Jak byly údaje získány.

Kulturní studia Číny (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:KSCA006 Čínština I • 100 %
FF:KSCA001 Úvod do čínských studií • 99 %
FF:KSCA003 Fonetika čínštiny • 94 %
FF:KSCA002 Čínské písmo • 93 %
FF:KSCB112 Dril I • 91 %
FF:KSCA004 Gramatika čínštiny I • 88 %
FF:KSCA027 Dějiny Číny (do konce 18. století) • 68 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 30 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 19 %
FF:KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu • 16 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 14 %
FF:KSCB152 Obchod s Čínou prakticky • 14 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 12 %
2. semestr
FF:KSCA007 Čínština II • 98 %
FF:KSCB113 Dril II • 98 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů I • 78 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 76 %
FF:KSCB014 Intenzivní konverzace pro první ročník • 71 %
FF:KSCB107 Fonetika souvislé řeči v čínštině • 68 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 49 %
FF:KSCB074 Seminář k dějinám Číny • 29 %
FF:KSCB121 Čínština v aplikacích • 29 %
FF:KSCB160 Contemporary Chinese Society: Celebs, Sport, Drugs, and Sex • 29 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 29 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 27 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 22 %
FF:KSCB091 Válka v Pacifiku • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:KSCA008 Čínština III • 91 %
FF:KSCB015 Online intenzivní konverzace I • 80 %
FF:KSCB114 Dril III • 78 %
FF:KSCA025 Klasická čínština I • 72 %
FF:KSCA020 Četba čínských textů I • 52 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 50 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 39 %
FF:KSCB010 Cvičení z čínské gramatiky I • 39 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 37 %
FF:KSCB161 Contemporary Society in Taiwan • 33 %
FF:KSCA015 Psaní odborných textů II • 30 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 30 %
FF:KSCA027 Dějiny Číny (do konce 18. století) • 26 %
FF:KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu • 24 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 24 %
FF:KSCB152 Obchod s Čínou prakticky • 17 %
FF:KSCB162 Taiwan: Island at the Crossroads • 13 %
FF:KSCA003 Fonetika čínštiny • 11 %
FF:KSCB077 Křesťanství v Číně a na Taiwanu: prolínání identit • 11 %
4. semestr
FF:KSCA009 Čínština IV • 83 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 76 %
FF:KSCB115 Dril IV • 63 %
FF:KSCB160 Contemporary Chinese Society: Celebs, Sport, Drugs, and Sex • 59 %
FF:KSCA026 Klasická čínština II • 57 %
FF:KSCB012 Intenzivní konverzace I • 52 %
FF:KSCA015 Psaní odborných textů II • 37 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 37 %
FF:KSCB121 Čínština v aplikacích • 28 %
FF:KSCA014 Psaní odborných textů I • 26 %
FF:KSCB164 Music: Pop and Censorship in Taiwan • 26 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 24 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 24 %
FF:KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století) • 20 %
FF:KSCB052 Umění za dynastie Qing • 17 %
FF:KSCB091 Válka v Pacifiku • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 15 %
FF:KSCA005 Gramatika čínštiny II • 11 %
FF:KSCB074 Seminář k dějinám Číny • 11 %
FF:KSCB154 Big City and Small History: Social-Geographic Study on Taiwanese Popular Music • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:KSCA010 Čínština V • 81 %
FF:KSCA011 Čínština VI • 27 %
FF:KSCB119 Cvičení k Čínštině V • 23 %
FF:KSCA020 Četba čínských textů I • 19 %
FF:KSCA015 Psaní odborných textů II • 15 %
FF:KSCA100 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 15 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 12 %
FF:KSCB116 Dril V • 12 %
6. semestr
FF:KSCA011 Čínština VI • 94 %
FF:KSCA021 Četba čínských textů II • 24 %
FF:KSCB123 Cvičení k Čínštině VI • 24 %
FF:KSCA022 Dějiny čínského myšlení • 18 %
FF:KSCA101 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 18 %
FF:KSCB160 Contemporary Chinese Society: Celebs, Sport, Drugs, and Sex • 18 %
FF:KSCZ02 Bakalářská závěrečná práce z kulturních studií Číny • 18 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 12 %
FF:KSCA026 Klasická čínština II • 12 %
FF:KSCB017 Psaní bakalářské diplomové práce • 12 %
FF:KSCB092 Fašismus a jeho specifika v Evropě a Asii • 12 %
FF:KSCB124 Dril VI • 12 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty