EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Filozofie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:PH1102 Logika I • 94 %
FF:PH1104 Dějiny filozofie I - antika • 94 %
FF:PH1101 Úvod do studia filozofie • 93 %
FF:PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie • 91 %
FF:PH01108 Filozofie a [...] • 90 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 58 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 55 %
FF:PH0102 Seminář k Dějinám filosofie I • 32 %
FF:PH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků • 28 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 26 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 25 %
FF:PH0196 Vybrané kapitoly z politické filosofie I • 20 %
FF:PH1205 Filozofie dějin • 17 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 16 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 14 %
FF:PH01105 Základy argumentační analýzy • 14 %
2. semestr
FF:PH1201 Logika II • 87 %
FF:PH1203 Ontologie I • 87 %
FF:PH1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk • 80 %
FF:PH1212 Úvod do psychologie • 76 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 76 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 48 %
FF:PH0239 Seminář k Dějinám filozofie II • 41 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 26 %
FF:PH0212 Antický novoplatónismus • 24 %
FF:PH0244 Aristotelés - "druhá" filosofie a praktické vědy • 24 %
FF:PH1215 Úvod do sociologie • 24 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 22 %
FF:PH0263 Voltaire • 22 %
FF:PH02001 Vybrané problémy současné epistemologie • 17 %
FF:ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury • 15 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 13 %
FF:PH02104 Filosofická východiska politických teorií 19. a 20. století • 13 %
FF:PH02107 Masaryk a Marx • 11 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:PH1105 Ontologie II • 93 %
FF:PH1106 Dějiny filozofie III - renesance • 93 %
FF:PH1205 Filozofie dějin • 89 %
FF:PH1217 Metodologický proseminář • 59 %
FF:PH0196 Vybrané kapitoly z politické filosofie I • 52 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 48 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 33 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 22 %
FF:PH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků • 22 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 19 %
FF:PH01V001 Interpretační seminář I • 19 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 19 %
FF:PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie • 19 %
FF:PH1108 Dějiny české filozofie • 19 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 15 %
FF:RLB401 Náboženství světa II: Východ • 15 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 11 %
FF:JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku • 11 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 11 %
FF:PH0013 Teoreticko-praktická příprava filosofického divadla • 11 %
FF:PH01V003 Interpretační seminář III • 11 %
FF:PH0102 Seminář k Dějinám filosofie I • 11 %
FF:PH0194 Pokrok, zvědavost a mechanicismus v novověku • 11 %
FF:PH1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk • 11 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 11 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
4. semestr
FF:PH1206 Etika I • 95 %
FF:PH1107 Sociální a politická filozofie • 90 %
FF:PH1207 Dějiny filozofie IV - novověk • 85 %
FF:PH1216 Epistemologie I • 80 %
FF:PH1215 Úvod do sociologie • 70 %
FF:PH02104 Filosofická východiska politických teorií 19. a 20. století • 60 %
FF:PH02103 Vybrané kapitoly z politické filosofie II • 55 %
FF:PH02V014 Interpretační seminář XIV • 50 %
FF:PH0219 Dějiny etiky II • 40 %
FF:PH02113 Dějiny společenských teorií • 35 %
FF:PH1212 Úvod do psychologie • 30 %
FF:PH1214 Filosofický proseminář • 30 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:PH02V007 Interpretační seminář VII • 25 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 20 %
FF:PH0263 Voltaire • 20 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 15 %
FF:LJMEDB19 Antikrist ve středověké Evropě • 15 %
FF:PH0212 Antický novoplatónismus • 15 %
FF:RLB666 Konec světa • 15 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 15 %
3. ročník
5. semestr
FF:PH1110 Etika II • 91 %
FF:PH1113 Epistemologie II • 82 %
FF:PH1117 Projekt bakalářské diplomové práce • 82 %
FF:PH1108 Dějiny české filozofie • 73 %
FF:PH1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus • 64 %
FF:PH0112 Teorie kauzality • 55 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 36 %
FF:PH01V001 Interpretační seminář I • 36 %
FF:PH01V003 Interpretační seminář III • 36 %
FF:PH01104 Vybrané kapitoly z dějin vědy • 36 %
FF:PH01109 Úvod do filozofie poststrukturalismu • 36 %
FF:PH01V002 Interpretační seminář II • 27 %
FF:PH0196 Vybrané kapitoly z politické filosofie I • 27 %
FF:PH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků • 27 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 27 %
FF:PH_JF Jednota filozofická • 18 %
FF:PHV421EN Metaphor: Selected Chapters • 18 %
FF:PH0108 Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika • 18 %
FF:PH01100 Základy religionistiky • 18 %
FF:PH0118 Dějiny etiky I • 18 %
FF:VIKBB61 Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti • 18 %
6. semestr
FF:PH1210 Dějiny filozofie VI - 19. a 20. století • 82 %
FF:PH0253 Filosofie osvícenství • 55 %
FF:PH02001 Vybrané problémy současné epistemologie • 45 %
FF:PH02113 Dějiny společenských teorií • 45 %
FF:PH1119 Seminář k bakalářské diplomové práci • 45 %
FF:PH0190 Platón bez idejí • 36 %
FF:PH_BAZ Státní závěrečná zkouška bakalářská • 27 %
FF:PH_DBP Bakalářská diplomová práce • 27 %
FF:PH02V007 Interpretační seminář VII • 27 %
FF:PH1215 Úvod do sociologie • 27 %
FF:PH1216 Epistemologie I • 27 %
FF:OJ307 Filozofie jazyka • 18 %
FF:PH0010 Filozofické divadlo • 18 %
FF:PH02V014 Interpretační seminář XIV • 18 %
FF:PH02110 10 knih, které máte znát, ale... • 18 %
FF:PH02115 Úvod do feministické filozofie • 18 %
FF:PH0263 Voltaire • 18 %
FF:PH1206 Etika I • 18 %
PřF:F4012 Fyzika, filozofie a myšlení 2 • 18 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 18 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2019 11:18

Všechny obory fakulty