Jak byly údaje získány.

Literatura a mezikulturní komunikace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:CJBC569 Václav Havel • 100 %
FF:LMKB_A103 Tvůrčí psaní • 100 %
FF:LMKB_A214 Autobiografie a autofikce • 100 %
FF:CJBC574 Postapokalyptická literatura II • 67 %
FF:LMKB_A415 Literatura a kultovní/"kvalitní" televize • 67 %
FF:NARX01 Kapitoly z teorie vyprávění • 67 %
FF:CJBC822 Fenomén fantastika • 33 %
FF:DSMA10 Základy antické numismatiky a epigrafiky • 33 %
FF:LMKB_A426 Extending the Scope of Narratology: Transmediality and the Case of Graphic Narratives • 33 %
FF:MEDMGR04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury • 33 %
FF:MED50 Studijní soustředění • 33 %
FF:US_166 Faust před Goethem, u Goetha a po Goethovi • 33 %
4. semestr
FF:LMKX01 Seminář k magisterské diplomové práci I • 50 %
FF:LMKA09 Strategie tvůrčího překládání • 38 %
FF:LMKX02 Seminář k magisterské diplomové práci II • 38 %
FF:CJLB500 Non-lidské zvíře v české literatuře 20. století: radikální jinakost, nebo radikální příbuznost? • 25 %
FF:LMKB_A103 Tvůrčí psaní • 25 %
FF:LMKB_A214 Autobiografie a autofikce • 25 %
FF:LMKB_A429 Idyla a idylično v české kultuře • 25 %
FF:LMKB_A430 Interpretace fantastické literatury • 25 %
FF:LMKB403 Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. • 25 %
FF:LMKX03 Magisterská diplomová práce • 25 %
FF:NARX04 Úvod do teorie fikčních světů • 25 %
FF:CJBC569 Václav Havel • 13 %
FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost • 13 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 13 %
FF:LMKA07 Redakční práce • 13 %
FF:LMKB_A415 Literatura a kultovní/"kvalitní" televize • 13 %
FF:LMKB_A426 Extending the Scope of Narratology: Transmediality and the Case of Graphic Narratives • 13 %
FF:LMKB101 Aplikovaná lingvistika • 13 %
FF:LMKX06 Státní závěrečná zkouška magisterská • 13 %
PdF:CJP020 Základy slavistiky a staroslověnštiny • 13 %
PdF:CJP023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 11:40

Všechny obory fakulty