Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 99 %
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 98 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 98 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 97 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 96 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 93 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 89 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 60 %
FF:AJ01010 Anglický jazyk pro 1. ročník online • 31 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 31 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 27 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 13 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 13 %
2. semestr
FF:AJ01002 Anglický jazyk II • 93 %
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II • 93 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 93 %
FF:AJ04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 92 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 92 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 90 %
FF:AJ04003 Úvod do literatury II (seminář) • 84 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 24 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 23 %
FF:AJ01010 Anglický jazyk pro 1. ročník online • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 19 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 14 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 83 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 52 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 51 %
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 47 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 47 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 40 %
FF:AJ11613 Czenglish A • 31 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 22 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 22 %
FF:AJ12070 Úvod do sociolingvistiky • 21 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 18 %
FF:AJ14001 Anglická literatura renesance • 17 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 14 %
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky • 13 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 11 %
4. semestr
FF:AJ12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 70 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 55 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 46 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 43 %
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 42 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 42 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 34 %
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-1945 • 30 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 28 %
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 27 %
FF:AJ11615 Czenglish B • 26 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJ14005 Britská literatura 1945 do současnosti • 45 %
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci • 45 %
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky • 43 %
FF:AJ11609 Lexikálni kompetence A • 39 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 36 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 35 %
FF:AJ14001 Anglická literatura renesance • 34 %
FF:AJ11613 Czenglish A • 31 %
FF:AJ15000 Americká literatura do 1865 • 31 %
FF:AJ18080 Austrálie v minulosti a dnes • 26 %
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 24 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 22 %
FF:AJ19024 Rozvoj překladatelských kompetencí • 22 %
FF:AJ12070 Úvod do sociolingvistiky • 19 %
FF:AJ14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura • 19 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 19 %
FF:AJ16074 Representing Ireland (1890–1945) • 18 %
FF:AJ16172 Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics • 17 %
FF:AJ16175 History of Rock Music, Part I - 1850-1990 • 16 %
FF:AJ17055 Dějiny USA 1917-1945 • 16 %
FF:AJ19019 Úvod do teorie a praxe tlumočení • 15 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 14 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 13 %
FF:AJ16171 Queer studia • 11 %
FF:AJ19022 Literární překlad žánru povídek • 11 %
6. semestr
FF:AJ11610 Lexikálni kompetence B • 51 %
FF:AJ16174 Anglo-americká politická témata v beletrii, filmu a televizi • 40 %
FF:AJ11615 Czenglish B • 37 %
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 34 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 32 %
FF:AJ19850 Bakalářská diplomová práce • 32 %
FF:AJ19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 29 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 26 %
FF:AJ18052 Politické dějiny Kanady • 24 %
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci • 22 %
FF:AJ17059 Americké zeměpisy • 21 %
FF:AJ18085 Austrálci a jejich zobrazování ve filmech domorodých a bílých režisérů • 21 %
FF:AJ14060 Anglické drama období restaurace a 18. století • 20 %
FF:AJ15002 Americká literatura 1960 do současnosti • 20 %
FF:AJ16075 Representing Ireland: 1945–2018 • 20 %
FF:AJ19024 Rozvoj překladatelských kompetencí • 16 %
FF:AJ17074 Political Commentary and the American Media • 14 %
FF:AJ14002 Britská literatura 18. století • 13 %
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-1945 • 13 %
FF:AJ19019 Úvod do teorie a praxe tlumočení • 13 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 12 %
FF:AJ16072 British Empire and Imperialism: Narratives • 12 %
FF:AJ14078 D. H. Lawrence • 11 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 98 %
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 98 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 98 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 98 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 97 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 97 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 92 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 44 %
2. semestr
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
FF:AJ01002 Anglický jazyk II • 98 %
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II • 98 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 98 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 96 %
FF:AJ04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 96 %
FF:AJ04003 Úvod do literatury II (seminář) • 96 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 22 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 76 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 62 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 46 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 35 %
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 30 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 30 %
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky • 27 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 27 %
FF:AJ14001 Anglická literatura renesance • 24 %
FF:AJ15000 Americká literatura do 1865 • 22 %
FF:AJ11613 Czenglish A • 19 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 16 %
FF:AJ12070 Úvod do sociolingvistiky • 14 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 14 %
FF:AJ16074 Representing Ireland (1890–1945) • 11 %
FF:AJ91001 Účast ve výzkumných projektech • 11 %
4. semestr
FF:AJ12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 61 %
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 52 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 45 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 39 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 33 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 33 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 30 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 27 %
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 21 %
FF:AJ18052 Politické dějiny Kanady • 18 %
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-1945 • 15 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky • 34 %
FF:AJ14005 Britská literatura 1945 do současnosti • 34 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 34 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 31 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 31 %
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci • 31 %
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 28 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 24 %
FF:AJ15000 Americká literatura do 1865 • 21 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 17 %
FF:AJ14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura • 17 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 17 %
FF:AJ14001 Anglická literatura renesance • 14 %
FF:AJ16172 Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics • 14 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 14 %
FF:AJ18080 Austrálie v minulosti a dnes • 14 %
6. semestr
FF:AJ19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 43 %
FF:AJ16174 Anglo-americká politická témata v beletrii, filmu a televizi • 21 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 21 %
FF:AJ19850 Bakalářská diplomová práce • 21 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 18 %
FF:AJ15002 Americká literatura 1960 do současnosti • 18 %
FF:AJ18052 Politické dějiny Kanady • 14 %
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 11 %
FF:AJ17059 Americké zeměpisy • 11 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 11 %
FF:UZB007 Kompendium pro učitele • 11 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 98 %
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 98 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 98 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 94 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 94 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 89 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 85 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 26 %
2. semestr
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 89 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 89 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 87 %
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II • 87 %
FF:AJ01002 Anglický jazyk II • 84 %
FF:AJ04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 84 %
FF:AJ04003 Úvod do literatury II (seminář) • 79 %
FF:AJ01010 Anglický jazyk pro 1. ročník online • 18 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 18 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 65 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 65 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 43 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 39 %
FF:AJ14001 Anglická literatura renesance • 26 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 26 %
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 22 %
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky • 22 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 22 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 17 %
FF:AJ91001 Účast ve výzkumných projektech • 13 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 13 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 13 %
4. semestr
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 74 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 68 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 63 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 58 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 47 %
FF:AJ12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 42 %
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-1945 • 37 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 32 %
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 26 %
FF:AJ15002 Americká literatura 1960 do současnosti • 26 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 16 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:AJ16075 Representing Ireland: 1945–2018 • 11 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 11 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 11 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 45 %
FF:AJ14005 Britská literatura 1945 do současnosti • 41 %
FF:AJ12104 Úvod do stylistiky • 27 %
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 23 %
FF:AJ15000 Americká literatura do 1865 • 18 %
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 14 %
FF:AJ14001 Anglická literatura renesance • 14 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 14 %
FF:AJ16175 History of Rock Music, Part I - 1850-1990 • 14 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 14 %
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci • 14 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 14 %
6. semestr
FF:AJ19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 67 %
FF:AJ12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 24 %
FF:AJ19850 Bakalářská diplomová práce • 24 %
FF:AJ19024 Rozvoj překladatelských kompetencí • 19 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 14 %
FF:AJ17074 Political Commentary and the American Media • 14 %
FF:AJ18052 Politické dějiny Kanady • 14 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 100 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 100 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 100 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 67 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 67 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 67 %
2. semestr
FF:AJ01002 Anglický jazyk II • 100 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 100 %
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II • 100 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 100 %
FF:AJ01010 Anglický jazyk pro 1. ročník online • 50 %
FF:AJ04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 50 %
FF:AJ04003 Úvod do literatury II (seminář) • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 100 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 100 %
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 100 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 100 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 100 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 100 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 50 %
FSpS:P969 Tělesná výchova - AcroYoga • 25 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 25 %
2. semestr
FF:AJ01002 Anglický jazyk II • 100 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 100 %
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II • 100 %
FF:AJ04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 100 %
FF:AJ04003 Úvod do literatury II (seminář) • 100 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 100 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 100 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 67 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 33 %
2. ročník
5. semestr
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 67 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 67 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 67 %
FF:AJ12051 Úvod do korpusové lingvistiky • 33 %
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 33 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 33 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 33 %
FF:AJ14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura • 33 %
FF:AJ14154 Modern Anglophone Poetry 1900-2016 • 33 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 33 %
FF:AJ16172 Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics • 33 %
FF:AJ17055 Dějiny USA 1917-1945 • 33 %
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 33 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 33 %
6. semestr
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 67 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 33 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 33 %
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-1945 • 33 %
FF:AJ15002 Americká literatura 1960 do současnosti • 33 %
FF:AJ17059 Americké zeměpisy • 33 %
FF:AJ19850 Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:AJ19999 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:PSX_112 Persuasion • 33 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 33 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 100 %
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 100 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 100 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 100 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 100 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 67 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 33 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 33 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 33 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 33 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 33 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 33 %
FSpS:P996 Tělesná výchova - Zimní výcvikový kurz • 33 %
3. semestr
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 100 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 100 %
FF:AJ17050 Etnografie severoamerických Indiánů • 100 %
FF:AJ19000 Úvod do překladu • 100 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 100 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 100 %
2. ročník
4. semestr
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 100 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 100 %
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 100 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 100 %
FF:AJ12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 100 %
FF:AJ14004 Britská literatura 1890-1945 • 100 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 100 %
FF:AJ17059 Americké zeměpisy • 100 %
FF:CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině • 100 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:JAPX110 Japonské písmo II. • 100 %
FF:JAP127 Japonský jazyk II. • 100 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 100 %
5. semestr
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 100 %
3. ročník
6. semestr
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 100 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 100 %
FF:AJ16061 Ženské postavy v románech a v teoretických pohledech • 100 %
FF:AJ19800 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %

Anglický jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PřF:G1011 Úvodní geologické soustředění • 100 %
PřF:G1061 Mineralogie • 100 %

Anglický jazyk a literatura (angl.) (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ01001 Anglický jazyk I • 100 %
FF:AJ01010 Anglický jazyk pro 1. ročník online • 100 %
FF:AJ02001 Úvod do lingvistiky • 100 %
FF:AJ02003 Anglická mluvnice I • 100 %
FF:AJ04000 Úvod do literatury I (přednáška) • 100 %
FF:AJ04001 Úvod do literatury I (seminář) • 100 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 100 %
FF:AJ07001 Úvod do studia kultury USA I • 100 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 100 %
2. semestr
FF:AJ01002 Anglický jazyk II • 100 %
FF:AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie • 100 %
FF:AJ02004 Anglická mluvnice II • 100 %
FF:AJ04002 Úvod do literatury II (přednáška) • 100 %
FF:AJ04003 Úvod do literatury II (seminář) • 100 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 100 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 100 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 100 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ11501 Mluvená angličtina • 100 %
FF:AJ12071 Úvod do sémantiky • 100 %
FF:AJ14005 Britská literatura 1945 do současnosti • 100 %
FF:AJ14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus • 100 %
FF:AJ91001 Účast ve výzkumných projektech • 100 %
FF:AJ93552 Akademická administrativa II • 100 %
FF:CJCFF01 Čeština pro cizince • 100 %
FF:JAP219 Japanese Film and Culture • 100 %
FF:PSX_513 Strategies for effective learning • 100 %
FSS:SOC254 Chapters in Cultural Sociology • 100 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 100 %
4. semestr
FF:AJ11010 Zkouška z anglického jazyka • 100 %
FF:AJ11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev • 100 %
FF:AJ12102 Úvod do funkční syntaxe • 100 %
FF:AJ12103 Úvod do morfologie a lexikologie • 100 %
FF:AJ13001 Akademické psaní • 100 %
FF:AJ14000 Anglická literatura středověku • 100 %
FF:AJ15001 Americká literatura 1865 - 1910 • 100 %
FF:AJ16061 Ženské postavy v románech a v teoretických pohledech • 100 %
FF:AJ16072 British Empire and Imperialism: Narratives • 100 %
FF:AJ16075 Representing Ireland: 1945–2018 • 100 %
FF:AJ17051 Úvod do afroamerické historie a kultury I • 100 %
FF:AJ18085 Austrálci a jejich zobrazování ve filmech domorodých a bílých režisérů • 100 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 100 %
FF:MED70 Political Economy of the Arab Uprisings • 100 %
FF:NARX11 Classical and Post-Classical Narratologies • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 100 %

Archeologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AEA_01 Úvod do studia archeologie • 100 %
FF:AEA_22 Paleolit střední Evropy • 67 %
FF:AEA_60 Paleolit střední Evropy - seminář • 67 %
FF:AEA_04 Archeologie středověku I • 33 %
FF:AEA_23 Latén střední Evropy • 33 %
FF:AEA_26 Dokumentační techniky • 33 %
FF:AEA_57 Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné • 33 %
FF:AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku • 33 %
FF:AEA_63 Latén střední Evropy - seminář • 33 %
FF:AEA_66 Středověká archeologie - seminář • 33 %
FF:AEA_73 Metodologie archeologické exkavace I – prospekce • 33 %
FF:AEB_71 Dějiny starověku pro archeology A • 33 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
2. semestr
FF:AEA_15 Praxe archeologické exkavace A (3 týdny - Těšetice) • 100 %
FF:AEA_74 Metodologie archeologické exkavace II • 100 %
FF:AEA_02 Bronz a halštat stř. Evropy A • 50 %
FF:AEA_03 Bronz a halštat stř. Evropy B • 50 %
FF:AEA_07 Laboratorní praktikum • 50 %
FF:AEA_20 Neolit a eneolit střední Evropy A • 50 %
FF:AEA_24 Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy • 50 %
FF:AEA_25 Slované střední Evropy • 50 %
FF:AEA_41 Neolit a eneolit střední Evropy B • 50 %
FF:AEA_56 Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 50 %
FF:AEA_61 Neolit a eneolit střední Evropy - seminář • 50 %
FF:AEA_62 Bronz a halštat stř. Evropy - seminář • 50 %
FF:AEA_65 Slované střední Evropy - seminář • 50 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FSpS:P959 Tělesná výchova - Aerobik-mix • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:AEA_04 Archeologie středověku I • 100 %
FF:AEA_11 Bibliografie • 100 %
FF:AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku • 100 %
FF:AEA_66 Středověká archeologie - seminář • 100 %
FF:AEA_73 Metodologie archeologické exkavace I – prospekce • 100 %
4. semestr
FF:AEA_02 Bronz a halštat stř. Evropy A • 100 %
FF:AEA_03 Bronz a halštat stř. Evropy B • 100 %
FF:AEA_25 Slované střední Evropy • 100 %
FF:AEA_43 Praxe archeologické exkavace (B) (3 týdny - Pohansko) • 100 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 100 %
FF:AEB_148 Dokumentační techniky pro pokročilé • 100 %
FF:AEB_157 Život v příhraničí Moravy a Rakous ve středověku • 100 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 100 %
FF:AEB_36 Geodézie v archeologii B • 100 %

Archeologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AEA_04 Archeologie středověku I • 67 %
FF:AEA_26 Dokumentační techniky • 67 %
FF:AEA_57 Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné • 67 %
FF:AEA_66 Středověká archeologie - seminář • 67 %
FF:AEA_73 Metodologie archeologické exkavace I – prospekce • 67 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 67 %
FF:AEA_01 Úvod do studia archeologie • 33 %
FF:AEA_15 Praxe archeologické exkavace A (3 týdny - Těšetice) • 33 %
FF:AEA_23 Latén střední Evropy • 33 %
FF:AEA_24 Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy • 33 %
FF:AEA_74 Metodologie archeologické exkavace II • 33 %
FF:AEB_34 Právní rámec archeologických výzkumů v ČR • 33 %
FF:AEB_49 Dějiny archeologie ve střední Evropě • 33 %
FF:AEB_99 Archeobotanika • 33 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 33 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 33 %
FF:DSBCB028 Věda, technika a technologie starověku • 33 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 33 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 33 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 33 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 33 %
FF:RLB666 Konec světa • 33 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 33 %
PřF:JTEST Diagnostický test • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 33 %
2. semestr
FF:AEA_02 Bronz a halštat stř. Evropy A • 100 %
FF:AEA_03 Bronz a halštat stř. Evropy B • 100 %
FF:AEA_15 Praxe archeologické exkavace A (3 týdny - Těšetice) • 100 %
FF:AEA_25 Slované střední Evropy • 100 %
FF:AEA_56 Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 100 %
FF:AEA_74 Metodologie archeologické exkavace II • 100 %
FF:AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury • 50 %
FF:AEA_62 Bronz a halštat stř. Evropy - seminář • 50 %
FF:AEA_65 Slované střední Evropy - seminář • 50 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 50 %
FF:AEB_14 Odborná exkurze II • 50 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 50 %
FF:AEB_36 Geodézie v archeologii B • 50 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 50 %
2. ročník
5. semestr
FF:AEA_11 Bibliografie • 100 %
FF:AEA_48 Seminář k bakalářské oborové práci • 100 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 100 %
FF:AEB_34 Právní rámec archeologických výzkumů v ČR • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 100 %
6. semestr
FF:AEA_05 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:AEA_23 Latén střední Evropy • 50 %
FF:AEA_45 Praxe archeologické exkavace (C) (3 týdny - Panská Lhota) • 50 %
FF:AEA_63 Latén střední Evropy - seminář • 50 %
FF:AEA_70 Bakalářská oborová práce • 50 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 50 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 50 %
FF:AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů • 50 %
FF:AEB_144 Etnoarcheologie • 50 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 50 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 50 %
PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami • 50 %
PřF:G9721 Petroarcheologie • 50 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 50 %

Archeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AEA_01 Úvod do studia archeologie • 91 %
FF:AEA_73 Metodologie archeologické exkavace I – prospekce • 79 %
FF:AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku • 68 %
FF:AEA_22 Paleolit střední Evropy • 50 %
FF:AEA_57 Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné • 50 %
FF:AEA_26 Dokumentační techniky • 44 %
FF:AEA_04 Archeologie středověku I • 41 %
FF:AEA_60 Paleolit střední Evropy - seminář • 41 %
FF:AEA_07 Laboratorní praktikum • 38 %
FF:AEA_66 Středověká archeologie - seminář • 38 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 35 %
FF:AEA_23 Latén střední Evropy • 32 %
FF:AEA_63 Latén střední Evropy - seminář • 29 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:AEB_03 Osteologie pro archeology • 24 %
FF:AEB_71 Dějiny starověku pro archeology A • 24 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 24 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 21 %
FF:AEA_11 Bibliografie • 18 %
FF:AEB_113 Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku • 18 %
FF:AEB_120 Sídlištní archeologie • 15 %
FF:AEA_15 Praxe archeologické exkavace A (3 týdny - Těšetice) • 12 %
FF:AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury • 12 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 12 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 12 %
FF:AEB_68 Využití geografických informačních systémů v archeologii A • 12 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 12 %
2. semestr
FF:AEA_15 Praxe archeologické exkavace A (3 týdny - Těšetice) • 92 %
FF:AEA_74 Metodologie archeologické exkavace II • 83 %
FF:AEA_20 Neolit a eneolit střední Evropy A • 63 %
FF:AEA_41 Neolit a eneolit střední Evropy B • 63 %
FF:AEA_56 Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 63 %
FF:AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury • 63 %
FF:AEA_61 Neolit a eneolit střední Evropy - seminář • 63 %
FF:AEB_36 Geodézie v archeologii B • 63 %
FF:AEA_24 Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy • 54 %
FF:AEA_64 Doba římská a DSN střední Evropy - seminář • 54 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 38 %
FF:AEB_58 Historická geografie • 33 %
FF:AEA_02 Bronz a halštat stř. Evropy A • 29 %
FF:AEA_03 Bronz a halštat stř. Evropy B • 29 %
FF:AEA_25 Slované střední Evropy • 29 %
FF:AEA_55 Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 29 %
FF:AEA_62 Bronz a halštat stř. Evropy - seminář • 29 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 25 %
FF:AEB_72 Dějiny starověku pro archeology B • 25 %
FF:AEA_07 Laboratorní praktikum • 21 %
FF:AEA_26 Dokumentační techniky • 21 %
FF:AEA_65 Slované střední Evropy - seminář • 21 %
FF:AEB_31 Metodologie zpracování raně středověké keramiky • 17 %
FF:HIB0366II Potrava, jídlo, strava v dějinách - moderní gastronomie • 17 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
FF:AEB_108 Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské • 13 %
FF:AEB_14 Odborná exkurze II • 13 %
FF:AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů • 13 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 13 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 13 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 13 %
FF:KLMGRA31 Exkurze • 13 %
PřF:GA231 Holocén • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:AEA_08 Výpočetní technika IA • 91 %
FF:AEA_11 Bibliografie • 77 %
FF:AEA_04 Archeologie středověku I • 59 %
FF:AEB_68 Využití geografických informačních systémů v archeologii A • 59 %
FF:AEA_66 Středověká archeologie - seminář • 50 %
FF:AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku • 45 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 45 %
FF:AEA_22 Paleolit střední Evropy • 41 %
FF:AEA_57 Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné • 41 %
FF:AEA_60 Paleolit střední Evropy - seminář • 41 %
FF:AEB_145 Feudální sídla ve střední Evropě • 41 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 41 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 41 %
FF:AEA_63 Latén střední Evropy - seminář • 32 %
FF:AEB_113 Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku • 32 %
FF:AEB_156 Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě • 32 %
FF:AEB_57 Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej dobe dejinnej II • 32 %
FF:AEA_23 Latén střední Evropy • 27 %
PřF:G9181 Analytické metody v archeologické praxi • 27 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 23 %
FF:AEB_99 Archeobotanika • 23 %
FF:AEB_151 Církevní řády a jejich stavby • 18 %
FF:AEA_07 Laboratorní praktikum • 14 %
FF:AEA_26 Dokumentační techniky • 14 %
FF:AEB_120 Sídlištní archeologie • 14 %
FF:AEB_154 European Iron Age • 14 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 14 %
FF:AEB_71 Dějiny starověku pro archeology A • 14 %
4. semestr
FF:AEA_09 Výpočetní technika IB • 95 %
FF:AEA_43 Praxe archeologické exkavace (B) (3 týdny - Pohansko) • 90 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 70 %
FF:AEA_55 Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 65 %
FF:AEA_02 Bronz a halštat stř. Evropy A • 55 %
FF:AEA_03 Bronz a halštat stř. Evropy B • 55 %
FF:AEA_25 Slované střední Evropy • 55 %
FF:AEA_62 Bronz a halštat stř. Evropy - seminář • 55 %
FF:AEB_36 Geodézie v archeologii B • 45 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 45 %
FF:AEA_20 Neolit a eneolit střední Evropy A • 40 %
FF:AEA_24 Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy • 40 %
FF:AEA_41 Neolit a eneolit střední Evropy B • 40 %
FF:AEA_56 Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské • 35 %
FF:AEB_109 Geofyzikální metody v archeologii • 35 %
FF:AEB_157 Život v příhraničí Moravy a Rakous ve středověku • 35 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 30 %
FF:AEB_96 Využití geografických informačních systémů v archeologii B • 30 %
FF:AEA_64 Doba římská a DSN střední Evropy - seminář • 25 %
FF:AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů • 25 %
PřF:GA231 Holocén • 25 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 25 %
FF:AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury • 20 %
FF:AEA_61 Neolit a eneolit střední Evropy - seminář • 20 %
FF:AEB_14 Odborná exkurze II • 20 %
PřF:GA261 Geoarcheologie v praxi • 20 %
FF:AEB_144 Etnoarcheologie • 15 %
FF:AEB_148 Dokumentační techniky pro pokročilé • 15 %
FF:AEB_31 Metodologie zpracování raně středověké keramiky • 15 %
FF:KLB_006 Topografie starověkého Řecka I • 15 %
3. ročník
5. semestr
FF:AEA_11 Bibliografie • 45 %
FF:AEB_118 Využití geografických informačních systémů v archeologii A - seminář • 45 %
FF:AEB_133 Geoarcheologie • 45 %
FF:AEB_145 Feudální sídla ve střední Evropě • 45 %
FF:AEB_68 Využití geografických informačních systémů v archeologii A • 45 %
FF:AEB_99 Archeobotanika • 45 %
PřF:G9181 Analytické metody v archeologické praxi • 36 %
FF:AEA_08 Výpočetní technika IA • 27 %
FF:AEB_03 Osteologie pro archeology • 27 %
FF:AEB_08 Odborná exkurze I • 27 %
FF:AEB_120 Sídlištní archeologie • 27 %
FF:AEB_141 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů • 27 %
FF:AEB_150 Archeologie odpadu a věcí • 27 %
FF:AEB_154 European Iron Age • 27 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 27 %
FF:AEA_23 Latén střední Evropy • 18 %
FF:AEA_47 Seminář k bakalářské diplomové práci • 18 %
FF:AEA_57 Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné • 18 %
FF:AEB_113 Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku • 18 %
FF:AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I • 18 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 18 %
FF:AEB_137 Analýza štípané industrie I • 18 %
FF:AEB_156 Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě • 18 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 18 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 18 %
PřF:BI5125 Antropologie pro archeology • 18 %
6. semestr
FF:AEA_45 Praxe archeologické exkavace (C) (3 týdny - Panská Lhota) • 91 %
FF:AEA_03 Bronz a halštat stř. Evropy B • 55 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 55 %
FF:AEA_02 Bronz a halštat stř. Evropy A • 45 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 45 %
FF:AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I • 36 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 36 %
FF:AEA_09 Výpočetní technika IB • 27 %
FF:AEA_36 Bakalářská diplomová práce • 27 %
FF:AEA_47 Seminář k bakalářské diplomové práci • 27 %
FF:AEB_14 Odborná exkurze II • 27 %
FF:AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů • 27 %
FF:AEA_05 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 18 %
FF:AEA_25 Slované střední Evropy • 18 %
FF:AEA_43 Praxe archeologické exkavace (B) (3 týdny - Pohansko) • 18 %
FF:AEA_55 Znalectví hmotné kultury doby kamenné • 18 %
FF:AEB_119 Využití geografických informačních systémů v archeologii B - seminář • 18 %
FF:AEB_121 Parohová a kostěná industrie od paleolitu po raný středověk • 18 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 18 %
FF:AEB_96 Využití geografických informačních systémů v archeologii B • 18 %

Archivnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AR1A103 Úvod do diplomatiky • 96 %
FF:AR1A104 Základní pojmy právní • 96 %
FF:AR1A105 Chronologie a metrologie • 96 %
FF:AR1A14 Němčina I • 96 %
FF:AR1A100 Archivnictví I • 93 %
FF:AR1A02 Proseminář • 89 %
FF:AR1A16 Latina I • 82 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 46 %
FF:AR1A106 Sfragistika, heraldika, genealogie I • 29 %
FF:AR1B101 Městská správa • 25 %
FF:AR1B102 Církevní správa • 18 %
FF:AR1B106 Pragmatická sankce Karla VI. • 14 %
FF:AR1A129 Kodikologie, epigrafika • 11 %
FF:PV1B115 Kingdom Come, aneb jak zkonstruovat středověk • 11 %
2. semestr
FF:AR1A17 Středověká diplomatika pro archiváře • 87 %
FF:AR1A101A Odborná praxe I • 80 %
FF:AR1A111 Státní správa do r. 1620 • 80 %
FF:AR1A122 Archivnictví II • 80 %
FF:AR1A107 Němčina II • 67 %
FF:AR1A110 Úvod do práce s prameny • 67 %
FF:AR1A126 Latina II • 67 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 47 %
FF:AR1B29 Patrimoniální správa • 27 %
FF:AR1A02 Proseminář • 20 %
FF:AR1A127 Latinské písmo ve středověku I (800-1200) • 20 %
FF:AR1A127A Lektura středověkého písma I • 20 %
FF:AR1A16 Latina I • 20 %
FF:AR1B05 Základy tvorby odborného textu • 20 %
FF:AR1B65 Tvorba rodokmenů v praxi • 20 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 20 %
FF:PV1A123 Sfragistika, heraldika, genealogie II • 20 %
FF:PV1B67 Faleristika a vexilologie • 20 %
FF:AR1A100 Archivnictví I • 13 %
FF:AR1A11 Státní správa 1620-1848 • 13 %
FF:AR1A112 Základy právního řádu ČR pro archiváře • 13 %
FF:AR1A114 Četba archivních pramenů • 13 %
FF:AR1A115 Diplomatika v době novověku I • 13 %
FF:AR1B102 Církevní správa • 13 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 13 %
FF:AR2B77 Německé novogotické písmo • 13 %
FF:LJMEDB26 Středověká putování do záhrobí • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:AR1A102 Odborná praxe II • 92 %
FF:AR1A12 Archivnictví III • 92 %
FF:AR1A115 Diplomatika v době novověku I • 85 %
FF:AR1A11 Státní správa 1620-1848 • 77 %
FF:AR1B101 Městská správa • 62 %
FF:AR1A108 Němčina III • 54 %
FF:AR1A02 Proseminář • 38 %
FF:AR1A106 Sfragistika, heraldika, genealogie I • 38 %
FF:AR1A109 Latina III • 38 %
FF:AR1A114 Četba archivních pramenů • 38 %
FF:AR1B108 Uherská diplomatika ve středověku a v novověku • 38 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 38 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 31 %
FF:PV1A128B Dějiny raného novověku českých zemí • 31 %
FF:PV1B109 Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku • 31 %
FF:AR1A16 Latina I • 23 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 23 %
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů • 23 %
FF:AR1A14 Němčina I • 15 %
FF:AR1B102 Církevní správa • 15 %
FF:AR1B106 Pragmatická sankce Karla VI. • 15 %
FF:AR1B107 Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin • 15 %
FF:DSBCB029 Vikingové na mořích i na pevnině • 15 %
FF:PV1B115 Kingdom Come, aneb jak zkonstruovat středověk • 15 %
FF:VH_62 Opera - syntéza žánrů • 15 %
4. semestr
FF:AR1A123 Odborná praxe III • 100 %
FF:AR1A37 Právní dějiny 19. a 20. století • 100 %
FF:AR1A116 Diplomatika v době novověku II • 91 %
FF:AR1A117 Dějiny českých zemí v 19. století • 91 %
FF:AR1A119 Státní správa 1848-1918 • 91 %
FF:AR1A127 Latinské písmo ve středověku I (800-1200) • 73 %
FF:AR1A125 Němčina IV • 64 %
FF:AR1A127A Lektura středověkého písma I • 64 %
FF:PV1A112B Středověké dějiny českých zemí • 55 %
FF:AR1A126 Latina II • 45 %
FF:PV1A123 Sfragistika, heraldika, genealogie II • 45 %
FF:AR1A114 Četba archivních pramenů • 36 %
FF:AR1B110 Výstava v archivu I • 36 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 36 %
FF:AR1A107 Němčina II • 27 %
FF:AR1A118 Dějiny Československa ve 20. století • 27 %
FF:AR1A128 Státní správa 1918-1945 • 27 %
FF:AR1A131 Informační technologie v archivnictví • 27 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 27 %
FF:PV1A121 České právní dějiny středověku • 27 %
FF:PV1B108 Interpretace historických právních textů II • 27 %
FF:AR1A110 Úvod do práce s prameny • 18 %
FF:AR1A112 Základy právního řádu ČR pro archiváře • 18 %
FF:AR1A113 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) • 18 %
FF:AR1A129 Kodikologie, epigrafika • 18 %
FF:AR1B102 Církevní správa • 18 %
FF:AR1B29 Patrimoniální správa • 18 %
FF:AR2B77 Německé novogotické písmo • 18 %
FF:ESA054 Shakespeare a duch rytířství • 18 %
FF:PV1A128B Dějiny raného novověku českých zemí • 18 %
FF:PV1A254 Filigranológia • 18 %
FF:PV1B02 Městské knihy ve středověku a raném novověku • 18 %
FF:PV1B67 Faleristika a vexilologie • 18 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 18 %
3. ročník
5. semestr
FF:AR1A36 Základy právního řádu ČR pro archiváře • 53 %
FF:AR1A118 Dějiny Československa ve 20. století • 47 %
FF:PV1B48 Ikonografie a emblematika • 47 %
FF:AR1A35 Archivnictví - samostatná práce • 42 %
FF:AR1B47 Základy sfragistiky, heraldiky a genealogie • 42 %
FF:AR1A28 Státní správa 1620-1848 - samostatná práce • 32 %
FF:PV1A18 Historická topografie • 32 %
FF:AR1A30 Latinské písmo ve středověku - samostatná práce • 26 %
FF:AR2A50 Dějiny archivnictví I • 26 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 26 %
FF:AR1A06Z Středověká diplomatika česká • 21 %
FF:AR1A113 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) • 21 %
FF:AR1A113A Lektura středověkého písma II • 21 %
FF:AR1A114 Četba archivních pramenů • 21 %
FF:AR1A128 Státní správa 1918-1945 • 21 %
FF:AR1A129 Kodikologie, epigrafika • 21 %
FF:AR1A131 Informační technologie v archivnictví • 21 %
FF:AR1B102 Církevní správa • 21 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 21 %
FF:PV1B109 Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku • 21 %
FF:PV1B33 Interpretace historických právních textů • 21 %
FF:PV2A36 Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země • 21 %
FF:AR1A112 Základy právního řádu ČR pro archiváře • 16 %
FF:AR2A25Z Latina III • 16 %
FF:AR2A34 Pragmatická sankce Karla VI. • 16 %
FF:AR1A106 Sfragistika, heraldika, genealogie I • 11 %
FF:AR1B108 Uherská diplomatika ve středověku a v novověku • 11 %
FF:AR2A59 Předarchivní péče a spisová služba • 11 %
FF:DSBCB012 Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin • 11 %
FF:LJBCB15 Četba snadných textů ze středověké latiny • 11 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 11 %
FF:PV1A101 Ikonografie • 11 %
FF:PV1A128B Dějiny raného novověku českých zemí • 11 %
FF:PV1B107 Anglické názvoslovie v pomocných vedách historických • 11 %
FF:PV2B48 Kodikologie v praxi. Středověké rukopisy • 11 %
6. semestr
FF:AR1A07Z Novověká diplomatika II • 63 %
FF:AR1B58A Seminář k bakalářské diplomové práci • 58 %
FF:AR1B58 Bakalářská diplomová práce • 53 %
FF:AR1A130 Státní správa po 1945 • 32 %
FF:AR1B59 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 32 %
FF:AR1A120 Latinské písmo v novověku • 26 %
FF:AR1A124 Numismatika • 26 %
FF:AR1A140 Seminář k bakalářské diplomové práci • 26 %
FF:AR1A114 Četba archivních pramenů • 21 %
FF:AR1A120A Lektura novověkého písma • 16 %
FF:AR1A142 Bakalářská diplomová práce • 16 %
FF:AR1A144 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 16 %
FF:AR1B05 Základy tvorby odborného textu • 16 %
FF:AR1B87 Lectura 4: Novogotická a humanistická písma • 16 %
FF:AR1A125 Němčina IV • 11 %
FF:AR1B29 Patrimoniální správa • 11 %
FF:AR1B49 Státní správa od r. 1848 • 11 %
FF:LJMEDB28 Četba latinských textů ke středověké eschatologii • 11 %

Archivnictví (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AR1A02 Proseminář • 100 %
FF:AR1A100 Archivnictví I • 100 %
FF:AR1A103 Úvod do diplomatiky • 100 %
FF:AR1A105 Chronologie a metrologie • 100 %
FF:AR1A14 Němčina I • 86 %
FF:AR1A16 Latina I • 86 %
FF:AR1A106 Sfragistika, heraldika, genealogie I • 29 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:AR1A104 Základní pojmy právní • 14 %
FF:AR1A129 Kodikologie, epigrafika • 14 %
FF:AR1B101 Městská správa • 14 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:MUI_236 Móda 20. století I. • 14 %
FF:PV1B60 Kniha a historické knihovní celky • 14 %
FSpS:P926 Tělesná výchova - Bosu • 14 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 14 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 14 %
FSpS:P964 Tělesná výchova - Balet • 14 %
2. semestr
FF:AR1A101A Odborná praxe I • 100 %
FF:AR1A122 Archivnictví II • 100 %
FF:AR1A17 Středověká diplomatika pro archiváře • 100 %
FF:AR1A107 Němčina II • 67 %
FF:AR1A110 Úvod do práce s prameny • 67 %
FF:AR1A111 Státní správa do r. 1620 • 67 %
FF:AR1A120 Latinské písmo v novověku • 33 %
FF:AR1A124 Numismatika • 33 %
FF:AR1A126 Latina II • 33 %
FF:AR1A127 Latinské písmo ve středověku I (800-1200) • 33 %
FF:AR1A127A Lektura středověkého písma I • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 33 %
2. ročník
5. semestr
FF:AR1B107 Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin • 100 %
FF:AR1B47D Základy sfragistiky, heraldiky a genealogie • 100 %
FF:AR2A25Z Latina III • 100 %
6. semestr
FF:AR1A07Z Novověká diplomatika II • 100 %
FF:AR1B110 Výstava v archivu I • 100 %
FF:AR1B58C Seminář k bakalářské oborové práci • 100 %
FF:LJMEDB26 Středověká putování do záhrobí • 100 %
FF:PV1B02 Městské knihy ve středověku a raném novověku • 100 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 100 %

Archivnictví (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AR1A02 Proseminář • 100 %
FF:AR1A100 Archivnictví I • 100 %
FF:AR1A103 Úvod do diplomatiky • 100 %
FF:AR1A105 Chronologie a metrologie • 100 %
FF:AR1A14 Němčina I • 100 %
FF:AR1A16 Latina I • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
2. semestr
FF:AR1A101A Odborná praxe I • 100 %
FF:AR1A107 Němčina II • 100 %
FF:AR1A110 Úvod do práce s prameny • 100 %
FF:AR1A122 Archivnictví II • 100 %
FF:AR1A126 Latina II • 100 %
FF:AR1A17 Středověká diplomatika pro archiváře • 100 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 100 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 100 %
FSpS:P961 Tělesná výchova - Aerobik-kick-box • 100 %

Balkanistika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století • 100 %
FF:PJA101 Úvod do studia jazykovědy • 100 %
FF:BJA101 Jazykový kurz I • 83 %
FF:BKA108 Současný Balkán • 83 %
FF:BKA112 Úvod do studia historických věd pro balkanisty • 83 %
FF:RJA116 Úvod do studia literární vědy • 83 %
FF:SBA101 Jazykový kurz I • 67 %
FF:CHA101 Jazykový kurz I • 50 %
FF:BJA203 Současné Bulharsko • 33 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 33 %
FF:BAX401 Maďarština I. • 17 %
FF:BJA102 Jazykový kurz II • 17 %
FF:BJA103 Praktický jazyk I • 17 %
FF:BJ_01 Bulharština pro začátečníky • 17 %
FF:BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky • 17 %
FF:BKA109 Balkán v 15.-18. století • 17 %
FF:BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru • 17 %
FF:HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost • 17 %
FF:CHA102 Jazykový kurz II • 17 %
FF:CHA103 Praktický jazyk I • 17 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 17 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
FF:VH_10A Práce s PC • 17 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 17 %
2. semestr
FF:BJA102 Jazykový kurz II • 100 %
FF:BJA103 Praktický jazyk I • 100 %
FF:BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky • 100 %
FF:BKA109 Balkán v 15.-18. století • 100 %
FF:BKA999 Slavistika aplikovaná do postkonfliktního terénu • 100 %
FF:HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost • 100 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
FF:SBA102 Jazykový kurz II • 100 %
FF:SBA103 Praktický jazyk I • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:BJA201 Jazykový kurz III • 100 %
FF:BJA202 Praktický jazyk II • 100 %
FF:BKA216 Balkán v 19. století • 60 %
FF:BKA327 Etnologie Balkánu II • 60 %
FF:CHA201 Jazykový kurz III • 60 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 60 %
FF:JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví • 60 %
FF:BKA108 Současný Balkán • 40 %
FF:CHA202 Praktický jazyk II • 40 %
FF:RJA116 Úvod do studia literární vědy • 40 %
FF:SBA201 Jazykový kurz III • 40 %
FF:SBA202 Praktický jazyk II • 40 %
FF:BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století • 20 %
FF:BKA227 Etnologie Balkánu I • 20 %
FF:BKA313 Historický vývoj bulharštiny a makedonštiny • 20 %
FF:BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu • 20 %
FF:JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku • 20 %
FF:JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina • 20 %
FF:MED11 Řecká literatura středověku a novověku • 20 %
FF:OJ543 Dějiny Mongolska • 20 %
FF:PJA101 Úvod do studia jazykovědy • 20 %
FF:RLB401 Náboženství světa II: Východ • 20 %
FF:SBA101 Jazykový kurz I • 20 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 20 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 20 %
4. semestr
FF:BJA206 Jazykový kurz IV • 83 %
FF:BJA207 Praktický jazyk III • 83 %
FF:BKA314 Balkán ve 20. století I • 83 %
FF:BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků • 83 %
FF:BJA210 Bulharská a makedonská literatura II • 67 %
FF:CHA206 Jazykový kurz IV • 50 %
FF:PL_24 Slavistická exkurze do Lužice • 50 %
FF:CHA207 Praktický jazyk III • 33 %
FF:SBA206 Jazykový kurz IV • 33 %
FF:SBA207 Praktický jazyk III • 33 %
FF:SBA210 Srbská literatura II • 33 %
FF:BJA306 Jazykový kurz VI • 17 %
FF:BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky • 17 %
FF:BKA216 Balkán v 19. století • 17 %
FF:BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků • 17 %
FF:BKA255 Současná Bosna a Hercegovina • 17 %
FF:BKA318 Historický vývoj srbštiny a chorvatštiny • 17 %
FF:BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu • 17 %
FF:CHA103 Praktický jazyk I • 17 %
FF:JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna • 17 %
FF:JSS433 Slovinsko - mezi střední Evropou a Balkánem • 17 %
FF:MED02 Úvod do jazykovědy • 17 %
FF:MED12 Renesanční humanismus • 17 %
FF:MKA205 Současná Makedonie • 17 %
FF:RJA116 Úvod do studia literární vědy • 17 %
FF:SBA102 Jazykový kurz II • 17 %
FF:SBA103 Praktický jazyk I • 17 %
FF:SBA306 Jazykový kurz VI • 17 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 17 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 17 %
3. ročník
5. semestr
FF:BJA301 Jazykový kurz V • 100 %
FF:BKA313 Historický vývoj bulharštiny a makedonštiny • 100 %
FF:BKA319 Balkán ve 20. století II • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:BKA227 Etnologie Balkánu I • 67 %
FF:CHA301 Jazykový kurz V • 67 %
FF:MED11 Řecká literatura středověku a novověku • 67 %
FF:BJA305 Bulharská literatura III • 33 %
FF:BKA327 Etnologie Balkánu II • 33 %
FF:JSB055 Balkánský román • 33 %
FF:JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století • 33 %
FF:JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví • 33 %
FF:SBA301 Jazykový kurz V • 33 %
FF:SBA305 Srbská literatura III • 33 %
6. semestr
FF:BJA306 Jazykový kurz VI • 100 %
FF:BKA318 Historický vývoj srbštiny a chorvatštiny • 100 %
FF:BJA302 Překladatelský seminář • 50 %
FF:BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků • 50 %
FF:BKA320 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FF:BKA333 Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:BKA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:BKA999 Slavistika aplikovaná do postkonfliktního terénu • 50 %
FF:CHA306 Jazykový kurz VI • 50 %
FF:JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna • 50 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 50 %
FF:SBA302 Překladatelský seminář • 50 %
FF:SBA306 Jazykový kurz VI • 50 %

Baltistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:BA107 Starší dějiny východních Slovanů • 100 %
FF:BA109 Proseminář baltistický • 88 %
FF:BA111 Proseminář jazykovědný • 88 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 63 %
FF:BA103F Finština. Jazykový kurs B1: praktikum • 38 %
FF:BA103L Litevština. Jazykový kurs B1: praktikum • 38 %
FF:BA105F Finština. Jazykový kurs D1: intensívní cvičení • 38 %
FF:BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení • 38 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 25 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 25 %
FF:BAX101 Litevština pro nebaltisty I. • 13 %
FF:BA101F Finština. Jazykový kurs A1: výklad systému • 13 %
FF:BA203F Finština. Jazykový kurs B3: praktikum • 13 %
FF:BA205F Finština. Jazykový kurs C3: četba • 13 %
FF:BA207F Finština. Jazykový kurs D3: intensívní cvičení • 13 %
FF:BA209 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 13 %
FF:BA211 Samostatná četba litevské beletrie • 13 %
FF:BA311 Samostatná četba finské a skandinávské beletrie a hist. pramenů • 13 %
FF:CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině • 13 %
FF:OJ111 Praktický kurs sanskrtu I • 13 %
FF:ROMSJIBXP Španělština I (pro nešpanělštináře) • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
2. semestr
FF:BA112 Proseminář literárněvědný • 86 %
FF:BA108 Starší dějiny baltického prostoru v evropském kontextu • 71 %
FF:BA104F Finština. Jazykový kurs B2: praktikum • 43 %
FF:BA106F Finština. Jazykový kurs D2: intensívní cvičení • 43 %
FF:BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru • 43 %
FF:BA114 Proseminář čtení a psaní • 43 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 43 %
FF:BA104L Litevština. Jazykový kurs B2: praktikum • 29 %
FF:BA106L Litevština. Jazykový kurs D2: intensivní cvičení • 29 %
FF:OJ106 Dějiny jazykovědy • 29 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 29 %
FF:BAX102 Litevština pro nebaltisty II. • 14 %
FF:BAX202 Finština pro nefinštináře II. • 14 %
FF:BA102F Finština. Jazykový kurs A2: výklad systému • 14 %
FF:BA109 Proseminář baltistický • 14 %
FF:BA111 Proseminář jazykovědný • 14 %
FF:BA120 Baltské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 14 %
FF:BA204F Finština. Jazykový kurs B4: praktikum • 14 %
FF:BA206F Finština. Jazykový kurs C4: četba • 14 %
FF:BA208F Finština. Jazykový kurs D4: intensívní cvičení • 14 %
FF:CJBC805 Redakční práce pro nebohemisty • 14 %
FF:DSBCB025 Římské umění • 14 %
FF:OJ111 Praktický kurs sanskrtu I • 14 %
FF:OJ112 Praktický kurs sanskrtu II • 14 %
FF:OJ408 Srovnávací mytologie • 14 %
FF:PAPVB_13 Introduction to the Sumerian Language • 14 %
FF:ROMIIB105 Překlad anglicky psaných textů EU pro neanglisty • 14 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 14 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:BA101F Finština. Jazykový kurs A1: výklad systému • 100 %
FF:BA203F Finština. Jazykový kurs B3: praktikum • 100 %
FF:BA205F Finština. Jazykový kurs C3: četba • 100 %
FF:BA207F Finština. Jazykový kurs D3: intensívní cvičení • 100 %
FF:BA307 Novější dějiny Finska a Skandinávie • 67 %
FF:BA309 Literatura a kulturní dějiny Finska a Skandinávie • 67 %
FF:BA103L Litevština. Jazykový kurs B1: praktikum • 33 %
FF:BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení • 33 %
FF:BA311 Samostatná četba finské a skandinávské beletrie a hist. pramenů • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:OJ321 Germánské jazyky • 33 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 33 %
4. semestr
FF:BA102F Finština. Jazykový kurs A2: výklad systému • 100 %
FF:BA204F Finština. Jazykový kurs B4: praktikum • 100 %
FF:BA206F Finština. Jazykový kurs C4: četba • 100 %
FF:BA208F Finština. Jazykový kurs D4: intensívní cvičení • 100 %
FF:BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 100 %
FF:BA310 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 100 %
FF:BA312 Samostatná četba lotyšské a estonské beletrie a hist. pramenů • 100 %
FF:BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru • 67 %
FF:BA114 Proseminář čtení a psaní • 33 %
FF:LJ605 České a světové bestsellery v latinském překladu • 33 %
FF:MED70 Political Economy of the Arab Uprisings • 33 %
FF:OJ470 Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II • 33 %
FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II • 33 %
3. ročník
5. semestr
FF:BA201F Finština. Jazykový kurs A3: výklad systému • 100 %
FF:BA211 Samostatná četba litevské beletrie • 100 %
FF:BA303F Finština. Jazykový kurs B5: praktikum • 100 %
FF:BA305F Finština. Jazykový kurs C5: četba • 100 %
FF:BA307F Finština. Jazykový kurs D5: intensívní cvičení • 100 %
FF:BA207 Novější dějiny Litvy a Polska • 75 %
FF:BA209 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 75 %
FF:BA319 Seminář k oborové práci • 75 %
FF:NOII_61 Překladatelský workshop • 50 %
FF:BA111 Proseminář jazykovědný • 25 %
FF:BA318 Seminář k diplomové práci • 25 %
FF:CJVF1B Francouzský jazyk pro akademické účely I • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 25 %
FSpS:P961 Tělesná výchova - Aerobik-kick-box • 25 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 25 %
6. semestr
FF:BA202F Finština. Jazykový kurs A4: výklad systému • 100 %
FF:BA304F Finština. Jazykový kurs B6: praktikum • 100 %
FF:BA306F Finština. Jazykový kurs C6: četba • 100 %
FF:BA308F Finština. Jazykový kurs D6: intensívní cvičení • 100 %
FF:BA300 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 75 %
FF:BA322 Bakalářská oborová práce • 75 %
FF:NOII_25 Základy odborné terminologie vybraných oborů • 50 %
FF:NOII_28 Základy tlumočení • 50 %
FF:BA103L Litevština. Jazykový kurs B1: praktikum • 25 %
FF:BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení • 25 %
FF:BA108 Starší dějiny baltického prostoru v evropském kontextu • 25 %
FF:BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru • 25 %
FF:BA114 Proseminář čtení a psaní • 25 %
FF:BA320 Bakalářská diplomová práce • 25 %
FF:CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:DSBCB033 Dějiny Židů ve starověku • 25 %
FF:MED66 Radikalismus ve Středomoří • 25 %
FF:NOII_18 Kapitoly z referenční gramatiky norštiny • 25 %
FF:NOII_39 Vybrané okruhy skandinávské kultury a společnosti • 25 %
FF:NOII_44 Interpretace norských novel • 25 %
FF:NOII_68 Překladatelství: vybrané okruhy • 25 %
FF:NOII_72 Komentovaná četba odborného a vědeckého textu • 25 %
FF:NOI_22 Přehled dánské literatury • 25 %
FSpS:P964 Tělesná výchova - Balet • 25 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 25 %

Baltistika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:BA107 Starší dějiny východních Slovanů • 94 %
FF:BA109 Proseminář baltistický • 88 %
FF:BA111 Proseminář jazykovědný • 88 %
FF:BA103F Finština. Jazykový kurs B1: praktikum • 58 %
FF:BA105F Finština. Jazykový kurs D1: intensívní cvičení • 58 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 58 %
FF:BA122 Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 36 %
FF:BA209 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 33 %
FF:BA211 Samostatná četba litevské beletrie • 33 %
FF:BA103L Litevština. Jazykový kurs B1: praktikum • 30 %
FF:BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení • 30 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 15 %
FF:BA123 Germánské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 15 %
FF:BA411 Lotyština: praktický kurs I • 12 %
FF:OJ105 Jazyky světa • 12 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %
2. semestr
FF:BA112 Proseminář literárněvědný • 85 %
FF:BA114 Proseminář čtení a psaní • 80 %
FF:BA120 Baltské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 80 %
FF:BA108 Starší dějiny baltického prostoru v evropském kontextu • 75 %
FF:BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru • 70 %
FF:BA104F Finština. Jazykový kurs B2: praktikum • 45 %
FF:BA106F Finština. Jazykový kurs D2: intensívní cvičení • 45 %
FF:BA104L Litevština. Jazykový kurs B2: praktikum • 35 %
FF:BA106L Litevština. Jazykový kurs D2: intensivní cvičení • 35 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 20 %
FF:BA104E Estonština. Jazykový kurs B2: praktikum • 15 %
FF:BA106E Estonština. Jazykový kurs D2: intensívní cvičení • 15 %
FF:BA111 Proseminář jazykovědný • 15 %
FF:BA310 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 15 %
FF:BA412 Lotyština: praktický kurs II • 15 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 15 %
FF:SKANSIV51 Severská literatura od roku 1960 IIDánsko, Finsko, Island (internetový kurz) • 15 %
FF:SKANSIV77 Skandinávské runy (internetový kurz) • 15 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 15 %
2. ročník
3. semestr
FF:BA101L Litevština. Jazykový kurs A1 výklad systému • 56 %
FF:BA103F Finština. Jazykový kurs B1: praktikum • 56 %
FF:BA105F Finština. Jazykový kurs D1: intensívní cvičení • 56 %
FF:BA207 Novější dějiny Litvy a Polska • 56 %
FF:BA207L Litevština. Jazykový kurs D3: intensivní cvičení • 56 %
FF:BA209 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 56 %
FF:BA203L Litevština. Jazykový kurs B3: praktikum • 50 %
FF:BA205L Litevština. Jazykový kurs C3: četba • 50 %
FF:BA101F Finština. Jazykový kurs A1: výklad systému • 44 %
FF:BA121 Fennougrické jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 44 %
FF:BA203F Finština. Jazykový kurs B3: praktikum • 44 %
FF:BA205F Finština. Jazykový kurs C3: četba • 44 %
FF:BA207F Finština. Jazykový kurs D3: intensívní cvičení • 44 %
FF:BA211 Samostatná četba litevské beletrie • 44 %
FF:BA307 Novější dějiny Finska a Skandinávie • 44 %
FF:BA309 Literatura a kulturní dějiny Finska a Skandinávie • 44 %
FF:BA311 Samostatná četba finské a skandinávské beletrie a hist. pramenů • 44 %
FF:BA103L Litevština. Jazykový kurs B1: praktikum • 39 %
FF:BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení • 39 %
FF:BA109 Proseminář baltistický • 33 %
FF:BA123 Germánské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 33 %
FF:BA111 Proseminář jazykovědný • 22 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 22 %
FF:CJBA37 Slovenština • 17 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 17 %
FF:SKANSIV73 Skandinávští polárníci (internetový kurz) • 17 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 17 %
FF:BA103E Estonština. Jazykový kurs B1: praktikum • 11 %
FF:BA105E Estonština. Jazykový kurs D1: intensívní cvičení • 11 %
FF:BA122 Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 11 %
FF:BA415S Laponština: praktický kurs I • 11 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
4. semestr
FF:BA_L_KULT Současná litevská kultura • 56 %
FF:BA104F Finština. Jazykový kurs B2: praktikum • 56 %
FF:BA106F Finština. Jazykový kurs D2: intensívní cvičení • 56 %
FF:BA110 Samostatná četba pramenů a druhotné historické literatury k nejstarším dějinám baltického prostoru • 56 %
FF:BA204L Litevština. Jazykový kurs B4: praktikum • 56 %
FF:BA208L Litevština. Jazykový kurs D4: intensívní cvičení • 56 %
FF:BA102L Litevština. Jazykový kurs A2: výklad systému • 50 %
FF:BA206L Litevština. Jazykový kurs C4: četba • 50 %
FF:BA102F Finština. Jazykový kurs A2: výklad systému • 44 %
FF:BA204F Finština. Jazykový kurs B4: praktikum • 44 %
FF:BA206F Finština. Jazykový kurs C4: četba • 44 %
FF:BA208F Finština. Jazykový kurs D4: intensívní cvičení • 44 %
FF:BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 44 %
FF:BA310 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 44 %
FF:BA312 Samostatná četba lotyšské a estonské beletrie a hist. pramenů • 44 %
FF:BA104L Litevština. Jazykový kurs B2: praktikum • 33 %
FF:BA106L Litevština. Jazykový kurs D2: intensivní cvičení • 33 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 28 %
FF:SKANSI_57 Skandinávská politika (internetový kurz) • 28 %
FF:BA108 Starší dějiny baltického prostoru v evropském kontextu • 22 %
FF:BA330L Jazyková praxe v litevštině • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:OJ206 Jazyk a společnost • 17 %
FF:SKANSIV52 Vikingové (internetový kurz) • 17 %
FF:SKANSIV77 Skandinávské runy (internetový kurz) • 17 %
FF:BA104E Estonština. Jazykový kurs B2: praktikum • 11 %
FF:BA106E Estonština. Jazykový kurs D2: intensívní cvičení • 11 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 11 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 11 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 11 %
FF:OJ702 Lingvistická exkurse • 11 %
FF:RLB400 Náboženství světa I: Západ • 11 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:BA318 Seminář k diplomové práci • 75 %
FF:BA201F Finština. Jazykový kurs A3: výklad systému • 54 %
FF:BA303F Finština. Jazykový kurs B5: praktikum • 54 %
FF:BA305F Finština. Jazykový kurs C5: četba • 54 %
FF:BA307F Finština. Jazykový kurs D5: intensívní cvičení • 54 %
FF:BA207 Novější dějiny Litvy a Polska • 50 %
FF:BA311 Samostatná četba finské a skandinávské beletrie a hist. pramenů • 50 %
FF:BA123 Germánské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 46 %
FF:BA203E Estonština. Jazykový kurs B3: praktikum • 46 %
FF:BA207E Estonština. Jazykový kurs D3: intensivní cvičení • 46 %
FF:BA209 Literatura a kulturní dějiny Litvy • 42 %
FF:BA303L Litevština. Jazykový kurs B5: praktikum • 42 %
FF:BA307L Litevština. Jazykový kurs D5: intensivní cvičení • 42 %
FF:BA201L Litevština. Jazykový kurs A3: výklad systému • 38 %
FF:BA203F Finština. Jazykový kurs B3: praktikum • 38 %
FF:BA207F Finština. Jazykový kurs D3: intensívní cvičení • 38 %
FF:BA305L Litevština. Jazykový kurs C5: četba • 38 %
FF:BA307 Novější dějiny Finska a Skandinávie • 38 %
FF:BA211 Samostatná četba litevské beletrie • 33 %
FF:BA309 Literatura a kulturní dějiny Finska a Skandinávie • 29 %
FF:BA122 Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 25 %
FF:BA121 Fennougrické jazyky v historicko-kulturních souvislostech • 17 %
FF:BA101F Finština. Jazykový kurs A1: výklad systému • 13 %
FF:BA203L Litevština. Jazykový kurs B3: praktikum • 13 %
FF:BA207L Litevština. Jazykový kurs D3: intensivní cvičení • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
6. semestr
FF:BA320 Bakalářská diplomová práce • 61 %
FF:BA300 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 57 %
FF:BA202F Finština. Jazykový kurs A4: výklad systému • 48 %
FF:BA304F Finština. Jazykový kurs B6: praktikum • 48 %
FF:BA306F Finština. Jazykový kurs C6: četba • 48 %
FF:BA308F Finština. Jazykový kurs D6: intensívní cvičení • 48 %
FF:BA204E Estonština. Jazykový kurs B4: praktikum • 39 %
FF:BA204F Finština. Jazykový kurs B4: praktikum • 39 %
FF:BA208E Estonština. Jazykový kurs D4: intensivní cvičení • 39 %
FF:BA202L Litevština. Jazykový kurs A4: výklad systému • 35 %
FF:BA208F Finština. Jazykový kurs D4: intensívní cvičení • 35 %
FF:BA304L Litevština. Jazykový kurs B6: praktikum • 35 %
FF:BA306L Litevština. Jazykový kurs C6: četba • 35 %
FF:BA308 Novější dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 35 %
FF:BA308L Litevština. Jazykový kurs D6: intensívní cvičení • 35 %
FF:BA312 Samostatná četba lotyšské a estonské beletrie a hist. pramenů • 30 %
FF:BA310 Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska (mezi Německem, Švédskem a Ruskem) • 26 %
FF:BA204L Litevština. Jazykový kurs B4: praktikum • 13 %
FF:BA206F Finština. Jazykový kurs C4: četba • 13 %
FF:BA208L Litevština. Jazykový kurs D4: intensívní cvičení • 13 %

Bulharský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:BJA101 Jazykový kurz I • 100 %
FF:BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 • 100 %
FF:PJA101 Úvod do studia jazykovědy • 100 %
FF:RJA116 Úvod do studia literární vědy • 100 %
FF:BJA203 Současné Bulharsko • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
2. semestr
FF:BJA102 Jazykový kurz II • 100 %
FF:BJA103 Praktický jazyk I • 100 %
FF:BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků • 100 %
FF:BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:BJA201 Jazykový kurz III • 100 %
FF:BJA202 Praktický jazyk II • 100 %
FF:BJA204 Normativní mluvnice bulharštiny I • 100 %
FF:BJA206 Jazykový kurz IV • 100 %
FF:BJA207 Praktický jazyk III • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 100 %
FF:NJII_760 Rhetorische Übungen • 100 %

Bulharský jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:BJA201 Jazykový kurz III • 100 %
FF:BJA202 Praktický jazyk II • 100 %
FF:BJA203 Současné Bulharsko • 100 %
FF:BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století • 100 %
FF:BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu • 100 %
FF:BKA319 Balkán ve 20. století II • 100 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 100 %
FF:JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví • 100 %
FF:JSS416 Rozpad Jugoslávie • 100 %
FF:US_123 Emma, Anna, Anita • 100 %
4. semestr
FF:BJA204 Normativní mluvnice bulharštiny I • 100 %
FF:BJA206 Jazykový kurz IV • 100 %
FF:BJA207 Praktický jazyk III • 100 %
FF:BJA210 Bulharská a makedonská literatura II • 100 %
FF:BKA109 Balkán v 15.-18. století • 100 %
FF:JSS415 Východní otázka • 100 %
FF:JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích • 100 %
FF:PL_24 Slavistická exkurze do Lužice • 100 %
FF:RJ_20 Interpretace literárního textu • 100 %
FF:US_185 Příběh Dona Juana jím samým vyprávěný • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 100 %
2. ročník
5. semestr
FF:BJA208 Normativní mluvnice bulharštiny II • 100 %
FF:BJA301 Jazykový kurz V • 100 %
FF:BJA302 Překladatelský seminář • 50 %
FF:BJA305 Bulharská literatura III • 50 %
FF:BJA306 Jazykový kurz VI • 50 %
FF:BJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FF:BJA333 Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:BJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:CJBA37 Slovenština • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 50 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 50 %
FF:JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století • 50 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 50 %
FF:JSS416 Rozpad Jugoslávie • 50 %
FF:OJ105 Jazyky světa • 50 %
FF:OJ543 Dějiny Mongolska • 50 %
FF:PJV019 Obraz minulosti ve slovanských literaturách a kulturách • 50 %
FF:REMGRB23 Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204): křižovatka mezi Východem a Západem • 50 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 50 %
FF:US_154 Sociální svět doby Odysseovy • 50 %
FF:US_179 Mysterium opery • 50 %
FF:US_68 Co postmoderna je - a co není • 50 %
FF:US_93 Romantika a romantismus • 50 %
6. semestr
FF:BJA302 Překladatelský seminář • 100 %
FF:BJA306 Jazykový kurz VI • 100 %
FF:BJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:BJA333 Bakalářská diplomová práce • 100 %
FF:BJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 100 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:ETMB86 Makedonie - kapitoly z každodenního života • 100 %
FF:RJ_630 Kultúra v jazyku, jazyk v kultúre • 100 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 100 %

Český jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka • 100 %
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 97 %
FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium • 97 %
FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 97 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 90 %
FF:CJBC647 Úvod do interpretace literárního textu pro Bc. • 45 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 17 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 17 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 14 %
2. semestr
FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 95 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 90 %
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 86 %
FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium • 81 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 43 %
FF:CJBC36 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 38 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 19 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJA010 Současný český jazyk – syntax • 100 %
FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 94 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 89 %
FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 89 %
FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 83 %
FF:CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 22 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 22 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 11 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 11 %
4. semestr
FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 100 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 36 %
FF:CJBC310 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro Bc. • 14 %
FF:CJC039 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška • 14 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 14 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny • 81 %
FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika • 69 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 63 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 19 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 13 %
FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 13 %
FF:CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I • 13 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 13 %
FF:CJBB190 Školská syntax • 13 %
FF:CJBC70 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška • 13 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 13 %
6. semestr
FF:CJA051 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 75 %
FF:CJX013 Seminář k bakalářské diplomové práci • 44 %
FF:CJX016 Bakalářská diplomová práce • 44 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 38 %
FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika • 19 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 13 %
FF:CJBB181 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti • 13 %
FF:CJX008 Bakalářská oborová práce • 13 %
FF:CJX010 Seminář k bakalářské oborové práci • 13 %
FF:CJX017 Bakalářská oborová práce • 13 %
FF:CJX019 Seminář k bakalářské oborové práci • 13 %

Český jazyk a literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium • 98 %
FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 97 %
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka • 93 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 93 %
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 88 %
FF:CJBC647 Úvod do interpretace literárního textu pro Bc. • 51 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 47 %
FF:CJBB121 Základy slavistiky • 44 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 41 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 23 %
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 14 %
FF:CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 12 %
FF:CJBC558 Moderní a postmoderní román • 11 %
2. semestr
FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 81 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 80 %
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 77 %
FF:CJBC36 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 75 %
FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium • 65 %
FF:CJBA10 Úvod do dialektologie • 41 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 36 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 33 %
FF:CJBC543 Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století • 32 %
FF:CJBA37 Slovenština • 29 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 25 %
FF:CJBB122 Úvod do slavistiky II • 20 %
FF:CJBC554 Současné české prozaické autorky • 13 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 13 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJA010 Současný český jazyk – syntax • 89 %
FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 84 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 78 %
FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 78 %
FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 70 %
FF:CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 68 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 32 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 30 %
FF:CJBB121 Základy slavistiky • 24 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 24 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I • 19 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 16 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 14 %
FF:CJBC424 Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro Bc. • 14 %
FF:CJBC558 Moderní a postmoderní román • 14 %
FF:CJBC828 Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání II • 14 %
FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium • 11 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 11 %
FF:CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků • 11 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 11 %
4. semestr
FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 88 %
FF:CJC039 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška • 88 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 85 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 79 %
FF:CJBC310 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro Bc. • 47 %
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 41 %
FF:CJBA10 Úvod do dialektologie • 35 %
FF:CJBB155 Latina pro bohemisty • 35 %
FF:CJBA37 Slovenština • 32 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 29 %
FF:CJBC36 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 24 %
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 21 %
FF:CJBB122 Úvod do slavistiky II • 21 %
FF:CJBC155 Redakční práce • 21 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 21 %
FF:CJBA50 Ruský jazyk pro bohemisty II • 18 %
FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu • 18 %
FF:CJBC433 Postapokalyptická literatura • 18 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 12 %
FF:CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I • 12 %
FF:CJBB181 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti • 12 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 12 %
FF:LMKA02 Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJBC70 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška • 80 %
FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny • 68 %
FF:CJBA51 Historický vývoj češtiny – přednáška • 63 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 53 %
FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika • 50 %
FF:CJBB80 Stylistika – přednáška • 38 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 35 %
FF:CJBB175 Chrématonyma v České republice • 25 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 23 %
FF:CJBB121 Základy slavistiky • 20 %
FF:CJBC04 Literatura pro děti a mládež II • 20 %
FF:PLIN030 Korektorská cvičení I • 20 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 18 %
FF:CJBC558 Moderní a postmoderní román • 15 %
FF:CJBC618 Praktická textologie I • 15 %
FF:CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 15 %
FF:LMKB415 Literatura v televizním seriálu • 15 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 13 %
FF:CJBB61 Fonologie – výběrový seminář • 13 %
FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
6. semestr
FF:CJA051 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 48 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 38 %
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 35 %
FF:CJX013 Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
FF:CJX016 Bakalářská diplomová práce • 30 %
FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika • 23 %
FF:CJX004 Seminář k bakalářské diplomové práci • 23 %
FF:CJX007 Bakalářská diplomová práce • 20 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 18 %
FF:CJBB155 Latina pro bohemisty • 15 %
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 15 %
FF:CJBC155 Redakční práce • 13 %

Český jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 92 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 92 %
FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium • 92 %
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka • 88 %
FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 88 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:CJBC647 Úvod do interpretace literárního textu pro Bc. • 21 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 17 %
2. semestr
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 85 %
FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 80 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 75 %
FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium • 65 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 35 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 94 %
FF:CJA010 Současný český jazyk – syntax • 94 %
FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 94 %
FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 94 %
FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 94 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 28 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:CJBB189 Exkurze do české jazykové enklávy v Chorvatsku • 11 %
FF:CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 11 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 11 %
FF:PLIN030 Korektorská cvičení I • 11 %
4. semestr
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 89 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 84 %
FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 79 %
FF:CJBA37 Slovenština • 16 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 16 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 11 %
FF:CJBB166 Time and Space in Language • 11 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 11 %
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny • 63 %
FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika • 56 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 44 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 38 %
FF:CJBA51 Historický vývoj češtiny – přednáška • 25 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 19 %
FF:CJBC70 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška • 19 %
FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 19 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 19 %
6. semestr
FF:CJA051 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 44 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 25 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 25 %
FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 19 %
FF:CJX013 Seminář k bakalářské diplomové práci • 19 %
FF:CJX016 Bakalářská diplomová práce • 19 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 13 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 13 %
FF:CJBB181 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti • 13 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 13 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:CJX017 Bakalářská oborová práce • 13 %
FF:CJX019 Seminář k bakalářské oborové práci • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %

Český jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka • 100 %
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 100 %
FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 75 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 25 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 25 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 25 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 25 %
2. semestr
FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 50 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 50 %
FF:CJBC640 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - seminář • 50 %
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJA010 Současný český jazyk – syntax • 100 %
FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška • 100 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 100 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 50 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 50 %
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 50 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 50 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 50 %
FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 50 %
FF:CJA044BC Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I • 50 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 50 %
FF:CJBC36 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška • 50 %
FF:CJBC805 Redakční práce pro nebohemisty • 50 %
FF:CJC039 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška • 50 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 50 %
FF:NARX01 Kapitoly z teorie vyprávění • 50 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 50 %
FF:VIKBA28 Úvod do studia médií • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 50 %
FSpS:P926 Tělesná výchova - Bosu • 50 %
4. semestr
FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II • 100 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 100 %
FF:CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 100 %
FF:CJA042BC Starší česká literatura pro bakalářské studium • 100 %
6. semestr
FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium • 100 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 100 %
FF:CJBC433 Postapokalyptická literatura • 100 %
PdF:SO535 Praxe v SVČ Lužánky • 100 %

Český jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 100 %
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka • 50 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 50 %
FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium • 50 %
FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška • 50 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 50 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 50 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 50 %
PřF:BI8710 Ochrana přírody • 50 %
PdF:CJ2MP_LPNL Nejnovější česká literatura • 50 %
PdF:FJ3023 Literatura pro děti a mládež • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 50 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 50 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 50 %

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka • 94 %
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 94 %
FF:PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I • 94 %
FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu • 88 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 82 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 53 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 41 %
FI:PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči • 35 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 24 %
FF:PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů • 24 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 18 %
FF:PLIN048 Základy programování pro humanitní obory • 18 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 12 %
FF:CJBB121 Základy slavistiky • 12 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 12 %
FI:PV080 Information security and cryptography • 12 %
2. semestr
FF:PLIN005 Od praslovanštiny k češtině • 92 %
FF:CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi) • 85 %
FF:PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II • 77 %
FI:IB030 Úvod do počítačové lingvistiky • 69 %
FF:PLIN049 Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku • 62 %
FF:PLIN048 Základy programování pro humanitní obory • 54 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 46 %
FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II • 46 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 38 %
FF:PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka • 38 %
FF:PLIN057 Strojové zpracování textu • 38 %
FF:CJBA10 Úvod do dialektologie • 31 %
FI:PV123 Základy vizuální komunikace • 31 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 23 %
FF:CJBA37 Slovenština • 15 %
FF:CJBC805 Redakční práce pro nebohemisty • 15 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 15 %
FF:PLIN011 Transkripce mluvené češtiny • 15 %
FF:PLIN052 Copywriting • 15 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 15 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 15 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 89 %
FF:CJA010 Současný český jazyk – syntax • 89 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 67 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 56 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 56 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 44 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 44 %
FF:PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů • 44 %
FI:PV080 Information security and cryptography • 44 %
FF:PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I • 33 %
FI:PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči • 33 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 22 %
FF:PLIN030 Korektorská cvičení I • 22 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 22 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 11 %
FF:CJBA11 Dialektologie • 11 %
FF:CJBB100 Prezentační nástroje • 11 %
FF:CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi) • 11 %
FF:CJBC432 Jan Eskymo Welzl a média • 11 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 11 %
FF:CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině • 11 %
FF:CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí • 11 %
FF:HIA105 Úvod do studia středověkých dějin • 11 %
FF:HIA108A Dějiny raného novověku východní Evropy • 11 %
FF:HIA108B Dějiny raného novověku českých zemí • 11 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 11 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 11 %
FF:LMKB104 Tvůrčí čtení a psaní jako nástroj pro reflexi základních témat lidské existence • 11 %
FF:PLIN005 Od praslovanštiny k češtině • 11 %
FF:PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II • 11 %
FF:PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině • 11 %
FF:PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty) • 11 %
FF:PLIN020 Editorská práce • 11 %
FF:PLIN021 Sémantická analýza v praxi • 11 %
FF:PLIN049 Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku • 11 %
FF:PLIN057 Strojové zpracování textu • 11 %
FF:PSMB042 Kariérní start • 11 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 11 %
FI:IB030 Úvod do počítačové lingvistiky • 11 %
FI:PA164 Strojové učení a přirozený jazyk • 11 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 11 %
FI:PB002 Základy informačních technologií • 11 %
FI:PB016 Umělá inteligence I • 11 %
FI:PV070 Digitální knihovny • 11 %
FI:PV072 Seminář z asistivních technologií • 11 %
FI:PV123 Základy vizuální komunikace • 11 %
PdF:DEP02P Politické soudní procesy v Československu po roce 1945 • 11 %
PdF:MSBK_RPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - RJ • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 11 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 11 %
4. semestr
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 100 %
FI:IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie • 100 %
FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie • 88 %
FF:CJBA10 Úvod do dialektologie • 75 %
FF:PLIN057 Strojové zpracování textu • 63 %
FI:PV004 UNIX • 63 %
FF:PLIN011 Transkripce mluvené češtiny • 50 %
FF:PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka • 38 %
FF:PLIN055 Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky • 38 %
FI:PV123 Základy vizuální komunikace • 38 %
FF:CJBB173 Generative Grammar Summer School (EGG) • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 25 %
FF:PLIN049 Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku • 25 %
FF:PLIN056 Projekt z českého jazyka • 25 %
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 13 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 13 %
FF:CJBB181 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti • 13 %
FF:CJBB183 Mezi morfologií a fonologií • 13 %
FF:CJBB185 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro dospělé • 13 %
FF:CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi) • 13 %
FF:OJ446 Stylistika a poetika • 13 %
FF:PLIN019 Machine Translation • 13 %
FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II • 13 %
FF:PLIN052 Copywriting • 13 %
FF:UEV_17 Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu • 13 %
FI:IB030 Úvod do počítačové lingvistiky • 13 %
FI:PA107 Projekt z korpusových nástrojů • 13 %
FSpS:P954 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity • 13 %
FSpS:P955 Tělesná výchova - Horská kola • 13 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 13 %
FSpS:P971 Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině • 91 %
FF:PLIN030 Korektorská cvičení I • 82 %
FI:PB016 Umělá inteligence I • 73 %
FF:PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty) • 64 %
FI:PB002 Základy informačních technologií • 55 %
FF:CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška • 36 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 36 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 36 %
FI:PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči • 36 %
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 36 %
FF:CJBB172 Introduction to Czech Syntax • 27 %
FF:CJBB177 Approaches to Morphosyntax • 27 %
FF:PLIN021 Sémantická analýza v praxi • 27 %
FI:PV070 Digitální knihovny • 27 %
FF:CJA006 Současný český jazyk – morfologie I • 18 %
FF:CJBB84 Morfologie a korpus • 18 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 18 %
FF:PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů • 18 %
FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů • 18 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 18 %
6. semestr
FF:PLIN031 Korektorská cvičení II • 80 %
FF:PLIN001 Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FF:PLIN003 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II • 30 %
FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II • 20 %
FF:PLIN056 Projekt z českého jazyka • 20 %
FI:IB101 Úvod do logiky • 20 %
FI:PV123 Základy vizuální komunikace • 20 %
PdF:KV2BP_UNZ Úvod do Nového zákona • 20 %

Čeština pro cizince (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJQ001 Gramatika češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ002 Ortografie češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ003 Cvičení výslovnosti • 100 %
FF:CJQ004 Česká konverzace • 100 %
FF:CJQ005 Interpretace literárního textu • 100 %
FF:CJQ006 Souhrnná zkouška z češtiny pro cizince • 50 %
2. semestr
FF:CJBC569 Václav Havel • 50 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 50 %
FF:CJQB02 Lexikálně-stylická cvičení pro cizince I • 50 %
FF:CJQB04 Gramatická cvičení pro cizince VPI • 50 %
FF:CJQB20 Ztraceni v překladu • 50 %
FF:CJQP17 Český jazyk pro cizince - interpretace lit. textu II • 50 %
FF:CJQSP5 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - gramatika • 50 %
FF:CJQSP6 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - konverzace • 50 %
FF:CJQSP7 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - esej • 50 %
FF:CJQSP8 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - fonetika • 50 %
FF:CJQ006 Souhrnná zkouška z češtiny pro cizince • 50 %
FF:CJQ008 Úvod do studia českého jazyka pro cizince / seminář • 50 %
FF:CJQ009 Fonetika a fonologie pro cizince • 50 %
FF:CJQ010 Pravopisná cvičení I • 50 %
FF:CJQ011 Kulturně-historický přehled • 50 %
FF:CJQ012 Česká literárněvědná tradice • 50 %
FF:CJQ013 Rozbor literárního textu • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 100 %
FF:CJQB03 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince II • 100 %
FF:CJQB05 Gramatická cvičení pro cizince VPII • 100 %
FF:CJQP10 Český jazyk pro cizince - tvůrčí psaní I • 100 %
FF:CJQ007 Úvod do studia českého jazyka pro cizince / přednáška • 100 %
FF:CJQ014 Morfologie češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ015 Syntax češtiny pro cizince I • 100 %
FF:CJQ016 Pravopisná cvičení II • 100 %
FF:CJQ018 Jan Neruda • 100 %
FF:CJQ036 Česká literatura 19. století I / seminář • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
4. semestr
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 100 %
FF:CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi) • 100 %
FF:CJQB01 Pravopisná cvičení III • 100 %
FF:CJQB13 Gramatická cvičení pro cizince VPIII • 100 %
FF:CJQ017 Česká literatura 19. století I / přednáška • 100 %
FF:CJQ019 Slovotvorba češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ020 Syntax češtiny pro cizince II • 100 %
FF:CJQ022 Česká literatura 19. století II / seminář • 100 %
FF:CJQ023 Česká literatura 20. století I / přednáška • 100 %
FF:CJQ024 Česká literatura 20. století I / seminář • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %

Dějiny starověku (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCA001 Úvod do studia dějin starověku • 67 %
FF:DSBCA002 Proseminář k dějinám starověku • 67 %
FF:DSBCA003 Dějiny Předního východu • 67 %
FF:DSBCA004 Dějiny Předního východu - seminář • 67 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 67 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 67 %
FF:DSBCA026 Dějiny starověkého práva I • 33 %
FF:DSBCA028 Dějiny starověkého dějepisectví • 33 %
FF:IMK105 Film v dimenzi nových médií • 33 %
FF:IM105 Filmology. Jazyk filmu a nová média II • 33 %
FF:MED02 Úvod do jazykovědy • 33 %
FF:RLA21 Buddhismus • 33 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 33 %
FF:RLB666 Konec světa • 33 %
FF:US_60B Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. • 33 %
FF:VH_10A Práce s PC • 33 %
PřF:F1400 Programování • 33 %
PřF:F1400A Úlohy z programování • 33 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 33 %
FI:PV004 UNIX • 33 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 33 %
2. semestr
FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu • 50 %
FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I • 50 %
FF:DSBCA005 Dějiny Řecka I. • 50 %
FF:DSBCA006 Dějiny Řecka I - seminář • 50 %
FF:KRBCA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II • 50 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSBCA007 Dějiny Řecka II. • 80 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 80 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 80 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 60 %
FF:DSBCB003 PVH v kontextu starověkých dějin • 40 %
FF:DSBCB012 Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin • 40 %
FF:DSBCB029 Vikingové na mořích i na pevnině • 40 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 40 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 40 %
FF:KRBCA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 40 %
FF:LJBCB29 Inscenace římské komedie – workshop • 40 %
FF:DSBCB016 Srovnávací mytologie • 20 %
FF:ETBB102 Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost • 20 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 20 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 20 %
FF:SKANSIV77 Skandinávské runy (internetový kurz) • 20 %
FF:VIKBA01 Informační věda 1 • 20 %
FF:VIKBA02 Informační fondy a služby • 20 %
FF:VIKBA04 Metody knihovnické práce • 20 %
FF:VIKBA05 Transformace dat pomocí počítače • 20 %
FI:IB102 Automaty a gramatiky • 20 %
FI:IB111 Základy programování • 20 %
FI:PB150 Architektury výpočetních systémů • 20 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 20 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
4. semestr
FF:DSBCA009 Dějiny Říma I. • 100 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 100 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 100 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 75 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 75 %
FF:DSBCB008 Postavení křesťanů v římském státu a Bible • 50 %
FF:KRBCA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II • 50 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 50 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:DSBCA011 Dějiny Říma II • 25 %
FF:DSBCA012 Dějiny Říma II. - seminář • 25 %
FF:DSBCA015 Interpretační seminář I. • 25 %
FF:DSBCB004 Prameny a starověký Řím • 25 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 25 %
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 25 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 25 %
FF:DSBCB040 Starověká Sparta • 25 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 25 %
FF:LJBCB21 Podzimní škola římského práva • 25 %
FF:LJBCB30 Inscenace římské komedie – realizace • 25 %
FF:LJMEDB26 Středověká putování do záhrobí • 25 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 25 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 25 %
FSpS:P938 Tělesná výchova - Základy sportovních masáží • 25 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 25 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:DSBCA011 Dějiny Říma II • 67 %
FF:DSBCA012 Dějiny Říma II. - seminář • 67 %
FF:DSBCA015 Interpretační seminář I. • 67 %
FF:LJBCB21 Podzimní škola římského práva • 67 %
FF:DSBCB006 Doba iulsko-claudijské dynastie v zrcadle Senekova a Petroniova díla I • 33 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 33 %
FF:DSBCB020 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 33 %
FF:DSBCB027 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti • 33 %
FF:DSBCB040 Starověká Sparta • 33 %
FF:DSBCO Seminář k bakalářské oborové práci • 33 %
FF:DSBCOBOR Bakalářská oborová práce • 33 %
FF:DSMGRB18 Pseudohistorie versus věda • 33 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 33 %
FF:KRBCA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 33 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 33 %
6. semestr
FF:DSBCA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 100 %
FF:DSBCA014 Přechodné období mezi antikou a středověkem - seminář • 100 %
FF:DSBCA016 Interpretační seminář II. • 100 %
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 67 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z Dějin starověku • 67 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 67 %
FF:AR1B68 Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II • 33 %
FF:DSBCB008 Postavení křesťanů v římském státu a Bible • 33 %
FF:DSBCB010 Věci božské a věci lidské – právo a náboženství starověkého Říma • 33 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 33 %
FF:DSBCD Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
FF:DSBCDIPL Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 33 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 33 %
FF:LJBCB30 Inscenace římské komedie – realizace • 33 %

Dějiny starověku (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCA001 Úvod do studia dějin starověku • 77 %
FF:DSBCA003 Dějiny Předního východu • 69 %
FF:DSBCA004 Dějiny Předního východu - seminář • 69 %
FF:DSBCA002 Proseminář k dějinám starověku • 46 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 31 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 23 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 23 %
FF:KLBCA01 Úvod do studia klasické archeologie • 15 %
2. semestr
FF:DSBCA005 Dějiny Řecka I. • 82 %
FF:DSBCA006 Dějiny Řecka I - seminář • 55 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 36 %
FF:DSBCB014 Sexuální život v antickém Řecku a Římě • 27 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 27 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 27 %
FF:DSBCB004 Prameny a starověký Řím • 18 %
FF:DSBCB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 18 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSBCA007 Dějiny Řecka II. • 91 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 73 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 55 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 45 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 45 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 36 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 36 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 36 %
FF:DSBCA002 Proseminář k dějinám starověku • 27 %
FF:DSBCA009 Dějiny Říma I. • 27 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 27 %
FF:KRBCA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 27 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 27 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 27 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 18 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 18 %
FF:DSBCA003 Dějiny Předního východu • 18 %
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 18 %
FF:KRBCA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II • 18 %
FF:LJMGRB67 From an old world to a new one? Changes and continuities between the Roman High Empire and Christian Late Antiquity • 18 %
FSS:BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty • 18 %
4. semestr
FF:DSBCA009 Dějiny Říma I. • 100 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 100 %
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 100 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 75 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 75 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 75 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 75 %
FF:DSBCB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 50 %
FF:KRBCA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II • 50 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 50 %
FF:DSBCB019 Obchod ve starověku • 25 %
FF:DSBCB024 Vznik a vývoj měst ve starověku • 25 %
FF:KLBCB30 Antické reálie • 25 %
FF:KLB_003 Special Topics of the Classical Archaeology II. • 25 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 25 %
FF:PAPVB_08 Ekonomická a sociální struktura starověkého Předního východu • 25 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 25 %
FF:PH02002 Extended and Embodied Cognition • 25 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 25 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 25 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:DSBCA012 Dějiny Říma II. - seminář • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 67 %
FF:DSBCA011 Dějiny Říma II • 67 %
FF:DSBCA015 Interpretační seminář I. • 67 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 33 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 33 %
FF:DSBCB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 33 %
FF:DSBCO Seminář k bakalářské oborové práci • 33 %
FF:DSBCOBOR Bakalářská oborová práce • 33 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 33 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 33 %
FF:MED29 Jazykový seminář italský I • 33 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 33 %
6. semestr
FF:DSBCA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 67 %
FF:DSBCA014 Přechodné období mezi antikou a středověkem - seminář • 67 %
FF:DSBCA016 Interpretační seminář II. • 67 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z Dějin starověku • 67 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 67 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 33 %
FF:DSBCB039 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého • 33 %
FF:DSBCD Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
FF:DSBCDIPL Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:DSBCO Seminář k bakalářské oborové práci • 33 %
FF:DSBCOBOR Bakalářská oborová práce • 33 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 33 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 33 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 33 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 33 %

Dějiny umění (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DU0101 Uvedení do studia dějin umění I. • 89 %
FF:DU0102 Uvedení do studia dějin umění II. • 89 %
FF:DU0106 Epochy dějin umění I_Periods of Art History I • 89 %
FF:DU0205 Úvod do dějin umění I.: Architektura • 78 %
FF:DU0206 Úvod do dějin umění II.: Sochařství • 78 %
FF:DU0209 Křesťanská ikonografie • 78 %
FF:DU0107 Epochy dějin umění II • 44 %
FF:DU1221A Barokní sochařství v Itálii • 11 %
FF:DU1420A Cvičení: Latina pro historiky umění I • 11 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 11 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 11 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 11 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 11 %
2. semestr
FF:DU0105 Písemná postupová zkouška • 100 %
FF:DU0108 Epochy dějin umění III • 100 %
FF:DU0109 Epochy dějin umění IV • 83 %
FF:DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech a kresbě • 67 %
FF:DU0210 Profánní ikonografie • 67 %
FF:DU0208M Úvod IV: Úvod do vizuální kultury a obrazové vědy • 50 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 33 %
FF:BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu • 17 %
FF:CJBC809 Literatura ve filmu • 17 %
FF:DU1216A Architektura 16. století • 17 %
FF:DU1420B Cvičení: Latina pro historiky umění II • 17 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 17 %
FF:NARX12 Unnatural Narratives: Theories and Practices • 17 %
FF:RLB666 Konec světa • 17 %
PdF:AJ0319 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů • 17 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 17 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:DU1402 Evropské malířství 19. století • 100 %
FF:DU0107 Epochy dějin umění II • 50 %
FF:DU0209 Křesťanská ikonografie • 50 %
FF:DU1254B Malířství 18. století v Čechách a na Moravě • 50 %
FF:DU1363A Cvičení: Práce s literaturou a informačními zdroji • 50 %
FF:DU1385A Proseminář: Kapitoly ze sběratelství: Institucionální sbírky v 21. století • 50 %
FF:DU1406A Renesanční sochařství v Itálii • 50 %
FF:DU1437 Proseminář: Umělecké tendence a osobnosti v Evropě a USA po roce 1945 • 50 %
FF:DU1438 Moravské a vídeňské malířství 19. století • 50 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 50 %
FF:MUI_339 Materiálové průzkumy sbírkových předmětů • 50 %
4. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:ESB102 Experimentální literatura • 100 %
FSS:ENS285 Architektura a město • 100 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 100 %
3. ročník
6. semestr
FF:DU1661D Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:DU1664 Bakalářská diplomová práce • 100 %

Dějiny umění (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DU0101 Uvedení do studia dějin umění I. • 100 %
FF:DU0102 Uvedení do studia dějin umění II. • 100 %
FF:DU0106 Epochy dějin umění I_Periods of Art History I • 100 %
FF:DU0205 Úvod do dějin umění I.: Architektura • 100 %
FF:DU0107 Epochy dějin umění II • 50 %
FF:DU1423 Dějiny architektury 19. století • 50 %
2. semestr
FF:DU0105 Písemná postupová zkouška • 100 %
FF:DU0109 Epochy dějin umění IV • 100 %
FF:DU0208M Úvod IV: Úvod do vizuální kultury a obrazové vědy • 100 %
FF:DU0210 Profánní ikonografie • 100 %
FF:DU1251A Úvod do dějin Byzance (330-1453) • 100 %
FF:DU1411 Cvičení: Uměleckohistorická terminologie v terénu • 100 %
FF:DU1419 České moderní umění 1. poloviny 20. století • 100 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:DU1221A Barokní sochařství v Itálii • 100 %
FF:DU1402 Evropské malířství 19. století • 100 %
FF:DU1422 Úvod do památkové péče • 100 %
FF:DU2857 Skulptura a instalace 1950-2018 • 100 %
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 100 %
4. semestr
FF:DU0108 Epochy dějin umění III • 100 %
FF:DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech a kresbě • 100 %
FF:DU1260MA Inscenační praxe divadla v 16. až 18. století • 100 %
FF:DU1427 Architektura 20. století • 100 %
FF:DU1438 Moravské a vídeňské malířství 19. století • 100 %
FSpS:P9012 Tělesná výchova - Wellness – Životní styl v praxi • 100 %

Dějiny umění (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DU0101 Uvedení do studia dějin umění I. • 96 %
FF:DU0102 Uvedení do studia dějin umění II. • 95 %
FF:DU0205 Úvod do dějin umění I.: Architektura • 93 %
FF:DU0106 Epochy dějin umění I_Periods of Art History I • 86 %
FF:DU0206 Úvod do dějin umění II.: Sochařství • 84 %
FF:DU0209 Křesťanská ikonografie • 83 %
FF:DU0107 Epochy dějin umění II • 55 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 24 %
FF:DU1221A Barokní sochařství v Itálii • 18 %
FF:DU1232 Architektura 15. století • 13 %
FF:DU1363A Cvičení: Práce s literaturou a informačními zdroji • 13 %
FF:DU1330 Proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie • 11 %
FF:DU1373A Gotická architektura v Evropě • 11 %
FF:DU1406A Renesanční sochařství v Itálii • 11 %
2. semestr
FF:DU0109 Epochy dějin umění IV • 88 %
FF:DU0105 Písemná postupová zkouška • 87 %
FF:DU0210 Profánní ikonografie • 84 %
FF:DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech a kresbě • 82 %
FF:DU0108 Epochy dějin umění III • 76 %
FF:DU0208M Úvod IV: Úvod do vizuální kultury a obrazové vědy • 76 %
FF:DU1411 Cvičení: Uměleckohistorická terminologie v terénu • 42 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 28 %
FF:DU1398 Odborná exkurze • 25 %
FF:DU1216A Architektura 16. století • 18 %
FF:DU1427 Architektura 20. století • 15 %
FF:DU1419 České moderní umění 1. poloviny 20. století • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:DU1402 Evropské malířství 19. století • 57 %
FF:DU0107 Epochy dějin umění II • 42 %
FF:DU1221A Barokní sochařství v Itálii • 40 %
FF:DU1232 Architektura 15. století • 40 %
FF:DU1423 Dějiny architektury 19. století • 40 %
FF:DU1416 Cvičení: Historik umění v archivu • 34 %
FF:DU1406A Renesanční sochařství v Itálii • 32 %
FF:DU1239M Umění od roku 1945 po současnost • 30 %
FF:DU1422 Úvod do památkové péče • 30 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 30 %
FF:DU0209 Křesťanská ikonografie • 23 %
FF:DU1363A Cvičení: Práce s literaturou a informačními zdroji • 21 %
FF:DU0206 Úvod do dějin umění II.: Sochařství • 19 %
FF:DU1238A Umění 1900-1940 • 19 %
FF:DU1330 Proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie • 19 %
FF:DU1354A Metodologický proseminář: Historiografie dějin umění • 19 %
FF:DU1382M Dějiny české fotografie 1 • 19 %
FF:DU1373A Gotická architektura v Evropě • 17 %
FF:DU1420A Cvičení: Latina pro historiky umění I • 17 %
FF:DU1398 Odborná exkurze • 15 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:DU1424 Cvičení: Němčina pro historiky umění I • 11 %
FF:DU1435 Seminář: Peter Paul Rubens - život - dílo - recepce • 11 %
FF:DU1844 České umění po 1945 • 11 %
FF:DU2838 Žena v umění raného novověku • 11 %
FF:DU2856 Seminář: Seminář: Sicílie 12. století jako mezikulturní prostor (křesťanství – židovství – islám) • 11 %
4. semestr
FF:DU1427 Architektura 20. století • 39 %
FF:DU0108 Epochy dějin umění III • 29 %
FF:DU1216A Architektura 16. století • 29 %
FF:DU1334 Oborový proseminář: Architektura (forma a funkce) • 27 %
FF:DU1385A Proseminář: Kapitoly ze sběratelství: Institucionální sbírky v 21. století • 27 %
FF:DU1398 Odborná exkurze • 24 %
FF:DU1405A České malířství 19. století • 24 %
FF:DU1219C Architektura doby barokní (17. a 18. století) • 22 %
FF:DU1258M Umění a společnost na počátku moderní doby (Dějiny obrazu III) • 22 %
FF:DU1261M Moc obrazu ve středověké a raně novověké Evropě (Dějiny obrazu II) • 22 %
FF:DU1411 Cvičení: Uměleckohistorická terminologie v terénu • 22 %
FF:DU1419 České moderní umění 1. poloviny 20. století • 22 %
FF:DU1334A Proseminář: Architektura (forma a funkce) • 20 %
FF:DU1376M Dějiny světové fotografie • 20 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:DU1254B Malířství 18. století v Čechách a na Moravě • 16 %
FF:DU2874 Finské umění: od středověku po současnost • 16 %
FF:DU0208M Úvod IV: Úvod do vizuální kultury a obrazové vědy • 14 %
FF:DU1221B Barokní sochařství ve střední Evropě • 14 %
FF:DU1438 Moravské a vídeňské malířství 19. století • 14 %
FF:DU1260MA Inscenační praxe divadla v 16. až 18. století • 12 %
FF:DU2765 Současná architektura • 12 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 12 %
3. ročník
5. semestr
FF:DU1661 Seminář k bakalářské diplomové práci • 59 %
FF:DU1423 Dějiny architektury 19. století • 37 %
FF:DU1435 Seminář: Peter Paul Rubens - život - dílo - recepce • 29 %
FF:DU1406A Renesanční sochařství v Itálii • 27 %
FF:DU1354 Metodologický proseminář: Vídeňská škola dějin umění • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:DU1382M Dějiny české fotografie 1 • 22 %
FF:DU1383M Dějiny české fotografie 2 • 22 %
FF:DU2557 Užité umění a umělecké řemeslo I. • 20 %
FF:DU1232 Architektura 15. století • 17 %
FF:DU1394 Proseminář: České umění 20. století: Vizuální škola • 17 %
FF:DU1416 Cvičení: Historik umění v archivu • 17 %
FF:DU1422 Úvod do památkové péče • 17 %
FF:DU1221A Barokní sochařství v Itálii • 15 %
FF:DU1330 Proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie • 15 %
FF:DU1373A Gotická architektura v Evropě • 15 %
FF:DU1384M Dějiny české fotografie • 15 %
FF:DU1238A Umění 1900-1940 • 12 %
FF:DU1354A Metodologický proseminář: Historiografie dějin umění • 12 %
FF:DU1363A Cvičení: Práce s literaturou a informačními zdroji • 12 %
FF:DU1402 Evropské malířství 19. století • 12 %
FF:DU1415B Moderní architektura mezi utopií, ideálem a současností • 12 %
FF:DU1434 Seminář: Řím ve XIII. století: historiografie, metodologie, problémy • 12 %
FF:DU2857 Skulptura a instalace 1950-2018 • 12 %
6. semestr
FF:DU1664 Bakalářská diplomová práce • 68 %
FF:DU1665 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 53 %
FF:DU1427 Architektura 20. století • 28 %
FF:DU2765 Současná architektura • 25 %
FF:DU1437 Proseminář: Umělecké tendence a osobnosti v Evropě a USA po roce 1945 • 23 %
FF:DU1661 Seminář k bakalářské diplomové práci • 23 %
FF:DU1216A Architektura 16. století • 18 %
FF:DU1254B Malířství 18. století v Čechách a na Moravě • 18 %
FF:DU1354B Metodologický proseminář: Historiografie dějin umění • 13 %
FF:DU1411 Cvičení: Uměleckohistorická terminologie v terénu • 13 %
FF:DU1426 Česká architektura posledních Přemyslovců • 13 %

Estetika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:ESA001 Estetický proseminář • 100 %
FF:ESA108 Latina I. • 86 %
FF:ESA141 Základy filosofie I. • 86 %
FF:ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 86 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 29 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Realismus v umění • 29 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 29 %
FF:ESA030 Søren Kierkegaard: existence a drama • 14 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 14 %
FF:ESA142 Základy filosofie II. • 14 %
FF:ESB070 Estetika a teorie výtvarného umění • 14 %
FF:IM025 Elektroakustická hudba • 14 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 14 %
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele • 14 %
2. semestr
FF:ESAPZE Postupová zkouška z estetiky • 100 %
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 100 %
FF:ESA142 Základy filosofie II. • 100 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 100 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 50 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 100 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 100 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 100 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 100 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 100 %
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 50 %
FF:ESA108 Latina I. • 50 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 50 %
FF:ESB097 Tematická exkurze • 50 %
FF:ESB404 Melancholie a literatura • 50 %
4. semestr
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 100 %
FF:ESAA24 Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics • 50 %
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 50 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 50 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 50 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 50 %
FF:ESA916 Evropská kulturní studia: Antická tradice • 50 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 50 %
FF:IM126 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II • 50 %
FF:VH_95B Seminář hudební estetiky a teorie II. • 50 %
FSpS:P9012 Tělesná výchova - Wellness – Životní styl v praxi • 50 %

Estetika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:ESA001 Estetický proseminář • 100 %
FF:ESA141 Základy filosofie I. • 100 %
FF:ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 100 %
FF:ESA108 Latina I. • 88 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Realismus v umění • 38 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 38 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 25 %
FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I. • 13 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 13 %
FF:ESAA33 The Meaning of Art • 13 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 13 %
FF:OJ439 Onomastika - metody zkoumání vlastních jmen • 13 %
PrF:BZ105ZK Základy mezinárodního a evropského práva • 13 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 13 %
2. semestr
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 100 %
FF:ESA142 Základy filosofie II. • 100 %
FF:ESAPZE Postupová zkouška z estetiky • 75 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 75 %
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 50 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 50 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 50 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 25 %
FF:ESB102 Experimentální literatura • 25 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 100 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 100 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 100 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 75 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 75 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 50 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:ESAA57 Shakespeare's Moral Philosophy in Macbeth and Othello • 25 %
FF:ESA030 Søren Kierkegaard: existence a drama • 25 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 25 %
FF:ESB070 Estetika a teorie výtvarného umění • 25 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 25 %
FF:ESB097 Tematická exkurze • 25 %
FF:ESB404 Melancholie a literatura • 25 %
FF:ESB406 Krása a zánik - od romantismu k moderně • 25 %
FSS:CJVN102 Němčina pro sociální studia II • 25 %
4. semestr
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 75 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 75 %
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 50 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 50 %
FF:ESA916 Evropská kulturní studia: Antická tradice • 50 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:ESAA24 Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics • 25 %
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 25 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 25 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 25 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 25 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 25 %
FF:ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře • 25 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 25 %
FF:PH1212 Úvod do psychologie • 25 %
FF:VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání • 25 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 100 %
FF:ESB097 Tematická exkurze • 100 %
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 50 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 50 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 50 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 50 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 50 %
FF:ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci • 50 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Realismus v umění • 50 %
PdF:OVP003 Dějiny kultury • 50 %
6. semestr
FF:ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská • 100 %
FF:ESABDP Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:ESABOP Bakalářská oborová práce • 50 %
FF:ESA301 Seminář k bakalářské oborové práci • 50 %
FSpS:P952 Tělesná výchova - Žonglování • 50 %

Estetika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:ESA001 Estetický proseminář • 100 %
FF:ESA108 Latina I. • 100 %
FF:ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 98 %
FF:ESA141 Základy filosofie I. • 88 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 46 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 42 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Realismus v umění • 35 %
FF:ESB151 Od bajky ke kacho-ga: umělecké reprezentace zvířat • 33 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 21 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 19 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 17 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 15 %
FF:ESB404 Melancholie a literatura • 15 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 13 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 13 %
2. semestr
FF:ESA003 Seminář k dějinám estetiky • 97 %
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 97 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 93 %
FF:ESA142 Základy filosofie II. • 93 %
FF:ESAPZE Postupová zkouška z estetiky • 83 %
FF:ESA916 Evropská kulturní studia: Antická tradice • 53 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 37 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 37 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 17 %
FF:ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře • 17 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 13 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 13 %
FF:ESB102 Experimentální literatura • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 100 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 81 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 74 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Realismus v umění • 63 %
FF:ESB089 Počítačové edice a prezentace • 56 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 44 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 41 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 33 %
FF:ESB151 Od bajky ke kacho-ga: umělecké reprezentace zvířat • 30 %
FF:ESA030 Søren Kierkegaard: existence a drama • 26 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 26 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 26 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 22 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 22 %
FF:ESB070 Estetika a teorie výtvarného umění • 19 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 15 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 15 %
FF:ESB406 Krása a zánik - od romantismu k moderně • 15 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 11 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 11 %
4. semestr
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 67 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 59 %
FF:ESA054 Shakespeare a duch rytířství • 52 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 33 %
FF:ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře • 33 %
FF:ESA916 Evropská kulturní studia: Antická tradice • 26 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 26 %
FF:DSBCB014 Sexuální život v antickém Řecku a Římě • 22 %
FF:ESAA62 Beauty in Japanese Thought • 22 %
FF:MED12 Renesanční humanismus • 22 %
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 19 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 19 %
FF:ESB102 Experimentální literatura • 19 %
FF:US_41 Uměnovědný biograf II. • 19 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 15 %
FF:ESAA24 Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics • 15 %
FF:RLB400 Náboženství světa I: Západ • 15 %
FF:RLB666 Konec světa • 15 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 15 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %
FF:ESAPZE Postupová zkouška z estetiky • 11 %
FF:ESA109 Latina pro estetiku II. • 11 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 11 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 11 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 11 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci • 75 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 69 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 53 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 50 %
FF:ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce • 50 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Realismus v umění • 47 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 44 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 34 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 28 %
FF:ESA030 Søren Kierkegaard: existence a drama • 25 %
FF:ESB097 Tematická exkurze • 19 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 16 %
FF:ESB089 Počítačové edice a prezentace • 13 %
FF:ESB151 Od bajky ke kacho-ga: umělecké reprezentace zvířat • 13 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 13 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 13 %
6. semestr
FF:ESABDP Bakalářská diplomová práce • 72 %
FF:ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská • 66 %
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 34 %
FF:ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci • 28 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 22 %
FF:ESA916 Evropská kulturní studia: Antická tradice • 22 %
FF:RLB666 Konec světa • 19 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 19 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 16 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 16 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 13 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 13 %

Etnologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:ETBA09 Duchovní kultura I • 100 %
FF:ETBA11 Homo faber I • 100 %
FF:ETBB102 Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost • 100 %
FF:ETBB65 Úvod do etnomuzikologie • 100 %
FF:LJBCB29 Inscenace římské komedie – workshop • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
4. semestr
FF:ETBA10 Duchovní kultura II • 100 %
FF:ETBA12 Homo faber II • 100 %
FF:ETBA17 Muzejní praxe • 100 %
FF:ETBA20 Terénní výzkum I • 100 %
FF:ETBA23 Odborná exkurze • 100 %
FF:ETBB104 Minulost a současnost národnostních menšin v ČR • 100 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 100 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 100 %
2. ročník
5. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:ETBA15A Oděvní kultura I • 100 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 100 %
6. semestr
FF:ETBA13A Sídlo a dům • 100 %
FF:ETBA16A Oděvní kultura II • 100 %
FF:ETBA21 Terénní výzkum II • 100 %
FF:ETBA25 Seminář k bakalářské oborové práci • 100 %
FF:ETBA25A Bakalářská oborová práce • 100 %
FF:ETBA26 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 100 %
FF:LJBCB30 Inscenace římské komedie – realizace • 100 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 100 %

Etnologie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:ETBA01 Úvod do etnologie I • 100 %
FF:ETBA03A Etnologie v dějinách • 100 %
FF:ETBA05A Etnologický proseminář • 100 %
FF:ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu • 100 %
FF:ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie I • 100 %
FF:ETBA30 Němčina pro etnology I • 100 %
2. semestr
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:DSBCB008 Postavení křesťanů v římském státu a Bible • 100 %
FF:ETBA02 Úvod do etnologie II • 100 %
FF:ETBA18 Muzejnictví pro etnology • 100 %
FF:ETBA20 Terénní výzkum I • 100 %
FF:ETBA27A Exkurz do dějin české etnologie II • 100 %
FF:ETBA31 Němčina pro etnology II • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:ETBA09 Duchovní kultura I • 100 %
FF:ETBA11 Homo faber I • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:ETBB102 Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost • 50 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 25 %
FF:ETBA15A Oděvní kultura I • 25 %
FF:ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie I • 25 %
FF:ETBA30 Němčina pro etnology I • 25 %
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 25 %
FF:ETBB17 Člověk a les • 25 %
FF:ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času • 25 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 25 %
FF:OJ105 Jazyky světa • 25 %
FF:OJ323 Keltové a jejich jazyky • 25 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 25 %
FSpS:P934 Tělesná výchova - Bouldering • 25 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 25 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 25 %
4. semestr
FF:ETBA10 Duchovní kultura II • 100 %
FF:ETBA12 Homo faber II • 100 %
FF:ETBA17 Muzejní praxe • 100 %
FF:ETBA23 Odborná exkurze • 100 %
FF:ETBA21 Terénní výzkum II • 75 %
FF:CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II • 25 %
FF:ETBA16A Oděvní kultura II • 25 %
FF:ETBA27A Exkurz do dějin české etnologie II • 25 %
FF:ETBA31 Němčina pro etnology II • 25 %
FF:ETBB104 Minulost a současnost národnostních menšin v ČR • 25 %
FF:ETBB28 Dvojí tvář magie. Od Žítkovských bohyní po současnost • 25 %
FF:OJ206 Jazyk a společnost • 25 %
FSpS:P926 Tělesná výchova - Bosu • 25 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:ETBA15A Oděvní kultura I • 100 %
FF:ETBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:ETBA13A Sídlo a dům • 33 %
FF:ETBA16A Oděvní kultura II • 33 %
FF:ETBA21 Terénní výzkum II • 33 %
FF:ETBB121 Doprava v kulturně-historickém kontextu • 33 %
FF:ETBB122 Za obzor domova • 33 %
FF:ETBB124 Anthropology of Travel and Tourism • 33 %
FF:ETMB98 Pracovní migrace v tradiční společnosti • 33 %
FF:UJS101 Dějiny Ukrajiny I • 33 %
FF:US_133 Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. stol. • 33 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 33 %
6. semestr
FF:ETBA13A Sídlo a dům • 67 %
FF:ETBA16A Oděvní kultura II • 67 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 33 %
FF:ETBA24A Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:ETBA26 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 33 %
FF:ETBB122 Za obzor domova • 33 %
FF:ETBB125 Tradiční obyčeje v současnosti • 33 %
FF:ETMB28 Etnochoreologie • 33 %
FF:UJS102 Dějiny Ukrajiny II • 33 %

Etnologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:ETBA01 Úvod do etnologie I • 100 %
FF:ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu • 100 %
FF:ETBA05A Etnologický proseminář • 97 %
FF:ETBA03A Etnologie v dějinách • 94 %
FF:ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie I • 92 %
FF:ETBA30 Němčina pro etnology I • 83 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 61 %
FF:ETBB102 Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost • 47 %
FF:ETBA09 Duchovní kultura I • 31 %
FF:ETBB17 Člověk a les • 28 %
FF:ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času • 28 %
FF:ETBB65 Úvod do etnomuzikologie • 25 %
FF:ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice • 25 %
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 22 %
FF:ETBA15A Oděvní kultura I • 19 %
FF:ETBB121 Doprava v kulturně-historickém kontextu • 19 %
FF:ETBB97 Způsoby sdružování obyvatel města • 19 %
FF:ETBA11 Homo faber I • 14 %
FF:ETBB101 Evropská etnologie jako badatelský diskurz • 11 %
2. semestr
FF:ETBA02 Úvod do etnologie II • 84 %
FF:ETBA18 Muzejnictví pro etnology • 74 %
FF:ETBA20J Terénní výzkum I • 74 %
FF:ETBA27A Exkurz do dějin české etnologie II • 68 %
FF:ETBA31 Němčina pro etnology II • 63 %
FF:ETBB28 Dvojí tvář magie. Od Žítkovských bohyní po současnost • 37 %
FF:ETBB105 Nehmotné kulturní dědictví v České republice • 32 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 26 %
FF:ETBA10 Duchovní kultura II • 26 %
FF:ETBB104 Minulost a současnost národnostních menšin v ČR • 26 %
FF:ETBB122 Za obzor domova • 26 %
FF:ETBB125 Tradiční obyčeje v současnosti • 26 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 26 %
FF:ETBB123 Víno jako kulturní fenomén • 21 %
FF:ETBA13A Sídlo a dům • 16 %
FF:ETBB106 Českoněmecká etnografická tradice v kontextu české a evropské etnologie • 16 %
FF:ETBA01 Úvod do etnologie I • 11 %
FF:ETBA03A Etnologie v dějinách • 11 %
FF:ETBA05A Etnologický proseminář • 11 %
FF:ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu • 11 %
FF:ETBA09 Duchovní kultura I • 11 %
FF:ETBA12 Homo faber II • 11 %
FF:ETBA23 Odborná exkurze • 11 %
FF:ETBA30 Němčina pro etnology I • 11 %
FF:ETBB126 Etnologický výzkum pohraničí • 11 %
FF:ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:ETBA11 Homo faber I • 100 %
FF:ETBA09 Duchovní kultura I • 94 %
FF:ETBA15A Oděvní kultura I • 53 %
FF:ETBB102 Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost • 53 %
FF:ETBB17 Člověk a les • 47 %
FF:ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice • 47 %
FF:ETBB101 Evropská etnologie jako badatelský diskurz • 41 %
FF:ETBB100 Kapitoly ze sociokulturních dějin 20. století • 35 %
FF:ETBB120 Reemigrace zahraničních Čechů v 19. a 20. století (mezi historií a etnologií) • 35 %
FF:ETBB121 Doprava v kulturně-historickém kontextu • 35 %
FF:ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času • 35 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie I • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 18 %
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 18 %
FF:ETBB65 Úvod do etnomuzikologie • 18 %
PdF:VV_GDZS Grafický design a životní styl • 18 %
FF:DU2557 Užité umění a umělecké řemeslo I. • 12 %
FF:US_140 Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938) • 12 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 12 %
4. semestr
FF:ETBA12 Homo faber II • 78 %
FF:ETBA10 Duchovní kultura II • 67 %
FF:ETBA23 Odborná exkurze • 67 %
FF:ETBA22J Terénní výzkum II • 56 %
FF:ETBB105 Nehmotné kulturní dědictví v České republice • 50 %
FF:ETBA16A Oděvní kultura II • 44 %
FF:ETBA17J Muzejní praxe • 39 %
FF:ETBB104 Minulost a současnost národnostních menšin v ČR • 33 %
FF:ETBB122 Za obzor domova • 33 %
FF:ETBB123 Víno jako kulturní fenomén • 33 %
FF:ETBB28 Dvojí tvář magie. Od Žítkovských bohyní po současnost • 33 %
FF:ETBB125 Tradiční obyčeje v současnosti • 28 %
FF:ETBB126 Etnologický výzkum pohraničí • 28 %
FF:ETBA13A Sídlo a dům • 22 %
FF:ETBB106 Českoněmecká etnografická tradice v kontextu české a evropské etnologie • 22 %
FF:ETBB124 Anthropology of Travel and Tourism • 22 %
FF:ETBB71 Muzea v přírodě • 22 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:ETBA27A Exkurz do dějin české etnologie II • 17 %
FF:ETBB100 Kapitoly ze sociokulturních dějin 20. století • 17 %
FF:ETBB102 Postavení ženy ve společnosti od starověku po současnost • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 17 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 11 %
FF:ETBA17 Muzejní praxe • 11 %
FF:ETBA31 Němčina pro etnology II • 11 %
FF:ETBB103 Období socialismu z etnologické perspektivy • 11 %
FF:ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času • 11 %
FF:ETMB28 Etnochoreologie • 11 %
FF:ETMB99 Etnicita a její stopy v našich městech • 11 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 11 %
FF:LJMEDB19 Antikrist ve středověké Evropě • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:ETBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci • 82 %
FF:ETBB121 Doprava v kulturně-historickém kontextu • 64 %
FF:ETBA22J Terénní výzkum II • 55 %
FF:ETBA15A Oděvní kultura I • 45 %
FF:ETBB17 Člověk a les • 45 %
FF:ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice • 45 %
FF:ETBA17J Muzejní praxe • 36 %
FF:ETBB120 Reemigrace zahraničních Čechů v 19. a 20. století (mezi historií a etnologií) • 36 %