL0222C Úvod do fyzikální léčby II - cvičení • 100 %
LF:BFUL0222P Úvod do fyzikální léčby II - přednáška • 100 %
LF:BKFY0222C Fyziologie II - cvičení • 100 %
LF:BKFY0222P Fyziologie II - přednáška • 100 %
LF:BKHI021C Histologie - cvičení • 100 %
LF:BKHI021P Histologie - přednáška • 100 %
LF:BKPA021P Patologie • 100 %
2. ročník
5. semestr
LF:BFBP0521 Bakalářská práce I • 100 %
LF:BFEP051P Epidemiologie • 100 %
LF:BFER051C Ergoterapie - cvičení • 100 %
LF:BFER051P Ergoterapie - přednáška • 100 %
LF:BFFT0543C Fyzikální terapie III - cvičení • 100 %
LF:BFFT0543P Fyzikální terapie III - přednáška • 100 %
LF:BFGY051 Gynekologie • 100 %
LF:BFLT0554C Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení • 100 %
LF:BFLT0554P Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška • 100 %
LF:BFPD051 Pediatrie • 100 %
LF:BFPY051P Psychiatrie • 100 %
LF:BFPZ051 Právo ve zdravotnictví • 100 %
LF:BFZD0532C Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohybové soustavy II - cvičení • 100 %
LF:BFZD0532P Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. soustavy II - přednáška • 100 %
LF:BFZM051P Zobrazovací metody • 100 %
6. semestr
LF:BFBP0622 Bakalářská práce II - cvičení • 100 %
LF:BFFT0644P Fyzikální terapie IV - přednáška • 100 %
LF:BFLT0655C Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení • 100 %
LF:BFLT0655P Léčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška • 100 %
LF:BFPO061C Protetika a ortetika - cvičení • 100 %
LF:BFPO061P Protetika a ortetika - přednáška • 100 %
LF:BFSS066T Souvislá stáž v LTV • 100 %
LF:BFZD0633C Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení • 100 %
LF:BFZD0633P Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty