Jak byly údaje získány.

Filozofie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:PH1104 Dějiny filozofie I - antika • 100 %
FF:PH01108 Filozofie a [...] • 97 %
FF:PH1102 Logika I • 97 %
FF:PH1101 Úvod do studia filozofie • 94 %
FF:PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie • 86 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 72 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 69 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 47 %
FF:PH0102 Seminář k Dějinám filosofie I • 39 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 28 %
FF:PH0196 Vybrané kapitoly z politické filosofie I • 25 %
FF:PH1205 Filozofie dějin • 22 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 17 %
FF:PH0169 Francouzština pro filozofy I • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
2. semestr
FF:PH1201 Logika II • 79 %
FF:PH1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk • 75 %
FF:PH1212 Úvod do psychologie • 68 %
FF:PH1203 Ontologie I • 61 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 46 %
FF:PH0239 Seminář k Dějinám filozofie II • 43 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 43 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 32 %
FF:PH1215 Úvod do sociologie • 32 %
FF:PH02001 Vybrané problémy současné epistemologie • 29 %
FF:PH0212 Antický novoplatónismus • 29 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 25 %
FF:PH02104 Filosofická východiska politických teorií 19. a 20. století • 21 %
FF:PH0263 Voltaire • 21 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 18 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 14 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 14 %
FF:RLB666 Konec světa • 14 %
FF:PH02107 Masaryk a Marx • 11 %
FF:PH0269 Francouzština pro filozofy II • 11 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 11 %
FF:RLB400 Náboženství světa I: Západ • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:PH1105 Ontologie II • 89 %
FF:PH1106 Dějiny filozofie III - renesance • 87 %
FF:PH1217 Metodologický proseminář • 87 %
FF:PH1205 Filozofie dějin • 66 %
FF:PHV131 Úvod do filozofie mysli • 29 %
FF:PHV426 Platón a jeho ideje • 29 %
FF:PH01V001 Interpretační seminář I • 26 %
FF:PH1108 Dějiny české filozofie • 24 %
FF:PHV447 Novověká věda: vybrané kapitoly • 21 %
FF:PH0196 Vybrané kapitoly z politické filosofie I • 21 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 18 %
FF:PHV406 Dějiny etiky I: vybrané kapitoly • 18 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 18 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 18 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 16 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 16 %
FF:LJMEDB26 Středověká putování do záhrobí • 13 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 13 %
FF:PHV261 K. R. Popper - filozofie společnosti, filozofie vědy: seminář • 13 %
FF:PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie • 13 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 11 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 11 %
FF:PH1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk • 11 %
4. semestr
FF:PH1107 Sociální a politická filozofie • 90 %
FF:PH1206 Etika I • 87 %
FF:PH1216 Epistemologie I • 87 %
FF:PH1207 Dějiny filozofie IV - novověk • 77 %
FF:PHV151 Základy sociologie • 35 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 35 %
FF:PH_JF Jednota filozofická • 32 %
FF:PH1215 Úvod do sociologie • 29 %
FF:PHV147 Úvod do filozofie osvícenství • 26 %
FF:PHV336 Voltaire: četba • 26 %
FF:PH02104 Filosofická východiska politických teorií 19. a 20. století • 26 %
FF:PHV316 Dějiny ontologie: četba • 23 %
FF:PHV346 Novověká filozofie: četba • 23 %
FF:PHV457 Politická filosofie: Vybrané kapitoly II • 23 %
FF:PH02103 Vybrané kapitoly z politické filosofie II • 23 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 19 %
FF:PHV302 Aplikovaná etika: četba • 19 %
FF:PHV458 Politické teorie 19. a 20. století a jejich filosofické kořeny: Vybrané kapitoly • 19 %
FF:PH02V014 Interpretační seminář XIV • 19 %
FF:PH02113 Dějiny společenských teorií • 19 %
FF:PHV366 Filosofická díla TGM: Četba • 16 %
FF:PHV407 Dějiny etiky II: vybrané kapitoly • 16 %
FF:PHV416 Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly • 16 %
FF:PH0219 Dějiny etiky II • 16 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 13 %
FF:PH02V007 Interpretační seminář VII • 13 %
FF:PH0263 Voltaire • 13 %
FF:PH1203 Ontologie I • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:PH1113 Epistemologie II • 89 %
FF:PH1117 Projekt bakalářské diplomové práce • 89 %
FF:PH1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus • 83 %
FF:PH1110 Etika II • 78 %
FF:PH1108 Dějiny české filozofie • 67 %
FF:PHV426 Platón a jeho ideje • 56 %
FF:PHV447 Novověká věda: vybrané kapitoly • 44 %
FF:PHV261 K. R. Popper - filozofie společnosti, filozofie vědy: seminář • 33 %
FF:PH_JF Jednota filozofická • 28 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:PHV142 Filozofická logika: úvod • 22 %
FF:PH01V001 Interpretační seminář I • 22 %
FF:PH01109 Úvod do filozofie poststrukturalismu • 22 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 22 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 17 %
FF:PHV131 Úvod do filozofie mysli • 17 %
FF:PH01V002 Interpretační seminář II • 17 %
FF:PH01104 Vybrané kapitoly z dějin vědy • 17 %
FF:PH0112 Teorie kauzality • 17 %
FF:PH1205 Filozofie dějin • 17 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 11 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 11 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
FF:JSB072 Historky ze Zapomenutých říší: praktická naratologie v DnD 5e • 11 %
FF:PHV152 Základy religionistiky • 11 %
FF:PHV241 Logika I: seminář • 11 %
FF:PHV321 Hegel: četba • 11 %
FF:PHV371 Antická filozofie: četba • 11 %
FF:PHV421EN Metaphor: Selected Chapters • 11 %
FF:PH01V003 Interpretační seminář III • 11 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 11 %
FF:PH0196 Vybrané kapitoly z politické filosofie I • 11 %
FF:VIKBB61 Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti • 11 %
6. semestr
FF:PH1210 Dějiny filozofie VI - 19. a 20. století • 94 %
FF:PH1119 Seminář k bakalářské diplomové práci • 63 %
FF:PH_DBP Bakalářská diplomová práce • 56 %
FF:PH_BAZ Státní závěrečná zkouška bakalářská • 44 %
FF:PHV147 Úvod do filozofie osvícenství • 44 %
FF:PH02001 Vybrané problémy současné epistemologie • 31 %
FF:PH0253 Filosofie osvícenství • 31 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
FF:OJ307 Filozofie jazyka • 19 %
FF:PHV302 Aplikovaná etika: četba • 19 %
FF:PHV316 Dějiny ontologie: četba • 19 %
FF:PH02V007 Interpretační seminář VII • 19 %
FF:PH02113 Dějiny společenských teorií • 19 %
FF:PH1215 Úvod do sociologie • 19 %
FF:PH_JF Jednota filozofická • 13 %
FF:PHV326 Antická politická filozofie: četba • 13 %
FF:PHV336 Voltaire: četba • 13 %
FF:PHV346 Novověká filozofie: četba • 13 %
FF:PHV407 Dějiny etiky II: vybrané kapitoly • 13 %
FF:PHV416 Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly • 13 %
FF:PHV438 XXth-Century Czech Philosophy: Selected Chapters • 13 %
FF:PH0010 Filozofické divadlo • 13 %
FF:PH1206 Etika I • 13 %
FF:PH1216 Epistemologie I • 13 %
PřF:F4012 Fyzika, filozofie a myšlení 2 • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty