Management v kultuře (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:MVKU_07 Příprava projektu a projektové dokumentace • 100 %
FF:SUS_98 Proměny současného výtvarného umění I. • 100 %
FF:TIM_MK_017 Kapitoly z kurátorství umění nových médií • 100 %
ESF:MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 100 %
ESF:MKV_EKKU Ekonomika kultury • 100 %
ESF:MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 100 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2024 11:28

Všechny obory fakulty